Kada mokesčiai apskaičiuojami pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą? (III)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjama tema, kada mokesčių administratorius gali pagal savo įvertinimą apskaičiuoti mokesčius. Mokesčių apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimąMokesčių apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą reiškia, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, bendradarbiauti …

Kada mokesčiai apskaičiuojami pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą? (II)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjama, kada mokesčių administratorius pagal savo įvertinimą gali apskaičiuoti mokesčius. Mokesčių apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimąMokesčių slėpimo atvejais, kai asmenys slepia realiai gautas pajamas, kad nuo jų nemokėtų mokesčių, mokesčių administratorius mokesčius apskaičiuoja pagal savo įvertinimą. Tai reiškia, …

Kada mokesčiai apskaičiuojami pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą? (I)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjama tema, kada mokesčių administratorius gali pagal savo įvertinimą apskaičiuoti mokesčius. Pareiga apskaičiuoti mokesčiusPagrindinis principas, įtvirtintas ir Mokesčių administravimo įstatyme (MAĮ), kad, vadovaujantis mokesčių teisės aktais, priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja pats mokesčių mokėtojas, išskyrus atitinkamuose mokesčių teisės aktuose …

„Blockchain“ apskaitoje – ar tai ateitis, kuri beldžiasi į duris?

 Daugybė požymių rodo, kad naujomis technologijomis pagrįsta apskaita, įskaitant ir „blockchain“ technologiją, yra artimiausia ateitis. Tačiau naujų sprendimų įgyvendinimas visada susijęs su tam tikrais iššūkiais. Ar pagrįstos abejonės, susijusios su „blockchain“? Ar „blockchain“ paveiks apskaitos industriją? Kokia nauda apskaitai?Manoma, kad …

0 proc. PVM tarifas. Kokiomis aplinkybėmis jis netaikomas?

 Straipsnyje nagrinėjamas praktikoje dažnai sutinkamas atvejis – prekių tiekimas į kitą Europos Sąjungos (ES) valstybę narę, kai tokioms prekėms taikomas 0 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas, akcentuojant, kokiomis aplinkybėmis jis netaikomas. 0 proc. PVM tarifo taikymasNagrinėjant straipsnyje 0 proc. PVM …

Ginčai dėl pajamų gavimo: kokios aplinkybės yra svarbios?

 Kadangi praktikoje neretai sulaukiama klausimų dėl gyventojų pajamų gavimo, kokias aplinkybes mokesčių administratorius vertina kaip svarbias, lemiančias gyventojų apmokestinimą pajamų mokesčiu, straipsnyje nagrinėjami aktualūs klausimai, daugiausia remiantis mokestinių ginčų praktika. Sulaukiama daug klausimų, kokios aplinkybės laikomos svarbiausiomis, pripažįstant konkretaus fizinio asmens …

Delspinigiai: kada jie gresia dėl netinkamai vykdomų mokestinių prievolių? (III)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjami mokestiniai delspinigiai: kada jie atsiranda, kaip skaičiuojami ir ką apie juos sako mokestinių ginčų praktika. Aktualūs mokestinių ginčų praktikos išaiškinimaiPirmosiose straipsnio dalyse išnagrinėjus, kada atsiranda mokestiniai delspinigiai, kaip skaičiuojami, kokie jų skaičiavimo terminai, taip pat, kada nuo …

Delspinigiai: kada jie gresia dėl netinkamai vykdomų mokestinių prievolių? (II)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjami mokestiniai delspinigiai: kada jie atsiranda, kaip skaičiuojami ir ką apie juos sako mokestinių ginčų praktika.Pirmoje straipsnio dalyje išnagrinėta, kad delspinigiai yra su mokesčiu susijusi suma. Delspinigiais siekiama užtikrinti finansinių įsipareigojimų įvykdymą laiku. Taip pat pirmoje dalyje …

Delspinigiai: kada jie gresia dėl netinkamai vykdomų mokestinių prievolių? (I)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjami mokestiniai delspinigiai: kada jie atsiranda, kaip skaičiuojami ir ką apie juos sako mokestinių ginčų praktika. Kada atsiranda mokestiniai delspinigiai?Netinkamai vykdant mokestines prievoles, kyla tam tikros pasekmės: skaičiuojami mokestiniai delspinigiai, baudos ir kt. Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų …

Europos Komisijos iniciatyva, siekiant didinti pasitikėjimą Europos mokesčių administratoriais

 Europos Komisija (EK) pastaruoju metu skiria didelį dėmesį įvairiems projektams ir iniciatyvoms. Straipsnyje apžvelgiama naujausia iniciatyva, skirta būtent finansų sričiai, mokesčių administratoriui, kuri, tikėtina, ateityje palies ir Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos darbo praktiką. Vieni iš EK rengiamų darbo grupių susitikimų …

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (II)

 Finansinių veiksmų darbo grupė (angl. The Financial Action Task Force, FATF) – tai tarptautinė, pasaulyje veikianti institucija, kuri atsakinga už bendrą politikos ir standartų formavimą, kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Ji stebi ir prižiūri, kaip valstybės teisiniu reguliavimu …

Pelno mokesčio lengvata, teikiant paramą ir labdarą (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 16 (1120) Kas negali būti labdaros ir paramos dalyku?Pagal LPĮ 4 str. 4 dalį, labdaros ir paramos dalyku negali būti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų …

Verslo perleidimas: kada atsiranda PVM? (II)

 Pastaruoju metu, ypač suaktyvėjus verslo perleidimams, įmonėms tampa aktualu, ar už tokius veiksmus gali atsirasti mokėtinas PVM. Straipsnyje nagrinėjama verslo perleidimai ir jų supratimas PVM atžvilgiu, remiantis Europos Teisingumo Teismo praktika. Verslo perleidimas ir PVM Europos Teisingumo Teismo praktikojePagal PVM įstatymo …

Verslo perleidimas: kada atsiranda PVM? (I)

 Pastaruoju metu, ypač suaktyvėjus verslo perleidimams, įmonėms tapo aktualu, ar už tokius veiksmus gali tekti mokėti PVM. Straipsnyje nagrinėjama verslo perleidimai ir jų supratimas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atžvilgiu. PVM taisyklės, kai perleidžiamas verslasPridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVMĮ) numato, kad PVM …

Pelno mokesčio lengvata, teikiant paramą ir labdarą (1)

 Pelno mokesčio lengvata taikoma tuo atveju, jeigu parama ar labdara teikiama Labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) nustatyta tvarka. Panagrinėsime svarbiausias LPĮ nuostatas, į kurias būtina atsižvelgti, norint taikyti pelno mokesčio lengvatą. Kaip yra reglamentuota parama?Parama yra paramos teikėjų savanoriškas ir …

Apie pinigų plovimą ir teroristų finansavimą, kai sudėtinga nustatyti naudos gavėjo tapatybę (I)

 41-asis Jungtinių Amerikos Valstijų viceprezidentas Nelsonas Rokfeleris kartą pasakė, kad sėkmės paslaptis – nieko neturėti, bet viską kontroliuoti. Tačiau šiandien sunku pasakyti, ką šis žmogus turėjo omenyje. Vis dėlto šie jo pasakyti žodžiai turės tam tikrą prasmę tolimesnėse straipsnių apie …

Žemės su pastatais pardavimas. Kada atsiranda PVM?

 Pastaruoju metu ypač suaktyvėjus nekilnojamojo turto pardavimams, gyventojams dažnai kyla su jo pardavimu susijusių mokestinių klausimų. Straipsnyje nagrinėjamas apmokestinimas PVM. Kokios PVM nuostatos yra svarbios?Pagal Pridėtinė vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 3 str. 1 dalį, PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, …

Juridinio asmens prievolė pateikti duomenis apie paskolas ir jos vykdymas

 Tam, kad atitinkamu mokesčio įstatymu įtvirtintą mokestį būtų galima administruoti sklandžiai, mokesčių administratoriui reikia visumos duomenų, kurie yra reikšmingi, nustatant, kokia mokestinė prievolė tenka mokesčio mokėtojui.Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 48 straipsnis numato, kad trečiųjų asmenų pareigos mokesčių administravimo procedūrų taikymo …

Tikrieji naudos gavėjai mokesčių teisėje: ką svarbu žinoti? (II)

 Straipsnyje nagrinėjamas papildomo apmokestinimo klausimas, kai nenustatomi tikrieji naudos gavėjai, remiantis aktualiu nauju Europos Teisingumo Teismo sprendimu. Tikrieji naudos gavėjai ir Europos Teisingumo Teismo išaiškinimasŠiuo metu galiojantis Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ) numato dvi svarbias taisykles: 1) taisyklę, skirtą apskritai skaičiuojant pelno …

Tikrieji naudos gavėjai mokesčių teisėje: ką svarbu žinoti? (I)

 Straipsnyje pateikiamos aktualios mokesčių teisės nuostatos, reglamentuojančios naudos gavėjus, paaiškinama naudos gavėjų identifikavimo reikšmė ir Europos Teisingumo Teismo aktualus sprendimas. Naudos gavėjai: Mokesčių administravimo įstatymo nuostatosMokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnyje įtvirtintos nuostatos, kad prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos …