Ką reiškia terminas „kūrybinė apskaita“ ir ar tikrai jį suprantame teisingai? (I)

  Pastarąjį dešimt­metį lietuvių mokslinėje ir profesinėje literatūroje terminas „kūrybinė apskaita“ vartojamas labai dažnai, o apskaitą gerai išmanantys praktikai su entuziazmu taiko kūrybinę apskaitą. Tačiau ar iš tiesų gerai suprantame kūrybinės apskaitos tikrąją prasmę?Norėdami suprasti kūrybinės apskaitos prasmę, turėtume nusikelti į …

Tiesioginių išlaidų nuokrypių skaičiavimas ir vertinimas

  Daugelio ūkio šakų įmonėse didžiausią dalį produkcijos savikainoje sudaro tiesioginių žaliavų sunaudojimo ir tiesioginio darbo išlaidos. Ieškant galimybių jas sumažinti, svarbu ne tik teisingai tvarkyti šių išlaidų apskaitą, bet ir lyginti faktinius tiesioginių žaliavų sunaudojimo ir tiesioginio darbo išlaidų dydžius …

Sąnaudų finansinės apskaitos detalizavimas

  Dabartinio ekonominio sunkmečio, prasidėjusio dėl pandemijos pasekmių ir energetikos krizės, sąlygomis sparčiai didėja įmonių veiklos sąnaudos ir prastėja finansiniai rezultatai. Siekiant išvengti nuostolingos įmonių veiklos, labai svarbu minimizuoti ir stabilizuoti sąnaudų didėjimą. Tam reikiamiems sprendimams priimti ir įgyvendinti būtina finansinėje …

Ilgalaikio turto perkainojimo apskaita: pagrindinės nuorodos

  Dabartinėmis padidėjusios ir tebedidėjančios infliacijos sąlygomis tapo aktualus įmonių turto vertės patikslinimas, taikant jo perkainojimą. Ypač svarbu periodiškai perkainoti ilgalaikį materialųjį turtą (IMT), sudarantį didžiąją įmonių turto dalį.Perkainojant reikia vadovautis Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais (LFAS), taikomais daugumoje įmonių, arba Tarptautiniais …

Pinigų apskaitos principo taikymas individualaus verslo veikloje (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (1182) Naudojantys kasos aparatą pildo Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą.Analogiška apskaitos tvarka nustatyta ir vykdant individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą. Skiriasi tik pajamų mokesčio prievolė. Įregistravus šią veiklą, reikia iš …

Pinigų apskaitos principo taikymas individualaus verslo veikloje (1)

  Pastaraisiais metais valdžios dėmesys smulkiojo verslo vystymui yra padidintas. Svarbi sąlyga šiam verslui plėtoti yra paprastesnis jo administravimas, administracinės naštos mažinimas. Tam, be kita ko, reikalinga paprastesnė individualaus verslo apskaita. Ją gali garantuoti platesnis pinigų apskaitos principo taikymas. Finansinių rezultatų nustatymo …

Kaip atlikti produkcijos savikainos analizę?

  Produkcijos savikaina yra vienas svarbiausių įmonės veiklos rodiklių, apibūdinančių įmonės išlaidas, susijusias su produkcijos gamyba ir pardavimu. Ypač didelė produkcijos savikainos reikšmė, prognozuojant kainas, nustatant pelną ir pelningumą, vertinant įmonės ir jos padalinių veiklą, priimant daugelį ekonominių sprendimų.Įmonės, norėdamos išsilaikyti …

Ūkininkų veiklos apskaitos pokyčiai ir jų koregavimas

  Pagal Finansinės apskaitos įstatymą (FAĮ), įsigaliojusį nuo 2022 m. gegužės 1 d., finansinę apskaitą, be kitų subjektų, turi tvarkyti ir gyventojai, vykdantys ekonominę veiklą, įskaitant individualią veiklą. Dėl to prievolė tvarkyti apskaitą atsirado visiems ūkininkams. Iki tol tai daryti turėjo …

Bitininkystės apskaitos ypatumai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 16 (1168) Bitininkystės apskaitos sąskaitų korespondencijos pavyzdžiai pateikti 1 lentelėje. 1 lentelėBitininkystės apskaitos sąskaitų korespondencijos pavyzdžiaiŪkinė operacijaDebetuojama sąskaitaKredituojama sąskaitaPirkta bičių šeimų:įsigyjant skolon;atsiskaitant pinigais 2050 „Bičių šeimos“ 443 „Skolos tiekėjams“27 „Pinigai“Gauti spiečiai savame bityne2050 „Bičių šeimos“2021 „Bitininkystė“Parduotos bičių šeimos600 „Parduotų prekių savikaina“2050 …

Bitininkystės apskaitos ypatumai (1)

  „Jei žemėje neliks bičių, žemėje neliks ir gyvybės.“Albertas Einšteinas Bitininkystė yra reikšminga bioekonomikos sritis. Bitės teikia svarbią ekonominę naudą – gamina medų, renka žiedadulkes, gamina vašką, propolį, bičių pienelį ir apdulkina daugelį pasėlių. Ypač svarbi yra pastaroji nauda. Daugelis ūkininkų nepagrįstai …

Žaliavų ir medžiagų išlaidų analizė

  Žaliavų ir medžiagų išlaidų analizę tikslinga pradėti nuo jų apsirūpinimo vertinimo, siekiant nustatyti, ar turimų žaliavų ir medžiagų pakanka normaliam gamybos procesui užtikrinti. Tuo tikslu, remiantis faktiniu medžiagų kiekiu ir jų dienos sunaudojimo norma, apskaičiuojamas faktinis apsirūpinimas dienomis ir palyginama …

Aplinkosaugos išlaidų apskaitos bruožai

  Pastaraisiais metais buvo sustiprintas valdžios dėmesys aplinkos apsaugos stiprinimui visų įmonių ūkinėje veikloje. Šiam tikslui įgyvendinti patiriamos išskirtinės išlaidos, dar vadinamos ekologinėmis išlaidomis. Jų dydžio ir sudėties nustatymas yra svarbi šiuolaikinės aplinkosaugos vadybos sistemos priemonė.Šios išlaidos atskleistinos ir finansinės apskaitos …

Darbo išlaidų apskaitos tvarkymas

  Darbo išlaidų apskaita įmonėje dažniausiai vykdoma, siekiant: 1) apskaičiuoti pagamintos produkcijos ir suteiktų paslaugų savikainą; 2) valdyti ir kontroliuoti darbo išlaidas; 3) atsiskaityti su darbuotojais, valstybe ar kitomis institucijomis. Šios kryptys tarpusavyje susijusios, nes, nepriklausomai nuo darbo išlaidų apskaitos paskirties, …

Žaliavų (medžiagų) išlaidų valdymas ir kontrolė (III)

  Gamybos įmonėse sunaudotos medžiagos virsta pagamintos produkcijos savikaina, kurią pardavus uždirbama pajamų. Tokiose įmonėse svarbu, kad gamyba nenutrūktų dėl netinkamo žaliavų, medžiagų ar komplektuojamųjų dalių tiekimo, todėl medžiagų judėjimo procesą būtina valdyti ir kontroliuoti.Medžiagų išlaidų valdymą galima apibrėžti kaip nuolatinę …

Ar reikalingi keli verslo finansinės apskaitos įstatymai?

  Reikšmingas informacijos šaltinis įmonių finansų vadybos vidaus ir išorės poreikiams patenkinti yra finansinė apskaita. Jos metodologiją ir metodiką verslo įmonėms iki šiol (t. y. iki 2022 05 01) reglamentuoja 3 įstatymai:1. Buhalterinės apskaitos įstatymas,2. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas,3. Įmonių grupių konsoliduotos finansinės …

Žaliavų (medžiagų) įsigijimo ir sunaudojimo išlaidų apskaita (II)

 Siekiant, kad būtų užtikrinamas nepertraukiamas gamybos procesas, įmonei būtina laiku įsigyti žaliavų ir medžiagų (toliau tekste – medžiagų). Įsigyjant medžiagų, turi būti vertinama ne tik jų kaina, bet ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, tinkama medžiagų kokybė, pristatymo laikas ir vieta, transportavimo …

Žaliavų (medžiagų) rūšys ir apskaitos ciklas (I)

 Žaliavų (medžiagų) išlaidos daugelyje gamybos įmonių sudaro pagrindinę produkcijos savikainos dalį, todėl jų apskaičiavimas, apskaita ir kontrolė yra svarbi išlaidų apskaitos ir produkcijos kalkuliavimo proceso dalis. Žaliavų (medžiagų) išlaidų apskaičiavimas ir apskaita priklauso nuo to, kokiu tikslu bus naudojama gauta …

Dar kartą apie veikla pagrįstą produkcijos savikainos kalkuliavimo metodą (ABC)

 Prof. J. Mackevičius straipsnyje „Kaip diegti ir taikyti veikla pagrįstą produkcijos savikainos kalkuliavimo metodą (ABC)?“ („Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“, 2022 m., Nr. 1) apibūdino šio metodo esmę ir svarbą, nurodė svarbiausius jo diegimo etapus. Atsižvelgdama į šio metodo diegimo …

Kaip diegti ir taikyti veikla pagrįstą produkcijos savikainos kalkuliavimo metodą (ABC)?

 Veikla pagrįstas produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas (angl. Activity Based Costing, ABC) yra vienas dažniausiai mokslinėje literatūroje nagrinėjamų ir praktikoje taikomų naujųjų savikainos kalkuliavimo metodų.Šis metodas įmonėms pasiūlytas praėjusio amžiaus 9-ojo dešimt­mečio pabaigoje. Jo pagrindinė nuostata yra ta, kad išlaidos reikalingos …

Būtina garantuoti finansinės apskaitos savalaikiškumą

 Dabartinės dinamiškos, sparčiai kintančios ekonomikos sąlygomis itin svarbi finansinės apskaitos kokybės savybė yra jos savalaikiškumas. Kartu su kitais kokybės kriterijais jis nurodytas Tarptautinių apskaitos standartų komiteto tarybos patvirtintame dokumento „Finansinių ataskaitų pateikimo konceptualūs pagrindai“ 2-ajame skyriuje „Naudingos finansinės informacijos kokybės …