Vartotinas ar nevartotinas…

Žodis valdininkas? Pats žodis valdininkas yra taisyklingas ir galimas vartoti. Tiesiog pasikeitė oficialūs terminai.Iki 1999 m. liepos 30 d. galiojo Valdininkų įstatymas, pagal kurį valstybės tarnyboje dirbantys asmenys buvo vadinami valdininkais. 1999 m. liepą priimtas Valstybės tarnybos įstatymas, kuriame valstybės tarnyboje …

Pratęstas apmokestinamojo pelno sumažinimo lengvatos taikymas, vykdant investicinį projektą

  Svarbu atkreipti dėmesį, kad investicijų pelno mokesčio lengvatos taikymo terminas pratęstas iki 2028 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Seimas 2023 m. gruodžio 5 d. priėmė Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 17-2 ir 46-1 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2296, kuriuo dar 5 metams pratęstas investicinių projektų …

Darbo apmokėjimas nuo 2024 m. (1)

  Darbo apmokėjimo ir kitų garantijų, taikomų šiais metais biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiesiems, valstybės tarnautojams ir pareigūnams, pasikeitimaiŽiniasklaidoje jau praėjusių metų pabaigoje buvo skelbiama apie būsimus darbo apmokėjimo ir kitų sąlygų pasikeitimus iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamose įstaigose. …

Vertinimai

Žurnalistas Skirmantas Malinauskas:„Jeigu sukčius gali apgauti FNTT, klausimas, kam reikalinga FNTT?“

Dėl 2023 m. gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos. Po švelnaus nuosmukio 2024 m. numatomas Lietuvos ekonomikos atsigavimas…

Dėl 2023 m. gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkosValstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) primena, kad gyventojas turimą nekilnojamąjį turtą gali nuomoti: 1) gyvenamosios paskirties patalpas – sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį ir įsigijęs verslo liudijimą gyvenamosios paskirties …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

DataĮvykisPavadinimas2024-02-26MokėtiPridėtinės vertės mokestisDeklaracijos formaPridėtinės vertės mokesčio deklaracija (FR0600) Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaita (FR0608) Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimas apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (FR0766)Mokestinis laikotarpis2024-01-01 – 2024-01-31Sumokamas pridėtinės vertės …

Patvirtinti atlyginimo už naudojimąsi naudos gavėjų duomenimis dydžiai

Teisingumo ministerija patvirtino atlyginimo už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) tvarkomais naudos gavėjų duomenimis dydžius. Šie dydžiai bus pradėti taikyti nuo 2024 m. balandžio 1 d.Atlyginimo už naudojimąsi nauja paslauga – JADIS tvarkomais juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjų …

Mokesčių vengimas per tarpinę įmonę: keli akcentai (II)

  Praktinės situacijos, kai pasitelkiamos tarpinės įmonėsStraipsnyje nagrinėjamas vienas iš mokesčių vengimo atvejų, kai pasitelkiama tarpinė įmonė, t. y. kai dėl tokios tarpinės įmonės įterpimo nuslepiamas tikrasis dividendų, palūkanų gavėjas ar kiti atvejai. Mokesčių vengimas yra pikt­naudžiavimas mokesčių teise, kai siekiama gauti …

Teisė atskaityti pirkimo PVM

Visai naujoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) byloje ginčas vyko dėl to, ar mokesčių administratorius pagrįstai nepripažino bendrovės teisės įtraukti į PVM atskaitą pirkimo PVM pagal UAB išrašytas PVM sąskaitas faktūras, mokesčių administratoriui konstatavus, kad bendrovė žinojo ar turėjo galimybę …

Finansinio turto pardavimo apmokestinimas GPM (II)

Vidmantas JONAITIS Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (1227) Kiti svarbūs atvejai, vertinant įsigijimo kainąKai likviduojamas vienetas, kurio akcijas gyventojas buvo įsigijęs antrinėje rinkoje, laikoma, kad gyventojas tokias akcijas parduoda, o jų įsigijimo kaina lygi akcijų įsigijimo antrinėje rinkoje kainai, t. y. kainai, kurią …

Registrų centrui pateiktos nepatvirtintos finansinės ataskaitos nenaikina akcinės bendrovės vadovo pareigos sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2024 m. sausio 17 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (LAT) išnagrinėta administracinio nusižengimo byla, kurioje uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovės) vadovas L. P. buvo nubaustas pagal Administracinių nusižengimų kodekso 119 str. 1 dalį už tai, kad, pažeisdamas Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, nesušaukė eilinio visuotinio …

ESTT pateikė išaiškinimus, susijusius su notarų veikla

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) neseniai paskelbė sprendimą, kuriame pateikė išaiškinimus, susijusius su notarų veikla ir Konkurencijos tarybos priimtu sprendimu.Į ESTT 2021 m. vasarį kreipėsi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), nagrinėdamas bylą dėl Konkurencijos tarybos nustatyto Lietuvos notarų rūmų bei …

2023 m. laikotarpiu gyventojų gautų pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo apmokestinimo ir deklaravimo ypatumai

2024-01-11 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-131 Atsižvelgdami į Mokesčių administravimo įstatymo 19 straipsnyje nurodytą Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) keliamą uždavinį padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas, primename, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos nuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau – gyventojas) 2023 m. laikotarpiu gautos …

2023 m. turimo turto ir gautų pajamų deklaravimas

1. Kurie gyventojai iki 2024 m. gegužės 2 d. privalo deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą?Kaip ir ankstesniais metais, 2023 m. gruodžio 31 d. turimą turtą turi deklaruoti Gyventojų turto deklaravimo įstatymo (GTDĮ) 2 str. 1 dalyje išvardyti gyventojai:• politikai ir jų šeimų …