Grupės darbuotojų atleidimo, išeitinių išmokų ir kitų garantijų taikymo ypatumai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 19 (1171)  Nutraukiant darbo sutartis šalių susitarimu, kurį inicijuoja darbdavys, per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpį, taikomos DK 54 straipsnio nuostatos:1) Pasiūlymas nutraukti darbo sutartį turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos darbo sutarties …

Grupės darbuotojų atleidimo, išeitinių išmokų ir kitų garantijų taikymo ypatumai (1)

  Pastaruoju metu įmonėse, akcinėse bendrovėse ir įstaigose dėl pandemijos bei kitų ekonomikai nepalankių sąlygų padažnėjo darbuotojų grupinio (grupių) atleidimo atvejų: vien šių metų pirmąjį ketvirtį Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavo pranešimus apie numatomus atleisti 567 darbuotojus, taikant …

Kaip atsiskaityti už suteiktą paramą?

  Kokia tvarka mokesčių administratoriui yra pateikiami duomenys apie 2021 m. paramos teikėjų fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, suteiktą paramą? Praplėstas paramos gavėjų ratasPirmiausia svarbu atkreipti dėmesį, kad iki 2021 m. fiziniai asmenys galėjo gauti tik labdarą, …

Apie turto įsigijimą

  „Esame VšĮ gimnazija, 51 proc. akcijų valdo savivaldybė ir 49 proc. – universitetas. Iš savivaldybės lėšų pirkti ilgalaikio turto savivaldybė neleidžia, pati nuperka ir perduoda patikėjimo teise. Mokinio krepšelio pinigus gimnazijai pagal pateiktą paraišką perveda savivaldybė. Ar gali pati gimnazija …

Kada ir kaip mokamas mokestis už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką?

  Įsigijęs miško, dažnas miško savininkas klausia – kada mokamas mokestis už žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką ir ar reikia jį mokėti. Šiame straipsnyje trumpai aptarsime mokesčio už žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką mokėjimo bei deklaravimo ypatumus.Gautų pajamų už parduotą žaliavinę …

Ar Lietuvoje įsteigtas filialas ar atstovybė privalo rengti finansines ataskaitas?

Ar Lietuvoje veikiančios įmonės įsteigtas filialas ar atstovybė turi rengti finansines ataskaitas?Kadangi filialas ir atstovybė nėra atskiras juridinis asmuo, o tik valdo steigėjo jiems patikėtą turtą ir pagal suteiktus įgaliojimus vykdo veiklą, jie finansinių ataskaitų nesudaro, tačiau gali tvarkyti atskirą …

Darbo apmokėjimo ir kitos garantijos, dirbant žiemą ir nepalankiomis gamtos sąlygomis (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (1160) Kitų nuosavybės formų įstaigose ir įmonėse, kai didinamas darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse (DK 144 str. 7 d.).Tais atvejais, kai darbuotojui, …

Darbo apmokėjimo ir kitos garantijos, dirbant žiemą ir nepalankiomis gamtos sąlygomis (1)

  Darbuotojai, kuriems tenka dirbti žiemą ar ankstyvą pavasarį lauko sąlygomis arba nešildomose patalpose, dar esant kenksmingoms ir pavojingoms darbo sąlygoms, taip pat kai dėl nepalankių gamtos sąlygų tenka stabdyti kai kuriuos darbus, kiti priversti dirbti ilgiau, naktį, teiraujasi, ar jiems …

Kam papilnės piniginės 2022 metais? (4)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 4 (1156) Tačiau negalima neįvertinti DK nuostatų, nurodančių, kad darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasiūlytomis naujomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis turi būti išreikštas per darbdavio nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos. Darbuotojo …

Kam papilnės piniginės 2022 metais? (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 4 (1156) 4) Didėja medikų darbo užmokestis. Įgyvendinant 2021 m. lapkričio mėnesį Sveikatos apsaugos ministerijos ir devynių šakos profesinių sąjungų pasirašytą naują Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinę sutartį, šiais metais Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) numatyta …

Kam papilnės piniginės 2022 metais? (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 4 (1156) Žinia apie augantį MDU yra gera ne visiems gyventojams ir darbdaviamsNepaisant didėsiančių žmonių pajamų, jų didžioji dalis bus „suvalgyta“ didėjančių kainų ir kai kurių įmokų:1) Savarankiškai dirbantiesiems, tiems, kas turi verslo liudijimus arba vykdo individualią veiklą …

Kam papilnės piniginės 2022 metais? (1)

 COVID-19 2020–2021 m. neigiamai paveikė ne tik Lietuvos, bet ir daugumos šalių ekonomiką. Tačiau pagal Finansų ministerijos (FM) patikslintus ūkio raidos scenarijaus prognozuojamus rodiklius, 2021 ir 2022 m. tikimasi sulaukti kai kurių palankių ekonominio aktyvumo rodiklių: per 2021 m. bendrojo vidaus produkto (BVP) …

Nuotolinio darbo taikymas valstybės tarnautojams ir statutiniams pareigūnams (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 2 (1154) Valstybės tarnybą reglamentuojantys teisės aktai nenustato konkrečių sąlygų ir priemonių, taikomų valstybės tarnautojų atžvilgiu Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną. Tačiau Seimas, atsižvelgdamas į ekstremaliąją situaciją, papildė DK 49 str. nauja 3-1 dalimi (2020-06-04 įst. …

Pandemijos metu valstybės tarnautojams ir statutiniams pareigūnams taikomos garantijos

 Kai pandemijos metu padidėja darbo krūvis, tenka atlikti papildomas skubias, svarbias užduotis. Tiek dirbantiems pagal darbo sutartis, tiek ir valstybės tarnautojams bei statutiniams pareigūnams dažniau tenka tuo pačiu darbo laiku pavaduoti susirgusius ar nesančius bendradarbius, vykdyti papildomas, skubias užduotis.Valstybės tarnautojams, …

Ar pritariate, kad kai kurių sričių darbuotojai būtų skiepijami privalomai?

Sveikatos apsaugos ministerija siūlo Lietuvoje nuo 2022 m. vasario mėnesio įvesti privalomą vakcinaciją dirbantiems sveikatos, švietimo, socialiniame, viešojo administravimo sektoriuose ir kariuomenėje. Teigiama, kad taip siekiama stabdyti koronaviruso plitimą. Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisose numatoma, kad Lietuvoje dėl …

Darbo apmokėjimo garantijos, kai tenka dirbti poilsio ir švenčių dienomis

 Darbuotojų darbo (pamainų) grafikų sudarymo ir keitimo sąlygosDarbuotojams tenka dirbti švenčių ir poilsio dienomis bei naktį, esant pamaininiam darbo režimui. Tokiais atvejais paprastai taikoma suminė darbo laiko apskaita pagal Darbo kodekso (patvirtintas 2016 m. rugsėjo 14 d. įst. Nr. XII‑2603, …

Mokestis prie pajamų šaltinio. Kada ir kaip jį mokėti? (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (1149) Lietuvos įmonė nuomojasi negyvenamosios paskirties patalpas iš Danijos įmonės (patalpos yra Lietuvoje), kuri neturi nuolatinės buveinės Lietuvoje. Ar, vadovaujantis PMĮ nuostatomis, įmonė, išmokėdama išmokas už patalpų nuomą, turi jas apmokestinti 15 proc. pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio?PMĮ …

Valstybės tarnautojams ir statutiniams pareigūnams pandemijos metu taikomos darbo apmokėjimo ir kitos garantijos (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (1149) Papildomo poilsio laiko suteikimasValstybės tarnautojo prašymu, atsižvelgiant į DK 144 str. 5 dalies nuostatas, vietoje DK 144 str. 1, 2 ir 4 dalyse nurodyto padidinto mokėjimo už darbą poilsio ar švenčių dienomis ar viršvalandinį darbą, gali būti taikoma …

Mokestis prie pajamų šaltinio. Kada ir kaip jį mokėti? (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 45 (1149) Bendrovė planuoja iš užsienio įmonės įsigyti programinę įrangą, licenciją. Ar, išmokant išmoką užsienio įmonei, galima taikyti PMĮ 4 str. 5 dalies nuostatas ir neišskaičiuoti 10 proc. pelno mokesčio prie pajamų šaltinio, kai bendrovė:– nedarys kompiuterio programos …