Ką galime harmonizuoti?

Žodis harmonizuoti, pagal Tarptautinių žodžių žodyną, reiškia papildyti melodiją akordais pagal harmonijos taisykles. Harmonizuoti yra kilęs iš graikų žodžio harmonia – „darna“. Todėl jis dažniausiai vartojamas, kalbant apie muziką. Kad ir kiek kalbininkai aiškina žodžio harmonizuoti vartojimo aplinkybes, tačiau ir toliau …

Ką veikia buhalteriai?

…Skaičiuoja, apskaičiuoja, apskaito, priskaičiuoja, priskaito, išskaičiuoja… Kaip matome, veiksmažodžių, susijusių su daiktavardžiu „skaičius“, yra nemažai. Deja, kai kurie mūsų neskiria, kada vartoti apskaityti, o kada – apskaičiuoti. Atrodytų, koks skirtumas, kada ir kokį veiksmažodį pavartojame. Tačiau taip nėra. Vienodas sąvokų traktavimas – …

Pakalbėkime apie kompetenciją

Žodis kompetencija (competentia), išvertus iš lotynų kalbos, reiškia priklausomybę pagal teisę. Tikslesnį ir paprastesnį šio žodžio išaiškinimą galima rasti „Kanceliarinės kalbos patarimuose“: kompetencija yra asmens, institucijos tam tikros srities sugebėjimai arba įgaliojimai tą sritį tvarkyti. Šį žodį vartojame kalbėdami apie …

Norite apeiti įstatymą?

Nepavyks. Gali pavykti apeiti balą arba duobę, tik ne įstatymą. „Kanceliarinės kalbos patarimuose“ vietoj žodžio apeiti teikiama „geriau vartoti konkrečius veiksmažodžius”. Pavyzdžiui, Apeiti įstatymą – gali būti aplenkti įstatymą, prasilenkti su įstatymu, nesilaikyti įstatymo, pažeisti, laužyti įstatymą ir pan.Dažnai žodis apeiti …

Apie euro- ir euro rašymą

Dar kartą prisiminkime dėmenį euro-. Dažnam kyla klausimas, kodėl rašoma skirtingai: euro zona, eurokreditas ir „Eurovaistinė“, taigi dabar kiek plačiau apie euro- ir euro rašymą.Atkreipkite dėmesį, kad prie lietuviškų žodžių dėmuo euro- (su brūkšneliu) nerašomas. Euro- yra tik pirmoji sudurtinių …

Nelietuviškų dėmenų rašymas

Nelietuviškos kilmės dėmenimis ir priešdėliais, rašomais kartu su antruoju dėmeniu, laikomi: aero-, agro-, anti-, audio-, avia-, baro-, bio-, eks-, etno-, geo-, hidro-, hiper-, infra-, inter-, kardio-, kontr(a)-, kvazi-, ­makro-, ­mikro-, mono-, multi-, poli-, pop-, ­pseudo-, psicho-, retro-, stereo-, super-, termo-, …

Kaip reikėtų rašyti…

Virš ko? Ilgą laiką prielinksninė konstrukcija virš ko kiekio, svorio, atstumo, laiko trukmės viršijimui reikšti buvo vertinta kaip vengtina ir teikiami vartoti junginiai daugiau kaip (negu, nei) su galininku, per su galininku, su viršum ir pan. Pavyzdžiui, buvo rekomenduojama taisyti …

Kada vartotina…

Kuomet, kai, kada? Kurį laiką kuomet laiko šalutiniams sakiniams jungti buvo vertinamas kaip vengtinas vartoti (Kalbos patarimai, Vilnius, 2003). Tačiau 2017 m. kovo 16 d. Gramatikos pakomisės posėdyje nutarta vertinimą pašvelninti ir laikyti kuomet šalutiniu normos variantu. Jungiant šalutinius laiko …

Kalėdiniai sveikinimai

Šiais laikais, kai kiekvienuose namuose yra kompiuteris, tikriausiai mažai kas sveikinimus rašo ranka. Daugelis, neabejoju, naudojasi beribėmis kompiuterio galimybėmis. O kada paskutinį kartą siuntėte sveikinimą, parašytą ranka? Visgi tokie sveikinimai yra kur kas šiltesni, jais parodomas didesnis dėmesys.Rašydami sveikinimą, prisiminkite, …

Kada vartotina…

Virš ir daugiau kaip? Daugelis turbūt prisimena, kad kurį laiką prielinksninė konstrukcija virš ko kiekio, svorio, atstumo, laiko trukmės viršijimui reikšti buvo vertinama kaip vengtina. Buvo teikiami vartoti junginiai daugiau kaip (negu, nei) su galininku, per su galininku, su viršum …

Skaičiuojame…

Kalbėdami apie pinigus, dažniausiai vartojame veiksmažodį skaičiuoti. Buhalterio ar finansininko žodynas šia ar panašia prasme yra daug turtingesnis. Buhalteriui skaičiuoti reiškia apskaičiuoti, išskaityti, išskaičiuoti, atskaičiuoti, įskaičiuoti ir pan. Tačiau kasdienybėje susiduriame su problema, kada vartoti šiuos veiksmažodžius. Pasitaiko, kad veiksmažodis, …

Dar kartą apie įtakoti

Dar ir šiandien vartosenoje yra dažnos žodžio įtakoti formos ir turi polinkį plisti. Deja, bet šis veiksmažodis vartojamas įvairios tematikos tekstuose: ekonomikos (pvz., Įmonė nustatė esminius procesus, kurie įtakoja pelningumą), medicinos (pvz., Mityba įtakoja vėžio vystymąsi), psichologijos (pvz., Blogas auklėjimo …

Ar visada vartotinas nepaisant?

Padalyvis nepaisant vartojamas: 1) kito veikėjo šalutiniam veiksmui reikšti (pvz., Vaikams nepaisant mokytojo prašymų, klasėje kilo triukšmas; 2) beasmeniuose sakiniuose (pvz., Nepaisant pastangų, teko bristi į skolas).Kai šalutinis veiksmas nesiejamas su sakinio veikėju, žodžių junginys nepaisant ko gali būti vartojamas …

Šį kartą – apie skaičių rašymą

Prisiminkime, kad daiktų kiekį žymintys skaičiai rašomi arabiškais skaitmenimis, pavyzdžiui, 10 žmonių, 20 kilometrų, 5 sunkvežimiai ir pan.Daiktų eilę žymintys skaičiai gali būti rašomi ir arabiškais, ir romėniškais skaitmenimis, pavyzdžiui, 5 pavyzdys, 120 puslapis, III tomas, XX amžius ir pan.Prie arabiškų skaitmenų, …

Pakalbėkime apie pasvirąjį brūkšnį

Pasvirasis, vadinamasis įžambusis, brūkšnys rašomas:1) tam tikrai alternatyvai žymėti (atitinka jungtuką arba) tarp kampinio namo adresą sudarančių dviejų gatvių pavadinimų ir numerių (pvz., J. Basanavičiaus g. 100 / Aušros al. 40), tarp alternatyvių gramatinių formų ar konstrukcijų, galinčių viena kitą …

Pakalbėkime apie brūkšnį

Manau, ne vienam kartais kyla klausimas, kokį brūkšnį rašyti – trumpąjį ar ilgąjį. Taigi šįkart apie brūkšnių, t. y. brūkšnelio ir brūkšnio, rašymą.Pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aiškinimą, trumpas brūkšnelis rašomas: 1) tarp dviejų lygiareikšmių daiktavardžių, reiškiančių vieno daikto ar reiškinio pavadinimą, pavyzdžiui, …

Dabar jau leidžiama vartoti…

Žodį grubusBūdvardis grubus reikšme „stipriai pažeidžiantis taisykles, nustatytą tvarką“ ilgai vertintas kaip šalutinis normos variantas. Pirmenybė buvo teikiama pasakymams su būdvardžiais didelis, šiurkštus ar pan. Tačiau, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Žodyno pakomisės nuomone, žodžių grubus ir šiurkštus reikšmių sąsajos leidžia …

Ką galima aptarnauti?

Dažnai tenka girdėti buhalterius kalbant apie tai, kaip jie aptarnauja sąskaitas. Kalbininkai primena, kad veiksmažodis aptarnauti reiškia patenkinti reikalus, reikmes. Taigi žodžiai aptarnauti, aptarnavimas vartojami tik kalbant apie žmones.Negalima sakyti „aptarnauti sąskaitą“. Sąskaitą galima tik tvarkyti.Taip pat negalima aptarnauti valstybės …

Ar skiriasi…

Davimas, davinys ir duomuo?Buhalteriams kartais kyla klausimas, ar taisyklinga sakyti „darbo užmokesčio ir iš kitų jam prilygintų išmokų bei davimų dydis“. Davimas žymi veiksmą (pvz., kyšio davimas), bet ne veiksmo rezultatą, taigi šiuo atveju turėtų būti ne davimų, bet davinių.Davinys, …

Ko reikėtų vengti?

Vartoti žodžius būk tai. Būk tai yra verstinis žodžių junginys. Vietoj jo geriausia rinktis vartoti esą, neva, girdi, kad, lyg, tartum, pavyzdžiui, Akcininkai kalbėjo, būk tai (esą, kad, neva…) bendrovė bankrutuoja.Vartoti junginį kaip tai nusistebėjimui reikšti. Sakinius, kuriuose junginys kaip …