Sąnaudos kaip leidžiami atskaitymai pagal užsienio dokumentus

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino leidžiamų atskaitymų sąlygas, nurodydama, kad leidžiamais atskaitymais, išskyrus Pelno mokesčio įstatyme numatytas išimtis (atskirus atvejus), pripažįstamos tik tokios vieneto sąnaudos, kurios atitinka šias turinčias egzistuoti kartu (kumuliatyvias) sąlygas: 1) vieneto sąnaudos turi …

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas apie verslo perleidimus ir PVM

Nauju Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimu vėl pasisakyta, kaip PVM apmokestinimo prasme atskirti, kas perleidžiama – verslas ar turtas. Iškeltas klausimas, ar viena iš Europos Sąjungos (ES) valstybių narių situacija, kai kilo ginčas su mokesčių administratoriumi, turi būti laikoma …

Sukčiavimas ir PVM

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nagrinėjo PVM apskaičiavimą, mokesčių administratoriui nustačius, kad pareiškėjo kontrahentai sukčiavo PVM srityje, o pareiškėjas žinojo ar turėjo galimybę žinoti, kad dalyvauja sandoriuose, susijusiuose su sukčiavimu PVM srityje.Apeliantas, prieš sudarydamas sandorius su UAB X ir UAB Y, svarbių …

Ką paaiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas dėl piktnaudžiavimo tiesioginių mokesčių srityje?

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) pastaruoju metu vis aktyviau pasisako dėl piktnaudžiavimo tiesioginių mokesčių srityje. Šis pikt­naudžiavimas suprantamas kaip mokesčių vengimo forma. Taigi straipsnio tikslas – glaustai apžvelgti naujus išaiškinimus šia tema, taip siekiant parodyti, kad jie gali būti pritaikomi …

Pasyvus holdingas: teismų vertinimas mokestiniuose ginčuose

Pastaruoju metu, kylant daug klausimų dėl vadinamųjų holdingų įmonių, kurios valdo kitų įmonių akcijas ir gauna tik pasyvių pajamų, pavyzdžiui, dividendų, palūkanų ir pan., apmokestinimo, apžvelkime aktualiausią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktiką.Teismai (tiek …

Lietuvos įmonės mokami dividendai ES valstybės įmonei

Kadangi dividendų, mokamų naujai įsteigtai įmonei užsienyje, kyla daug klausimų, toliau nagrinėsime dar vieną aktualią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) bylą šia tema. Valstybės pasirinktos tik kaip pavyzdys, tačiau tokių situacijų ginčų aiškinimai yra aktualūs ir įmonėms Lietuvoje. Situacija. Lietuvos įmonę X …

Teisė atskaityti pirkimo PVM: ilgalaikio turto rekonstrukcija

Ilgalaikio turto rekonstrukcija ir dėl to kylanti PVM atskaita yra aktualus praktinis klausimas. Todėl iš karto pereisime prie naujų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktikos išaiškinimų, kurie, manytina, lems ir tam tikrus mokesčių administratoriaus išaiškinimų papildymus. Toliau bus nagrinėjamas konkretus pavyzdys. …

Teisė atskaityti pirkimo PVM

Naujoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) byloje nagrinėtas ginčas dėl to, ar mokesčių administratorius pagrįstai nepripažino bendrovės teisės įtraukti į PVM atskaitą pirkimo PVM pagal UAB išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Mat mokesčių administratorius konstatavo, kad bendrovė žinojo ar turėjo galimybę …

Teisė atskaityti pirkimo PVM

Visai naujoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) byloje ginčas vyko dėl to, ar mokesčių administratorius pagrįstai nepripažino bendrovės teisės įtraukti į PVM atskaitą pirkimo PVM pagal UAB išrašytas PVM sąskaitas faktūras, mokesčių administratoriui konstatavus, kad bendrovė žinojo ar turėjo galimybę …

Kokios aplinkybės yra svarbios, norint išsaugoti teisę į PVM atskaitą?

Ką teismai vertina naujausioje mokestinių ginčų praktikoje kaip svarbias aplinkybes, paneigdami PVM atskaitą naujausiose bylose, po kurių, tikėtina, gali būti atnaujinami ar papildomi ir mokesčių administratoriaus aiškinimai šia tema? Nagrinėsime konkretų atvejį. Neseniai buvo nagrinėta svarbi byla, kur ginčas kilo dėl …

Ką sako Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nauji paaiškinimai dėl ilgalaikio turto PVM atskaitos?

Dėmesio. Naujas skyrelisŠiandien pateikiame naują skyrelį „Mokestinių ginčų praktika“. Jame spausdinsime aktualius teismų sprendimus, kurie, tikimės, padės laikraščio skaitytojams labiau įsigilinti į aktualius apmokestinimo klausimus, ypač sudėtingesnėse situacijose. Skyrelį rasite kiekviename laikraščio numeryje.  Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), …