Pelno mokesčio lengvata, teikiant paramą ir labdarą (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 16 (1120) Kas negali būti labdaros ir paramos dalyku?Pagal LPĮ 4 str. 4 dalį, labdaros ir paramos dalyku negali būti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų …

Verslo perleidimas: kada atsiranda PVM? (II)

 Pastaruoju metu, ypač suaktyvėjus verslo perleidimams, įmonėms tampa aktualu, ar už tokius veiksmus gali atsirasti mokėtinas PVM. Straipsnyje nagrinėjama verslo perleidimai ir jų supratimas PVM atžvilgiu, remiantis Europos Teisingumo Teismo praktika. Verslo perleidimas ir PVM Europos Teisingumo Teismo praktikojePagal PVM įstatymo …

Verslo perleidimas: kada atsiranda PVM? (I)

 Pastaruoju metu, ypač suaktyvėjus verslo perleidimams, įmonėms tapo aktualu, ar už tokius veiksmus gali tekti mokėti PVM. Straipsnyje nagrinėjama verslo perleidimai ir jų supratimas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atžvilgiu. PVM taisyklės, kai perleidžiamas verslasPridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVMĮ) numato, kad PVM …

Pelno mokesčio lengvata, teikiant paramą ir labdarą (1)

 Pelno mokesčio lengvata taikoma tuo atveju, jeigu parama ar labdara teikiama Labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) nustatyta tvarka. Panagrinėsime svarbiausias LPĮ nuostatas, į kurias būtina atsižvelgti, norint taikyti pelno mokesčio lengvatą. Kaip yra reglamentuota parama?Parama yra paramos teikėjų savanoriškas ir …

Apie pinigų plovimą ir teroristų finansavimą, kai sudėtinga nustatyti naudos gavėjo tapatybę (I)

 41-asis Jungtinių Amerikos Valstijų viceprezidentas Nelsonas Rokfeleris kartą pasakė, kad sėkmės paslaptis – nieko neturėti, bet viską kontroliuoti. Tačiau šiandien sunku pasakyti, ką šis žmogus turėjo omenyje. Vis dėlto šie jo pasakyti žodžiai turės tam tikrą prasmę tolimesnėse straipsnių apie …

Žemės su pastatais pardavimas. Kada atsiranda PVM?

 Pastaruoju metu ypač suaktyvėjus nekilnojamojo turto pardavimams, gyventojams dažnai kyla su jo pardavimu susijusių mokestinių klausimų. Straipsnyje nagrinėjamas apmokestinimas PVM. Kokios PVM nuostatos yra svarbios?Pagal Pridėtinė vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 3 str. 1 dalį, PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, …

Juridinio asmens prievolė pateikti duomenis apie paskolas ir jos vykdymas

 Tam, kad atitinkamu mokesčio įstatymu įtvirtintą mokestį būtų galima administruoti sklandžiai, mokesčių administratoriui reikia visumos duomenų, kurie yra reikšmingi, nustatant, kokia mokestinė prievolė tenka mokesčio mokėtojui.Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 48 straipsnis numato, kad trečiųjų asmenų pareigos mokesčių administravimo procedūrų taikymo …

Tikrieji naudos gavėjai mokesčių teisėje: ką svarbu žinoti? (II)

 Straipsnyje nagrinėjamas papildomo apmokestinimo klausimas, kai nenustatomi tikrieji naudos gavėjai, remiantis aktualiu nauju Europos Teisingumo Teismo sprendimu. Tikrieji naudos gavėjai ir Europos Teisingumo Teismo išaiškinimasŠiuo metu galiojantis Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ) numato dvi svarbias taisykles: 1) taisyklę, skirtą apskritai skaičiuojant pelno …

Tikrieji naudos gavėjai mokesčių teisėje: ką svarbu žinoti? (I)

 Straipsnyje pateikiamos aktualios mokesčių teisės nuostatos, reglamentuojančios naudos gavėjus, paaiškinama naudos gavėjų identifikavimo reikšmė ir Europos Teisingumo Teismo aktualus sprendimas. Naudos gavėjai: Mokesčių administravimo įstatymo nuostatosMokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnyje įtvirtintos nuostatos, kad prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos …

Mokesčių vengimo ir ekonominės logikos atskirties paieškos (V)

 Šiame, paskutiniame, straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada mokesčių administratorius atitinkamus verslo veiksmus laiko mokesčių vengimu, o kada veiksmai pagrįsti ekonomine logika ir apmokestinimo rizikos nėra. Turinio viršenybės prieš formą principo ir „pagrindinio tikslo arba vieno iš pagrindinių tikslų“ koncepcijos atskirtisPagal Pelno mokesčio …

Mokesčių vengimo ir ekonominės logikos atskirties paieškos (IV)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada mokesčių administratorius atitinkamus verslo veiksmus laiko mokesčių vengimu, o kada veiksmai yra pagrįsti ekonomine logika ir apmokestinimo rizikos nėra. Nagrinėjant pateikiami praktiniai pavyzdžiai. Turinio viršenybės prieš formą principo taikymo praktikaTeismų praktikoje, kai nustatomas mokesčių vengimo …

Mokesčių vengimo ir ekonominės logikos atskirties paieškos (III)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada mokesčių administratorius atitinkamus verslo veiksmus laiko mokesčių vengimu, o kada veiksmai yra pagrįsti ekonomine logika ir apmokestinimo rizikos nėra. Nagrinėjant pateikiami praktiniai pavyzdžiai. Praktinės situacijos: atskirties paieškosBendroji kovos su mokesčių piktnaudžiavimu taisyklė, įtvirtinta Pelno mokesčio …

Mokesčių vengimo ir ekonominės logikos atskirties paieškos (II)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada mokesčių administratorius atitinkamus verslo veiksmus laiko mokesčių vengimu, o kada veiksmai yra pagrįsti ekonomine logika ir apmokestinimo rizikos nėra. Nagrinėjant pateikiami praktiniai pavyzdžiai. Praktinės situacijos: atskirties paieškosStraipsnyje toliau nagrinėjama naujoji Pelno mokesčio įstatymo (toliau – …

Dėl darbuotojo atsisakymo dirbti

 Pandemijos ir karantino metu tenka susidurti su atvejais, kai darbuotojai bijo eiti į darbą, atlikti savo funkcijas arba vykdyti darbdavio tam tikrus nurodymus dėl galimo pavojaus užsikrėsti COVID-19. Tokie atvejai yra ypač aktualūs ir galimi medicinos įstaigose. Darbuotojai taip pat …

Mokesčių vengimo ir ekonominės logikos atskirties paieškos (I)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada mokesčių administratorius atitinkamus verslo veiksmus laiko mokesčių vengimu, o kada vis dėlto veiksmai yra pagrįsti ekonomine logika ir apmokestinimo rizikos nėra. Nagrinėjant pateikiami praktiniai pavyzdžiai. Mokesčių planavimas, vengimas, slėpimas, ekonominė logikaMokesčių vengimo atveju bus apmokestinimo …

Dėl sukauptų atostogų suteikimo ir kompensavimo

 Pagal dabartinį reglamentavimą, darbuotojai negali iki begalybės „kaupti“ atostogas, nes teisę į jas paprastai prarandama po trejų metų. Kita vertus, Darbo kodekse (DK) numatytos tam tik­ros išimtys, taip pat kartais gana sunku tinkamai apskaičiuoti ir nustatyti, kiek darbuotojas turi nepanaudotų …

Draudimo nauda, leidžiami atskaitymai ir reprezentacija (1)

 Situacija2008 m. balandžio 1 d. įmonė apdraudė darbuotoją investiciniu gyvybės draudimu 15 metų. Naudos gavėjas, bet kuriuo atveju, yra įmonė. 2021 m. vasario mėn. darbuotojas išeina į pensiją ir, tikėtina, įmonėje nebedirbs.Kokios mokestinės pasekmės būtų įmonei ir darbuotojui, jeigu sutartis 2021 …

Nekonkuravimo susitarimas

 Pastaruoju metu praktikoje vis dažniau galima susidurti su nekonkuravimo susitarimais darbo teisiniuose santykiuose. Kartais kyla neaiškumų dėl panašių susitarimų sudarymo, vykdymo, nutraukimo sąlygų ir tvarkos. Pavyzdžiui, ar turi teisę darbdavys vienašališkai nutraukti nekonkuravimo susitarimą, kai tai neaptarta arba net aptarta …

Mažosios bendrijos nario teisė sudaryti sutartis su mažąja bendrija

 Mažoji bendrija (toliau – MB) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios nariais gali būti tik fiziniai asmenys. Šios teisinės formos juridinių asmenų steigimo, valdymo ir veiklos pagrindus, jų dalyvių (narių) teises ir pareigas įtvirtina Mažųjų bendrijų …

Kada VMI gali perkelti mokestinę prievolę kitam asmeniui? (II)

 Straipsnyje nagrinėjami aktualūs apmokestinimo praktikoje atvejai, kada mokesčių administratorius gali perkelti mokestinę prievolę kitam asmeniui. Kai mokestinė nepriemoka susidarė dėl mokesčių mokėtojo piktnaudžiavimo teise, apie kurį mokestį išskaičiuojantis asmuo nežinojo ir negalėjo žinotiKadangi pagal teismų praktiką mokesčių administratorius gali perkelti mokestinę …