Pagrindiniai aspektai, teikiant paramą Ukrainai, Lietuvoje įvedus nepaprastąją padėtį

  Paramos sampratą, tikslus, dalyką, teikimo būdus, paramos gavėjus ir teikėjus nustato Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas (LPĮ), kai paramos teikėjai ir (arba) gavėjai naudojasi įstatymų nustatytomis mokesčių ir muitų lengvatomis. Parama yra paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinis paramos dalykų …

Nepamirškite laiku pateikti metinių GPM deklaracijų, nes pavėlavus skaičiuojami delspinigiai (II)

  Metiniam gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaravimui artėjant link pabaigos, straipsnyje pateikiama, kaip ir kada skaičiuojami delspinigiai už pavėluotas pateikti deklaracijas. Gyventojų metinis GPM deklaravimas – iki gegužės 2 d.Šiais metais gyventojai pajamas deklaruoti turi iki gegužės 2 d. Jeigu gyventojai laiku …

Nepamirškite laiku pateikti metinės GPM deklaracijos, nes pavėlavus skaičiuojami delspinigiai (I)

  Metiniam gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaravimui artėjant link pabaigos, straipsnyje pateikiama, kaip ir kada skaičiuojami delspinigiai už pavėluotas deklaracijas. Gyventojų metinis GPM deklaravimas – iki gegužės 2 d.Šiais metais gyventojai pajamas deklaruoti turi iki gegužės 2 d. Jau ne pirmus metus …

Metinės GPM deklaracijos pildymas su „vedliu“: apie teikiamus duomenis

  Gyventojai iki gegužės 2 d. turi pateikti metines gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijas. Straipsnyje nagrinėjama šiuo metu aktuali deklaruojantiems tema – kokius duomenis reikia įrašyti pagrindinėse deklaracijos skiltyse. GPM metinių deklaracijų pildymas, naudojantis „vedliu“Jau ne pirmus metus gyventojai gali pildyti metines …

Balandžio 15 d. – FR0711 formos pateikimo terminas

  Apie pajamų deklaravimo už 2021 m. mokestinį laikotarpį pradžią Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskelbė šių metų kovo pradžioje. Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 27 straipsniu, metinė pajamų deklaracija už atitinkamą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) teikiama iki kito mokestinio laikotarpio …

Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos. Kokios jos? (II)

  Prasidėjus metiniam gyventojų pajamų mokesčio deklaravimui, klausimai šia tema tapo aktualūs. Vienas jų – kokių pajamų apskritai nebūtina deklaruoti? Trumpai apie nedeklaruojamas neapmokestinamąsias pajamasMetinės pajamų mokesčio deklaracijos formą, jos užpildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius. Centrinis mokesčio administratorius turi …

Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos. Kokios jos? (I)

  Bendras nedeklaruojamų pajamų principasBendras principas – gyventojai savo gautas pajamas deklaruoja, teikdami metinę gyventojų pajamų deklaraciją. Pagal mokesčio mokėjimo tvarką, gyventojo pajamos (įskaitant pajamas, kurios pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatas yra neapmokestinamos) skirstomos į dvi klases – A …

Pritaikėte MTEP lengvatas? Ką turite žinoti? (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 9 (1161) Ar į MTEP lengvatos taikymo sritį patenka atvejai, kai išradimas yra pradėtas vystyti užsienio valstybėje, bet ankstyvoje vystymo stadijoje įsigyjamas Lietuvoje ir toliau čia plėtojamas?MTEP lengvata gali būti taikoma ir tuo atveju, kai vienetas, įsigijęs bet …

Turto perkėlimo apmokestinimo aktualijos

  Visos įmonės, apskaičiuodamos pelno mokestį, vadovaujasi Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatomis. Šiame straipsnyje aptarsime nuo 2020 m. nustatytas turto perkėlimo apmokestinimo taisykles, t. y. PMĮ nuostatas apie įmonių pelno apmokestinimą ten, kur sukuriama vertė, užtikrinant, kad turto iškėlimo (perkėlimo) iš …

Pritaikėte MTEP lengvatas? Ką turite žinoti? (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 9 (1161) Ar sąnaudos priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms tik pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1183 „Dėl Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Nutarimas)?Pagal Nutarimo …

Gavote dovanų? Kada mokamas GPM?

  Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), kai gyventojas gauna dovanų, klausimai. Pateikiami pagrindiniai atsakymai į klausimus, kurie tampa ypač aktualūs, prasidėjus metiniam GPM deklaravimui. Dovanojimas pagal Civilinį kodeksąKaip ir kiekvienais metais, metinę GPM deklaraciją už pra­ėjusius metus gyventojai turės …

Pritaikėte MTEP lengvatas? Ką turite žinoti? (1)

  Vienetai, vykdantys mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), turi galimybę pasinaudoti net keliomis pelno mokesčio lengvatomis. Siekdami, kad būtų užtikrintai saugu, o lengvatos pritaikytos teisingai, vienetai turėtų patys pasitikrinti šiais pagrindiniais aspektais ir atsakyti sau į keletą pagrindinių klausimų dėl …

Pajamų pripažinimo momentas: bendrieji ir probleminiai aspektai

  Tiek mokesčių teisės aktų taikymo praktikoje, tiek ir šios teisės šakos literatūroje akcentuojama pajamų iš mokesčių surinkimo į biudžetą įtaka valstybės galimybei užtikrinti piniginius išteklius, kurių reikia finansuojant viešąsias funkcijas (švietimą, aplinkos, sveikatos, krašto apsaugą ir kt.).Mokesčių teisės literatūroje teigiama, …

Pardavėte vertybinius popierius? Kada mokamas GPM?

  Straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), gyventojui pardavus vertybinius popierius, klausimai. Investavimas į akcijasPraktikoje gaunama nemažai paklausimų apie vertybinių popierių – akcijų pardavimo apmokestinimą GPM. Todėl straipsnyje nagrinėjami dažniausiai praktikoje kylantys GPM apmokestinimo pavyzdžiai.Gyventojai gana aktyviai įvairiais būdais investuoja …

Sandoriai dėl vertybinių popierių ir PVM (II)

  Pastaruoju metu vis labiau aktyvėja asmenų atliekami vertybinių popierių sandoriai, dėl kurių kyla ir apmokestinimo klausimų. Kelių dalių straipsnyje nagrinėjama šių sandorių apmokestinimo PVM tvarka. TarpininkavimasPridėtinės vertės mokesčiu (PVM) neapmokestinami tarpininkavimo ir kitos tiesiogiai su vertybinių popierių bei išvestinių finansinių priemonių …

Galimybė pasinaudoti investicijų lengvata

  Investicinius projektus vykdantys pelno mokesčio mokėtojai, kurių pajamos apmokestinamos Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nustatyta tvarka, turi galimybę pasinaudoti investiciniams projektams taikoma pelno mokesčio lengvata (PMĮ 2 str. 12-1 d. .ir 46-1 str.) ir patirtomis išlaidomis iki 100 proc. susimažinti mokestinio …

Sandoriai dėl vertybinių popierių ir PVM (I)

  Pastaruoju metu asmenys vis aktyviau atlieka vertybinių popierių sandorius, dėl kurių kyla ir apmokestinimo klausimų. Kelių dalių straipsnyje nagrinėjama šių sandorių apmokestinimo PVM tvarka. Bendra nuostataPridėtinės vertės mokestis (PVM) yra netiesioginis mokestis, pagrindinis Lietuvos biudžeto pajamų šaltinis. Šiuo metu Lietuvoje matomas …

Gyventojų pildomo pranešimo PRC912 apie patirtas išlaidas pateikimo tvarka ir ypatumai nuo 2022 m.

  SituacijaGyventojui 2021 m. gruodžio mėnesio pabaigoje sugedo transporto priemonė. Dalis transporto priemonės remonto darbų buvo atlikta dar 2021 m. gruodžio 30 d. ir už šias paslaugas bendrovė išdavė kasos aparato kvitą 1 500 eurų sumai. Likusi remonto darbų dalis buvo atlikta …

Svarbus pakeitimas loterijų organizatoriams, privalomai teikiantiems paramą

  Loterijų įstatymo Nr. IX‑1661 18, 31 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-601 pagrindu nuo 2022 m. liepos 1 d. yra pripažįstamas netekusiu galios Loterijų įstatymo 19 straipsnis, numatantis, kad loterijų organizatorius 8 proc. nuo nominaliosios per kalendorinių metų ketvirtį …

Finansinės paslaugos ir PVM (III)

  Sandoriai dėl vertybinių popieriųSandorių dėl vertybinių popierių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) bus nagrinėjamas atskirame straipsnyje, o šiame straipsnyje apžvelgiami tik pagrindiniai aspektai. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (PVMĮ), PVM neapmokestinami sandoriai dėl vertybinių popierių, išvestinių finansinių priemonių, taip pat …