Privalomas Lietuvos įmonių socialinės atsakomybės atskleidimas

Kristina RUDŽIONIENĖ, Miglė JUSEVIČIŪTĖVilniaus universiteto Kauno fakultetas Pastaraisiais dešimtmečiais, augant visuomenės susirūpinimui aplinkosaugos ir socialinėmis problemomis, sparčiai populiarėja ir įmonių socialinės atsakomybės klausimai. Įmonių socialinė atsakomybė paprastai yra savarankiškas ir savanoriškas įmonės pasirinkimas, tačiau pasaulyje daugėja valstybių, kurios reglamentuoja įmonių socialinės …

Paskelbta 2019 m. finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalga

Įmonių buhalteriai kasmet rengia metines finansines ataskaitas, kurių rinkinys teikiamas Registrų centrui. Finansinės ataskaitos yra svarbiausias informacijos šaltinis, rodantis įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Finansinių ataskaitų kokybę rodo jose pateikiamos informacijos patikimumas įmonių savininkams, investuotojams, kreditoriams ir …

Kiek turto yra sukaupę gyventojai ir kokia turto nelygybė Lietuvoje?

 Lietuvos istorijoje iki šiol nėra vertintas viso namų ūkių turto pasiskirstymas. Dalinę informaciją apie turtą Lietuvoje pateikia visuomenėje populiarūs turtingiausių Lietuvos piliečių sąrašai, dalį informacijos apie gyventojų finansines santaupas turi komerciniai bankai, tam tikrus nekilnojamojo turto sąrašus ir vertes kaupia …

Lietuvos konkurencingumas didėja

Tą patvirtino jau 30 kartą apskaičiuotas pasaulinis konkurencingumo indeksas. Šiame Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto (IMD) atliekamame tyrime šiemet Lietuvai pavyko iš 33 vietos pakilti į 32 vietą. Pagal keturias šalių vertinimo kriterijų grupes, Lietuva pagerino savo pozicijas visose iš jų: ekonomikos …

Paskelbta 2016 m. finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalga

Neseniai biudžetinė įstaiga Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (toliau – Tarnyba) paskelbė 2016 m. finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalgą. Tarnyba atliko 100 įmonių finansinių ataskaitų kokybės tyrimą ir įvertino, ar įmonės, rengdamos finansines atskaitas, laikosi finansinę atskaitomybę …

Biologinio turto nusidėvėjimas: praktinis tyrimas

Dalia JUOČIŪNIENĖ, Neringa STONČIUVIENĖ, Danutė ZINKEVIČIENĖAleksandro Stulginskio universitetas Tęsiant diskusijas dėl produktyviųjų gyvūnų nusidėvėjimo skaičiavimo, atliktas empirinis tyrimas, kurio rezultatai pristatomi šiame straipsnyje.Įgyvendinant 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES, buvo pakeista daugelis verslo apskaitos standartų, kurie …

Ar turto vertintojai turi įtakos bendrovių finansinių ataskaitų kokybei?

 Pastaruoju metu Lietuvoje vis diskutuojama apie įmonių pateikiamų finansinių ataskaitų kokybę. Šią problemą patvirtino visai neseniai Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos atliktas Lietuvos įmonių finansinių ataskaitų kokybės tyrimas.Tarptautiniuose apskaitos standartuose apibrėžiama, kad kokybiškas informacijos atskleidimas finansinėse ataskaitose …

Pirmą kartą atliktas įmonių rengiamų finansinių ataskaitų kokybės tyrimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (920) FA kokybės įvertinimas pagal verslo apskaitos standartusFA kokybės tyrimo metu buvo analizuojama FA pateikta informacija ir vertinama jų kokybė pagal verslo apskaitos standartų (toliau – VAS) nuostatas reikalaujamos pateikti informacijos tikslumą ir naudingumą, bei pateiktų duomenų …

Lietuva gerina verslo aplinką

Pasaulio bankas 13 kartą paskelbė verslo aplinkos („Doing Business 2016“) reitingą. Lietuva, lyginant su pernai skelbtais rezultatais, pakilo keturiomis vietomis aukštyn ir užėmė 20 vietą. Pernai, skelbiant „Doing Business 2015“ ataskaitą, Lietuvai buvo atitekusi 24-oji vieta, tačiau šiemet Pasaulio bankas …

Koks Lietuvos ekonomikos konkurencingumas?

Vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą nėra lengva. Aišku viena – per pastaruosius trejus metus šalies ekonomikos konkurencingumas gerėjo. Tą rodo ne tik įvairūs tarptautinių organizacijų tyrimai, bet ir Lietuvai atveriamos naujos Amerikos ir Azijos rinkos.   Ankstesni tyrimai palankūs Lietuvai …

Žvilgsnis į buhalterių atlyginimą

Spaudoje skelbiama, kad vieni brangiausių specialistų Lietuvoje yra įmonių finansininkai. Matyt, galvoje turimi bendrovių finansų direktoriai. Tai – išties prestižinės profesijos atstovai. Jie analizuoja finansus ir atlieka finansų kontrolę, planuoja, prognozuoja, skaičiuoja projektų finansinę grąžą ir kita, bet balansų nesudaro. …

Viešojo intereso įmonių auditoriaus išvadų apžvalga

  Siekdama užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę, Audito ir apskaitos tarnyba atliko viešojo intereso įmonių 2011 m. finansinių ataskaitų nepriklausomų auditorių išvadų (toliau – auditoriaus išvadų) analizę. Audito ir apskaitos tarnybos analizuotos auditoriaus išvados skelbiamos viešojo intereso įmonių, AB ­NASDAQ …

Apklausos „Mažų įmonių apskaita“ rezultatų analizė

  Norėdama sužinoti finansinių ataskaitų rengėjų ir informacijos vartotojų nuomonę dėl individualių įmonių, ūkinių bendrijų, mažųjų bendrijų, Ketvirtojoje direktyvoje apibrėžtų mažų ūkio subjektų (toliau – mažų įmonių) apskaitos supaprastinimo ir finansinių ataskaitų rengimo, Audito ir apskaitos tarnyba nuo 2012 m. …

Finansų nuosmukis skatina besivystančių šalių ekonominės galios augimą

Finansų nuosmukis skatina besivystančių šalių ekonominės galios augimą Audito, mokesčių ir konsultacijų paslaugų bendrovė „PricewaterhouseCoopers“ („PwC“) atliko tyrimą ir leidinyje „Pasaulis 2050-aisiais“ pateikė išvadą, kad stipriausios besivystančios valstybės (Kinija, Indija, Brazilija, Rusija, Meksika, Indonezija ir Turkija) greičiausiai aplenks Didžiojo septyneto …

Geram buhalteriui parengti reikalinga darbo patirtis

Auksė MAKŠECKIENĖ Alytaus kolegijos lektorė Šiuo metu be kolegijos dar dirbu VšĮ Alytaus verslo inovacijų centre buhaltere. Pedagoginį darbą ir buhalterio pareigas derinti nelengva, tačiau pastangos atsiperka ne tik pinigais, bet ir galimybėmis nuolat jausti apskaitos darbuotojo (buhalterio) darbo pulsą. …

Kokios šiandien buhalterių galimybės įsidarbinti

Kokios šiandien buhalterių galimybės įsidarbinti „AAM aktualijų“ savaitraščio interneto svetainėje skyrelis „Buhalterių darbo birža“ atsirado 2006 m. spalio 7 d. Šiuo metu jame yra apie 850 darbo ieškančių buhalterių skelbimų ir kiekvieną dieną pasipildo naujais. Tokių skelbimų šiemet sausio 1 …

Buhalterinė apskaita – už 50 Lt per mėnesį

Buhalterinė apskaita – už 50 Lt per mėnesį Internete yra dešimtys skelbimų: „Buhalterinė apskaita – nuo 300 Lt per mėnesį“, „Akcija: buhalterinė apskaita – tik už 299 Lt“, „Buhalterinė apskaita – nuo 250 Lt“, „Buhalterinė apskaita, atskaitomybės sudarymas įmonėms ir …