Apskaitos ir audito studentas šių dienų akivaizdoje

  Neseniai rašiau apie buhalterį, auditorių ir apskaitos dalykų dėstytoją šių dienų akivaizdoje. Po šių rašinių kilo klausimas, o kaipgi šių dienų akivaizdoje jaučiasi apskaitos ir audito studentas, su kokiomis problemomis susiduria, kaip jis siekia tapti geru buhalteriu, auditoriumi ar apskaitos …

Dėl įmonių finansinių ataskaitų kokybės

  Įmonių vadovybei, kreditoriams, investuotojams, verslo partneriams ir valdžios institucijoms reikalingą informaciją apie verslo subjektų finansinę būklę bei veiklos rezultatus, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (metams ar trumpesniam laikotarpiui), turi teikti finansinės ataskaitos. Jos yra sudėtinė finansinės apskaitos dalis. Šią apskaitą reglamentuoja Finansinės …

Dėl dvejybinio įrašo taikymo metodikos

  Įmonių finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimus ir vidaus ekonominės informacijos poreikius geriausiai atitinka dvejybinė apskaita – dvejybiniu įrašu (DĮ) pagrįsta finansinė apskaita. Šis įrašas turi ilgametę teigiamą praktinio taikymo patirtį ir išlieka aktualus ekonomikos skaitmenizavimo sąlygomis. DĮ tikslinga pasirinkti ir tiems ūkio …

Auditorius šių dienų akivaizdoje (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (1223) Klaidų ir apgaulių paieškaKlaidos gali būti labai įvairios. Joms surasti gali būti naudojami įvairūs testai ir procedūros. Iš karto rasti visų klaidų neįmanoma, todėl auditorius iš anksto turi nuspręsti, kokių klaidų jis ieško. Beatodairiškai tikrinti visus …

Įmonės sąnaudų sudėties atskleidimas

  Siekiant garantuoti gerus įmonių veiklos finansinius rezultatus dabartinėmis lėto ekonomikos atsigavimo sąlygomis, svarbu optimizuoti gamybinės ir komercinės veiklos sąnaudas. Tam reikiamiems ekonominiams sprendimams priimti būtina disponuoti reikšminga informacija apie patiriamų sąnaudų sudėtį. Apibendrintai ji pateikiama pelno (nuostolių) ataskaitoje (toliau – …

Auditorius šių dienų akivaizdoje (1)

  Neseniai rašiau apie buhalterį šių dienų akivaizdoje, jo darbus, problemas ir svarbiausias jo savybes. O kaip šiuo sudėtingu popandeminiu ir karų grėsmių bei didėjančios verslo konkurencijos laikotarpiu jaučiasi buhalterių artimiausi kolegos auditoriai? Kokie jų darbai, iššūkiai, su kokiomis problemomis susiduria, …

Apskaitos dalykų dėstytojas šių dienų akivaizdoje (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 20 (1221) Keli patarimai, siekiant būti geresniam apskaitos dalykų dėstytojuiSiekdamas, kad apskaitos dėstytojo pedagoginė ir mokslinė veikla būtų kuo efektyvesnė, pateikiu keletą patarimų, kurie gali būti naudingi ir kitose veiklose. Mokykitės bendrauti. Pedagoginė veikla yra viena iš sudėtingiausių ir …

Apskaitos dalykų dėstytojas šių dienų akivaizdoje (1)

  Apskaita yra viena pirmųjų istorijoje informacijos gavimo sistemų ūkinei veiklai valdyti. Iš pradžių ji formavo informaciją apie ūkio materialinę būklę, tačiau, vystantis visuomeniniams gamybiniams ir prekybiniams santykiams, tapo labai sudėtinga informacijos sistema visoms įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloms valdyti. Vėliau …

Naujieji išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai: gyvavimo ciklo išlaidų kalkuliavimas (III)

  Gyvavimo ciklo išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas (angl. Life-Cycle Costing, LCC) – dar vienas naujųjų metodų grupei priskirtinas išlaidų kalkuliavimo būdas, kurį tikslinga aptarti. Šio metodo koncepcija buvo sukurta praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio viduryje JAV Gynybos departamente, kai buvo …

Naujieji išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai: nuolatinio tobulinimo išlaidų kalkuliavimas (II)

  Užsienio apskaitos literatūroje nuolatinio tobulinimo išlaidų apskaitos ir produkcijos kalkuliavimo metodas įvardijamas Kaizen Costing metodu, vadovaujantis vadinamąja Kaizen skėčio filosofija, kurią 1986 m. suformulavo Japonijos mokslininkas M. Imai.Po Kaizen skėčiu yra prisiglaudusi didžioji dalis Japonijos įmonėse taikomų principų ir naudojamų priemonių, kurias …

Naujieji išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai: tikslinių išlaidų kalkuliavimas (1)

  Buhalterinės apskaitos teorijoje aprašomi ir įvairių šalių praktikoje taikomi įvairūs išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Prof. J. Mackevičius straipsnyje „Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų įvairovė ir jų pasirinkimo problema“ („AAM aktualijos“, 2021 m., Nr. 28) nurodė net 37 savikainos skaičiavimo metodus. Visus juos …

Buhalteris šių dienų akivaizdoje (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 15 (1215) Svarbiausios savybės, norint tapti puikiu buhalteriuŠiuolaikinės dinamiškos rinkos ekonomikos sąlygomis buhalterio vaidmuo įmonėje išaugo ir ateityje dar labiau augs. Jam keliamas naujas tikslas – ne tik teisingai apskaityti įmonės finansinius rezultatus, bet ir nuolat prisidėti, kad …

Buhalteris šių dienų akivaizdoje (1)

  Buhalterio ir buhalterinės apskaitos vaidmuo verslui ir šalies ekonomikaiŠį straipsnį rašau, kad dar kartą visus įtikinčiau, kokia svarbi yra buhalterinė apskaita ir ją tvarkantis buhalteris šiuolaikinėmis globalios ekonomikos, didelės verslo konkurencijos ir nuolatinių naujų iššūkių sąlygomis. Tačiau pagrindinė priežastis, paskatinusi …

Kaip geriau tvarkyti šeimos ūkių apskaitą?

  Žemės ūkio vystymo pagrindas yra šeimos ūkių (ŠŪ) išlaikymas ir stiprinimas. Pastaraisiais dešimtmečiais ŠŪ skaičius Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje (ES) mažėjo. Siekiant atkurti šiuos ūkius ir skatinti jų plėtrą, be kita ko, svarbu racionaliai tvarkyti ŠŪ veiklos apskaitą ir …

Kaip atlikti įmonės finansinę analizę? Svarbiausios metodinės nuostatos (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (1211) Absoliutinių finansų rodiklių nagrinėjimas ir vertinimasAbsoliutiniai finansiniai rodikliai – tai rodikliai, apskaičiuoti vertine išraiška, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, ir pateikti finansinėse ataskaitose. Lietuviškose finansinėse ataskaitose jų yra daugiau kaip 100. Tai svarbus informacijos fondas. Labai svarbu …

Kaip atlikti įmonės finansinę analizę? Svarbiausios metodinės nuostatos (1)

  Finansinės analizės svarba ir jos atlikimo etapaiBendriausia prasme analizė apibrėžiama kaip mokslinis metodas, pagrįstas skaidymu, kaip išsamus ko nors nagrinėjimas. Šis metodas yra priešingas sintezės metodui, kuris yra pagrįstas dalių jungimu, vienybe. Pažymėtina, kad be analizės nėra sintezės. Viena iš …

Daugiabučių bendrijų finansinės apskaitos klausimai

  Daugiabučių namų savininkų bendrijos (DNSB) yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Jų apskaitą reglamentuoja „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklės“ (toliau – Taisyklės). Tačiau, tvarkant šią apskaitą, reikia vadovautis ir Finansinės apskaitos įstatymu (FAĮ), Daugiabučių gyvenamųjų namų ir …

Finansinio turto apskaitos klausimai

  Itin reikšminga įmonių turto sudėtinė dalis yra finansinis turtas (FT). Jis turi esminės įtakos įmonių finansiniam pajėgumui, jų mokumui. Finansinė apskaita turi tinkamai atskleisti FT dydį (sumą) ir sudėtį. FT apskaitą įmonėms, taikančioms Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (LFAS), reglamentuoja 18-asis …

Kodėl vertėtų lietuviškoje mokslinėje ir profesinėje literatūroje atsisakyti termino „kūrybinė apskaita“ vartojimo ir kuo jį pakeisti? (III)

  Liaudies patirtis byloja, kad „pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“. Taip ir su kūrybine apskaita – susižavime jos pozityviu pavadinimu, tačiau galime nusivilti, susidūrę su jos pasekmėmis.Įvairiose užsienio valstybėse kūrybinė apskaita yra vadinama labai įvairiai: „pelno valdymas“, „manipuliacijos“, „manipuliacijos pelnu“, …

Ką reiškia terminas „kūrybinė apskaita“ ir ar tikrai jį suprantame teisingai? (II)

  Pirmą kartą susidūrus su terminu „kūrybinė apskaita“, apima smalsumas ir susidomėjimas. Susidaro įspūdis, kad griežtame skaičių pasaulyje yra vietos kūrybiškumui.Kūrybiškumo terminas yra kildinamas iš lotyniškų žodžių creatus – forma ir creare – gaminti bei iš graikiško žodžio krei­nein – atlikti. Kūrybiškumas …