Griežtės nelegalaus darbo kontrolė, didės paskatos dirbti

Seimas svarsto Užimtumo įstatymo pataisas ir lydimuosius teisės aktus, kuriais siūloma griežtinti nelegalaus darbo kontrolę, didinti baudas, skatinti dirbti legaliai, taip pat suteikti galimybę skolininkams naudotis 12 mėnesių „skolų atostogomis“.Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra apie …

Keičiamas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

Siekdama mažinti administracinę naštą viešojo sektoriaus subjektams rengiant ataskaitas, kai priimtas sprendimas reorganizuoti arba likviduoti subjektą, aiškiau reglamentuoti, kurio subjekto finansinėje apskaitoje turėtų būti registruojami registrai, pasirengti valstybės ir savivaldybės kontroliuojamų pelno siekiančių subjektų finansinių ataskaitų duomenų konsolidavimui į valstybės …

Svarsto biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimus

Seimas pradėjo svarstyti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus. Nuo 2024 m. sausio 1 d. turėtų keistis biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, didėti minimalios ir maksimalios koeficientų ribos, …

Kas planuojama 2024 m. biudžeto projekte?

2024 m. valstybės biudžete finansavimas švietimui didinamas 14 proc., tam papildomai skiriant per 387 mln. eurų. Per 219 mln. eurų bus skiriama mokytojų ir pedagoginių darbuotojų atlyginimams, per 84 mln. eurų – dėstytojų, mokslininkų ir neakademinių darbuotojų atlyginimų didinimui, per 25 mln. eurų – pasirengimui pamokoms bendrojo …

Siūloma tas pačias pajamas apmokestinti du kartus

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) pateikė papildomas pastabas Seimui dėl mokesčių reformos, „Sodros“ mokesčių pakeitimų. Pateikiame rašto ištrauką apie mažosios bendrijos (MB) nario pajamų, gautų pagal civilinę paslaugų sutartį (CPS), apmokestinimą „Sodros“ mokesčiais.1. Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinio socialinio draudimo …

Dalyvauti savanoriškoje veikloje – dar daugiau galimybių

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pasitelkusi socialinius partnerius ir savanoriškos veiklos organizatorius – nevyriausybines organizacijas, mokslininkus, dirbančius savanoriškos veiklos srityje, išanalizavo savanoriškos veiklos situaciją, iššūkius ir poreikius teisiniame reguliavime bei įgyvendinimo priemonėse ir Vyriausybei pateikė Savanoriškos veiklos įstatymo pakeitimus.Dalyvavimo ilgalaikėje savanoriškoje …

Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo išplėsti pelno mokesčio lengvatą verslui

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasiūlė Vyriausybei Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projekte papildyti stambaus projekto kriterijus, kurie paskatintų investicijas į sektorius, kuriuose kuriama aukštos pridėtinės vertės produkcija.Pagal dabar galiojančias nuostatas, stambiu projektu laikomas toks projektas, kuris sukuria ne mažiau kaip 150, …

Teikia siūlymus, kaip apsaugoti asmenis nuo neigiamo loterijų poveikio

Vyriausybė apsvarstė ir nutarė iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1184 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, kurį parengė Seimo narys Andrius Palionis ir pateikė drauge su dar 37 Seimo nariais. Aiškinamajame rašte sakoma, kad šiuo įstatymo projektu …

Lietuvos bankas įvertino Vyriausybės pateiktus mokesčių pakeitimus

Atsakydamas į dviejų Seimo komitetų prašymus ir užduotus klausimus, Lietuvos bankas įvertino Vyriausybės Seimui pateiktų mokesčių įstatymų pataisų poveikį ekonomikai ir gyventojams.Lietuvos banko išvadoje sakoma, kad, siekiant teisingesnės ir ekonomikos augimui palankesnės mokesčių sistemos, daugeliu atvejų iš esmės pasirinktos tinkamos …

Vyriausybė pasiūlė Seimui, ką svarstyti rudens sesijoje

Prieš Seimo rudens sesiją, kuri prasidės rugsėjo 10 d., Vyriausybė apsvarstė teikiamų teisės aktų projektus ir pritarė Vyriausybės nutarimui „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos“. Taip siekiama suderinti Vyriausybės ir Seimo darbą, planuojant Vyriausybei svarbiausių įstatymų projektų parengimą ir …

Avansinio pajamų mokesčio nebus

Dar pavasarį Seimo narys Jurgis Razma pasiūlė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama nenuolatinių Lietuvos gyventojų atžvilgiu keisti bendrą individualios veiklos pajamų apmokestinimo principą. Buvo teigiama, kad projektą parengti paskatino viešojoje erdvėje padaugėję gyventojų skundai dėl …

Vyriausybė pritarė Seimo narių siūlymams neleisti fiziniams asmenims automatiškai įgyti paramos gavėjo statusą

Devyni Seimo nariai pateikė siūlymą atsisakyti Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) nuostatų, pagal kurias fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremalią situaciją ir šalinant jos padarinius, automatiškai įgyja paramos gavėjo …

Bus atliktas ekspertinis mokesčių reformos vertinimas

Seimas po pateikimo pritarė mokesčių sistemos pertvarkos paketui. Pagrindiniu komitetu svarstyti mokesčių sistemos pakeitimus buvo paskirtas Seimo Biudžeto ir finansų komitetas. Tolesnis svarstymas numatytas Seimo rudens sesijoje.Tačiau netikėtai Seimo pavasario sesijos pabaigoje 47 Seimo opozicijos atstovai kreipėsi į Biudžeto ir finansų …

Siūloma atsisakyti 1 ir 2 euro centų monetų, tačiau kilo neaiškumų

Seimas po pateikimo pritarė Lietuvos banko inicijuotam Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo papildymo projektui, kuriuo siūloma atsisakyti 1 ir 2 euro centų monetų, atsiskaitant grynaisiais pinigais, ir taikyti atsiskaitymų už prekes grynaisiais pinigais apvalinimą.Siūloma nustatyti, kad fiziniam asmeniui, atsiskaitant grynaisiais …

Mokesčių reforma pristatyta Seime

Birželio 27 d. finansų ministrė Gintarė Skaistė Seimui pristatė kelerius metus Finansų ministerijos rengtus, kelis kartus tikslintus mokesčių sistemos peržiūros įstatymo projektus. Buvo pristatyti Gyventojų pajamų mokesčio, Pelno mokesčio, Pridėtinės vertės mokesčio ir Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymų pataisų projektai bei …

Bus nustatyta nauja apmokėjimo tvarka savivaldybių tarybų nariams

Lietuvoje politinę krizę sukėlęs savivaldybių tarybų narių išlaidų kvitų skandalas paskatino Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą svarstyti, kaip reikėtų keisti kanceliarinių išlaidų savivaldybių tarybų nariams kompensavimo tvarką. Buvo aiškintasi, kodėl to nepastebėjo savivaldybių kontrolės institucijos ir neužkirto kelio tarybų …

Mokesčių reformos dar nesvarstys

Gegužės 8 d. Finansų ministerija pristatė pataisytą mokesčių reformą. Nuo 2028 m. numatoma suvienodinti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) ir minimaliąją mėnesinę algą (MMA). Valstybės biudžetui 2024 m. tai kainuotų apie 200 mln. eurų. Taip pat nuo 5 iki 3 proc. mažinti pajamų mokesčio tarifą …

Siekiama griežtinti savivaldybių tarybų narių veiklai skirtas lėšas

Neseniai Lietuvą sudrebino dar vienas piktnaudžiavimo mokesčių mokėtojų pinigais skandalas. Išaiškėjo, kad savivaldybių tarybų nariai galimai švaisto jų veiklai skirtas savivaldybių biudžeto lėšas. Visuomenininkai atskleidė galimus piktnaudžiavimo atvejus Mažeikių, Neringos, Šilutės ir Pagėgių savivaldybėse. Buvo nagrinėjama savivaldybių tarybų narių kuro …

Vyriausybė pritarė laikino bankų solidarumo įnašui

Vyriausybė pritarė Laikino solidarumo įnašo įstatymo projektui, kuriuo siūloma dalį kredito įstaigų netikėtų grynųjų palūkanų pajamų skirti karinės infrastruktūros projektams finansuoti. Laikino solidarumo įnašas sieks apie 410 mln. eurų. Iš jo planuojama finansuoti kariniam transportui reikalingą aplinkkelio įrengimą, oro ir jūros …

Kokia bus mokesčių sistema?

2023 m. kovo 21 d. Finansų ministerija pristatė seniai žadėtą mokesčių reformą. Akcentuojama, kad siekiama patogesnio mokesčių mokėjimo, skatinti investuoti, įgyvendinti žaliosios darbotvarkės tikslus, plėsti inovacijas ir kurti sąžiningesnę mokesčių sistemą.Finansų ministerija siūlo nuo 2025 m. supaprastinti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) …