Pelno mokesčio įstatyme įtvirtintų lengvatų skirtumai – stambus projektas ir LEZ įmonė (1)

 Šiame straipsnyje toliau atskirai aptarsime Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 58 str. 16 d. 1 ir 2 punktus, reglamentuojančius laisvosios ekonominės zonos (LEZ) įmonių nustatytas pelno mokesčio lengvatas, atsižvelgiant į laikotarpį, kada įmonė įregistruota kaip LEZ įmonė. IKI 2018-01-01 įregistruotoms įmonėmsNUO 2017-12-31 įregistruotoms …

Pelno mokesčio įstatyme įtvirtintų lengvatų skirtumai – stambus projektas ir LEZ įmonė

 Viena iš tiesioginių investicijų pritraukimo formų – mokestinių lengvatų skatinimas. Šiame straipsnyje aptarsime Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 58 str. 16 dalyje įtvirtintas pelno mokesčio lengvatas, kuriomis gali pasinaudoti Lietuvoje investuojantys juridiniai asmenys, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną.Minėtame punkte yra įtvirtintos dvi …

Mokestį išskaičiuojančiam asmeniui tenkančių pareigų perkėlimas gyventojui (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (1098) Vis dėlto, pareigos sumokėti pajamų mokestį perkėlimas pajamų mokesčio mokėtojui (gyventojui) galimas ne visais atvejais, kai taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. MAĮ 69 str. 1 dalyje expressis verbis nurodyta, kad, taikydamas turinio viršenybės prieš formą …

Prestižo apmokestinimo klausimai (VIII)

 Kai kurie aspektaiŠioje, paskutinėje, straipsnio dalyje nagrinėjami kai kurie aktualesni prestižo apmokestinimo klausimai.Vienas iš aktualesnių klausimų, apmokestinant prestižą, yra prestižo vertės apskaičiavimas, kai akcijos įsigyjamos etapais (kai įsigyjamas ne visas akcijų paketas iš karto, bet, pavyzdžiui, per 1 metų laikotarpį …

Verslinės sodininkystės apskaita (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 41 (1097) Sodininkystės produktų faktinės savikainos kalkuliavimasSiekiant teisingai apskaičiuoti sodininkystės produktų faktinę savikainą, patartina tvarkyti gamybos sąnaudų apskaitą analitinėse sąskaitose pagal sodinių rūšis: obelų sodas; slyvynas; vyšnynas; vynuogynas ir pan. Nedideliuose soduose tai padaryti gali būti sudėtinga. Tokiu …

Mokestį išskaičiuojančiam asmeniui tenkančių pareigų perkėlimas gyventojui (1)

 Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 2 str. 17 ir 18 dalys įtvirtina mokesčio mokėtojo ir mokestį išskaičiuojančio asmens sąvokas. Mokesčio mokėtoju laikomas asmuo, kuriam mokesčių teisės aktai numato prievolę mokėti mokestį, o mokestį išskaičiuojantis asmuo yra tas, kuris turi išskaičiuoti mokesčio …

Prestižo apmokestinimo klausimai (VII)

 „Neigiamas“ prestižasŠioje straipsnio dalyje nagrinėjami „neigiamo“ prestižo skaičiavimo atvejai.Prieš tai straipsnio dalyje nagrinėtas siūlymas, kad, vadovaujantis finansinės apskaitos taisyklėmis (kuriose nebėra „neigiamo“ prestižo), būtų galima panaikinti ir Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatas, reglamentuojančias „neigiamo“ prestižo pripažinimą, kai įsigyjama kitos įmonės …

Prestižo apmokestinimo klausimai (VI)

 Reglamentavimo tobulinimo pasiūlymaiŠioje straipsnio dalyje pateikiami konkretūs siūlymai, kaip spręsti prestižo apmokestinimo reglamentavimo neaiškumus. Prieš tai straipsnio dalyje panagrinėjus galimus mokestinio planavimo aspektus, susijusius su prestižo pripažinimu pagal Pelno mokesčio įstatymą (PMĮ), pastebėta, kad tais atvejais, kai mokestiniams teisiniams santykiams reikšmingi …

Verslinės sodininkystės apskaita (1)

 Reikšminga ir perspektyvi bioekonomikos šaka yra sodininkystė. Lietuvoje turi būti sparčiau vystoma verslinė sodininkystė, nes labai stinga šalies ūkiuose išaugintų vaisių. Mėgėjiška sodininkystė negali patenkinti geros kokybės vaisių poreikių.Sodininkystės plėtra yra susijusi su šios šakos ekonominio efektyvumo didinimu. Jo galimybes …

Prestižo apmokestinimo klausimai (V)

 Šioje straipsnio dalyje įvardijami galimi mokestinio planavimo aspektai, susiję su prestižo apmokestinimu, atskleidžiami prestižo reglamentavimo neaiškumai ir pateikiami siūlymai, kaip spręsti reglamentavimo neaiškumus. Reglamentavimo trūkumaiVertinant apskritai visą prestižo apmokestinimo reglamentavimą, būtų galima įvardinti tokius mokestinio planavimo aspektus (vėlgi kiekvieną jų įmonė …

Atleidimo iš darbo darbdavio valia ypatumai

 Vienas iš naujausių atleidimo iš darbo pagrindų – darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Toks atleidimo iš darbo pagrindas numatytas Darbo kodekso (DK) 59 straipsnyje. Nors atleidžiant tokiu pagrindu darbuotojui išmokama gana didelė kompensacija – 6 vidutinių darbo užmokesčių dydžio, dėl tokio …

Prestižo apmokestinimo klausimai (IV)

 Europos Teisingumo Teismo praktika ir iš to išplaukiančios išvadosŠioje straipsnio dalyje toliau nagrinėjama prestižo amortizacijai aktualios ekonominės naudos sąlygos problematika, Europos Teisingumo Teismo praktika, kurioje randamas atsakymas į praktikoje sutinkamus neaiškumus.„Atvirkštinio“ prijungimo metu patronuojančioji įmonė prijungiama prie patronuojamosios: jei patronuojančioji …

Turto įsigijimo kainos nustatymas: reglamentavimas, problematika ir aktualijos

 Turto pardavimo pajamų gavęs gyventojas privalo mokėti pajamų mokestį, kai šios pajamos yra apmokestinamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (toliau – GPMĮ).Pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn ne individualios veiklos turtą (išskyrus atliekas), individualios veiklos turtui priskirtą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, …

Prestižo apmokestinimo klausimai (III)

 Trečioje straipsnio dalyje toliau nagrinėjami praktikoje neretai pasitaikančio įmonių įsigijimų atvejais atsirandančio prestižo klausimai, galimos apmokestinimo rizikos. Straipsnyje pateikiamas vertinimas, kaip reikėtų suprasti, kas yra ekonominė nauda, kurią privaloma pagrįsti norint prestižo amortizacijos sąnaudas priskirti leidžiamiems atskaitymams. Ekonominės naudos sąlygaSiekiant akcijų …

Prestižo apmokestinimo klausimai (II)

 Straipsnyje analizuojami aktualūs prestižo apmokestinimo pelno mokesčiu klausimai. Pirmoje straipsnio dalyje supažindinus su prestižo samprata, pripažinimo atvejais ir prestižo vertės dydžio skaičiavimo principu, prestižo pripažinimo sąlygomis, toliau nagrinėjami konkretūs probleminiai praktiniai klausimai.Antroje straipsnio dalyje nagrinėjami ypač dažnai praktikoje pasitaikantys „atvirkštinio“ …

Prestižo apmokestinimo klausimai (I)

 Straipsnyje analizuojami aktualūs prestižo apmokestinimo pelno mokesčiu klausimai. Pirmojoje straipsnio dalyje apibūdinama prestižo samprata, atvejai, kaip jis susiformuoja pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, pateikiamas praktinis pavyzdys. Susipažinus su prestižo samprata, toliau kitose straipsnio dalyse bus plėtojami probleminiai praktiniai klausimai šia tema. Prestižo …

Neteisėtai gautos pajamos ir jų apmokestinimas

 Administruojant mokesčius, taikomas mokesčių visuotinio privalomumo principas yra suprantamas kaip kiekvieno asmens, atitinkančio tam tikrą mokestį įtvirtinančiame įstatyme nustatytus mokesčio mokėtojo kriterijus, prievolė mokėti tą mokestį ir laikytis numatytos mokesčio apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarkos.Taikant mokesčių įstatymus, dėl juose nustatytų sąlygų, …

Nepamirškime mokesčio už žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

 Įsigijęs miško, dažnas miško savininkas kelia klausimus – kada mokamas mokestis už žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką ir ar reikia jį mokėti. Šiame straipsnyje trumpai aptarsime mokesčio už žaliavinę medieną bei nenukirstą mišką mokėjimo ir deklaravimo ypatumus.Gautų pajamų už parduotą …

BAĮ pakeitimo projektas – kokia žinutė siunčiama? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (1086) Vietoj apskaitos politikos – apskaitos vadovasDar vienas svarbus dalykas, kad vietoj apskaitos politikos, kuriai taikomos tam tikros apskaitos standartų nuostatos, bus prievolė parengti ir vadovautis subjekto vadovo patvirtintu apskaitos vadovu, kuriame būtų privaloma ši informacija:1) sąskaitų …

BAĮ pakeitimo projektas – kokia žinutė siunčiama? (1)

 Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo projektas (toliau – Projektas) 2020 m. liepos mėnesį pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms. Iki tol viešai buvo skelbiamas tik diskusinis dokumentas. Daugelis iš karto pastebės, kad Projekte nuostatos peržiūrėtos iš esmės, keičiama įstatymo struktūra, taip pat siūloma …