Mokesčių vengimo ir ekonominės logikos atskirties paieškos (II)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada mokesčių administratorius atitinkamus verslo veiksmus laiko mokesčių vengimu, o kada veiksmai yra pagrįsti ekonomine logika ir apmokestinimo rizikos nėra. Nagrinėjant pateikiami praktiniai pavyzdžiai. Praktinės situacijos: atskirties paieškosStraipsnyje toliau nagrinėjama naujoji Pelno mokesčio įstatymo (toliau – …

Dėl darbuotojo atsisakymo dirbti

 Pandemijos ir karantino metu tenka susidurti su atvejais, kai darbuotojai bijo eiti į darbą, atlikti savo funkcijas arba vykdyti darbdavio tam tikrus nurodymus dėl galimo pavojaus užsikrėsti COVID-19. Tokie atvejai yra ypač aktualūs ir galimi medicinos įstaigose. Darbuotojai taip pat …

Mokesčių vengimo ir ekonominės logikos atskirties paieškos (I)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada mokesčių administratorius atitinkamus verslo veiksmus laiko mokesčių vengimu, o kada vis dėlto veiksmai yra pagrįsti ekonomine logika ir apmokestinimo rizikos nėra. Nagrinėjant pateikiami praktiniai pavyzdžiai. Mokesčių planavimas, vengimas, slėpimas, ekonominė logikaMokesčių vengimo atveju bus apmokestinimo …

Dėl sukauptų atostogų suteikimo ir kompensavimo

 Pagal dabartinį reglamentavimą, darbuotojai negali iki begalybės „kaupti“ atostogas, nes teisę į jas paprastai prarandama po trejų metų. Kita vertus, Darbo kodekse (DK) numatytos tam tik­ros išimtys, taip pat kartais gana sunku tinkamai apskaičiuoti ir nustatyti, kiek darbuotojas turi nepanaudotų …

Draudimo nauda, leidžiami atskaitymai ir reprezentacija (1)

 Situacija2008 m. balandžio 1 d. įmonė apdraudė darbuotoją investiciniu gyvybės draudimu 15 metų. Naudos gavėjas, bet kuriuo atveju, yra įmonė. 2021 m. vasario mėn. darbuotojas išeina į pensiją ir, tikėtina, įmonėje nebedirbs.Kokios mokestinės pasekmės būtų įmonei ir darbuotojui, jeigu sutartis 2021 …

Nekonkuravimo susitarimas

 Pastaruoju metu praktikoje vis dažniau galima susidurti su nekonkuravimo susitarimais darbo teisiniuose santykiuose. Kartais kyla neaiškumų dėl panašių susitarimų sudarymo, vykdymo, nutraukimo sąlygų ir tvarkos. Pavyzdžiui, ar turi teisę darbdavys vienašališkai nutraukti nekonkuravimo susitarimą, kai tai neaptarta arba net aptarta …

Mažosios bendrijos nario teisė sudaryti sutartis su mažąja bendrija

 Mažoji bendrija (toliau – MB) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios nariais gali būti tik fiziniai asmenys. Šios teisinės formos juridinių asmenų steigimo, valdymo ir veiklos pagrindus, jų dalyvių (narių) teises ir pareigas įtvirtina Mažųjų bendrijų …

Kada VMI gali perkelti mokestinę prievolę kitam asmeniui? (II)

 Straipsnyje nagrinėjami aktualūs apmokestinimo praktikoje atvejai, kada mokesčių administratorius gali perkelti mokestinę prievolę kitam asmeniui. Kai mokestinė nepriemoka susidarė dėl mokesčių mokėtojo piktnaudžiavimo teise, apie kurį mokestį išskaičiuojantis asmuo nežinojo ir negalėjo žinotiKadangi pagal teismų praktiką mokesčių administratorius gali perkelti mokestinę …

Kada VMI gali perkelti mokestinę prievolę kitam asmeniui? (I)

 Straipsnyje nagrinėjami aktualūs apmokestinimo praktikoje atvejai, kada mokesčių administratorius gali perkelti mokestinę prievolę kitam asmeniui. Mokestinės prievolės įvykdymo būdai ir mokestį išskaičiuojantis asmuoKonkretaus mokesčių mokėtojo mokestinė prievolė gali būti įvykdoma trimis būdais:1) mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimu;2) trečiojo asmens …

Lengvatos įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (1)

 Vienetai, vykdantys mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), kurios sąvokos yra apibrėžtos Mokslo ir studijų įstatyme, turi galimybę pasinaudoti net keliomis pelno mokesčio lengvatomis.Pagrindinė MTEP lengvatos taikymo nuostata, reglamentuota Pelno mokesčio įstatymo 17-1 straipsnyje, – MTEP veiklos sąnaudas …

Ar įmonės skolos, pripažintos beviltiškomis, atskaitomos iš pajamų ir kokiomis sąlygomis?

 Skolų pripažinimas beviltiškomis yra procesas, kurio metu įrodinėjamas asmens skolos ar jos dalies beviltiškumas ir pastangos tai skolai susigrąžinti.Beviltiškos skolos ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais pripažįstamos vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 25 straipsnio nuostatomis.Atkreiptinas dėmesys, kad įrodymai, kuriais yra …

Klausimai, susiję su 2020 m. finansinių ataskaitų sudarymu

 InventorizacijaJos tikslas yra nustatyti faktinę turto ir įsipareigojimų būklę, palyginti su įrašais apskaitoje, nustatyti skirtumus, jų atsiradimo priežastis ir tinkamą apskaitą, taip pat atsiskaityti už asmenų jiems patikėtą turtą, užkirsti kelią išteklių valdymo pažeidimams. Ar inventorizacija pandemijos metu yra įmanoma? Pandemijos …

Profesinė etika apskaitos srityje

 Aukštų profesinių standartų laikymasis apskaitos srityje buvo, yra ir bus prioritetas. Iš tikrųjų etika apskaitos srityje turi daug pavadinimų. Kokios gi pagrindinės etikos prielaidos, postulatai, kuriais turėtų vadovautis buhalteriai kasdieniame darbe?Svarbiausias apskaitos sistemos veikimo tikslas yra informuoti apie subjekto veiklą. …

Palankus kolektyvinio investavimo subjektų apmokestinimas.
Ką svarbu žinoti?

 Verslui nuolat ieškant atitinkamų juridinių veikimo formų, skatinančių investicijas, vienas iš svarbių klausimų – jų apmokestinimas. Straipsnyje nagrinėjamos palankios kolektyvinio investavimo subjektų (toliau – KIS) apmokestinimo pelno mokesčiu nuostatos. Kas yra KIS?KIS yra investicinė bendrovė arba investicinis fondas, investuojantis asmenų lėšas. …

Mokesčių mokėtojų registras: ką apie jį turi žinoti kiekvienas mokesčių mokėtojas?

 Straipsnyje pateikiama pagrindinė, aktualiausia informacija, ką svarbu žinoti apie Mokesčių mokėtojų registrą. Jis svarbus kiekvienam subjektui, tampančiam mokesčių mokėtoju, todėl straipsnyje paaiškinami pagrindiniai šio registro veikimo principai. Mokesčių mokėtojų registras – kas tai?Mokesčių mokėtojų registras (toliau – MMR) yra valstybinis registras …

Inventorizacijos aktualijos ir numatomi pokyčiai

 Artėjant įmonių finansinių metų pabaigai, tampa aktuali inventorizacija, kuria užtikrinama, kad skolų ir turto likučiai būtų teisingai atspindėti metinėse finansinėse ataskaitose. Numatomi inventorizacijos reglamentavimo pokyčiaiPagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, inventorizaciją atlikti privalo tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus subjektai, neatsižvelgiant į jų dydį, …

Informacijos apsikeitimas tarp mokesčių administratorių: viena platforma Europos Sąjungoje

 Verslo sandoriams vis labiau populiarėjant ne tik tarp Lietuvos įmonių, bet ir su užsienio subjektais, tarptautiniai informacijos mainai tarp užsienio valstybių mokesčių administratorių tampa vis aktualesni, sprendžiant apmokestinimo klausimus. Straipsnyje apžvelgiama naujoji Europos Komisijos (toliau – Komisija) iniciatyva turėti vieną …

Pelno mokesčio įstatyme įtvirtintų lengvatų skirtumai – stambus projektas ir LEZ įmonė (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 44 (1100) IKI 2018-01-01 įregistruotoms įmonėmsNUO 2017-12-31 įregistruotoms įmonėmsPMĮ 58 straipsnio 16 dalies 2 punktasPagal PMĮ 58 str. 16 d. 2 punktą, iki 2018‑01‑01 įregistruota LEZ įmonė, atitinkanti PMĮ 58 str. 16 d. 2 punkte įvardintus reikalavimus, gali …

Pelno mokesčio įstatyme įtvirtintų lengvatų skirtumai – stambus projektas ir LEZ įmonė (1)

 Šiame straipsnyje toliau atskirai aptarsime Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 58 str. 16 d. 1 ir 2 punktus, reglamentuojančius laisvosios ekonominės zonos (LEZ) įmonių nustatytas pelno mokesčio lengvatas, atsižvelgiant į laikotarpį, kada įmonė įregistruota kaip LEZ įmonė. IKI 2018-01-01 įregistruotoms įmonėmsNUO 2017-12-31 įregistruotoms …