Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (5)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 46 (910) Radijas ir televizijaPelno nesiekiančiais radijo ir (arba) televizijos transliuotojais yra Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT). LRT – tai valstybei nuosavybės teise priklausanti viešoji institucija, juridinis asmuo, kuri savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais ir …

Augalininkystės produktų savikainos kalkuliavimas

 Dauguma ūkių (ūkininkų ūkių ir žemės ūkio įmonių) žemės ūkio produktams vertinti finansinėje apskaitoje pasirinko pasigaminimo savikainą. Ji skaičiuojama, ataskaitiniams metams pasibaigus, pagal savo apskaitos politikoje nusistatytą metodiką. Pirmiausia reikia skaičiuoti augalininkystės produktų savikainą. Šiame darbe ūkių buhalteriams iškyla neaiškumų. Išlaidų …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 46 (910) Pašto paslaugosPVM neapmokestinamos pašto paslaugos ir tiesiogiai su šių paslaugų teikimu susijusios prekės. Susijusios prekės – tokios prekės, kurios yra reikalingos teikiant universaliąsias pašto paslaugas. Universaliosios pašto paslaugos:a) pašto siuntų iki 2 kg surinkimas, išrūšiavimas, vežimas ir …

Parama – meno kūrėjams

 Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 17 d. priėmė LR labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymą Nr. XII-2202, kuriuo LR labdaros ir paramos įstatymas Nr. I-172 (toliau – LPĮ) išdėstytas nauja redakcija. Šiame įstatyme yra įteisinta galimybė nuolatiniams …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 46 (910) Kultūros ir sporto paslaugosPVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos kultūros paslaugos (pvz., muziejų, zoologijos ir botanikos sodų, cirko). Taip pat visų meno rūšių kultūros renginiai, kino filmų gamyba, bibliotekų teikiamos bibliografinės ir informacinės paslaugos.Kino filmų …

Finansinės ataskaitos turi parodyti tikrą ir teisingą informaciją

 Artėjant finansinių metų pabaigai, buhalterių laukia nemažai darbų, susijusių su metinių finansinių ataskaitų sudarymu: skolų derinimas, apskaitinių vertinimų atlikimas, nuvertėjimo testavimas, patikrinimas, ar visos į apskaitą įtrauktos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra pagrįsti apskaitos dokumentais, ir pan.Šiame straipsnyje aptariami …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 46 (910) III. Švietimo ir mokymo paslaugosPVMĮ įtvirtinta, kad PVM neapmokestinami:ikimokyklinis ugdymas, pradinio, pagrindinio, vidurinio, aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo teikimas, vaikų ir jaunimo papildomas ugdymas (dailės, muzikos ar kitose srityse), studijos aukštosiose mokyklose, profesinis mokymas, jeigu šias paslaugas …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (1)

 Esminiai PVM principai:tai vartojimo mokestis, kurį sumoka galutinis vartotojas;bendrojo pobūdžio netiesioginis mokestis – tiekėjas, pardavęs prekes ar suteikęs paslaugas, mokestį sumoka valstybei;mokestis yra mokamas kiekviename gamybos ir paskirstymo proceso etape. Kiekvienos operacijos metu iš apskaičiuojamo mokesčio gali būti atimama PVM dalis, …

Pasėlių draudimo apskaitos klausimai

 Kai kurie ūkių (ūkininkų ūkių ir žemės ūkio įmonių) buhalteriai teiraujasi, kaip pateikti apskaitoje pasėlių draudimo ir jo sąnaudų kompensavimo operacijas.Lietuvoje pasėlių draudimas yra palyginti nauja, tačiau pamažu plintanti draudimo rūšis. Draudimo bendrovės apdraudžia įvairių augalų (javų, aliejinių augalų, cukrinių …

Pagrindiniai VAS ir TFAS panašumai ir skirtumai (III)

 VAS buvo rengiami atsižvelgiant į TFAS, todėl tam tikrais atvejais VAS ir TFAS randama panašių nuostatų. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal VAS ir TFAS esminiai principai nesiskiria, kalbant apie:• Investicinį turtą. Investicinis turtas pirminio pripažinimo metu vertinamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Paskesnio …

Pagrindiniai VAS ir TFAS panašumai ir skirtumai (II)

 VAS ir TFAS skirtumų atsiranda dėl nevienodų trumpalaikio ir ilgalaikio turto pripažinimo ir vertinimo reikalavimų. 2 lentelėSkirtumai ir panašumai dėl turto pripažinimo ir vertinimoTFAS nuostatosVAS nuostatosAtsargosPirminio pripažinimo metu atsargos vertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Sudarant finansines ataskaitas, atsargos vertinamos savikaina arba grynąja …

Dėl prekių ir (ar) paslaugų, skirtų įmonės darbuotojams, pirkimo PVM atskaitos (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 41 (905) Įmonė nuomojasi automobilių stovėjimo aikšteles, kuriose stovėjimo vietos nėra priskirtos konkretiems asmenims. Ar galima aikštelių nuomos pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą, jei automobilių stovėjimo aikštelėse savo automobilius stato įmonės darbuotojai (į darbą ir iš darbo …

Pagrindiniai VAS ir TFAS panašumai ir skirtumai (I)

 Daugelį metų įpratus apskaitą tvarkyti ir finansines ataskaitas sudaryti pagal verslo apskaitos standartus (VAS), pereiti prie tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) iš pirmo žvilgsnio atrodo sudėtinga. Kyla nemažai klausimų dėl tolimesnio apskaitos tvarkymo, vertinimo būdų pasirinkimo ir finansinių ataskaitų sudarymo.Dalį …

Dėl prekių ir (ar) paslaugų, skirtų įmonės darbuotojams, pirkimo PVM atskaitos (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 41 (905) Įmonė savo darbuotojams nupirko abonementą į sporto klubą. Abonementas ne vardinis, juo gali naudotis visi darbuotojai. Ar galima PVM atskaita?Atsižvelgiant į tai, kad įmonės darbuotojams skirtų abonementų į sporto klubą įsigijimas neturi tiesioginio ryšio su įmonės …

Dėl prekių ir (ar) paslaugų, skirtų įmonės darbuotojams, pirkimo PVM atskaitos (1)

 Telšiuose registruota įmonė įsteigė padalinį Klaipėdoje. Įmonės vadovas kelis kartus per savaitę vyksta į Klaipėdoje esantį padalinį ir dažnai lieka nakvoti Klaipėdoje. Įmonė ketina išsinuomoti butą, kad vadovui nereikėtų nakvoti viešbutyje. Ar tokiu atveju įmonė, PVM mokėtoja, turės teisę šio …

Ūkininko ūkio veiklos apskaita: ateities perspektyvos

Danutė ZINKEVIČIENĖ,Neringa STONČIUVIENĖAleksandro Stulginskio universitetas Šiuo metu ūkininkai ir gyventojai, kurie, neįregistravę ūkininko ūkio, verčiasi individualia žemės ūkio veikla, pasirinkę buhalterinę apskaitą tvarkyti dvejybinio įrašo būdu ir sudaryti finansines ataskaitas, vadovaujasi apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo metodika, patvirtinta LR žemės ūkio …

Asmeninės apsaugos priemonių apskaita ir kontrolė

 Įmonių vadovybė privalo pasirūpinti derama savo darbuotojų apsauga. Tam naudojamos kolektyvinės ir asmeninės (individualios) apsaugos priemonės. Be kita ko, reikalinga tinkama šių priemonių, ypač asmeninių, apskaita ir kontrolė. Dabartinėje individualių saugos priemonių apskaitos praktikoje pasitaiko neaiškumų ir nukrypimų nuo nustatytų …

Kokią veiklos formą pasirinkti? (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 37 (901) Gyventojų pajamų mokestis, įdarbinant darbuotojusJeigu gyventojas įregistruotų įmonę arba vykdytų komiso veiklą kaip gyventojas, turėdamas individualios veiklos pažymą, ir turėtų samdomų darbuotojų, tai darbuotojams išmokant darbo užmokestį, reikia įvertinti, kad nuo atlyginimo yra skaičiuojami ir mokami …

Kokią veiklos formą pasirinkti? (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 37 (901) Priėmus sprendimą dėl įmonės įkūrimo, reikia nepamiršti, kad juridiniai asmenys, atsižvelgiant į jų vykdomos veiklos pobūdį, sudaromus sandorius su fiziniais ar juridiniais asmenimis, apyvartą, veikloje naudojamą nekilnojamąjį ir kitą turtą, samdomų pagal darbo sutartis darbuotojų skaičių …

Kokią veiklos formą pasirinkti? (1)

Dažnam gyventojui, norinčiam pradėti verslą, kyla klausimas, kokią veiklos formą pasirinkti. Šiame straipsnyje aptarsime dažniausiai pasitaikančius klausimus, į kuriuos, prieš pasirenkant verslo vykdymo formą, reikia rasti atsakymus.Veiklos formą savarankiškai turėtų pasirinkti pats gyventojas, atsižvelgdamas į konkrečias veiklos vykdymo aplinkybes ir …