Išmokami dividendai tarp įmonių. Kada gali atsirasti pelno mokestis? (IV)

 Įmonės savo akcininkams pelną išmoka dividendų forma. Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada gali atsirasti pelno mokestis už dividendus, kai jie mokami akcininkams, juridiniams asmenims, taikant specialią antivengiminę pelno mokesčio normą. Straipsnyje remiamasi naujausiu mokestinių ginčų praktikos sprendimu.  Svarbios konkrečios faktinės aplinkybės dividendų …

Dėmesio! Artėja metinių pelno mokesčio deklaracijų pateikimo terminas! (1)

  Artėjant metinių pelno mokesčio deklaracijų pateikimo terminui, aptarsime Pelno mokesčio įstatyme (PMĮ) įtvirtintas nuostatas dėl deklaracijų pateikimo terminų ir galimus taikyti pelno mokesčio tarifus bei PMĮ įtvirtintas lengvatas, kuriomis pasinaudojus galima susimažinti apmokestinamąjį pelną.PMĮ 51 straipsnis nustato metinės pelno mokesčio …

Išmokami dividendai tarp įmonių. Kada gali atsirasti pelno mokestis? (III)

  Įmonės savo akcininkams pelną išmoka dividendų forma. Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada gali atsirasti pelno mokestis už dividendus, kai jie mokami akcininkams, juridiniams asmenims, taikant specialią antivengiminę pelno mokesčio normą. Straipsnyje remiamasi naujausiu mokestinių ginčų praktikos sprendimu. Svarbios konkrečios faktinės aplinkybės dividendų …

Ar asmens įregistravimas PVM mokėtoju – tik formali procedūra?

  Pridėtinės vertės mokestis (PVM), dar vadinamas „vartojimo mokesčiu“, „apyvartos mokesčiu“, turbūt sutiksime, nėra lengvai suprantamas, reikalaujantis pastangų, jį studijuojant, ar, kitu atveju, tinkamai vertinant konkrečią situaciją, aktualias nuostatas pritaikant praktiškai.PVM – dažnu atveju mokestis, keliantis daugiau klausimų nei atsakymų. Šio …

Išmokami dividendai tarp įmonių. Kada gali atsirasti pelno mokestis? (II)

  Įmonės savo akcininkams pelną išmoka dividendų forma. Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada gali atsirasti pelno mokestis už dividendus, kai jie mokami akcininkams, juridiniams asmenims, taikant specialią antivengiminę pelno mokesčio normą. Straipsnyje remiamasi naujausiu mokestinių ginčų praktikos sprendimu. Dividendų apmokestinimas Europos Sąjungos Teisingumo …

Išmokami dividendai tarp įmonių. Kada gali atsirasti pelno mokestis? (I)

  Įmonės pelną savo akcininkams išmoka dividendų forma. Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada gali atsirasti pelno mokestis už dividendus, kai jie mokami akcininkams juridiniams asmenims, taikant specialiąją antivengiminę pelno mokesčio normą. Straipsnyje remiamasi naujausia mokestinių ginčų praktika. Bendra dividendų apmokestinimo taisyklėPelno mokesčio įstatymas …

Pagrindiniai aspektai, teikiant paramą Ukrainai, Lietuvoje įvedus nepaprastąją padėtį

  Paramos sampratą, tikslus, dalyką, teikimo būdus, paramos gavėjus ir teikėjus nustato Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas (LPĮ), kai paramos teikėjai ir (arba) gavėjai naudojasi įstatymų nustatytomis mokesčių ir muitų lengvatomis. Parama yra paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinis paramos dalykų …

Nepamirškite laiku pateikti metinių GPM deklaracijų, nes pavėlavus skaičiuojami delspinigiai (II)

  Metiniam gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaravimui artėjant link pabaigos, straipsnyje pateikiama, kaip ir kada skaičiuojami delspinigiai už pavėluotas pateikti deklaracijas. Gyventojų metinis GPM deklaravimas – iki gegužės 2 d.Šiais metais gyventojai pajamas deklaruoti turi iki gegužės 2 d. Jeigu gyventojai laiku …

Nepamirškite laiku pateikti metinės GPM deklaracijos, nes pavėlavus skaičiuojami delspinigiai (I)

  Metiniam gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaravimui artėjant link pabaigos, straipsnyje pateikiama, kaip ir kada skaičiuojami delspinigiai už pavėluotas deklaracijas. Gyventojų metinis GPM deklaravimas – iki gegužės 2 d.Šiais metais gyventojai pajamas deklaruoti turi iki gegužės 2 d. Jau ne pirmus metus …

Metinės GPM deklaracijos pildymas su „vedliu“: apie teikiamus duomenis

  Gyventojai iki gegužės 2 d. turi pateikti metines gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijas. Straipsnyje nagrinėjama šiuo metu aktuali deklaruojantiems tema – kokius duomenis reikia įrašyti pagrindinėse deklaracijos skiltyse. GPM metinių deklaracijų pildymas, naudojantis „vedliu“Jau ne pirmus metus gyventojai gali pildyti metines …

Balandžio 15 d. – FR0711 formos pateikimo terminas

  Apie pajamų deklaravimo už 2021 m. mokestinį laikotarpį pradžią Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskelbė šių metų kovo pradžioje. Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 27 straipsniu, metinė pajamų deklaracija už atitinkamą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) teikiama iki kito mokestinio laikotarpio …

Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos. Kokios jos? (II)

  Prasidėjus metiniam gyventojų pajamų mokesčio deklaravimui, klausimai šia tema tapo aktualūs. Vienas jų – kokių pajamų apskritai nebūtina deklaruoti? Trumpai apie nedeklaruojamas neapmokestinamąsias pajamasMetinės pajamų mokesčio deklaracijos formą, jos užpildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius. Centrinis mokesčio administratorius turi …

Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos. Kokios jos? (I)

  Bendras nedeklaruojamų pajamų principasBendras principas – gyventojai savo gautas pajamas deklaruoja, teikdami metinę gyventojų pajamų deklaraciją. Pagal mokesčio mokėjimo tvarką, gyventojo pajamos (įskaitant pajamas, kurios pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatas yra neapmokestinamos) skirstomos į dvi klases – A …

Pritaikėte MTEP lengvatas? Ką turite žinoti? (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 9 (1161) Ar į MTEP lengvatos taikymo sritį patenka atvejai, kai išradimas yra pradėtas vystyti užsienio valstybėje, bet ankstyvoje vystymo stadijoje įsigyjamas Lietuvoje ir toliau čia plėtojamas?MTEP lengvata gali būti taikoma ir tuo atveju, kai vienetas, įsigijęs bet …

Turto perkėlimo apmokestinimo aktualijos

  Visos įmonės, apskaičiuodamos pelno mokestį, vadovaujasi Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatomis. Šiame straipsnyje aptarsime nuo 2020 m. nustatytas turto perkėlimo apmokestinimo taisykles, t. y. PMĮ nuostatas apie įmonių pelno apmokestinimą ten, kur sukuriama vertė, užtikrinant, kad turto iškėlimo (perkėlimo) iš …

Pritaikėte MTEP lengvatas? Ką turite žinoti? (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 9 (1161) Ar sąnaudos priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1183 „Dėl Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Nutarimas)?Pagal Nutarimo …

Gavote dovanų? Kada mokamas GPM?

  Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), kai gyventojas gauna dovanų, klausimai. Pateikiami pagrindiniai atsakymai į klausimus, kurie tampa ypač aktualūs, prasidėjus metiniam GPM deklaravimui. Dovanojimas pagal Civilinį kodeksąKaip ir kiekvienais metais, metinę GPM deklaraciją už pra­ėjusius metus gyventojai turės …

Pritaikėte MTEP lengvatas? Ką turite žinoti? (1)

  Vienetai, vykdantys mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), turi galimybę pasinaudoti net keliomis pelno mokesčio lengvatomis. Siekdami, kad būtų užtikrintai saugu, o lengvatos pritaikytos teisingai, vienetai turėtų patys pasitikrinti šiais pagrindiniais aspektais ir atsakyti sau į keletą pagrindinių klausimų dėl …

Pajamų pripažinimo momentas: bendrieji ir probleminiai aspektai

  Tiek mokesčių teisės aktų taikymo praktikoje, tiek ir šios teisės šakos literatūroje akcentuojama pajamų iš mokesčių surinkimo į biudžetą įtaka valstybės galimybei užtikrinti piniginius išteklius, kurių reikia finansuojant viešąsias funkcijas (švietimą, aplinkos, sveikatos, krašto apsaugą ir kt.).Mokesčių teisės literatūroje teigiama, …