Ūkininkų veiklos apskaitos pokyčiai ir jų koregavimas

  Pagal Finansinės apskaitos įstatymą (FAĮ), įsigaliojusį nuo 2022 m. gegužės 1 d., finansinę apskaitą, be kitų subjektų, turi tvarkyti ir gyventojai, vykdantys ekonominę veiklą, įskaitant individualią veiklą. Dėl to prievolė tvarkyti apskaitą atsirado visiems ūkininkams. Iki tol tai daryti turėjo …

Bitininkystės apskaitos ypatumai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 16 (1168) Bitininkystės apskaitos sąskaitų korespondencijos pavyzdžiai pateikti 1 lentelėje. 1 lentelėBitininkystės apskaitos sąskaitų korespondencijos pavyzdžiaiŪkinė operacijaDebetuojama sąskaitaKredituojama sąskaitaPirkta bičių šeimų:įsigyjant skolon;atsiskaitant pinigais 2050 „Bičių šeimos“ 443 „Skolos tiekėjams“27 „Pinigai“Gauti spiečiai savame bityne2050 „Bičių šeimos“2021 „Bitininkystė“Parduotos bičių šeimos600 „Parduotų prekių savikaina“2050 …

Bitininkystės apskaitos ypatumai (1)

  „Jei žemėje neliks bičių, žemėje neliks ir gyvybės.“Albertas Einšteinas Bitininkystė yra reikšminga bioekonomikos sritis. Bitės teikia svarbią ekonominę naudą – gamina medų, renka žiedadulkes, gamina vašką, propolį, bičių pienelį ir apdulkina daugelį pasėlių. Ypač svarbi yra pastaroji nauda. Daugelis ūkininkų nepagrįstai …

Žaliavų ir medžiagų išlaidų analizė

  Žaliavų ir medžiagų išlaidų analizę tikslinga pradėti nuo jų apsirūpinimo vertinimo, siekiant nustatyti, ar turimų žaliavų ir medžiagų pakanka normaliam gamybos procesui užtikrinti. Tuo tikslu, remiantis faktiniu medžiagų kiekiu ir jų dienos sunaudojimo norma, apskaičiuojamas faktinis apsirūpinimas dienomis ir palyginama …

Aplinkosaugos išlaidų apskaitos bruožai

  Pastaraisiais metais buvo sustiprintas valdžios dėmesys aplinkos apsaugos stiprinimui visų įmonių ūkinėje veikloje. Šiam tikslui įgyvendinti patiriamos išskirtinės išlaidos, dar vadinamos ekologinėmis išlaidomis. Jų dydžio ir sudėties nustatymas yra svarbi šiuolaikinės aplinkosaugos vadybos sistemos priemonė.Šios išlaidos atskleistinos ir finansinės apskaitos …

Darbo išlaidų apskaitos tvarkymas

  Darbo išlaidų apskaita įmonėje dažniausiai vykdoma, siekiant: 1) apskaičiuoti pagamintos produkcijos ir suteiktų paslaugų savikainą; 2) valdyti ir kontroliuoti darbo išlaidas; 3) atsiskaityti su darbuotojais, valstybe ar kitomis institucijomis. Šios kryptys tarpusavyje susijusios, nes, nepriklausomai nuo darbo išlaidų apskaitos paskirties, …

Žaliavų (medžiagų) išlaidų valdymas ir kontrolė (III)

  Gamybos įmonėse sunaudotos medžiagos virsta pagamintos produkcijos savikaina, kurią pardavus uždirbama pajamų. Tokiose įmonėse svarbu, kad gamyba nenutrūktų dėl netinkamo žaliavų, medžiagų ar komplektuojamųjų dalių tiekimo, todėl medžiagų judėjimo procesą būtina valdyti ir kontroliuoti.Medžiagų išlaidų valdymą galima apibrėžti kaip nuolatinę …

Ar reikalingi keli verslo finansinės apskaitos įstatymai?

  Reikšmingas informacijos šaltinis įmonių finansų vadybos vidaus ir išorės poreikiams patenkinti yra finansinė apskaita. Jos metodologiją ir metodiką verslo įmonėms iki šiol (t. y. iki 2022 05 01) reglamentuoja 3 įstatymai:1. Buhalterinės apskaitos įstatymas,2. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas,3. Įmonių grupių konsoliduotos finansinės …

Žaliavų (medžiagų) įsigijimo ir sunaudojimo išlaidų apskaita (II)

 Siekiant, kad būtų užtikrinamas nepertraukiamas gamybos procesas, įmonei būtina laiku įsigyti žaliavų ir medžiagų (toliau tekste – medžiagų). Įsigyjant medžiagų, turi būti vertinama ne tik jų kaina, bet ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, tinkama medžiagų kokybė, pristatymo laikas ir vieta, transportavimo …

Žaliavų (medžiagų) rūšys ir apskaitos ciklas (I)

 Žaliavų (medžiagų) išlaidos daugelyje gamybos įmonių sudaro pagrindinę produkcijos savikainos dalį, todėl jų apskaičiavimas, apskaita ir kontrolė yra svarbi išlaidų apskaitos ir produkcijos kalkuliavimo proceso dalis. Žaliavų (medžiagų) išlaidų apskaičiavimas ir apskaita priklauso nuo to, kokiu tikslu bus naudojama gauta …

Dar kartą apie veikla pagrįstą produkcijos savikainos kalkuliavimo metodą (ABC)

 Prof. J. Mackevičius straipsnyje „Kaip diegti ir taikyti veikla pagrįstą produkcijos savikainos kalkuliavimo metodą (ABC)?“ („Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“, 2022 m., Nr. 1) apibūdino šio metodo esmę ir svarbą, nurodė svarbiausius jo diegimo etapus. Atsižvelgdama į šio metodo diegimo …

Kaip diegti ir taikyti veikla pagrįstą produkcijos savikainos kalkuliavimo metodą (ABC)?

 Veikla pagrįstas produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas (angl. Activity Based Costing, ABC) yra vienas dažniausiai mokslinėje literatūroje nagrinėjamų ir praktikoje taikomų naujųjų savikainos kalkuliavimo metodų.Šis metodas įmonėms pasiūlytas praėjusio amžiaus 9-ojo dešimt­mečio pabaigoje. Jo pagrindinė nuostata yra ta, kad išlaidos reikalingos …

Būtina garantuoti finansinės apskaitos savalaikiškumą

 Dabartinės dinamiškos, sparčiai kintančios ekonomikos sąlygomis itin svarbi finansinės apskaitos kokybės savybė yra jos savalaikiškumas. Kartu su kitais kokybės kriterijais jis nurodytas Tarptautinių apskaitos standartų komiteto tarybos patvirtintame dokumento „Finansinių ataskaitų pateikimo konceptualūs pagrindai“ 2-ajame skyriuje „Naudingos finansinės informacijos kokybės …

Kaip tvarkyti smulkiojo ir vidutinio verslo apskaitą?

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020–2024 m. programoje yra numatytas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) stiprinimas, jo efektyvumo didinimas. Prie šios iniciatyvos turi prisidėti finansinės apskaitos sistema, garantuojanti paprastesnį šio verslo administravimą ir teikianti svarbiausią informaciją finansiniams sprendimams priimti. SVV samprataSVV subjektų samprata …

Dėl sąvokų naujajame Finansinės apskaitos įstatyme

 Vienas svarbiausių finansinės informacijos kokybės kriterijų yra jos reglamentuose pateiktų sąvokų suprantamumas. 2021 m. rugpjūčio mėn. paskelbtame Finansinės apskaitos įstatymo (FAĮ) projekte, nuo 2022 m. gegužės 1 d. turinčiame pakeisti dabar galiojantį Buhalterinės apskaitos įstatymą (BAĮ), pateikta naujų sąvokų. Jų pokyčiai …

Kompleksinių išlaidų paskirstymo metodai

 Gamybos įmonių yra labai įvairių. Yra nemažai gamybinės veiklos rūšių, kur, dėl technologinio proceso specifikos, visi produktai yra gaminami neatskiriamai tuo pat metu. Tokie produktai vadinami kompleksiniais produktais, o gamybos procesas, kurio metu pagaminami šie gaminiai, – kompleksine gamyba.Kompleksinės gamybos …

Procesinis savikainos kalkuliavimo metodas ir jo būdai

 Įmonėse, kuriose yra nenutrūkstamas gamybos ciklas, kurios gamina masinę ar vienarūšę produkciją ir teikia vienarūšes paslaugas arba kur gaminama produkcija pereina tas pačias technologinio proceso stadijas, taikomas procesinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas.Taikant šį metodą, gamybos išlaidų apskaita tvarkoma pagal gamybos …

Užsakyminis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas ir jo taikymo formos

 Kiekviena įmonė pasirenka taikyti tokius produkcijos savikainos kalkuliavimo metodus, kurie labiausiai suderinti su įmonės technologiniu procesu ir tinkamiausi įmonės iškeltiems tikslams pasiekti. Atsižvelgiant į technologinius gamybos ypatumus, įmonės dažniausiai pasirenka taikyti vieną iš dviejų metodų: užsakyminį arba procesinį. Tai tradicinių …

Išlaidų klasifikavimo svarba įvairiems įmonės tikslams pasiekti

 Išlaidų esmę ir jų reikšmę Lietuvos verslo įmonėms straipsnyje „Kas yra išlaidos ir kodėl jas svarbu mažinti?“ aptarė prof. habil. dr. Jonas Mackevičius („Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“, Nr. 29). Norėčiau pratęsti šią temą ir plačiau pristatyti išlaidų klasifikavimo svarbą, …

Gamybos ir ne gamybos išlaidos: kaip jos vaizduojamos finansinėse ataskaitose?

 Įmonių išlaidos yra labai skirtingos: vienos aktyviai dalyvauja produktų gamybos procese, kitos mažiau arba visiškai nedalyvauja, t. y. nesusietos su gamybos procesu. Todėl valdymo apskaitos teorijoje, taip pat ir praktikoje, įprasta visas išlaidas pagal santykį su įmonės gamybine veikla skirstyti …