Nefinansinės atskaitomybės ataskaitų teikimo nauda įmonei

Kristina RUDŽIONIENĖVilniaus universiteto profesorė daktarėŠarūnas BRAZDŽIUSUAB „Audifina“ verslo vystymo vadovas, Kauno filialo vadovas  Šiuolaikinėje verslo aplinkoje pelno siekiančios įmonės susiduria su nauja realybe, kurią diktuoja tarptautinės ir nacionalinės taisyklės. Šie reglamentavimai reikalauja, kad įmonės rengtų nefinansines ataskaitas, apimančias tvarumo, pažangos, socialinės …

Kokia mokesčių moralė Lietuvoje?

Mokesčių morale vadinama vidinė mokesčių mokėtojo motyvacija sąžiningai mokėti mokesčius valstybei ne dėl baimės ar prievartos, o dėl asmeninių moralinių vertybių. Mokesčių moralė gali būti apibūdinama kaip aukšta arba žema. Aukšta mokesčių moralė reiškia, kad mokesčių mokėtojas mokesčius moka savo …

Valdymo apskaitos tvarkymas mažose ir vidutinėse įmonėse

Ilona ŠUMSKAITĖ,Aurelija MEŠKIENĖVilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorės Valdymo apskaitos naudojimas mažoje įmonėjeNors valdymo apskaitos nauda įmonės valdyme yra akivaizdi, ne visos įmonės savo veikloje naudoja šį finansinį įrankį. Pavyzdžiui, tik 6 proc. didelių Lietuvos baldų gamintojų savo veikloje tvarko valdymo apskaitą. Gali …

Išanalizavo, kas lėmė maisto produktų brangimą

Lietuvos gyventojai piktinasi ne tik pabrangusiais energijos ištekliais, bet ir maisto produktais. Lietuvos bankas atliko tyrimą, kas lėmė tokį didelį maisto produktų brangimą Lietuvoje. Lietuvos banko ekonomistų analizė rodo, kad energijos kainos turėjo didesnę įtaką maisto produktų kainoms Lietuvoje nei …

Kas septintas naudotas elektromobilis gali turėti suklastotą ridą

Emilija BERTAŠIŪTĖ Automobilio pirkimas turėtų būti džiugus įvykis, tačiau skaidrumo trūkumas naudotų transporto priemonių rinkoje dažnai šią patirtį apkartina. Ne išimtis ir elektriniai automobiliai.Nors vairuotojai renkasi elektromobilius siekdami sumažinti taršą ir išlaikymo bei aptarnavimo sąnaudas, automobilių istorijos ataskaitas teikiančios įmonės „carVertical“ …

Kuriose šalyse tikimybė įsigyti automobilį su suklastota rida yra didžiausia?

Emilija BERTAŠIŪTĖ Vairuotojai automobilį keičia vidutiniškai kas 3–5 metus. Tai reiškia, kad automobilį pirkti tenka du kartus per dešimtmetį ir kas kartą, renkantis naują transporto priemonę, susiduriama su rizika pakliūti į sukčių pinkles.Neseniai automobilių istorijos patikros platforma „carVertical“ atliko tyrimą, siekdama …

Kas antras Lietuvos įmonės darbuotojas, perskaitęs sukčiavimo laišką, užkibtų ant kabliuko

 Vis dar didelė dalis Lietuvos įmonių darbuotojų neatpažįsta sukčiavimo el. paštu.  Net 54 proc. asmenų, perskaičiusių duomenų viliojimo laišką, neatpažino klastos ir paspaudė tariamai žalingą nuorodą, o 31 proc. jų tai padarė greičiau nei per minutę, rodo „Responsu“ atlikta tiriamoji socialinės …

Rinkos modelių tinkamumo akcijų grąžai prognozuoti ir nuosavo kapitalo kainai nustatyti vertinimas Lietuvos akcijų rinkoje

 Akcijų grąžos prognozė yra labai svarbi bendrovėms, kurios siekia nustatyti kapitalo kainą, reikalingą vertinti projektus ir pačią bendrovę, taip pat strateginiams ir vadinamiesiems portfeliniams investuotojams. XXI a. ekonomikoje akcijų rinka yra viena iš svarbiausių finansinių išteklių paskirstymo ir perskirstymo sferų. …

Kodėl svarbu teisingai pasirinkti netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymo būdą?

Dalia JUOČIŪNIENĖ, Danutė ZINKEVIČIENĖ, Neringa STONČIUVIENĖVytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademija Šiandieninėmis verslo sąlygomis kiekvieno ūkio subjekto darbo rezultatai, jo konkurencingumas vis labiau priklauso nuo patirtų gamybos išlaidų. Tobulėjant ir sudėtingėjant žemės ūkio gamybos procesams, didėjant investicijoms, diversifikuojant veiklas ir plečiantis …

Privalomas Lietuvos įmonių socialinės atsakomybės atskleidimas

Kristina RUDŽIONIENĖ, Miglė JUSEVIČIŪTĖVilniaus universiteto Kauno fakultetas Pastaraisiais dešimtmečiais, augant visuomenės susirūpinimui aplinkosaugos ir socialinėmis problemomis, sparčiai populiarėja ir įmonių socialinės atsakomybės klausimai. Įmonių socialinė atsakomybė paprastai yra savarankiškas ir savanoriškas įmonės pasirinkimas, tačiau pasaulyje daugėja valstybių, kurios reglamentuoja įmonių socialinės …

Paskelbta 2019 m. finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalga

Įmonių buhalteriai kasmet rengia metines finansines ataskaitas, kurių rinkinys teikiamas Registrų centrui. Finansinės ataskaitos yra svarbiausias informacijos šaltinis, rodantis įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Finansinių ataskaitų kokybę rodo jose pateikiamos informacijos patikimumas įmonių savininkams, investuotojams, kreditoriams ir …

Kiek turto yra sukaupę gyventojai ir kokia turto nelygybė Lietuvoje?

 Lietuvos istorijoje iki šiol nėra vertintas viso namų ūkių turto pasiskirstymas. Dalinę informaciją apie turtą Lietuvoje pateikia visuomenėje populiarūs turtingiausių Lietuvos piliečių sąrašai, dalį informacijos apie gyventojų finansines santaupas turi komerciniai bankai, tam tikrus nekilnojamojo turto sąrašus ir vertes kaupia …

Lietuvos konkurencingumas didėja

Tą patvirtino jau 30 kartą apskaičiuotas pasaulinis konkurencingumo indeksas. Šiame Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto (IMD) atliekamame tyrime šiemet Lietuvai pavyko iš 33 vietos pakilti į 32 vietą. Pagal keturias šalių vertinimo kriterijų grupes, Lietuva pagerino savo pozicijas visose iš jų: ekonomikos …

Paskelbta 2016 m. finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalga

Neseniai biudžetinė įstaiga Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (toliau – Tarnyba) paskelbė 2016 m. finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalgą. Tarnyba atliko 100 įmonių finansinių ataskaitų kokybės tyrimą ir įvertino, ar įmonės, rengdamos finansines atskaitas, laikosi finansinę atskaitomybę …

Biologinio turto nusidėvėjimas: praktinis tyrimas

Dalia JUOČIŪNIENĖ, Neringa STONČIUVIENĖ, Danutė ZINKEVIČIENĖAleksandro Stulginskio universitetas Tęsiant diskusijas dėl produktyviųjų gyvūnų nusidėvėjimo skaičiavimo, atliktas empirinis tyrimas, kurio rezultatai pristatomi šiame straipsnyje.Įgyvendinant 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES, buvo pakeista daugelis verslo apskaitos standartų, kurie …

Ar turto vertintojai turi įtakos bendrovių finansinių ataskaitų kokybei?

 Pastaruoju metu Lietuvoje vis diskutuojama apie įmonių pateikiamų finansinių ataskaitų kokybę. Šią problemą patvirtino visai neseniai Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos atliktas Lietuvos įmonių finansinių ataskaitų kokybės tyrimas.Tarptautiniuose apskaitos standartuose apibrėžiama, kad kokybiškas informacijos atskleidimas finansinėse ataskaitose …

Pirmą kartą atliktas įmonių rengiamų finansinių ataskaitų kokybės tyrimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (920) FA kokybės įvertinimas pagal verslo apskaitos standartusFA kokybės tyrimo metu buvo analizuojama FA pateikta informacija ir vertinama jų kokybė pagal verslo apskaitos standartų (toliau – VAS) nuostatas reikalaujamos pateikti informacijos tikslumą ir naudingumą, bei pateiktų duomenų …

Lietuva gerina verslo aplinką

Pasaulio bankas 13 kartą paskelbė verslo aplinkos („Doing Business 2016“) reitingą. Lietuva, lyginant su pernai skelbtais rezultatais, pakilo keturiomis vietomis aukštyn ir užėmė 20 vietą. Pernai, skelbiant „Doing Business 2015“ ataskaitą, Lietuvai buvo atitekusi 24-oji vieta, tačiau šiemet Pasaulio bankas …

Koks Lietuvos ekonomikos konkurencingumas?

Vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą nėra lengva. Aišku viena – per pastaruosius trejus metus šalies ekonomikos konkurencingumas gerėjo. Tą rodo ne tik įvairūs tarptautinių organizacijų tyrimai, bet ir Lietuvai atveriamos naujos Amerikos ir Azijos rinkos.   Ankstesni tyrimai palankūs Lietuvai …

Žvilgsnis į buhalterių atlyginimą

Spaudoje skelbiama, kad vieni brangiausių specialistų Lietuvoje yra įmonių finansininkai. Matyt, galvoje turimi bendrovių finansų direktoriai. Tai – išties prestižinės profesijos atstovai. Jie analizuoja finansus ir atlieka finansų kontrolę, planuoja, prognozuoja, skaičiuoja projektų finansinę grąžą ir kita, bet balansų nesudaro. …