Pokyčiai, išduodant kasos aparato kvitus (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 47 (1199) Prasidedant naujam skaitmeniniam etapui, prisiminkime apie kvitusMAĮ įtvirtina, kad mokesčių mokėtojai privalo teikti VMI atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, – superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenis. Duomenų turinį detalizuoja ir jų teikimo terminus bei …

Pokyčiai, išduodant kasos aparato kvitus (1)

  Jau nuo 2023 m. sausio 1 d. tam tikrų mokesčių mokėtojų, naudojančių kompiuterinius kasos aparatus, laukia pokyčiai, todėl straipsnyje apibūdinami svarbiausi klausimai. Išmanusis administravimas ir i. EKAMokesčių administratorius Lietuvoje yra įgyvendinęs ir toliau tobulina išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i. MAS), kuria siekiama …

Apie nekilnojamojo turto mokestį (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (1197) Trumpai prisminkime NTM įstatymąLietuvoje nekilnojamojo turto apmokestinimą reglamentuoja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas. Jis nustato nekilnojamojo turto apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu tvarką. Straipsnis skirtas gyvenamojo būsto temai, tačiau trumpai apžvelkime pagrindinius šio mokesčio dalykus, prisimenant ir NTM …

Apie nekilnojamojo turto mokestį (1)

  Kadangi šiuo metu aktualus vadinamojo „gyvenamojo būsto“ nekilnojamojo turto deklaravimas ir mokesčio mokėjimas, primintinos svarbiausios aplinkybės. Mokesčio apskaičiavimasPradėkime iš karto nuo pagrindinių akcentų, kadangi gruodžio 15 d. – „gyvenamojo būsto“ nekilnojamojo turto (toliau – NT) deklaravimo ir mokesčio mokėjimo terminas.Mokestis mokamas nuo …

Dėl lengvatinių pelno nesiekiančių vienetų paramos teikimo Ukrainai sąlygų tęstinumo

  Nuo 2022 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. XIV-1413 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ nepaprastoji padėtis yra pratęsta ne visoje Lietuvoje, o tik jos dalyje, t. y. pasienio ruožuose su Baltarusijos Respublika ir …

Naujausia teismų praktika, kai mokesčių administratorius remiasi turinio viršenybe (II)

  Kelių dalių straipsnyje nagrinėjamos konkrečios praktinės situacijos, kokie mokestiniai ginčai kilo, kai mokesčių administratorius apmokestino, remdamasis veiksmų turiniu, o ne formaliomis aplinkybėmis. Pajamų iš paskirstytinojo pelno (dividendų) gavimas neapmokestinama forma ir MAĮ 69 straipsnio taikymasKonkrečių mokestinių ginčų bylų analizė pateikiama norint …

Naujausia teismų praktika, kai mokesčių administratorius remiasi turinio viršenybe (I)

  Kelių dalių straipsnyje nagrinėjamos konkrečios praktinės situacijos, kokie mokestiniai ginčai kildavo, kai mokesčių administratorius apmokestindavo remdamasis veiksmų turiniu, o ne formaliomis aplinkybėmis. Paskolų forma gautų pajamų apmokestinimasSpaudoje galima rasti jau ne vieną straipsnį apie turinio viršenybės prieš formą principą mokesčių teisėje. …

Susitarimas dėl mokesčio dydžio ir reikšmė mokestinėms prievolėms

  Straipsnyje, remiantis konkrečia praktine situacija, nagrinėjama susitarimo dėl mokesčio dydžio instituto reikšmė mokestinėms prievolėms. Susitarimas dėl mokesčio dydžioMokesčių administravimo įstatymas (MAĮ) numato, kad mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei, apskaičiuojant …

Turto ar turtinio komplekso nuomos apmokestinimas pelno mokesčiu (II)

  Straipsnyje nagrinėjama aktualios praktikoje sutinkamos situacijos, kai įmonės turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas pagal nuomos sandorį. Kai įmonės turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas pagal nuomos sandorįPagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 38 straipsnį, jei vieneto turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas …

Turto ar turtinio komplekso nuomos apmokestinimas pelno mokesčiu (I)

  Straipsnyje nagrinėjama aktualios praktikoje sutinkamos situacijos, kai įmonės turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas pagal nuomos sandorį. Kai įmonės turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas pagal nuomos sandorįPraktikoje neretai pasitaiko, kai įmonė nuomoja savo turtą ar turtinį kompleksą: tai gali būti …

Apie žemės mokestį

 Lapkričio mėnesį reikės tinkamai įvykdyti mokestines prievoles dėl žemės mokesčio. Šiuo metu taip pat aktualu prisiminti šį mokestį, kartu nagrinėjant praktinę situaciją. Trumpai apie žemės mokestįŠiame straipsnyje didesnis dėmesys skiriamas vienai praktinei situacijai, dėl kurios kilo apmokestinimo praktikai įdomus mokestinis ginčas. …

Įmonių gautų draudimo išmokų priskyrimas neapmokestinamosioms pajamoms

  Straipsnyje nagrinėjami klausimai dėl įmonių gaunamų draudimo išmokų priskyrimo neapmokestinamosioms pajamoms. Pelno mokesčio lengvataPelno mokesčio įstatymas (PMĮ) numato, kad neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos įmonių gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės. Tai yra logiška nuostata, nes šiuo …

Negyvenamojo būsto pardavimo pajamų neapmokestinimas

  GPM lengvataGyventojų pajamų mokesčio įstatymas (GPMĮ) numato, kad gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn: ne individualios veiklos kilnojamąjį daiktą (įskaitant kilnojamą pagal prigimtį daiktą, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus), jeigu šios rūšies daiktui pagal …

Tarptautinis kitų pajamų apmokestinimas

  Straipsnyje nagrinėjami verslo užduodami klausimai, kaip pagal tarptautinę apmokestinimo teisę apmokestinamos Lietuvos gyventojų gaunamos kitos, niekur kitur (nei darbo užmokestis, nei honorarai, nei dividendai ar kt.) nepriskiriamos pajamos.  Kas yra „kitos pajamos“?Straipsnyje analizuojama tema išskirtinė tuo, kad bus nagrinėjama pajamų, …

Darbo užmokesčio apmokestinimas pagal tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (III)

  Straipsnyje nagrinėjamos situacijos, kaip tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys reguliuoja darbo užmokesčio apmokestinimo teisių tarp skirtingų valstybių pasidalinimą, kai užsienietis dirba Lietuvoje arba Lietuvos gyventojas – kitoje valstybėje. Praktiniai pavyzdžiaiPagrindinis DAIS tikslas yra paskirstyti apmokestinimo teises tarp susitariančiųjų valstybių. Šios sutartys …

Darbo užmokesčio apmokestinimas pagal tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (II)

  Straipsnyje nagrinėjamos situacijos, kaip tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys reguliuoja darbo užmokesčio apmokestinimo teisių tarp skirtingų valstybių pasidalinimą, kai užsienietis dirba Lietuvoje arba Lietuvos gyventojas – kitoje valstybėje. Tarptautinis apmokestinimas ir praktiniai pavyzdžiaiStraipsnyje toliau analizuojamos praktinės situacijos, kaip dvigubo apmokestinimo išvengimo …

Darbo užmokesčio apmokestinimas pagal tarptautines dvigubo apmokestinimo sutartis (I)

  Straipsnyje nagrinėjamos situacijos, kaip tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys reguliuoja darbo užmokesčio apmokestinimo teisių tarp skirtingų valstybių pasidalinimą, kai užsienietis dirba Lietuvoje arba Lietuvos gyventojas – kitoje valstybėje. Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartysŠiuo metu Lietuva turi sudariusi 58 tarptautines dvigubo apmokestinimo …

Iš pajamų atskaitomi mokesčiai, kai įmonės skaičiuoja pelno mokestį

  Straipsnyje nagrinėjami keli klausimai apie ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, kai iš įmonės pajamų atskaitomi mokesčiai. Atskaitomi mokesčiaiPelno mokesčio įstatymas (PMĮ) numato, kad iš pajamų yra atskaitomi Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) nustatyti mokesčiai ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais arba Vyriausybės nutarimais nustatytos …

Individualios įmonės veikloje naudojamo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudų pripažinimo ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais ypatumai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 31 (1183) Kokios transporto priemonių eksploatavimo sąnaudos gali būti atskaitomos iš IĮ pajamų?Transporto priemonių, nuosavybės teise priklausančių IĮ savininkui ir jo šeimos nariams, eksploatavimo (išskyrus remontą) sąnaudoms, atskaitomoms iš įmonės pajamų, yra priskiriamos per mokestinį laikotarpį sunaudotų degalų, …

Individualios įmonės veikloje naudojamo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudų pripažinimo ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais ypatumai (1)

  Neribotos civilinės atsakomybės privačių juridinių asmenų (toliau – IĮ) veikloje gali būti naudojamas tiek įmonei nuosavybės teise priklausantis, išsinuomotas, tiek ir individualios įmonės savininkui bei jo šeimos nariams nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas. Jeigu veikloje naudojamas individualiai įmonei priklausantis …