Kokios išmokos priklauso, atleidžiant kelis mėnesius padirbėjusius darbuotojus? (1)

 „Esama nemažai įmonių, kurios, pavasario–rudens laikotarpiu padaugėjus darbų, papildomai priėmė darbuotojų pagal trumpalaikes ir terminuotas darbo sutartis ar sezoniniams darbams atlikti. Kokios išmokos jiems priklauso ir kaip jas apskaičiuoti, pasibaigus darbams, arba darbuotojus atleidus anksčiau termino, jiems išdirbus tik kelis …

Mokestinio laikotarpio nustatymas

 Kokie pagrindiniai reikalavimai keliami vienetui, norinčiam nustatyti mokestinį laikotarpį, nesutampantį su kalendoriniais metais? Pelno mokesčio mokestinis laikotarpis yra mokestiniai metai, kurie paprastai sutampa su kalendoriniais metais, t. y. prasideda kalendorinių metų sausio 1 d., o baigiasi kalendorinių metų gruodžio 31 d. (Lietuvos Respublikos …

Darbuotojų vežimas į darbą ir iš darbo bei mokestinės prievolės

 KlausimasĮmonė pasistatė gamybines patalpas užmiestyje. Ar įmonei atsiras ir kokios mokestinės prievolės, jeigu ji organizuos įmonės darbuotojų vežimą nuomojamu autobusu į darbą ir iš darbo? AtsakymasAtsakant į pateiktą klausimą, yra aktualu atsižvelgti tiek į Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ), tiek ir …

Pelno nesiekiančių organizacijų pajamų priskyrimas apmokestinamosioms pajamoms

 Kokios pajamos yra priskiriamos pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinamosioms pajamoms ir joms tenkančios sąnaudos, apskaičiuojant pelno mokestį?Pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatas, pelno nesiekiančios organizacijos mokesčio bazė yra Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir …

Natūralios netekties nuostolių pripažinimas

 Kada įmonės patirti nuostoliai pripažįstami natūralios netekties nuostoliais, apskaičiuojant pelno mokestį? Įprastai prekių nuostoliai nebūna įmonės leidžiami atskaitymai, t. y. nemažina apmokestinamojo pelno. Bet yra natūralios netekties nuostoliai – tai natūralus prekių kiekio sumažėjimas (nudžiūvimas, nugaravimas, nubyrėjimas ir pan.). Reikalavimai, kuriuos …

Darbuotojo atostoginių skaičiavimo ypatumai, dirbant ne visą darbo laiką (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 32 (1136) Pagrįstas darbuotojo atsisakymas dirbti negali būti laikomas jo darbo pareigų pažeidimu. Apskaičiuojant darbo metų, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, trukmę, privalu atsižvelgti į laikotarpius, kurie neįskaitomi į šiuos darbo metus:– laikas, kai darbo ginčą nagrinėjanti institucija …

Darbuotojo atostoginių skaičiavimo ypatumai, dirbant ne visą darbo laiką (1)

  Nors artėja vasaros pabaiga, atostogaujančių bus ir rudenį, ir žiemą, todėl redakcija gauna klausimų, susijusių su atostogomis. Vienos Panevėžio įmonės vyriausioji buhalterė klausia: „Kai kurie įmonės darbuotojai nuolat, kiti dalį laiko dirbo pagal ne viso darbo laiko grafiką. Žinome, kad …

Darbo paieškos išmoka

Kas gali pretenduoti į darbo paieškos išmoką?Nuo 2021 m. sausio 1 d. į darbo paieškos išmoką gali pretenduoti asmenys, atitinkantys šias sąlygas:asmeniui suteiktas bedarbio statusas;bedarbis kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į Užimtumo tarnybą ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo metu …

Kriptovaliutos ir mokestinės prievolės (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 25 (1129) PVMĮ 28 str. 5 dalyje nustatyta, kad PVM neapmokestinami sandoriai dėl VP, išvestinių finansinių priemonių, taip pat tarpininkavimo nurodytuose sandoriuose ir kitos tiesiogiai su nurodytaisiais sandoriais susijusios paslaugos (emisijos organizavimas, vykdymas, registravimas ir kt.). Šios dalies …

Kriptovaliutos ir mokestinės prievolės (1)

 Kokios mokestinės prievolės atsiras, jeigu įmonė, planuodama investuoti, įsigis vertybinių popierių (akcijų) arba kriptovaliutos? Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ) nedraudžia juridiniams asmenims investuoti į vertybinius popierius (įskaitant akcijas) ir virtualias valiutas (bitcoin, ethereum, žetonus ir pan.), todėl asmenys, ketinantys vykdyti tokius sandorius, …

Užimtumo įstatymas: kas pasikeitė nuo liepos 1 d.?

Nuo liepos 1 d. įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai. Kas pasikeitė nuo liepos 1 d.?Prasidėjus antram šių metų pusmečiui, ir toliau mokamos darbo paieškos ir savarankiškai dirbančių asmenų išmokos. Taip pat – subsidijos darbdaviams, išleidusiems darbuotojus į prastovas, ir subsidijos po …

Kasmetinių atostogų suteikimo ypatumai:
• dirbant pagal papildomą susitarimą;
• kai kolektyvinėje sutartyje numatytos papildomos atostogos

 „Kiek dienų galima suteikti darbuotojui, dirbančiam pagal sutartį ir papildomą susitarimą, jei papildomas susitarimas sudarytas tik prieš mėnesį. Atostogų norma yra vienoda. Darbuotojas pagal pagrindinę sutartį eis atostogų už praėjusius metus 20 d. d. (savivaldybės finansavimas). Ar jam galima suteikti 20 d. d. atostogų …

Ar priklauso papildomos atostogos?

 „Iki 2020 m. lapkričio 5 d. turėjau nustatytą II neįgalumo grupę. 2020 m. lapkričio 6 d. suėjo pensinis amžius, paskyrė pensiją, bet aš dar dirbu tame pačiame darbe, tik gavau neįgaliojo pažymėjimą su specialiųjų poreikių vidutiniu lygiu. Iki pensinio amžiaus man …

Parama fiziniams asmenims

 Kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis gali būti skiriama parama fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius? Pagal Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) nuostatas, nuo 2021 m. yra praplėstas paramos gavėjų sąrašas, t. y. Lietuvos Respublikos Seimui 2020 m. gruodžio 22 …

Dovanų kuponai – ne parama

 Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – bendrovė), vykdanti prekybos veiklą, ne pelno siekiančiai organizacijai (PNO) pagal paramos sutartį kaip paramą perdavė bendrovės dovanų kuponus. PNO, vykdydama veiklą, organizavo sporto varžybas ir fiziniams asmenims, varžybų nugalėtojams, padovanojo bendrovės dovanų kuponus, suteikiančius teisę …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (1118) Būtina atsižvelgti į papildomų atostogų skyrimo darbuotojams ypatumus:a) darbuotojams, turintiems teisę gauti anksčiau minėtas papildomas atostogas keliais pagrindais, kartu su kasmetinėmis minimaliomis atostogomis suteikiamos jų pasirinkimu tik vienos iš šių papildomų atostogų. PavyzdysDarbuotojui, vienam auginančiam neįgalų vaiką …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 14 (1118) 3) 35 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 41 darbo dienos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), arba 7 savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) trukmės …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 14 (1118) Jeigu darbuotojas pagrindines arba papildomas pareigas eina ne visą darbo laiką (pvz., 0,5 etato ar po 2 arba 3 dienas per savaitę ir pan.), t. y. kai darbuotojo, einančio tas pareigas, darbo dienų per savaitę skaičius yra …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (1)

 Įpusėjus pavasariui, daugelio mintyse, nepaisant siautėjančio koronaviruso, atostogų planai. Savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ skaitytojai prašo paaiškinti, ar įmonėse ir įstaigose karantino metu, kai nemaža dalis darbuotojų yra prastovose, dirba nuotoliniu būdu, turi būti iš anksto sudaromi kasmetinių atostogų …