Finansinės paslaugos ir PVM (II)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjama praktikoje aktuali tema – finansinių paslaugų apmokestinimas PVM. Būtent tie klausimai, dėl kurių dažniausiai kreipiasi mokesčių mokėtojai. IndėliaiPridėtinės vertės mokesčiu (PVM) neapmokestinamos indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo ir tvarkymo paslaugos, atsiskaitymų tarp bankų ir (arba) kitų …

Finansinės paslaugos ir PVM (I)

 Kelių dalių straipsnyje nagrinėjama praktikoje aktuali tema – finansinių paslaugų apmokestinimas PVM. Būtent tie klausimai, dėl kurių dažniausiai kreipiasi mokesčių mokėtojai. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 28 straipsnis numato, kad finansinės paslaugos neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Asmenys, PVM mokėtojai, pirkimo …

Loterijų ir lošimų mokestis: bendrieji aspektai ir įsigaliosiantys pakeitimai

 Šiame straipsnyje glaustai apžvelgiamas 2021 m. Lietuvoje galiojęs loterijų ir azartinių lošimų apmokestinimo teisinis reguliavimas ir nuo 2022 m. liepos 1 d. bei nuo 2023 m. sausio 1 d. šioje srityje įsigaliosiantys pokyčiai.Loterijų ir azartinių lošimų apmokestinimą loterijų ir lošimų mokesčiu …

Kriptoturto apmokestinimas (III)

 Kriptoturto apmokestinimas PVMPagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) bylos išaiškinimą, jeigu sandorio šalys pripažįsta kriptoturtą kaip teisėtą atsiskaitymo priemonėms alternatyvią atsiskaitymo priemonę, toks kriptoturtas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tikslais laikytinas sutartine atsiskaitymo priemone, o sandoriai, susiję su tokiu turtu, – finansiniais …

Kriptoturto apmokestinimas (II)

 Kriptoturto apmokestinimas pelno mokesčiuPelno mokesčio įstatyme (PMĮ) nėra konkrečių nuostatų, reglamentuojančių kriptoturto apmokestinimą, todėl svarbu taikyti bendruosius PMĮ principus. Pirmiausia yra svarbi PMĮ nuostata, kad Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvoje ir užsienio valstybėse uždirbtos (gautos) pajamos. Pajamos ir …

Dėl darbo grafiko sudarymo ypatumų, taikant suminę darbo laiko apskaitą

 Vienas iš darbo laiko režimų yra darbas pagal suminę darbo laiko apskaitą. Praktikoje dėl šio darbo laiko režimo taikymo kyla daugiausia klausimų ir neaiškumų. Kita vertus, gana didelėje įmonių dalyje taikomas būtent toks darbo laiko nustatymo ir apskaičiavimo būdas, ypač …

Inventorizacija

 Inventorizacija – turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktiškai rastų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis. Tokia inventorizacijos sąvoka nurodyta Inventorizacijos taisyklėse, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 719 (1999 m. birželio 3 d. su vėlesniais pakeitimais). Inventorizacijai atlikti subjekto vadovo …

Kriptoturto apmokestinimas (I)

 KriptoturtasStraipsnyje pasirinkta sąvoka „kriptoturtas“, nors paprastai visur vartojama „kriptovaliuta“. Mano nuomone, tikslesnė sąvoka yra kriptoturtas, nes pati valiuta pirmiausia reiškia pinigus, už kurių „stovi“ tam tikras suverenitetas (bendrąja prasme teisinis, politinis ir kitoks sąjungos ar valstybės savarankiškumas, nepriklausomybė). Už vadinamosios …

Ką svarbiausia žinoti apie NPD?

 Straipsnyje primenami pagrindiniai dalykai, kas žinotina apie neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD), skaičiuojant gyventojų pajamų mokestį (GPM). Straipsnis skirtas metinėms deklaracijoms, teiktoms už 2020 m. Trumpai apie NPDPasibaigus metiniam gyventojų pajamų mokesčio deklaravimui, neretam gyventojui kildavo klausimų, kodėl jis turi papildomai sumokėti …

Mokestis prie pajamų šaltinio. Kada ir kaip jį mokėti? (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 45 (1149) Pradėjus taikyti Lietuvos ir Japonijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos su Danija, Islandija, Norvegija, Suomija, Švedija taikomų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių 12 str. 7 dalyje ir tokių sutarčių su Airija, Belgija, Ispanija, Šveicarija, …

Mokestis prie pajamų šaltinio. Kada ir kaip jį mokėti? (1)

 Dažnai apskaitą tvarkantis asmuo susiduria su mokesčių teisės aktuose vartojama sąvoka „pelno mokestis prie pajamų šaltinio“. Tai – viena iš vartojamų Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) sąvokų. Apmokestinimo pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio esmė yra ta, kad pajamos apmokestinamos …

Pelno mokesčio lengvatos mažoms įmonėms (III)

 Straipsnyje nagrinėjami lengvatinio pelno mokesčio tarifo, skirto mažoms įmonėms, taikymo aspektai. Tema yra aktuali startuoliams, visoms neseniai įkurtoms įmonėms. Kada lengvatinis pelno mokesčio tarifas netaikomas mažoms įmonėms?Straipsnyje toliau nuosekliai analizuojama, kada lengvatinis pelno mokesčio tarifas netaikomas mažoms įmonėms. Ankstesnėje dalyje nagrinėta …

Patikslinimas

2021 m. lapkričio 23 d. „AAM aktualijų“ Nr. 43 išspausdinto mokesčių specialistės Dovilės Liumparaitės-Butrimienės straipsnio „Bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomo turto apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu ypatumai“ antrajame pavyzdyje įsivėlė netikslumas.Antrąjį pavyzdį patiksliname ir išdėstome naujai: „Sutuoktiniai, auginantys tris nepilnamečius vaikus, bendrąja …

Pagrindiniai individualių įmonių sąnaudų pripažinimo aspektai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (1146)  Pagal PMĮ nuostatas, iš IĮ pajamų gali būti atskaitoma ataskaitiniu laikotarpiu atsiradusi beviltiškų skolų suma.IĮ, pripažįstančios pajamas pagal kaupimo apskaitos principą, gali atskaityti ataskaitiniu laikotarpiu atsiradusią beviltiškų skolų sumą. Tačiau tokios sumos gali būti atskaitomos …

Pelno mokesčio lengvatos mažoms įmonėms (II)

 Straipsnyje nagrinėjami lengvatinio pelno mokesčio tarifo, skirto mažoms įmonėms, taikymo aspektai. Tema yra aktuali startuoliams, visoms neseniai įkurtoms įmonėms. Lengvatinis tarifas mažoms įmonėmsPagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 5 str. 2 dalį, vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio …

Pagrindiniai individualių įmonių sąnaudų pripažinimo aspektai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (1146) Kyla klausimas, kokia tvarka iš IĮ pajamų atimamos kito turto remonto sąnaudos. Jei remonto darbų kaina per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 50 proc. įmonės veikloje naudojamų patalpų dalies kainos, visa remonto darbų kaina iš įmonės pajamų …

Pelno mokesčio lengvatos mažoms įmonėms (I)

 Straipsnyje nagrinėjami lengvatinio pelno mokesčio tarifo, skirto mažoms įmonėms, taikymo aspektai. Ši tema yra aktuali startuoliams, visoms neseniai įkurtoms įmonėms. Kas yra mažos įmonės?Prieš pradedant nagrinėti lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymą pagal Pelno mokesčio įstatymą (PMĮ) mažoms įmonėms, būtina paaiškinti, kas …

Pagrindiniai individualių įmonių sąnaudų pripažinimo aspektai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (1146)  Jei IĮ naudojamo pačios įmonės įsigyto arba pagal lizingo (finansinės nuomos), pirkimo–pardavimo ar nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas IĮ, įsigyto materialiojo ilgalaikio turto remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias …

Bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomo turto apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu ypatumai

 Remiantis Civilinio kodekso 3.88 straipsniu, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu. Tokio turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, savininkais viešajame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai. Neretai pasitaiko, kad …

Pagrindiniai individualių įmonių sąnaudų pripažinimo aspektai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (1)

 Individualioms įmonėms (IĮ) yra taikoma Pelno mokesčio įstatyme (PMĮ) įteisinta bendra apmokestinamojo pelno apskaičiavimo taisyklė, t. y. iš pajamų atimamos neapmokestinamosios pajamos, leidžiami atskaitymai, ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, įskaitant suteiktą paramą, ir ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostoliai. IĮ pajamos pripažįstamos, atsižvelgiant …