Naujieji išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai: nuolatinio tobulinimo išlaidų kalkuliavimas (II)

  Užsienio apskaitos literatūroje nuolatinio tobulinimo išlaidų apskaitos ir produkcijos kalkuliavimo metodas įvardijamas Kaizen Costing metodu, vadovaujantis vadinamąja Kaizen skėčio filosofija, kurią 1986 m. suformulavo Japonijos mokslininkas M. Imai.Po Kaizen skėčiu yra prisiglaudusi didžioji dalis Japonijos įmonėse taikomų principų ir naudojamų priemonių, kurias …

Naujieji išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai: tikslinių išlaidų kalkuliavimas (1)

  Buhalterinės apskaitos teorijoje aprašomi ir įvairių šalių praktikoje taikomi įvairūs išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Prof. J. Mackevičius straipsnyje „Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų įvairovė ir jų pasirinkimo problema“ („AAM aktualijos“, 2021 m., Nr. 28) nurodė net 37 savikainos skaičiavimo metodus. Visus juos …

Buhalteris šių dienų akivaizdoje (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 15 (1215) Svarbiausios savybės, norint tapti puikiu buhalteriuŠiuolaikinės dinamiškos rinkos ekonomikos sąlygomis buhalterio vaidmuo įmonėje išaugo ir ateityje dar labiau augs. Jam keliamas naujas tikslas – ne tik teisingai apskaityti įmonės finansinius rezultatus, bet ir nuolat prisidėti, kad …

Buhalteris šių dienų akivaizdoje (1)

  Buhalterio ir buhalterinės apskaitos vaidmuo verslui ir šalies ekonomikaiŠį straipsnį rašau, kad dar kartą visus įtikinčiau, kokia svarbi yra buhalterinė apskaita ir ją tvarkantis buhalteris šiuolaikinėmis globalios ekonomikos, didelės verslo konkurencijos ir nuolatinių naujų iššūkių sąlygomis. Tačiau pagrindinė priežastis, paskatinusi …

Kaip geriau tvarkyti šeimos ūkių apskaitą?

  Žemės ūkio vystymo pagrindas yra šeimos ūkių (ŠŪ) išlaikymas ir stiprinimas. Pastaraisiais dešimtmečiais ŠŪ skaičius Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje (ES) mažėjo. Siekiant atkurti šiuos ūkius ir skatinti jų plėtrą, be kita ko, svarbu racionaliai tvarkyti ŠŪ veiklos apskaitą ir …

Kaip atlikti įmonės finansinę analizę? Svarbiausios metodinės nuostatos (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (1211) Absoliutinių finansų rodiklių nagrinėjimas ir vertinimasAbsoliutiniai finansiniai rodikliai – tai rodikliai, apskaičiuoti vertine išraiška, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, ir pateikti finansinėse ataskaitose. Lietuviškose finansinėse ataskaitose jų yra daugiau kaip 100. Tai svarbus informacijos fondas. Labai svarbu …

Kaip atlikti įmonės finansinę analizę? Svarbiausios metodinės nuostatos (1)

  Finansinės analizės svarba ir jos atlikimo etapaiBendriausia prasme analizė apibrėžiama kaip mokslinis metodas, pagrįstas skaidymu, kaip išsamus ko nors nagrinėjimas. Šis metodas yra priešingas sintezės metodui, kuris yra pagrįstas dalių jungimu, vienybe. Pažymėtina, kad be analizės nėra sintezės. Viena iš …

Daugiabučių bendrijų finansinės apskaitos klausimai

  Daugiabučių namų savininkų bendrijos (DNSB) yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Jų apskaitą reglamentuoja „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklės“ (toliau – Taisyklės). Tačiau, tvarkant šią apskaitą, reikia vadovautis ir Finansinės apskaitos įstatymu (FAĮ), Daugiabučių gyvenamųjų namų ir …

Finansinio turto apskaitos klausimai

  Itin reikšminga įmonių turto sudėtinė dalis yra finansinis turtas (FT). Jis turi esminės įtakos įmonių finansiniam pajėgumui, jų mokumui. Finansinė apskaita turi tinkamai atskleisti FT dydį (sumą) ir sudėtį. FT apskaitą įmonėms, taikančioms Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (LFAS), reglamentuoja 18-asis …

Kodėl vertėtų lietuviškoje mokslinėje ir profesinėje literatūroje atsisakyti termino „kūrybinė apskaita“ vartojimo ir kuo jį pakeisti? (III)

  Liaudies patirtis byloja, kad „pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“. Taip ir su kūrybine apskaita – susižavime jos pozityviu pavadinimu, tačiau galime nusivilti, susidūrę su jos pasekmėmis.Įvairiose užsienio valstybėse kūrybinė apskaita yra vadinama labai įvairiai: „pelno valdymas“, „manipuliacijos“, „manipuliacijos pelnu“, …

Ką reiškia terminas „kūrybinė apskaita“ ir ar tikrai jį suprantame teisingai? (II)

  Pirmą kartą susidūrus su terminu „kūrybinė apskaita“, apima smalsumas ir susidomėjimas. Susidaro įspūdis, kad griežtame skaičių pasaulyje yra vietos kūrybiškumui.Kūrybiškumo terminas yra kildinamas iš lotyniškų žodžių creatus – forma ir creare – gaminti bei iš graikiško žodžio krei­nein – atlikti. Kūrybiškumas …

Ką reiškia terminas „kūrybinė apskaita“ ir ar tikrai jį suprantame teisingai? (I)

  Pastarąjį dešimt­metį lietuvių mokslinėje ir profesinėje literatūroje terminas „kūrybinė apskaita“ vartojamas labai dažnai, o apskaitą gerai išmanantys praktikai su entuziazmu taiko kūrybinę apskaitą. Tačiau ar iš tiesų gerai suprantame kūrybinės apskaitos tikrąją prasmę?Norėdami suprasti kūrybinės apskaitos prasmę, turėtume nusikelti į …

Tiesioginių išlaidų nuokrypių skaičiavimas ir vertinimas

  Daugelio ūkio šakų įmonėse didžiausią dalį produkcijos savikainoje sudaro tiesioginių žaliavų sunaudojimo ir tiesioginio darbo išlaidos. Ieškant galimybių jas sumažinti, svarbu ne tik teisingai tvarkyti šių išlaidų apskaitą, bet ir lyginti faktinius tiesioginių žaliavų sunaudojimo ir tiesioginio darbo išlaidų dydžius …

Sąnaudų finansinės apskaitos detalizavimas

  Dabartinio ekonominio sunkmečio, prasidėjusio dėl pandemijos pasekmių ir energetikos krizės, sąlygomis sparčiai didėja įmonių veiklos sąnaudos ir prastėja finansiniai rezultatai. Siekiant išvengti nuostolingos įmonių veiklos, labai svarbu minimizuoti ir stabilizuoti sąnaudų didėjimą. Tam reikiamiems sprendimams priimti ir įgyvendinti būtina finansinėje …

Ilgalaikio turto perkainojimo apskaita: pagrindinės nuorodos

  Dabartinėmis padidėjusios ir tebedidėjančios infliacijos sąlygomis tapo aktualus įmonių turto vertės patikslinimas, taikant jo perkainojimą. Ypač svarbu periodiškai perkainoti ilgalaikį materialųjį turtą (IMT), sudarantį didžiąją įmonių turto dalį.Perkainojant reikia vadovautis Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais (LFAS), taikomais daugumoje įmonių, arba Tarptautiniais …

Pinigų apskaitos principo taikymas individualaus verslo veikloje (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (1182) Naudojantys kasos aparatą pildo Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą.Analogiška apskaitos tvarka nustatyta ir vykdant individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą. Skiriasi tik pajamų mokesčio prievolė. Įregistravus šią veiklą, reikia iš …

Pinigų apskaitos principo taikymas individualaus verslo veikloje (1)

  Pastaraisiais metais valdžios dėmesys smulkiojo verslo vystymui yra padidintas. Svarbi sąlyga šiam verslui plėtoti yra paprastesnis jo administravimas, administracinės naštos mažinimas. Tam, be kita ko, reikalinga paprastesnė individualaus verslo apskaita. Ją gali garantuoti platesnis pinigų apskaitos principo taikymas. Finansinių rezultatų nustatymo …

Kaip atlikti produkcijos savikainos analizę?

  Produkcijos savikaina yra vienas svarbiausių įmonės veiklos rodiklių, apibūdinančių įmonės išlaidas, susijusias su produkcijos gamyba ir pardavimu. Ypač didelė produkcijos savikainos reikšmė, prognozuojant kainas, nustatant pelną ir pelningumą, vertinant įmonės ir jos padalinių veiklą, priimant daugelį ekonominių sprendimų.Įmonės, norėdamos išsilaikyti …

Ūkininkų veiklos apskaitos pokyčiai ir jų koregavimas

  Pagal Finansinės apskaitos įstatymą (FAĮ), įsigaliojusį nuo 2022 m. gegužės 1 d., finansinę apskaitą, be kitų subjektų, turi tvarkyti ir gyventojai, vykdantys ekonominę veiklą, įskaitant individualią veiklą. Dėl to prievolė tvarkyti apskaitą atsirado visiems ūkininkams. Iki tol tai daryti turėjo …

Bitininkystės apskaitos ypatumai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 16 (1168) Bitininkystės apskaitos sąskaitų korespondencijos pavyzdžiai pateikti 1 lentelėje. 1 lentelėBitininkystės apskaitos sąskaitų korespondencijos pavyzdžiaiŪkinė operacijaDebetuojama sąskaitaKredituojama sąskaitaPirkta bičių šeimų:įsigyjant skolon;atsiskaitant pinigais 2050 „Bičių šeimos“ 443 „Skolos tiekėjams“27 „Pinigai“Gauti spiečiai savame bityne2050 „Bičių šeimos“2021 „Bitininkystė“Parduotos bičių šeimos600 „Parduotų prekių savikaina“2050 …