Žemės mokestis. Ką svarbu žinoti? (II)

 Pagrindiniai žinotini atsakymai dėl žemės mokesčioPirmojoje straipsnio dalyje jau nagrinėta, kas yra žemės mokesčio mokėtojai, nuo kada jais tampama ir kada mokamas žemės mokestis, kas yra šio mokesčio objektas, nuo kokios vertės mokama ir kaip ji skaičiuojama bei kokie tarifai …

Žemės mokestis. Ką svarbu žinoti? (I)

 Lapkričio mėnesį reikia tinkamai įvykdyti mokestines prievoles dėl žemės mokesčio, todėl dviejų dalių straipsnyje pateikiami pagrindiniai dalykai, dėl kurių dažniausiai žemės mokesčio mokėtojai užduoda klausimų. Pagrindiniai žinotini atsakymai apie žemės mokestįŽemės mokestį apskaičiuoja centrinis mokesčių administratorius, kuris užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo …

Kada pagal Mokesčių administravimo įstatymą gali būti atnaujintas mokestinių ginčų bylų procesas? (III)

 Reikalavimai prašymui atnaujinti mokestinio ginčo procesąKaip minėta anksčiau, prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti mokesčių mokėtojas. Prašymas dėl proceso atnaujinimo paduodamas centriniam mokesčių administratoriui (kai jo arba vietos mokesčių administratoriaus sprendimas mokestinio ginčo byloje buvo galutinis) ar Mokestinių ginčų komisijai …

GPM sumokėjimas kito asmens lėšomis: samprata ir problematika (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 37 (1141) Už gyventoją sumokėto pajamų mokesčio traktavimas, apskaičiuojant mokesčio permokąGPMĮ 27 str. 7 dalis numato, kad, jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktoje metinėje pajamų deklaracijoje apskaičiuojama pajamų mokesčio permoka, ji gali būti įskaityta arba grąžinta MAĮ nustatyta tvarka. …

Kada pagal Mokesčių administravimo įstatymą gali būti atnaujintas mokestinių ginčų bylų procesas? (II)

 Mokestinių ginčų bylų proceso atnaujinimo atvejaiMAĮ numato įsiteisėjusių vietos mokesčių administratoriaus, centrinio mokesčių administratoriaus ar Mokestinių ginčų komisijos (MGK) sprendimų peržiūrėjimo pagrindus ir tvarką. Kai mokestinis ginčas užsibaigia įsiteisėjusiu teismo sprendimu, procesas gali būti atnaujintas Administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta …

GPM sumokėjimas kito asmens lėšomis: samprata ir problematika (1)

 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nustatyta tvarka pajamų mokestį moka pajamų gavę ir (ar) uždirbę gyventojai. Nors, pagal šio įstatymo 3 straipsnį, pajamų mokesčio mokėtoju laikomas pajamų gavęs ir (ar) uždirbęs gyventojas, prievolė apskaičiuoti ir sumokėti šį mokestį jam pačiam …

Kada pagal Mokesčių administravimo įstatymą gali būti atnaujintas mokestinių ginčų bylų procesas? (I)

 Mokestinis ginčasMokesčių administravimo įstatymas (MAĮ) apibrėžia, kad mokestiniai ginčai yra ginčai, kylantys tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, taip …

Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti

 Lietuvoje veikia daug pelno nesiekiančių organizacijų, todėl straipsnyje nagrinėjamas vienas aktualiausių mokestinių klausimų, kylančių skaičiuojant pelno mokestį: apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti. Pelno mokestis pelno nesiekiantiems vienetamsPelno mokesčio įstatymas (PMĮ) reglamentuoja pelno nesiekiančių vienetų apmokestinamojo pelno …

Individuali veikla: pajamų apmokestinimas ir registravimasis mokesčių mokėtoju

 Individualios veiklos sąvoką apibrėžianti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 2 str. 7 dalis numato, kad individualia veikla laikoma savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Toks individualios veiklos apibrėžimas leidžia išskirti tris …

Žalos atlyginimo neapmokestinimas GPM

 Straipsnyje nagrinėjamos situacijos, kai gyventojas patiria turtinę ir neturtinę žalą – ar toks atlyginimas priskiriamas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) neapmokestinamosioms pajamoms. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (GPMĮ) reguliuoja gyventojų pajamų apmokestinimą. GPMĮ 17 straipsnyje įtvirtintos lengvatos, kada atitinkamos pajamos neapmokestinamos GPM. Vienas …

Naujas buhalterinės apskaitos teisės aktų paketas (6)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 29 (1133) 3.17. Registrų centre bus skelbiama informacija apie finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarką ir kokia institucija atliks šią stebėseną konkrečiai įmonei. Labai įdomus punktas. Pagaliau bent kažkas iš valstybės institucijų (manyčiau, AVNT) pradės tikrinti ataskaitų kokybę. Dabar …

Dovanų įsigijimo išlaidų pripažinimas pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu

 Dovana − dovanotojo (įmonės ar gyventojo) neatlygintinai apdovanotojo nuosavybėn perduotas turtas (nekilnojamasis ar kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai). Dovanų apmokestinimas priklauso nuo to, kada, kas ir kaip jas dovanoja. Pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 17 str. 1 dalies nuostatas, leidžiamais atskaitymais laikomos …

Naujas buhalterinės apskaitos teisės aktų paketas (5)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 29 (1133) 3.6. Pareiga atlikti inventorizaciją liko, tačiau atsirado galimybė ją atlikti pagal įmonės vadovo patvirtintą tvarką, kuri turėtų užtikrinti teisingus apskaitos duomenis apie turtą ir įsipareigojimus. Panaikintas reikalavimas dėl inventorizacijos laiko ir atlikimo tvarkos (komisijos sudėties, aprašų …

Naujas buhalterinės apskaitos teisės aktų paketas (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 29 (1133) III. Dokumentų saugojimas, atsakomybės ir kita3.1. E. sąskaita bus privaloma, jei pardavimas vykdomas viešojo sektoriaus juridiniams asmenims arba pirkimas buvo vykdomas per viešuosius pirkimus. Verslui tai kainuos papildomai – 0,28 euro mokestis už kiekvieną įkeltą sąskaitą. Išrašančiam …

Pasikeitė mokesčių mokėtojo adresas – pareiga pranešti apie tai

 Dažnas ir įprastas gyvenime atvejis – pasikeičia gyvenamosios vietos adresas. Kokių pasekmių tai gali turėti bendraujant su mokesčių administratoriumi? Kodėl nevalia pamiršti apie tai informuoti mokesčių administratorių?Straipsnyje nagrinėjama tema apie mokesčių mokėtojo adreso pasikeitimą būtent iš mokesčių administratoriaus kontrolės veiksmų …

Ekonominė veikla ir PVM (II)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjama ekonominės veiklos samprata, konkrečios praktinės situacijos, jų aplinkybės, apmokestinant PVM mokestinių ginčų kontekste, ir su tuo susijęs PVM atskaitos klausimas. Ginčai dėl ekonominės veiklos ir apmokestinimo PVMTam, kad būtų skaičiuojamas PVM, pirmiausia pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą …

Naujas buhalterinės apskaitos teisės aktų paketas (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 29 (1133) BuvoNaujas terminasPastabaNebuvo tokio termino teisėkūroje. Jis buvo vadovėliuose (grožinė, profesinė literatūra), kurie neturi jokios teisinės galios.Didžioji knyga – suvestinis finansinės apskaitos registras, kuriame kaupiami duomenys iš kitų finansinės apskaitos registrų ir apskaičiuojami ataskaitinio laikotarpio pradžios ir …

Ekonominė veikla ir PVM (I)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjama ekonominės veiklos samprata, konkrečios praktinės situacijos, jų aplinkybės, apmokestinant pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) mokestinių ginčų kontekste, ir su tuo susijęs PVM atskaitos klausimas. Ekonominės veiklos samprata, apmokestinant PVMPagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (PVMĮ) PVM objektas yra prekių …

Naujas buhalterinės apskaitos teisės aktų paketas (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 29 (1133) BuvoNaujas terminasPastabaBuhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (ar) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.Finansinė apskaita – ūkinių operacijų pagrindimo, vertinimo, registravimo …

Naujas buhalterinės apskaitos teisės aktų paketas (1)

 Vyriausybė pritarė 13 įstatymų pakeitimo paketui, iš kurių didžiausi pokyčiai yra Buhalterinės apskaitos įstatyme. Jei Seimas pritars šiam paketui, tai bus vienas svarbiausių ir didžiausių pakeitimų, reguliuojančių verslo veiklą. Be 13 įstatymų, iki 2022 m. sausio 31 d. bus priimta …