Leidžiami atskaitymai, apmokestinant pelno mokesčiu (I)

Vidmantas JONAITIS Leidžiami atskaitymai, skaičiuojant pelno mokestįKas yra leidžiami atskaitymai, reglamentuoja Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ). Iš esmės tai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos …

PVM ir švietimo bei mokymo paslaugos (III)

Vidmantas JONAITIS Kokioms paslaugoms taikoma PVM lengvata?PVMĮ įtvirtina, kad PVM neapmokestinamas ikimokyklinis ugdymas; priešmokyklinis ugdymas; mokymas pagal pradinio ugdymo programas; mokymas pagal pagrindinio ugdymo programas; mokymas pagal vidurinio ugdymo programas; aukštojo mokslo studijos ir kvalifikacijų teikimas; neformalusis vaikų švietimas; pirminis ir …

PVM ir švietimo bei mokymo paslaugos (II)

Vidmantas JONAITIS Prekės ir paslaugos, susijusios su švietimo ir mokymo PVM lengvataPridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVMĮ) numato, kad PVM neapmokestinami ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, mokymas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, aukštojo mokslo studijos ir kvalifikacijų teikimas, neformalusis vaikų švietimas, pirminis …

PVM ir švietimo bei mokymo paslaugos (I)

Vidmantas JONAITIS Straipsnyje nagrinėjami klausimai, kurie dažniausiai kyla taikant PVM lengvatą švietimo ir mokymo paslaugoms. PVM lengvataPridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVMĮ) numato, kad pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) neapmokestinami ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, mokymas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, aukštojo mokslo studijos …

Draudimo paslaugos ir PVM (II)

Vidmantas JONAITIS Pabaiga. Pradžia Nr. 18 (1218) ESTT pažymėjo, kad PVM tikslais kiekviena paslauga paprastai turi būti laikoma atskira ir savarankiška, kaip aiškinama PVM direktyvos 1 str. 2 dalyje. Tačiau iš ESTT praktikos matyti, kad tam tikromis aplinkybėmis keli formaliai atskiri paslaugų teikimai, kurie …

Draudimo paslaugos ir PVM (II)

Vidmantas JONAITIS PVM lengvata draudimui ir kai kurie draudimo niuansaiPagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (PVMĮ), PVM neapmokestinamos visų rūšių draudimo ir perdraudimo paslaugos, išskyrus nurodytas PVMĮ 46 straipsnyje, taip pat su draudimo ir perdraudimo paslaugomis susijusios paslaugos, kurias teikia draudimo ir …

Draudimo paslaugos ir PVM (I)

Vidmantas JONAITIS Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (1216) Pirkinio garantijos pratęsimo paslaugosPanagrinėkime dar vieną pavyzdį, kuriame atskleidžiama, ar įmonės teikiamos pirkinio garantijos pratęsimo paslaugos PVM tikslais laikomos draudimo paslaugomis ir ar turi būti įforminamas įmonės klientui teikiamų pirkinių garantijos pratęsimo paslaugų suteikimas. Mokesčių …

Draudimo paslaugos ir PVM (I)

Vidmantas JONAITIS Straipsnyje nagrinėjama PVM lengvata, skirta draudimo paslaugoms, remiantis aktualiausiais praktikos pavyzdžiais. PVM lengvata draudimuiPridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVMĮ) įtvirtina lengvatų sąrašą, pagal kurį tam tikrų paslaugų teikimas neapmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Viena iš tokių paslaugų rūšių yra draudimo paslaugos. …

Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos (II)

Vidmantas JONAITIS Apie pareigasToliau straipsnyje nagrinėsime mokesčių mokėtojų pareigas, nes, be teisių, jie turi ir tam tikrų pareigų.Mokesčių mokėtojas privalo mokesčių įstatymo nustatytu pagrindu teisingai apskaičiuoti, laiku sumokėti į biudžetą mokestį ir su juo susijusias sumas ir vykdyti kitas pareigas, susijusias …

Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos (I)

Vidmantas JONAITIS Straipsnyje nagrinėjama, kokias teises ir pareigas turi mokesčių mokėtojas santykiuose su mokesčių administratoriumi. Apie teisesSpaudoje neretai nagrinėjamos mokestinių ginčų, įvairių praktikos atvejų situacijos, analizė, pateikiami vertinimai. Tačiau kyla labai aktualus klausimas – kokias teises ir pareigas turi mokesčių mokėtojas, kai susiduria …

Apie pelno nesiekiančius subjektus: aktualiausi klausimai (IV)

Vidmantas JONAITIS Straipsnyje nagrinėjami dažniausiai užduodami klausimai dėl pelno nesiekiančių vienetų. Buvusio ginčo reziumėNeseniai kilo mokestinis klausimas, kokios yra lėšos, skiriamos einamąjį mokestinį laikotarpį viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti. Šis klausimas vos nesibaigė mokestiniu ginču – situaciją pavyko išspręsti iki perduodant klausimą …

Apie pelno nesiekiančius subjektus: aktualiausi klausimai (III)

Vidmantas JONAITIS Straipsnyje nagrinėjami dažniausiai užduodami klausimai apie pelno nesiekiančius subjektus. Paramos mokestinės pasekmėsNeretai kyla klausimų, kaip atitinkamas paramos gavimas ar teikimas gali lemti pelno nesiekiančių subjektų mokestines prievoles.Pavyzdžiui, jeigu pelno nesiekianti organizacija, kaip paramos gavėjas, pagal Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) …

Apie pelno nesiekiančius subjektus: aktualiausi klausimai (II)

Vidmantas JONAITIS Straipsnyje nagrinėjami dažniausiai užduodami klausimai apie pelno nesiekiančius subjektus. Aktualūs paramos klausimaiPelno nesiekiančios organizacijos turi atitikti du kriterijus: jų pelnas pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus negali būti skirstomas steigėjams ir (arba) veiklos dalyviams ir tokių subjektų veiklos tikslas neturi …

Apie pelno nesiekiančius subjektus: aktualiausi klausimai (I)

Vidmantas JONAITIS Straipsnyje nagrinėjami dažniausiai užduodami klausimai apie pelno nesiekiančius subjektus. Tarptautinės iniciatyvos apie pelno nesiekiančius subjektusPradžiai trumpai paminėsime, kad Europos Sąjungos (ES) Komisijos ir kitų ES institucijų leidiniuose pateikiamos tam tikros gerosios gairės, siūlymai, kaip turėtų būti strategiškai valstybėje apmokestinami pelno …

Įsigyjate ar parduodate naują automobilį – ką reikia žinoti apie PVM?

Vidmantas JONAITIS Naujas automobilis ir PVMStraipsnyje nagrinėjamas naujų automobilių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Todėl priminsime, kad naudotas automobilis yra toks, kuris atitinka abi sąlygas: 1) parduotas daugiau kaip po 6 mėnesių nuo jo eksploatavimo pradžios ir 2) yra nuvažiavęs daugiau kaip 6 000 km. Toliau …

Kai Lietuvos gyventojas gauna pajamų iš JAV LLC įmonių

Vidmantas JONAITIS Straipsnyje nagrinėjama aktuali ir sudėtinga situacija, kai Lietuvos gyventojai turi specialaus statuso užsienio juridinio asmens dalių nuosavybę. Praktinės situacijos aplinkybėsPastebima tendencija, kad Lietuvos buhalteriai vis dažniau susiduria su specifinėmis užsienio juridinių asmenų formomis, kurias įsteigia Lietuvos gyventojai. Kyla neaiškumų: kokios …

Aktualiausi reorganizavimo atvejai ir pelno mokestis (II)

Vidmantas JONAITIS  Pirmojoje straipsnio dalyje nagrinėti dažniausiai praktikoje taikomi reorganizavimo atvejai. Pateikti praktiniai pavyzdžiai, kada tenkinamos pagal Pelno mokesčio įstatymą (PMĮ) reorganizavimo sąlygos ir kada netenkinamos, taip norint paaiškinti galimas PMĮ taikymo ribas. Apie reorganizavimusBe nagrinėtų atvejų, praktikoje pasitaiko ir kitų. Pavyzdžiui, …

Aktualiausi reorganizavimo atvejai ir pelno mokestis (I)

Vidmantas JONAITIS „Mokesčių daktaro laboratorijoje“ apžvelgsime didesnio dėmesio tarp Lietuvos įmonių sulaukusius reorganizavimo atvejus, analizuodami juos per pavyzdžius. Reorganizavimų ir susijusių operacijų reglamentavimasReorganizavimo, perleidimo, likvidavimo atskirų atvejų apmokestinimą, turto vertės pajamų ir nuostolių pripažinimą tam tikrais reorganizavimo, likvidavimo, perleidimo atvejais reglamentuoja Pelno …

Elektros įrangos naudojimas versle ir apmokestinimas (II)

Vidmantas JONAITIS Įmonėse vis dažniau naudojama tiek elektromobiliai, tiek ir kita su jais susijusi įranga, pavyzdžiui, elektros įkrovimo stotelės, todėl straipsnyje apžvelgiami pagrindiniai šiuo metu aktualiausi visų mokesčių klausimai šia tema. Apie gyventojų pajamų mokestįĮmonės, įsigijusios elektromobilius, juos suteikia darbuotojams naudotis ne …

Elektros įrangos naudojimas versle ir apmokestinimas (I)

Vidmantas JONAITIS Tiek elektromobiliai, tiek ir kita su jais susijusi įranga, pavyzdžiui, elektros įkrovimo stotelės, vis dažniau naudojama įmonėse, todėl straipsnyje apžvelgiami pagrindiniai šiuo metu aktualiausi visų mokesčių klausimai šia tema. Įmonių pelno mokestisĮmonių buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos ūkinės operacijos, tarp jų ir …