Individualios įmonės veikloje naudojamo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudų pripažinimo ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais ypatumai (1)

  Neribotos civilinės atsakomybės privačių juridinių asmenų (toliau – IĮ) veikloje gali būti naudojamas tiek įmonei nuosavybės teise priklausantis, išsinuomotas, tiek ir individualios įmonės savininkui bei jo šeimos nariams nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas. Jeigu veikloje naudojamas individualiai įmonei priklausantis …

0 proc. PVM tarifas naujausioje teismų praktikoje (II)

  Praktikoje, PVM apmokestinimo tema, vienas dažniausių klausimų yra 0 proc. PVM tarifo taikymas. Straipsnyje nagrinėjama naujausia teismų praktika šia tema. 0 proc. PVM tarifas, kai nėra įrodymų, kad dokumentuose įvardinti kontrahentai sukčiavo PVM srityjeAktualioje LVAT byloje nagrinėta situacija: mokestinio patikrinimo metu …

0 proc. PVM tarifas naujausioje teismų praktikoje (I)

  Vienas dažniausių klausimų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) tema yra 0 proc. PVM tarifo taikymas. Straipsnyje nagrinėjama naujausia teismų praktika šia tema. 0 proc. PVM tarifo taikymas, prekes eksportuojant už ES ribųPVM 0 proc. tarifo taikymas yra aktualus PVM apmokestinimo praktikoje. …

Mokestinės baudos ir delspinigiai, atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją (III)

  Straipsnyje nagrinėjamos kelios skirtingos situacijos, su kuriomis praktikoje susidūrė mokesčių mokėtojai mokestinių delspinigių ir baudų atleidimo klausimais. Naujausi ginčai dėl delspinigiųPavyzdžiui, vienoje situacijoje mokesčių administratorius sprendimu atleido pareiškėją nuo 50 proc. apskaičiuotų delspinigių mokėjimo, tačiau pareiškėjas toliau ginčijo sprendimo dalį, kuria nebuvo …

Mokestinės baudos ir delspinigiai, atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją (II)

  Straipsnyje nagrinėjami naujausi aktualūs atvejai, kai kilo ginčai dėl atleidimo nuo mokestinių baudų ir delspinigių. Taip pat nagrinėjamos situacijos, kai klausimai dėl atleidimo buvo susiję su COVID-19 pandemija. Atleidimas nuo mokestinių baudų ir delspinigių, motyvuojant COVID-19 pandemijaStraipsnyje toliau nagrinėjama, kaip konkrečioje …

Mokestinės baudos ir delspinigiai, atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją (I)

  Straipsnyje nagrinėjami naujausi aktualūs atvejai, kilus ginčams dėl atleidimo nuo mokestinių baudų ir delspinigių, nagrinėjamos situacijos, kai klausimai dėl atleidimo buvo susiję su COVID-19 pandemija. Mokestinės baudos ir delspinigiaiMokesčių administravimo įstatymas (MAĮ) numato, kad, jeigu mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu nustato, …

Daugiašalė konvencija: pagrindiniai principai (II)

  Kelių dalių straipsnyje nagrinėjama Daugiašalė konvencija, kuria įgyvendintos priemonės, skirtos skatinti tarptautinio mokesčių vengimo prevenciją ir efektyvų mokestinių ginčų sprendimą. Sintezuotų tekstų samprataKaip nagrinėta straipsnio pirmojoje dalyje, Daugiašalės konvencijos nuostatos užtikrina minimalių BEPS standartų, kovojančių su piktnaudžiavimu DAIS ir siekiančių efektyvaus …

Daugiašalė konvencija: pagrindiniai principai (I)

  Kelių dalių straipsnyje nagrinėjama Daugiašalė konvencija, kuria įgyvendintos priemonės, skirtos skatinti tarptautinio mokesčių vengimo prevenciją ir efektyvų mokestinių ginčų sprendimą. EBPO ir Daugiašalė konvencijaLietuva 2018 m. tapo visateise Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare. EBPO yra tarptautinė organizacija, kurioje valstybės …

Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti

  Kadangi Lietuvoje veikia daug pelno nesiekiančių organizacijų, straipsnyje nagrinėjamas vienas aktualiausių mokestinių klausimų pelno mokesčiui skaičiuoti: apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti. Pelno mokestis pelno nesiekiantiems vienetamsPelno mokesčio įstatymas (PMĮ) nustato pelno nesiekiančių vienetų apmokestinamojo pelno sumažinimą …

Komandiruotės į užsienį išlaidos, atskaitomos iš pajamų (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (1175) Komandiruotės kelionės ir degalų įsigijimo išlaidosKelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos (įskaitant automobilio nuomos išlaidas), jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Kai užsienio komandiruotės …

Komandiruotės į užsienį išlaidos, atskaitomos iš pajamų (1)

  Aptarsime pagrindines komandiruočių į užsienį išlaidas, kurios gali būti atskaitomos iš pajamų. Komandiruote laikomas vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu ar sprendimu įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo ar kelti kvalifikacijos bei individualios įmonės …

Honorarai:
samprata, apmokestinimas ir EBPO rekomendacijos (II)

  Honorarų samprata pagal EBPirmojoje straipsnio dalyje nagrinėjome honorarų apmokestinimą pagal Pelno mokesčio įstatymą (PMĮ) ir dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS). PMĮ apibrėžia, kad honoraras yra atlyginimas už autorine licencine sutartimi suteiktą teisę panaudoti kūrinį, atlyginimas už suteiktas gretutines teises, pajamos, gautos …

Honorarai:
samprata, apmokestinimas ir EBPO rekomendacijos (I)

  Honorarų apmokestinimas pelno mokesčiuPraktikoje gaunama nemažai paklausimų honorarų tema, ypač keliant klausimus dėl honorarų sampratos. Todėl straipsnyje minimi kai kurie įdomesni honorarų sampratos aiškinimai pagal EBPO rekomendacijas, atsižvelgiant į aktualesnes Lietuvos praktikoje situacijas.Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (PMĮ) apibrėžia, kad …

Išmokami dividendai tarp įmonių. Kada gali atsirasti pelno mokestis? (IV)

 Įmonės savo akcininkams pelną išmoka dividendų forma. Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada gali atsirasti pelno mokestis už dividendus, kai jie mokami akcininkams, juridiniams asmenims, taikant specialią antivengiminę pelno mokesčio normą. Straipsnyje remiamasi naujausiu mokestinių ginčų praktikos sprendimu.  Svarbios konkrečios faktinės aplinkybės dividendų …

Dėmesio! Artėja metinių pelno mokesčio deklaracijų pateikimo terminas! (1)

  Artėjant metinių pelno mokesčio deklaracijų pateikimo terminui, aptarsime Pelno mokesčio įstatyme (PMĮ) įtvirtintas nuostatas dėl deklaracijų pateikimo terminų ir galimus taikyti pelno mokesčio tarifus bei PMĮ įtvirtintas lengvatas, kuriomis pasinaudojus galima susimažinti apmokestinamąjį pelną.PMĮ 51 straipsnis nustato metinės pelno mokesčio …

Išmokami dividendai tarp įmonių. Kada gali atsirasti pelno mokestis? (III)

  Įmonės savo akcininkams pelną išmoka dividendų forma. Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada gali atsirasti pelno mokestis už dividendus, kai jie mokami akcininkams, juridiniams asmenims, taikant specialią antivengiminę pelno mokesčio normą. Straipsnyje remiamasi naujausiu mokestinių ginčų praktikos sprendimu. Svarbios konkrečios faktinės aplinkybės dividendų …

Ar asmens įregistravimas PVM mokėtoju – tik formali procedūra?

  Pridėtinės vertės mokestis (PVM), dar vadinamas „vartojimo mokesčiu“, „apyvartos mokesčiu“, turbūt sutiksime, nėra lengvai suprantamas, reikalaujantis pastangų, jį studijuojant, ar, kitu atveju, tinkamai vertinant konkrečią situaciją, aktualias nuostatas pritaikant praktiškai.PVM – dažnu atveju mokestis, keliantis daugiau klausimų nei atsakymų. Šio …

Išmokami dividendai tarp įmonių. Kada gali atsirasti pelno mokestis? (II)

  Įmonės savo akcininkams pelną išmoka dividendų forma. Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada gali atsirasti pelno mokestis už dividendus, kai jie mokami akcininkams, juridiniams asmenims, taikant specialią antivengiminę pelno mokesčio normą. Straipsnyje remiamasi naujausiu mokestinių ginčų praktikos sprendimu. Dividendų apmokestinimas Europos Sąjungos Teisingumo …

Išmokami dividendai tarp įmonių. Kada gali atsirasti pelno mokestis? (I)

  Įmonės pelną savo akcininkams išmoka dividendų forma. Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kada gali atsirasti pelno mokestis už dividendus, kai jie mokami akcininkams juridiniams asmenims, taikant specialiąją antivengiminę pelno mokesčio normą. Straipsnyje remiamasi naujausia mokestinių ginčų praktika. Bendra dividendų apmokestinimo taisyklėPelno mokesčio įstatymas …