Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (1118) Būtina atsižvelgti į papildomų atostogų skyrimo darbuotojams ypatumus:a) darbuotojams, turintiems teisę gauti anksčiau minėtas papildomas atostogas keliais pagrindais, kartu su kasmetinėmis minimaliomis atostogomis suteikiamos jų pasirinkimu tik vienos iš šių papildomų atostogų. PavyzdysDarbuotojui, vienam auginančiam neįgalų vaiką …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 14 (1118) 3) 35 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 41 darbo dienos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), arba 7 savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) trukmės …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 14 (1118) Jeigu darbuotojas pagrindines arba papildomas pareigas eina ne visą darbo laiką (pvz., 0,5 etato ar po 2 arba 3 dienas per savaitę ir pan.), t. y. kai darbuotojo, einančio tas pareigas, darbo dienų per savaitę skaičius yra …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (1)

 Įpusėjus pavasariui, daugelio mintyse, nepaisant siautėjančio koronaviruso, atostogų planai. Savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ skaitytojai prašo paaiškinti, ar įmonėse ir įstaigose karantino metu, kai nemaža dalis darbuotojų yra prastovose, dirba nuotoliniu būdu, turi būti iš anksto sudaromi kasmetinių atostogų …

Ar darbuotojas turi informuoti darbdavį apie kitą darbą?

 Praktikoje pasitaiko situacijų, kai darbo teisinių santykių šalys elgiasi ne visai sąžiningai. Šį kartą aptarsime darbuotojo galimai netinkamus veiksmus, kai jis neinformuoja darbdavį apie tai, kad tuo pačiu metu įsidarbina kitoje įmonėje. Nors darbo teisinius santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai …

Automobilių parkavimo sąnaudos – leidžiami atskaitymai

 Ar transporto priemonių parkavimo vietos išlaidos priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams (įmonės veiklos vykdymo vieta – Vilnius)? Kokie dokumentai turi būti išrašyti, kurie įrodytų, kad suteikta automobilių parkavimo paslauga? Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 24 str. 1 dalies nuostatas, iš pajamų atskaitomi …

Nuotolinio darbo taikymo, esant ekstremaliajai situacijai ir karantinui, ypatumai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (1115) Kokios yra darbdavių teisės ir pareigos, užtikrinant darbo vietose arba nuotoliniu būdu dirbančių darbuotojų sveikatos apsaugą, esant epideminei situacijai ir karantinui?Šalyje susidarius epideminei situacijai (ir ne tik), darbdavys turi pareigą užtikrinti ir tinkamai organizuoti saugų darbo …

Natūralios netekties nuostoliai

 KlausimasKada galima pasinaudoti Pelno mokesčio įstatymo 23 straipsniu ir dalį prekių įsigijimo sumos nurašyti kaip natūralios netekties nuostolius? AtsakymasĮmonėse būna situacijų, kai jų turimos materialinės vertybės praranda savo vartojamąsias savybes, t. y. nubyra, nudulka, nugaruoja ar kartais kitaip natūraliai prarandamos. Įmonėje …

Slaugau šeimos narį: kas man priklauso?

Ligos išmoka slaugant ar prižiūrint šeimos narįLigos išmoka slaugantiems susirgusį šeimos narį arba nesergančio vaiko ar kito asmens priežiūrai mokama, kai dėl būtinybės juos slaugyti ar prižiūrėti asmuo praranda darbo pajamas.Ligos išmoka mokama, jeigu asmuo yra apdraustas ligos socialiniu draudimu …

Komandiruotės sąnaudos

 Įmonės darbuotojo komandiruotė yra įforminta įsakymu nuo pirmadienio iki penktadienio, tačiau darbuotojas nuskrenda anksčiau, t. y. penktadienį, už kurį įmonė apmoka nuvykimo ir pragyvenimo išlaidas. Savaitgalį darbuotojas tame mieste gyvena savo lėšomis. Nuo pirmadienio iki penktadienio yra įforminama komandiruotė. Ar …

Išeitinės išmokos ir kitos garantijos, kai mažinamas darbuotojų ir valstybės tarnautojų skaičius (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (1112) 2. Valstybės tarnautojams, atleidžiamiems iš tarnybos VTĮ 51 str. 1 d. 9 punkte nurodytu pagrindu, kai valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama, išmokama išeitinė išmoka pagal VTĮ 48 str. 2 dalies nuostatas, kurios dydis priklauso nuo tarnybos valstybės ar …

Nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas

 Kokie pagrindiniai ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų tikslinimo aspektai ir ribojimai pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais?Sąvoka „ilgalaikis turtas“ jau nusako tokio turto naudojimo įmonės veikloje esmę – šio turto naudingosiomis savybėmis, juo teikiamomis tam tikromis paslaugomis bus galima naudotis ne vienerius …

Išeitinės išmokos ir kitos garantijos, kai mažinamas darbuotojų ir valstybės tarnautojų skaičius (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 8 (1112) Kokios su įspėjimu apie atleidimą iš darbo susijusios garantijos taikomos darbuotojams ir valstybės tarnautojams?Numatydamas atleisti pagal darbo sutartį dirbančius darbuotojus DK 57 straipsnio pagrindais, t. y. darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, darbdavys privalo darbuotoją įspėti:– prieš dvi savaites …

Išeitinės išmokos ir kitos garantijos, kai mažinamas darbuotojų ir valstybės tarnautojų skaičius (1)

 Pastaruoju metu kai kuriose valstybės ir savivaldybių įstaigose, dėl įvairių reformų keičiantis valdžiai, bei įmonėse ir akcinėse bendrovėse – dėl pandemijos ir karantino sumažėjus darbams, mažinamas darbuotojų skaičius. Atleidžiami darbuotojai ir valstybės tarnautojai teiraujasi, kokios garantijos jiems turi būti taikomos, …

Paramos teikimo dokumentų įforminimas

 Kokius dokumentus ir kokia tvarka turi pateikti mokesčių administratoriui paramos teikėjas, suteikęs paramą Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms?Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) 7 str. 5 dalį, paramos gavėjais yra laikomi …

Darbo apmokėjimo ir kitos garantijos, dirbant žiemą (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 6 (1110) Garantijos dirbant lauko sąlygomis, esant kilnojamojo pobūdžio darbamsDK 144 str. 8 dalyje numatyta, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu (o tokio darbo žiemą taip pat …

Darbo apmokėjimo ir kitos garantijos, dirbant žiemą (1)

 Darbuotojai, kuriems tenka dirbti šią žiemą lauko sąlygomis, esant –15 laipsnių arba nešildomose patalpose, esant kenksmingoms ir pavojingoms darbo sąlygoms, taip pat kai dėl nepalankių gamtinių sąlygų tenka stabdyti kai kuriuos darbus, ar priversti dirbti ilgiau, naktį, teiraujasi, ar jiems, …

Darbuotojų VDU skaičiavimo ypatumai

 Savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ redakcija gauna paklausimų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tema. Pateikiame Algirdo BARTKEVIČIAUS, savaitraščio patariamosios kolegijos nario, parengtas šiais klausimais konsultacijas. Praėjusių metų lapkričio–gruodžio mėnesiais ir šių metų pradžioje kai kurių įmonių, įstaigų darbuotojams už karantino …

Jei teko dirbti poilsio ir švenčių dienomis, naktį arba budėti (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 1 (1105) 3) už darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo nustatyto darbo užmokesčio dydžio užmokestis (DK 144 str. 3 d.). Būtina pažymėti, kad vietoje padidinto apmokėjimo už darbą naktį pagal darbo sutartį dirbantiems DK nenumatytas papildomų …

Jei teko dirbti poilsio ir švenčių dienomis, naktį arba budėti (1)

 „Praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje kai kuriems darbuotojams, tarp jų sveikatos apsaugos įstaigų specialistams, statutiniams pareigūnams, taip pat kai kuriems valstybės tarnautojams (vieniems – pagal darbo grafiką, kitiems – papildomai) teko dirbti arba budėti poilsio ar švenčių dienomis, o …