Kai vieni ilsėjosi, šventė, kitiems teko dirbti. Kokios apmokėjimo ir kitos garantijos jiems turi būti taikomos? (1)

  „Yra nemažai darbų, kai juos teko dirbti arba budėti praėjusiomis poilsio ir švenčių dienomis, naktį. Vieniems – pagal darbo grafiką, kitiems – papildomai, pavaduojant nesančius, atsiradus skubiems, papildomiems darbams. Kokias, tokiais atvejais, darbuotojų ir valstybės bei statutinių tarnautojų darbo apmokėjimo ir …

Darbas švenčių naktį

Kokiu dydžiu turi būti apmokamas darbas švenčių dienos naktį ir viršvalandinis darbas švenčių dienos naktį?Darbo kodeksas (DK) nustato, kad už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis (DK 144 str. 2 dalis), už darbą naktį – …

Komandiruotės išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

  SituacijaLietuvoje registruotos įmonės darbuotojas (Estijos pilietis, bet rezidentas Lietuvoje) periodiškai dirba nuotoliniu būdu iš Estijos. Atitinkamai, siekiant tinkamai vykdyti savo pavestas funkcijas, šiam iš Lietuvos įmonės sąskaitos yra perkami lėktuvo bilietai skristi iš Estijos į Lietuvą ir atgal, taip pat, …

Kalėdinės dovanos ir jų apmokestinimas

  KlausimasAr tradicinių švenčių, t. y. šv. Kalėdų ir Naujųjų metų, proga įmonės patirtas kalėdinės eglutės ir jos puošimui skirtų žaisliukų įsigijimo išlaidas galima priskirti įmonės leidžiamiems atskaitymams? AtsakymasLeidžiamiems atskaitymams, pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalį, priskiriamos biuro interjero puošimo …

Kokios darbo apmokėjimo ir kitos garantijos priklauso, kai, metams baigiantis, pageidaujama tarp švenčių ilsėtis ilgiau? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 46 (1198) Jeigu, taikant suminę darbo laiko apskaitą, apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra išdirbęs daugiau valandų, negu bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma, vietoje padidinto apmokėjimo, darbuotojo prašymu viršyto darbo laiko trukmė, padidinta pusantro karto, gali būti …

Kokios darbo apmokėjimo ir kitos garantijos priklauso, kai, metams baigiantis, pageidaujama tarp švenčių ilsėtis ilgiau? (1)

  „2022 metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje (gruodžio 24 d. – sausio 1 d.; šiuo laikotarpiu esant penkių darbo dienų grafikui) bus 4 darbo dienos ir 5 poilsio bei švenčių dienos. Dalis darbuotojų pageidauja papildomai prisidėti ne darbo dienų, išvykti …

Kokią verslo formą pasirinkti?
(Asociacijos ir viešosios įstaigos palyginimas)

Asociacija apibrėžiama kaip savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Reikia pažymėti, kad asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, …

Jei dirbate su grynaisiais pinigais

  Kokie reikalavimai taikomi dokumentams, kuriais pagrindžiamos grynųjų pinigų už parduodamas prekes ar suteiktas paslaugas priėmimo į kasą operacijos? Nuo 2022 m. gegužės 1 d. neteko galios Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario …

Nuotolinė prekyba ir pretenzija

Vartotojas gauna pažeistą prekę, tačiau apie tai praneša po 5–7 dienų ar vėliau. Koks terminas būtų protingas, vertinant, kad vartotojas laiku informavo apie pristatymo metu buvusį trūkumą?Civilinio kodekso (CK) 6.328 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad „jeigu šalys nesusitarė kitaip, pirkėjas nuo …

Kokios išmokos priklauso atleidžiamiems darbuotojams, dirbusiems kelis mėnesius? (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 40 (1192) Atleidžiamiems darbuotojams priklausančių išmokų skaičiavimo ypatumaiPaklausime nurodytiems atleidžiamiems darbuotojams, kurie dirbo pagal vadinamąsias „trumpalaikes“ darbo sutartis keletą mėnesių, o kai kurie iš jų – ne visą darbo laiką (dalį darbo dienos arba dalį darbo savaitės), visais …

Kokios išmokos priklauso atleidžiamiems darbuotojams, dirbusiems kelis mėnesius? (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 40 (1192) Tačiau išeitinė išmoka priklauso nutraukiant terminuotą darbo sutartį, nepasibaigus šios darbo sutarties terminui (kaip ir nutraukiant sezoninio darbo sutartis):1) pagal DK 56 straipsnį darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių rašytiniu pareiškimu;2) pagal DK 57 straipsnį darbdavio iniciatyva …

Darbo ir civilinių santykių skirtumai

Kada su darbuotoju turi būti sudaroma darbo sutartis? Kada asmuo gali teikti paslaugas be darbo sutarties? Kaip atskirti šias dvi darbo formas? Darbo kodekso (DK) nuostatos yra taikomos individualiems darbo santykiams, kurie atsiranda sudarius darbo sutartį DK nustatyta tvarka.DK 32 straipsnis …

Kai kurie darbuotojų atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 32 (1184) Atostoginių išmokėjimo ypatumaiAtostoginių išmokėjimo sąlygos, įteisintos DK 130 straipsnyje, kurias privalu taikyti ir valstybės tarnyboje bei vidaus tarnybos sistemos įstaigose, šiek tiek skiriasi, palyginus su anksčiau, iki 2017 m. liepos 1 d., galiojusiomis sąlygomis:1) atostoginiai turi …

Kai kurie darbuotojų atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 32 (1184) Keletas atostoginių skaičiavimo rekomendacijų dirbantiems ne visą darbo laikąApskaičiuodami atostoginius, darbuotojo apskaičiuotą vidutinį darbo dienos ar valandos užmokestį iš skaičiuojamojo laikotarpio (t. y. 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš suteikiamų atostogų mėnesį (ar jo dalį), darbo …

PVM tarifas maisto produktams Europos Sąjungoje

Praėjusiame „AAM aktualijų“ numeryje rašėme apie pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifus Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Skaitytojai prašo paaiškinti, kokius PVM tarifus ES valstybės taiko maisto produktams.Malta maisto produktams taiko 0 proc. PVM tarifą. Daugeliui produktų tokį tarifą taiko ir Airija. …

Kai kurie darbuotojų atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai (1)

  Nors vasara artėja į pabaigą, vis dar nemažai darbuotojų atostogauja. Be to, atostogaujančių bus ir rudenį, ir žiemą, todėl redakcija vis gauna klausimų, susijusių su atostoginių skaičiavimu ir mokėjimu. Skaičiuojant darbuotojui atitinkamas išmokas, kurių dydis priklauso nuo jo vidutinio darbo užmokesčio …

Jei prekiaujate savo užaugintomis daržovėmis

  Ką reikia žinoti gyventojui, jei jis turgavietėje prekiaus savo užaugintomis daržovėmis ir uogomis bei paties surinktomis miško gėrybėmis? Ar galima tokiai veiklai įsigyti verslo liudijimą? Prekiaujant turgavietėje savo darže ar sode užaugintomis daržovėmis ir uogomis arba paties gyventojo surinktomis miško gėrybėmis, …

Ar tai – leidžiami atskaitymai?

  Ar įmonės leidžiamiems atskaitymams galima priskirti faktiškai patirtas išlaidas už įmonės darbuotojų leidimus laikinai gyventi Lietuvoje? Atsakant į pateiktą klausimą, reikia nagrinėti tiek Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ), tiek Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatas. GPMĮ nuostatos apie gyventojo pajamų pripažinimą ir apmokestinimąPagal …