Darbo ir civilinių santykių skirtumai

Kada su darbuotoju turi būti sudaroma darbo sutartis? Kada asmuo gali teikti paslaugas be darbo sutarties? Kaip atskirti šias dvi darbo formas? Darbo kodekso (DK) nuostatos yra taikomos individualiems darbo santykiams, kurie atsiranda sudarius darbo sutartį DK nustatyta tvarka.DK 32 straipsnis …

Kai kurie darbuotojų atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 32 (1184) Atostoginių išmokėjimo ypatumaiAtostoginių išmokėjimo sąlygos, įteisintos DK 130 straipsnyje, kurias privalu taikyti ir valstybės tarnyboje bei vidaus tarnybos sistemos įstaigose, šiek tiek skiriasi, palyginus su anksčiau, iki 2017 m. liepos 1 d., galiojusiomis sąlygomis:1) atostoginiai turi …

Kai kurie darbuotojų atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 32 (1184) Keletas atostoginių skaičiavimo rekomendacijų dirbantiems ne visą darbo laikąApskaičiuodami atostoginius, darbuotojo apskaičiuotą vidutinį darbo dienos ar valandos užmokestį iš skaičiuojamojo laikotarpio (t. y. 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš suteikiamų atostogų mėnesį (ar jo dalį), darbo …

PVM tarifas maisto produktams Europos Sąjungoje

Praėjusiame „AAM aktualijų“ numeryje rašėme apie pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifus Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Skaitytojai prašo paaiškinti, kokius PVM tarifus ES valstybės taiko maisto produktams.Malta maisto produktams taiko 0 proc. PVM tarifą. Daugeliui produktų tokį tarifą taiko ir Airija. …

Kai kurie darbuotojų atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai (1)

  Nors vasara artėja į pabaigą, vis dar nemažai darbuotojų atostogauja. Be to, atostogaujančių bus ir rudenį, ir žiemą, todėl redakcija vis gauna klausimų, susijusių su atostoginių skaičiavimu ir mokėjimu. Skaičiuojant darbuotojui atitinkamas išmokas, kurių dydis priklauso nuo jo vidutinio darbo užmokesčio …

Jei prekiaujate savo užaugintomis daržovėmis

  Ką reikia žinoti gyventojui, jei jis turgavietėje prekiaus savo užaugintomis daržovėmis ir uogomis bei paties surinktomis miško gėrybėmis? Ar galima tokiai veiklai įsigyti verslo liudijimą? Prekiaujant turgavietėje savo darže ar sode užaugintomis daržovėmis ir uogomis arba paties gyventojo surinktomis miško gėrybėmis, …

Ar tai – leidžiami atskaitymai?

  Ar įmonės leidžiamiems atskaitymams galima priskirti faktiškai patirtas išlaidas už įmonės darbuotojų leidimus laikinai gyventi Lietuvoje? Atsakant į pateiktą klausimą, reikia nagrinėti tiek Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ), tiek Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatas. GPMĮ nuostatos apie gyventojo pajamų pripažinimą ir apmokestinimąPagal …

Dėl apskaitos dokumentų vieneto sąnaudoms pripažinti (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 29 (1179) Kokiais dokumentais įforminamos vieneto sąnaudos, jeigu paslaugos perkamos iš notarų, advokatų ar antstolių?Jeigu paslaugas suteikia notaras, advokatas ar antstolis, PVM mokėtojas, sąnaudos pripažįstamos tik pagal atitinkamai notaro, advokato ar antstolio išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Jeigu paslaugas …

Dėl apskaitos dokumentų vieneto sąnaudoms pripažinti (1)

  Aptariant apskaitos dokumentams, naudojamiems vieneto sąnaudoms pripažinti, nuo 2022 m. gegužės 1 d. taikomus pagrindinius reikalavimus, reikėtų atkreipti dėmesį, kad išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos vieneto sąnaudos, turi būti grindžiamos apskaitos dokumentais, turinčiais finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytą privalomą finansinės …

Ką turite žinoti, jei nusprendėte individualią įmonę pertvarkyti į UAB? (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (1175) Pertvarkant individualią įmonę į UAB, reikia atkreipti dėmesį ir į PMĮ nuostatas, reglamentuojančias mokestinių nuostolių perkėlimą (PMĮ 30 str. ir 43 str. 5 dalis).Vadovaujantis PMĮ nuostatomis, jeigu mokestiniu laikotarpiu individuali įmonė pertvarkoma, ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestiniai …

Ką turite žinoti, jei nusprendėte individualią įmonę pertvarkyti į UAB? (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 23 (1175) Turto vertinimasAkcinių bendrovių įstatymas nustato, kad UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei 2 500 eurų. Vadinasi, individuali įmonė gali būti pertvarkoma į UAB, jeigu jos turtas, atėmus visus individualios įmonės įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei …

Ką turite žinoti, jei nusprendėte individualią įmonę pertvarkyti į UAB? (1)

  Pastaruoju metu kai kurie individualių įmonių savininkai priima sprendimą individualią įmonę perregistruoti į uždarąją akcinę bendrovę (UAB). Pertvarkyti individualią įmonę į UAB gali paskatinti įvairios priežastys, tačiau viena svarbiausių – perėjimas nuo neribotos prie ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens statuso.Kitaip …

Grupės darbuotojų atleidimo, išeitinių išmokų ir kitų garantijų taikymo ypatumai (4)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 19 (1171) Jeigu per paskutinius 12 mėnesių, buvusių iki darbuotojo atleidimo iš darbo mėnesio, bent vieną mėnesį asmuo neturėjo su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, jo vidutinis mėnesio darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal …

Grupės darbuotojų atleidimo, išeitinių išmokų ir kitų garantijų taikymo ypatumai (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 19 (1171) 7. Vidutinio darbo užmokesčio ir išeitinių išmokų skaičiavimo ypatumaiAtleidžiamo iš įmonės ar įstaigos (toliau – įmonė) darbuotojo vidutinis darbo užmokestis (VDU) išeitinės išmokos sumai nustatyti skaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio, t. y. 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš …

Grupės darbuotojų atleidimo, išeitinių išmokų ir kitų garantijų taikymo ypatumai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 19 (1171)  Nutraukiant darbo sutartis šalių susitarimu, kurį inicijuoja darbdavys, per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpį, taikomos DK 54 straipsnio nuostatos:1) Pasiūlymas nutraukti darbo sutartį turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos darbo sutarties …

Grupės darbuotojų atleidimo, išeitinių išmokų ir kitų garantijų taikymo ypatumai (1)

  Pastaruoju metu įmonėse, akcinėse bendrovėse ir įstaigose dėl pandemijos bei kitų ekonomikai nepalankių sąlygų padažnėjo darbuotojų grupinio (grupių) atleidimo atvejų: vien šių metų pirmąjį ketvirtį Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavo pranešimus apie numatomus atleisti 567 darbuotojus, taikant …

Kaip atsiskaityti už suteiktą paramą?

  Kokia tvarka mokesčių administratoriui yra pateikiami duomenys apie 2021 m. paramos teikėjų fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, suteiktą paramą? Praplėstas paramos gavėjų ratasPirmiausia svarbu atkreipti dėmesį, kad iki 2021 m. fiziniai asmenys galėjo gauti tik labdarą, …

Apie turto įsigijimą

  „Esame VšĮ gimnazija, 51 proc. akcijų valdo savivaldybė ir 49 proc. – universitetas. Iš savivaldybės lėšų pirkti ilgalaikio turto savivaldybė neleidžia, pati nuperka ir perduoda patikėjimo teise. Mokinio krepšelio pinigus gimnazijai pagal pateiktą paraišką perveda savivaldybė. Ar gali pati gimnazija …

Kada ir kaip mokamas mokestis už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką?

  Įsigijęs miško, dažnas miško savininkas klausia – kada mokamas mokestis už žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką ir ar reikia jį mokėti. Šiame straipsnyje trumpai aptarsime mokesčio už žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką mokėjimo bei deklaravimo ypatumus.Gautų pajamų už parduotą žaliavinę …

Ar Lietuvoje įsteigtas filialas ar atstovybė privalo rengti finansines ataskaitas?

Ar Lietuvoje veikiančios įmonės įsteigtas filialas ar atstovybė turi rengti finansines ataskaitas?Kadangi filialas ir atstovybė nėra atskiras juridinis asmuo, o tik valdo steigėjo jiems patikėtą turtą ir pagal suteiktus įgaliojimus vykdo veiklą, jie finansinių ataskaitų nesudaro, tačiau gali tvarkyti atskirą …