Bus nustatyta nauja apmokėjimo tvarka savivaldybių tarybų nariams

Lietuvoje politinę krizę sukėlęs savivaldybių tarybų narių išlaidų kvitų skandalas paskatino Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą svarstyti, kaip reikėtų keisti kanceliarinių išlaidų savivaldybių tarybų nariams kompensavimo tvarką. Buvo aiškintasi, kodėl to nepastebėjo savivaldybių kontrolės institucijos ir neužkirto kelio tarybų …

Mokesčių reformos dar nesvarstys

Gegužės 8 d. Finansų ministerija pristatė pataisytą mokesčių reformą. Nuo 2028 m. numatoma suvienodinti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) ir minimaliąją mėnesinę algą (MMA). Valstybės biudžetui 2024 m. tai kainuotų apie 200 mln. eurų. Taip pat nuo 5 iki 3 proc. mažinti pajamų mokesčio tarifą …

Siekiama griežtinti savivaldybių tarybų narių veiklai skirtas lėšas

Neseniai Lietuvą sudrebino dar vienas piktnaudžiavimo mokesčių mokėtojų pinigais skandalas. Išaiškėjo, kad savivaldybių tarybų nariai galimai švaisto jų veiklai skirtas savivaldybių biudžeto lėšas. Visuomenininkai atskleidė galimus piktnaudžiavimo atvejus Mažeikių, Neringos, Šilutės ir Pagėgių savivaldybėse. Buvo nagrinėjama savivaldybių tarybų narių kuro …

Vyriausybė pritarė laikino bankų solidarumo įnašui

Vyriausybė pritarė Laikino solidarumo įnašo įstatymo projektui, kuriuo siūloma dalį kredito įstaigų netikėtų grynųjų palūkanų pajamų skirti karinės infrastruktūros projektams finansuoti. Laikino solidarumo įnašas sieks apie 410 mln. eurų. Iš jo planuojama finansuoti kariniam transportui reikalingą aplinkkelio įrengimą, oro ir jūros …

Kokia bus mokesčių sistema?

2023 m. kovo 21 d. Finansų ministerija pristatė seniai žadėtą mokesčių reformą. Akcentuojama, kad siekiama patogesnio mokesčių mokėjimo, skatinti investuoti, įgyvendinti žaliosios darbotvarkės tikslus, plėsti inovacijas ir kurti sąžiningesnę mokesčių sistemą.Finansų ministerija siūlo nuo 2025 m. supaprastinti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) …

Svarbiausi Seimo pavasario sesijos darbai

Kovo 10 d. prasidėjusioje Seimo pavasario sesijoje pristatyti svarbiausi darbai. Nuo kovo 10 d. iki birželio 30 d. planuojama surengti 55 posėdžius, 4 iš jų bus skirti opozicinių frakcijų darbotvarkėms. Pavasario sesijos darbų programos projekte – daugiau kaip 460 teisės …

Nauji reikalavimai įmonėms dėl pelno mokesčio informacijos ataskaitos

Įgyvendindama 2021 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos nuostatas ir siekdama nustatyti reikalavimą įmonių grupėms ar atskiroms įmonėms atskleisti su pelno mokesčiu susijusią informaciją dėl Juridinių asmenų tvarkytojo (JAR) interneto svetainėje skelbiamos pelno mokesčio informacijos ataskaitos, Finansų ministerija …

Lietuvos bankas pateikė siūlymus, kaip didinti konkurenciją finansų rinkoje

2022 m. Lietuvoje sparčiai didėjo infliacija, taip pat didėjo paskolų palūkanos ir gyventojų nepasitenkinimas. Kodėl šios problemos nesprendžiamos? Susiklosčiusia situacija susirūpino ir Lietuvos bankas. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus teigia, kad susiklosčiusios išskirtinės aplinkybės 2022 m. lėmė didelį komercinių …

Žalieji finansai: kas tai?

Finansų ministerija rengia Žaliųjų finansų veiksmų planą 2023–2026 m., kurio tikslas – skatinti žaliųjų viešųjų ir privačių finansų plėtrą Lietuvoje, sukuriant palankią verslui ir į jį investuojantiems finansų rinkos dalyviams.Tačiau ką gi reiškia šis naujasis terminas – žalieji finansai? Visuotinėje …

Bus tobulinami teisės aktai dėl vadovų kadencijų skaičiaus ribojimo

Vienuolika Seimo narių pateikė Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir Akcinių bendrovių įstatymo pataisas, kuriomis siūloma valstybės valdomų įmonių (bendrovių) vadovams panaikinti draudimą eiti daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Šių pataisų iniciatoriai teigia, kad nesudaroma galimybė tos pačios įmonės …

Pritarta teisės aktų pakeitimo projektams dėl viešojo sektoriaus metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos

Atsižvelgdama į įsigaliosiančių teisės aktų nuostatas, Finansų ministerija parengė teisės aktų pataisas, siekdama patikslinti nustatytą metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarką ir nustatyti ataskaitoms parengti reikalingą teikiamą informaciją.Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojus Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymui, Strateginio valdymo įstatymo …

Siūlomas patikslintas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo projektas

Išklausius suinteresuotas puses, teikiami patikslinti įstatymo pakeitimai dėl tradicinio gyventojų nekilnojamojo turto mokesčio modelio įvedimo, kuriuo siūloma apmokestinti atskirus nekilnojamojo turto objektus, o ne bendrą jų verčių sumą. Taip savivaldybės, gaudamos gyventojų mokamą mokestį, turės daugiau galimybių plėsti jiems teikiamas …

Darbuotojams siekia užtikrinti didesnes garantijas

Garantinio fondo lėšos naudojamos darbuotojų negautam darbo užmokesčiui išmokėti. Ilgalaikio darbo išmokų fondas skirtas suteikti papildomas garantijas darbuotojams dėl sumažėjusių išeitinių išmokų, kai 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas. Praktikoje kyla problemų, kadangi nenustatyta, kokios pajamos laikomos susijusiomis …

Siekiama patikslinti hibridinio subjekto reglamentavimą

Atsižvelgdama į Europos Komisijos (EK) oficialų pranešimą patikslinti Lietuvos hibridinio subjekto sąvoką dėl valdymo dalies reikalavimo, Finansų ministerija parengė Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX‑675 2, 4, 38-3 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-726 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.2021 m. gruodžio …

Tobulinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau – PAV įstatymas) įsigaliojo 2017 m. lapkričio 1 d. Iki šiol buvo priimti keli jo pakeitimai. 2021 m. sausio 1 d. buvo nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimo programa tampa neprivalomu dokumentu ir …

2023 m. „Sodros“ biudžeto pajamos viršys išlaidas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtame 2023 m. „Sodros“ biudžeto projekte numatyta, kad „Sodros“ biudžeto pajamos 2023 m. viršys išlaidas beveik 235 mln. eurų, o rezervas sieks 1 mlrd. 605 mln. eurų.Didžiausią „Sodros“ išlaidų dalį sudarys išlaidos socialinio draudimo pensijoms – 4 mlrd. 911 …

Parengtos Mokesčių administravimo įstatymo pataisos

Finansų ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) straipsnių pakeitimo ir papildymo projektą, kurio tikslas – aiškiai nustatyti, kuriems mokesčių įstatymams netaikoma privalomo 6 mėnesių mokesčių įstatymų įsigaliojimo taisyklė, užtikrinti tinkamą mokesčių mokėtojų duomenų apsaugą, tobulinti nuostatas dėl …

Valstybės tarnybą siūloma pertvarkyti

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) pakeitimo projektui, kuriuo siūloma pertvarkyti viešąjį sektorių ir pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus. Tobulinant valstybės tarnybą, numatoma sustiprinti vadovų korpusą, ugdyti reikiamus valstybės tarnautojų gebėjimus, valstybės tarnautojų veiklą orientuoti į rezultatus, …

Derinamos įstatymų nuostatos dėl užsieniečių galimybės gyventi savivaldybėms perduotose apgyvendinimo vietose

Finansų ministerija pateikė įstatymo pataisas, siekdama atsižvelgti į Seimo prašymą pateikti Vyriausybės išvadą dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, kad būtų tinkamai įgyvendintos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatos, susijusios su nemokamu …

Siūloma keisti asmenų su negalia dalyvavimą atviroje darbo rinkoje

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė Vyriausybei (Užimtumo, Socialinių įmonių, Viešųjų pirkimų, Ne­įgaliųjų socialinės integracijos) įstatymų pakeitimo projektus, siekdama spręsti negalią turinčių žmonių integracijos į darbo rinką problemas.„Sodros“ duomenimis, 2022 m. sausio 1 d. darbingo amžiaus žmonių su negalia Lietuvoje buvo …