Gyventojams siūloma nauja priemonė patogiau investuoti – investicinė sąskaita

Seimas pradėjo svarstyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) pataisas, kuriomis siūloma keisti pajamų iš finansinių investicijų apmokestinimo tvarką, kad gyventojams būtų patogiau investuoti į įvairius finansų rinkose platinamus finansinius produktus. Šias pataisas parengė Seimo narių grupė, siekdama palankesnės mokesčių sistemos …

Administracinė našta ir perteklinis reglamentavimas vieniems – sumažės, o kitiems – padidės

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems įstatymų projektams, kurie perkėlė Bendrovių tvarumo atskaitomybės direktyvos nuostatas. Jos įpareigos įmones kasmet skelbti informaciją tvarumo klausimais. Taip pat siūlomi pakeitimai įmonių finansinių ataskaitų kokybei didinti ir administracinei naštai bei pertekliniam reglamentavimui mažinti. Numatoma, kad …

LBAA siūlymai

 Lietuvos Respublikos Seimui, Finansų ministerijai, Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybaiDėl Finansinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP‑3360(2) ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII‑275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, …

Ar šiemet pavyks susitarti dėl krašto gynybos finansavimo?

Agresyvus Rusijos karas Ukrainoje rodo, kad Lietuvai neišvengiamai teks priimti sprendimą dėl papildomo krašto gynybos finansavimo. Neseniai įvyko Vyriausybės inicijuotas trečiasis susitikimas su politinių partijų ir verslo atstovais dėl papildomo krašto gynybos finansavimo didinimo.Kaip žinia, antrajame susitikime, įvykusiame kovo mėnesį, …

Seimas pritarė siūlymui apvalinti atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumas

Seimas pritarė Atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymui ir lydimųjų teisės aktų pakeitimams, kurie nuo 2025 m. gegužės 1 d. įpareigos, atsiskaitant už prekes ar paslaugas grynaisiais pinigais, apvalinti bendrą mokėtiną sumą.Numatoma, kad apvalinama būtų į mažesnę arba didesnę pusę …

Didelės tarptautinių įmonių grupės uždirbtą pelną turės apmokestinti 15 proc. mokesčiu

Didelės tarptautinių įmonių grupės skirtingose šalyse naudojasi mokestiniais skirtumais ir jų pelnas neapmokestinamas arba apmokestinamas labai mažais mokesčiais. Šiuo metu Lietuvoje nėra nustatytas šių subjektų grupių Lietuvoje ir užsienyje uždirbto pelno minimalus apmokestinimo lygis. EBPO sutarė leisti apmokestinti dalį didžiųjų …

Vyriausybė siūlo Seimui svarstyti 89 teisės aktus

Vyriausybė patvirtino Seimo pavasario sesijai siūlomų svarstyti teisės aktų projektų sąrašą, kuriame yra 89 projektai. Iš jų 35 įstatymų projektai jau yra registruoti Seime, 54 projektai bus parengti ir Seimui pateikti sesijos metu.Atsižvelgdama į geopolitinę situaciją, Vyriausybė siūlo didinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus, įteisinti …

Atsivėrusios galimybės pakartotinai naudoti duomenis padės plėtoti ekonomiką ir didins gyventojų užimtumą

Vyriausybė pritarė Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo pataisoms, kurias teiks svarstyti Seimui. Šiuo metu galiojantis įstatymas nėra taikomas akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akininėms bendrovėms, kuriose valstybei arba savivaldybei tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų …

Seimas, tikimasi, priims patobulintą 2024 m. valstybės biudžetą

Šių metų lapkričio pradžioje iš Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkės visai netikėtai buvo išbrauktas pirmasis 2024 m. valstybės biudžeto projekto svarstymas. Finansų ministrė Gintarė Skaistė tada perspėjo, kad, nustatytu laiku nepatvirtinus 2024 m. valstybės biudžeto, jo išlaidos 2024 m. sausio mėnesį negalės viršyti pra­ėjusių …

Griežtės nelegalaus darbo kontrolė, didės paskatos dirbti

Seimas svarsto Užimtumo įstatymo pataisas ir lydimuosius teisės aktus, kuriais siūloma griežtinti nelegalaus darbo kontrolę, didinti baudas, skatinti dirbti legaliai, taip pat suteikti galimybę skolininkams naudotis 12 mėnesių „skolų atostogomis“.Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra apie …

Keičiamas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

Siekdama mažinti administracinę naštą viešojo sektoriaus subjektams rengiant ataskaitas, kai priimtas sprendimas reorganizuoti arba likviduoti subjektą, aiškiau reglamentuoti, kurio subjekto finansinėje apskaitoje turėtų būti registruojami registrai, pasirengti valstybės ir savivaldybės kontroliuojamų pelno siekiančių subjektų finansinių ataskaitų duomenų konsolidavimui į valstybės …

Svarsto biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimus

Seimas pradėjo svarstyti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus. Nuo 2024 m. sausio 1 d. turėtų keistis biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, didėti minimalios ir maksimalios koeficientų ribos, …

Kas planuojama 2024 m. biudžeto projekte?

2024 m. valstybės biudžete finansavimas švietimui didinamas 14 proc., tam papildomai skiriant per 387 mln. eurų. Per 219 mln. eurų bus skiriama mokytojų ir pedagoginių darbuotojų atlyginimams, per 84 mln. eurų – dėstytojų, mokslininkų ir neakademinių darbuotojų atlyginimų didinimui, per 25 mln. eurų – pasirengimui pamokoms bendrojo …

Siūloma tas pačias pajamas apmokestinti du kartus

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) pateikė papildomas pastabas Seimui dėl mokesčių reformos, „Sodros“ mokesčių pakeitimų. Pateikiame rašto ištrauką apie mažosios bendrijos (MB) nario pajamų, gautų pagal civilinę paslaugų sutartį (CPS), apmokestinimą „Sodros“ mokesčiais.1. Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinio socialinio draudimo …

Dalyvauti savanoriškoje veikloje – dar daugiau galimybių

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pasitelkusi socialinius partnerius ir savanoriškos veiklos organizatorius – nevyriausybines organizacijas, mokslininkus, dirbančius savanoriškos veiklos srityje, išanalizavo savanoriškos veiklos situaciją, iššūkius ir poreikius teisiniame reguliavime bei įgyvendinimo priemonėse ir Vyriausybei pateikė Savanoriškos veiklos įstatymo pakeitimus.Dalyvavimo ilgalaikėje savanoriškoje …

Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo išplėsti pelno mokesčio lengvatą verslui

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasiūlė Vyriausybei Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projekte papildyti stambaus projekto kriterijus, kurie paskatintų investicijas į sektorius, kuriuose kuriama aukštos pridėtinės vertės produkcija.Pagal dabar galiojančias nuostatas, stambiu projektu laikomas toks projektas, kuris sukuria ne mažiau kaip 150, …

Teikia siūlymus, kaip apsaugoti asmenis nuo neigiamo loterijų poveikio

Vyriausybė apsvarstė ir nutarė iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1184 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, kurį parengė Seimo narys Andrius Palionis ir pateikė drauge su dar 37 Seimo nariais. Aiškinamajame rašte sakoma, kad šiuo įstatymo projektu …

Lietuvos bankas įvertino Vyriausybės pateiktus mokesčių pakeitimus

Atsakydamas į dviejų Seimo komitetų prašymus ir užduotus klausimus, Lietuvos bankas įvertino Vyriausybės Seimui pateiktų mokesčių įstatymų pataisų poveikį ekonomikai ir gyventojams.Lietuvos banko išvadoje sakoma, kad, siekiant teisingesnės ir ekonomikos augimui palankesnės mokesčių sistemos, daugeliu atvejų iš esmės pasirinktos tinkamos …

Vyriausybė pasiūlė Seimui, ką svarstyti rudens sesijoje

Prieš Seimo rudens sesiją, kuri prasidės rugsėjo 10 d., Vyriausybė apsvarstė teikiamų teisės aktų projektus ir pritarė Vyriausybės nutarimui „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos“. Taip siekiama suderinti Vyriausybės ir Seimo darbą, planuojant Vyriausybei svarbiausių įstatymų projektų parengimą ir …

Avansinio pajamų mokesčio nebus

Dar pavasarį Seimo narys Jurgis Razma pasiūlė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama nenuolatinių Lietuvos gyventojų atžvilgiu keisti bendrą individualios veiklos pajamų apmokestinimo principą. Buvo teigiama, kad projektą parengti paskatino viešojoje erdvėje padaugėję gyventojų skundai dėl …