Aktualūs PVM atskaitos klausimai (IV)

Vidmantas JONAITIS Jei sandoriai (ūkinės operacijos) realiai neįvykoDeja, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktika rodo, kad dažnai mokestinio ginčo tema yra PVM apskaičiavimas, mokesčių administratoriui nustačius, kad pareiškėjo kontrahentai sukčiavo PVM srityje, o pareiškėjas žinojo ar turėjo galimybę žinoti, kad dalyvauja …

Aktualūs PVM atskaitos klausimai (III)

Vidmantas JONAITIS Teisė į PVM atskaitą (pareiškėjo žinojimas ar turėjimas žinoti apie kontrahentų nesąžiningus veiksmus PVM srityje)Vienoje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) sprendė, ar byloje įrodyta, kad apmokestinamasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, jog, įsigydamas prekes, dalyvavo į sukčiavimą PVM …

Aktualūs PVM atskaitos klausimai (II)

Vidmantas JONAITIS Teisė atskaityti pirkimo PVMLietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT) nagrinėjami mokestiniai ginčai, kilę dažniausiai dėl PVM, būtent dėl to, ar subjektas turi teisę atskaityti pirkimo PVM.Neseniai LVAT išnagrinėjo ginčą dėl to, ar mokesčių administratorius pagrįstai nepripažino bendrovės teisės įtraukti į …

Aktualūs PVM atskaitos klausimai (I)

Vidmantas JONAITIS Teisė atskaityti pirkimo PVMStraipsnyje nagrinėjama naujausia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktika PVM atskaitos klausimais. LVAT praktika privalomai remiasi mokesčių administratorius, tiek konsultuodamas, tiek atlikdamas kontrolės veiksmus, todėl nauji išaiškinimai ar senos LVAT praktikos pakeitimas naujais teismo išaiškinimais yra …

Finansinio turto pardavimo apmokestinimas GPM (III)

Vidmantas JonaitisPabaiga. Pradžia Nr. 5 (1229)Iš pajamų leidžiama atimti tik tas sumas, kurios pagrindžiamos dokumentais, turinčiais visus Finansinės apskaitos įstatyme (FAĮ) ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 19 str. 3 dalis). Mokėjimas …

Finansinio turto pardavimo apmokestinimas GPM (III)

Vidmantas JONAITIS Kai kurie praktiniai aspektaiAnkstesnėse straipsnio dalyse jau išnagrinėta nemažai klausimų šia tema, taigi toliau aiškinsimės dar nenagrinėtus finansinio turto, t. y. vertybinių popierių (VP) ir išvestinių finansinių priemonių (IFP), realizavimo pajamų apmokestinimo klausimus.Neseniai mokesčių administratoriaus buvo klausiama, ar galima, apskaičiuojant …

Finansinio turto pardavimo apmokestinimas GPM (II)

Vidmantas JONAITIS Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (1227) Kiti svarbūs atvejai, vertinant įsigijimo kainąKai likviduojamas vienetas, kurio akcijas gyventojas buvo įsigijęs antrinėje rinkoje, laikoma, kad gyventojas tokias akcijas parduoda, o jų įsigijimo kaina lygi akcijų įsigijimo antrinėje rinkoje kainai, t. y. kainai, kurią …

Finansinio turto pardavimo apmokestinimas GPM (II)

Vidmantas JONAITIS Apie įsigijimo kainos taisyklesGyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str. 1 d. 30 punkte įtvirtinta, kad pajamų iš finansinių priemonių (FP) pardavimo / perleidimo ar išvestinių finansinių priemonių (IFP) realizavimo ir jų įsigijimo kainos bei kitų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų su FP …

Finansinio turto pardavimo apmokestinimas GPM (I)

Vidmantas JONAITIS Kadangi pastaruoju metu pastebimas didesnis susidomėjimas investicijomis į finansinį turtą, straipsnyje pateikiami paaiškinimai, kada kyla neaiškumų, skaičiuojant gyventojų pajamų mokestį (GPM). Prisiminkime lengvatasStraipsnyje, atsiribojant nuo investicinių patarimų, nagrinėjami GPM apmokestinimo klausimai, susiję su finansiniu turtu. Finansinis turtas suprantamas kaip vertybiniai …

Leidžiami atskaitymai, apmokestinant pelno mokesčiu (III)

Vidmantas JONAITIS Leidžiamų atskaitymų įrodinėjimas ir turinio viršenybėMetinės išmokos (tantjemos) valdybos ar stebėtojų tarybos nariams nelaikomos pelno paskirstymu, todėl gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams, kaip su ekonominės naudos gavimu susijusios išlaidos. Tačiau mokesčių administratorius atkreipia dėmesį, kad nustačius konkrečius atvejus, kai, …

Leidžiami atskaitymai, apmokestinant pelno mokesčiu (II)

Vidmantas JONAITIS Kelių straipsnių serijoje nagrinėjami atvejai, kai įmonės, planuodamos pirkti kitos įmonės akcijų, patiria valdymo, rinkos tyrimų išlaidų, ir kiti atvejai, kai gali kilti klausimas, ar tokios išlaidos yra leidžiami atskaitymai. Leidžiamų atskaitymų įrodinėjimasĮmonė norėtų pagrįsti kaip sąnaudas nekilnojamojo turto įsigijimo …

Leidžiami atskaitymai, apmokestinant pelno mokesčiu (I)

Vidmantas JONAITIS Leidžiami atskaitymai, skaičiuojant pelno mokestįKas yra leidžiami atskaitymai, reglamentuoja Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ). Iš esmės tai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos …

PVM ir švietimo bei mokymo paslaugos (III)

Vidmantas JONAITIS Kokioms paslaugoms taikoma PVM lengvata?PVMĮ įtvirtina, kad PVM neapmokestinamas ikimokyklinis ugdymas; priešmokyklinis ugdymas; mokymas pagal pradinio ugdymo programas; mokymas pagal pagrindinio ugdymo programas; mokymas pagal vidurinio ugdymo programas; aukštojo mokslo studijos ir kvalifikacijų teikimas; neformalusis vaikų švietimas; pirminis ir …

PVM ir švietimo bei mokymo paslaugos (II)

Vidmantas JONAITIS Prekės ir paslaugos, susijusios su švietimo ir mokymo PVM lengvataPridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVMĮ) numato, kad PVM neapmokestinami ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, mokymas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, aukštojo mokslo studijos ir kvalifikacijų teikimas, neformalusis vaikų švietimas, pirminis …

PVM ir švietimo bei mokymo paslaugos (I)

Vidmantas JONAITIS Straipsnyje nagrinėjami klausimai, kurie dažniausiai kyla taikant PVM lengvatą švietimo ir mokymo paslaugoms. PVM lengvataPridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVMĮ) numato, kad pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) neapmokestinami ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, mokymas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, aukštojo mokslo studijos …

Draudimo paslaugos ir PVM (II)

Vidmantas JONAITIS Pabaiga. Pradžia Nr. 18 (1218) ESTT pažymėjo, kad PVM tikslais kiekviena paslauga paprastai turi būti laikoma atskira ir savarankiška, kaip aiškinama PVM direktyvos 1 str. 2 dalyje. Tačiau iš ESTT praktikos matyti, kad tam tikromis aplinkybėmis keli formaliai atskiri paslaugų teikimai, kurie …

Draudimo paslaugos ir PVM (II)

Vidmantas JONAITIS PVM lengvata draudimui ir kai kurie draudimo niuansaiPagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (PVMĮ), PVM neapmokestinamos visų rūšių draudimo ir perdraudimo paslaugos, išskyrus nurodytas PVMĮ 46 straipsnyje, taip pat su draudimo ir perdraudimo paslaugomis susijusios paslaugos, kurias teikia draudimo ir …

Draudimo paslaugos ir PVM (I)

Vidmantas JONAITIS Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (1216) Pirkinio garantijos pratęsimo paslaugosPanagrinėkime dar vieną pavyzdį, kuriame atskleidžiama, ar įmonės teikiamos pirkinio garantijos pratęsimo paslaugos PVM tikslais laikomos draudimo paslaugomis ir ar turi būti įforminamas įmonės klientui teikiamų pirkinių garantijos pratęsimo paslaugų suteikimas. Mokesčių …

Draudimo paslaugos ir PVM (I)

Vidmantas JONAITIS Straipsnyje nagrinėjama PVM lengvata, skirta draudimo paslaugoms, remiantis aktualiausiais praktikos pavyzdžiais. PVM lengvata draudimuiPridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVMĮ) įtvirtina lengvatų sąrašą, pagal kurį tam tikrų paslaugų teikimas neapmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Viena iš tokių paslaugų rūšių yra draudimo paslaugos. …

Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos (II)

Vidmantas JONAITIS Apie pareigasToliau straipsnyje nagrinėsime mokesčių mokėtojų pareigas, nes, be teisių, jie turi ir tam tikrų pareigų.Mokesčių mokėtojas privalo mokesčių įstatymo nustatytu pagrindu teisingai apskaičiuoti, laiku sumokėti į biudžetą mokestį ir su juo susijusias sumas ir vykdyti kitas pareigas, susijusias …