Darbuotojų skatinimas opcionais ir GPM (IV)

  Kelių dalių straipsnyje nagrinėjami dažniausiai praktikoje užduodami klausimai dėl specialios GPM lengvatos opcionams. Mokestinės prievolės, susijusios su opcionų lengvataStraipsnių serijos paskutinėje dalyje pateikiama aktuali informacija, kaip apmokestinama, kai atitinkami atvejai nelaikomi pasirinkimo sandoriais, kokios mokestinės prievolės atsiranda įmonei ar darbuotojui.Vertinant opcionus, …

Priimamas sprendimas likviduoti individualią įmonę

  Kartais susiklosto nenumatytos aplinkybės ir gyventojas, turintis įregistruotą individualią įmonę (IĮ), priima sprendimą ją likviduoti. Šiame straipsnyje ir aptarsime, į kokius aspektus reikėtų atkreipti dėmesį, norint likviduoti IĮ.Įmonių, kurių teisinė forma yra IĮ, steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių įmonių …

Darbuotojų skatinimas opcionais ir GPM (III)

   Kokiems subjektams taikoma lengvata?Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GMĮ) 17 str. 1 d. 58 punktas numato, kad GPM neapmokestinamosios pajamos yra darbuotojo pagal pasirinkimo sandorius iš darbdavio ar su juo susijusio asmens nauda, gauta įsigijus akcijų neatlygintinai ar už lengvatinę kainą, jeigu akcijos įsigyjamos …

Darbuotojų skatinimas opcionais ir GPM (II)

  Kelių dalių straipsnyje nagrinėjami dažniausiai praktikoje užduodami klausimai dėl specialios GPM lengvatos opcionams. Lengvatos taikymo sąlygosGyventojų pajamų mokesčio įstatymas (GPMĮ) įtvirtina, kad gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) neapmokestinamos pajamos yra darbuotojo pagal pasirinkimo sandorius iš darbdavio ar su juo susijusio asmens nauda, …

Darbuotojų skatinimas opcionais ir GPM (I)

  Apie lengvatąViešojoje erdvėje dėl šios lengvatos taikymo pastaruoju metu kyla nemažai diskusijų, Lietuvos lengvata lyginama su užsienio praktika. Taip pat sulaukiama ir daug paklausimų, ar konkrečiais atvejais galioja ši lengvata. Taigi straipsnyje nagrinėsime lengvatos esmę Lietuvoje ir aptarsime aktualius klausimus.Gyventojų …

Laikas teikti metinę pajamų deklaraciją ir prisitaikyti NPD

  Neretam gyventojui kyla klausimų, kodėl jis turi papildomai sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM) į biudžetą, kai nuo jo pajamų darbdavys jau išskaičiavo GPM (arba kodėl asmeniui grąžinama tam tikra GPM suma). Tai nutinka dėl skaičiuojamo neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD), todėl …

Artėjant metiniam pajamų deklaravimui: pagrindiniai pildomi duomenys

  Kaip ir kiekvienais metais, gyventojai turi iki gegužės mėnesio pateikti metines gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijas. Straipsnyje primenama, kokia informacija turi būti pateikiama pajamų deklaracijoje ir kokiose jos dalyse. Metinis pajamų deklaravimasŠiais metais gyventojai turės pateikti metines pajamų deklaracijas iki gegužės …

Individualių įmonių pagrindinės mokestinės prievolės (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (1203) Kai individualios įmonės turi komercinio nekilnojamojo turto2022 m. pabaigoje vykusiame Europos Komisijos (EK) organizuojamame tarptautiniame Europos Sąjungos (ES) valstybių narių mokesčių administratorių susitikime buvo kalbama ir apie tai, kad mažoms įmonėms reikėtų palikti prievolę mokėti pelno …

Individualių įmonių pagrindinės mokestinės prievolės

  Tarptautinės iniciatyvos2022 m. pabaigoje vyko Europos Komisijos (EK) organizuojamas tarptautinis Europos Sąjungos (ES) valstybių narių mokesčių administratorių susitikimas, kurio metu buvo kalbama apie būtinybę didinti mokesčių mokėtojų pasitikėjimą mokesčių administratorių institucijomis.Susitikime paminėta pastaruoju metu matoma tendencija, kad teisinis mokesčių reguliavimas …

Kai kurie 0 proc. PVM tarifo taikymo aspektai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 1 (1201) Taigi, galima daryti tokias išvadas dėl teisės taikyti 0 proc. PVM tarifą paneigimą: įmonė, taikydama 0 proc. PVM tarifą, turi imtis visų priemonių, kurių gali būti iš jos pagrįstai reikalaujama, kad įsitikintų, jog jos sudaromas sandoris …

Kai kurie 0 proc. PVM tarifo taikymo aspektai (1)

  Straipsnyje detalizuojama, kokie, kalbant apie 0 proc. PVM tarifo taikymą, keli nauji aspektai buvo detalizuoti paskutinių metų teismų praktikoje. Kai pirkėjas neįregistruotas PVM mokėtoju savo valstybėje narėjeKadangi pastaruoju metu paklausimuose Lietuvos mokesčių administratoriui buvo sulaukta didesnio dėmesio dėl prekių gabenimo į …

Pokyčiai, išduodant kasos aparato kvitus (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 47 (1199) Prasidedant naujam skaitmeniniam etapui, prisiminkime apie kvitusMAĮ įtvirtina, kad mokesčių mokėtojai privalo teikti VMI atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, – superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenis. Duomenų turinį detalizuoja ir jų teikimo terminus bei …

Pokyčiai, išduodant kasos aparato kvitus (1)

  Jau nuo 2023 m. sausio 1 d. tam tikrų mokesčių mokėtojų, naudojančių kompiuterinius kasos aparatus, laukia pokyčiai, todėl straipsnyje apibūdinami svarbiausi klausimai. Išmanusis administravimas ir i. EKAMokesčių administratorius Lietuvoje yra įgyvendinęs ir toliau tobulina išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i. MAS), kuria siekiama …

Apie nekilnojamojo turto mokestį (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (1197) Trumpai prisminkime NTM įstatymąLietuvoje nekilnojamojo turto apmokestinimą reglamentuoja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas. Jis nustato nekilnojamojo turto apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu tvarką. Straipsnis skirtas gyvenamojo būsto temai, tačiau trumpai apžvelkime pagrindinius šio mokesčio dalykus, prisimenant ir NTM …

Apie nekilnojamojo turto mokestį (1)

  Kadangi šiuo metu aktualus vadinamojo „gyvenamojo būsto“ nekilnojamojo turto deklaravimas ir mokesčio mokėjimas, primintinos svarbiausios aplinkybės. Mokesčio apskaičiavimasPradėkime iš karto nuo pagrindinių akcentų, kadangi gruodžio 15 d. – „gyvenamojo būsto“ nekilnojamojo turto (toliau – NT) deklaravimo ir mokesčio mokėjimo terminas.Mokestis mokamas nuo …

Dėl lengvatinių pelno nesiekiančių vienetų paramos teikimo Ukrainai sąlygų tęstinumo

  Nuo 2022 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. XIV-1413 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ nepaprastoji padėtis yra pratęsta ne visoje Lietuvoje, o tik jos dalyje, t. y. pasienio ruožuose su Baltarusijos Respublika ir …

Naujausia teismų praktika, kai mokesčių administratorius remiasi turinio viršenybe (II)

  Kelių dalių straipsnyje nagrinėjamos konkrečios praktinės situacijos, kokie mokestiniai ginčai kilo, kai mokesčių administratorius apmokestino, remdamasis veiksmų turiniu, o ne formaliomis aplinkybėmis. Pajamų iš paskirstytinojo pelno (dividendų) gavimas neapmokestinama forma ir MAĮ 69 straipsnio taikymasKonkrečių mokestinių ginčų bylų analizė pateikiama norint …

Naujausia teismų praktika, kai mokesčių administratorius remiasi turinio viršenybe (I)

  Kelių dalių straipsnyje nagrinėjamos konkrečios praktinės situacijos, kokie mokestiniai ginčai kildavo, kai mokesčių administratorius apmokestindavo remdamasis veiksmų turiniu, o ne formaliomis aplinkybėmis. Paskolų forma gautų pajamų apmokestinimasSpaudoje galima rasti jau ne vieną straipsnį apie turinio viršenybės prieš formą principą mokesčių teisėje. …

Susitarimas dėl mokesčio dydžio ir reikšmė mokestinėms prievolėms

  Straipsnyje, remiantis konkrečia praktine situacija, nagrinėjama susitarimo dėl mokesčio dydžio instituto reikšmė mokestinėms prievolėms. Susitarimas dėl mokesčio dydžioMokesčių administravimo įstatymas (MAĮ) numato, kad mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei, apskaičiuojant …

Turto ar turtinio komplekso nuomos apmokestinimas pelno mokesčiu (II)

  Straipsnyje nagrinėjama aktualios praktikoje sutinkamos situacijos, kai įmonės turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas pagal nuomos sandorį. Kai įmonės turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas pagal nuomos sandorįPagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 38 straipsnį, jei vieneto turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas …