Darbo paieškos išmoka

Kas gali pretenduoti į darbo paieškos išmoką?Nuo 2021 m. sausio 1 d. į darbo paieškos išmoką gali pretenduoti asmenys, atitinkantys šias sąlygas:asmeniui suteiktas bedarbio statusas;bedarbis kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į Užimtumo tarnybą ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo metu …

Kriptovaliutos ir mokestinės prievolės (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 25 (1129) PVMĮ 28 str. 5 dalyje nustatyta, kad PVM neapmokestinami sandoriai dėl VP, išvestinių finansinių priemonių, taip pat tarpininkavimo nurodytuose sandoriuose ir kitos tiesiogiai su nurodytaisiais sandoriais susijusios paslaugos (emisijos organizavimas, vykdymas, registravimas ir kt.). Šios dalies …

Kriptovaliutos ir mokestinės prievolės (1)

 Kokios mokestinės prievolės atsiras, jeigu įmonė, planuodama investuoti, įsigis vertybinių popierių (akcijų) arba kriptovaliutos? Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ) nedraudžia juridiniams asmenims investuoti į vertybinius popierius (įskaitant akcijas) ir virtualias valiutas (bitcoin, ethereum, žetonus ir pan.), todėl asmenys, ketinantys vykdyti tokius sandorius, …

Užimtumo įstatymas: kas pasikeitė nuo liepos 1 d.?

Nuo liepos 1 d. įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai. Kas pasikeitė nuo liepos 1 d.?Prasidėjus antram šių metų pusmečiui, ir toliau mokamos darbo paieškos ir savarankiškai dirbančių asmenų išmokos. Taip pat – subsidijos darbdaviams, išleidusiems darbuotojus į prastovas, ir subsidijos po …

Kasmetinių atostogų suteikimo ypatumai:
• dirbant pagal papildomą susitarimą;
• kai kolektyvinėje sutartyje numatytos papildomos atostogos

 „Kiek dienų galima suteikti darbuotojui, dirbančiam pagal sutartį ir papildomą susitarimą, jei papildomas susitarimas sudarytas tik prieš mėnesį. Atostogų norma yra vienoda. Darbuotojas pagal pagrindinę sutartį eis atostogų už praėjusius metus 20 d. d. (savivaldybės finansavimas). Ar jam galima suteikti 20 d. d. atostogų …

Ar priklauso papildomos atostogos?

 „Iki 2020 m. lapkričio 5 d. turėjau nustatytą II neįgalumo grupę. 2020 m. lapkričio 6 d. suėjo pensinis amžius, paskyrė pensiją, bet aš dar dirbu tame pačiame darbe, tik gavau neįgaliojo pažymėjimą su specialiųjų poreikių vidutiniu lygiu. Iki pensinio amžiaus man …

Parama fiziniams asmenims

 Kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis gali būti skiriama parama fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius? Pagal Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) nuostatas, nuo 2021 m. yra praplėstas paramos gavėjų sąrašas, t. y. Lietuvos Respublikos Seimui 2020 m. gruodžio 22 …

Dovanų kuponai – ne parama

 Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – bendrovė), vykdanti prekybos veiklą, ne pelno siekiančiai organizacijai (PNO) pagal paramos sutartį kaip paramą perdavė bendrovės dovanų kuponus. PNO, vykdydama veiklą, organizavo sporto varžybas ir fiziniams asmenims, varžybų nugalėtojams, padovanojo bendrovės dovanų kuponus, suteikiančius teisę …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (1118) Būtina atsižvelgti į papildomų atostogų skyrimo darbuotojams ypatumus:a) darbuotojams, turintiems teisę gauti anksčiau minėtas papildomas atostogas keliais pagrindais, kartu su kasmetinėmis minimaliomis atostogomis suteikiamos jų pasirinkimu tik vienos iš šių papildomų atostogų. PavyzdysDarbuotojui, vienam auginančiam neįgalų vaiką …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 14 (1118) 3) 35 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 41 darbo dienos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę), arba 7 savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) trukmės …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 14 (1118) Jeigu darbuotojas pagrindines arba papildomas pareigas eina ne visą darbo laiką (pvz., 0,5 etato ar po 2 arba 3 dienas per savaitę ir pan.), t. y. kai darbuotojo, einančio tas pareigas, darbo dienų per savaitę skaičius yra …

Kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (1)

 Įpusėjus pavasariui, daugelio mintyse, nepaisant siautėjančio koronaviruso, atostogų planai. Savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ skaitytojai prašo paaiškinti, ar įmonėse ir įstaigose karantino metu, kai nemaža dalis darbuotojų yra prastovose, dirba nuotoliniu būdu, turi būti iš anksto sudaromi kasmetinių atostogų …

Ar darbuotojas turi informuoti darbdavį apie kitą darbą?

 Praktikoje pasitaiko situacijų, kai darbo teisinių santykių šalys elgiasi ne visai sąžiningai. Šį kartą aptarsime darbuotojo galimai netinkamus veiksmus, kai jis neinformuoja darbdavį apie tai, kad tuo pačiu metu įsidarbina kitoje įmonėje. Nors darbo teisinius santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai …

Automobilių parkavimo sąnaudos – leidžiami atskaitymai

 Ar transporto priemonių parkavimo vietos išlaidos priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams (įmonės veiklos vykdymo vieta – Vilnius)? Kokie dokumentai turi būti išrašyti, kurie įrodytų, kad suteikta automobilių parkavimo paslauga? Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 24 str. 1 dalies nuostatas, iš pajamų atskaitomi …

Nuotolinio darbo taikymo, esant ekstremaliajai situacijai ir karantinui, ypatumai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (1115) Kokios yra darbdavių teisės ir pareigos, užtikrinant darbo vietose arba nuotoliniu būdu dirbančių darbuotojų sveikatos apsaugą, esant epideminei situacijai ir karantinui?Šalyje susidarius epideminei situacijai (ir ne tik), darbdavys turi pareigą užtikrinti ir tinkamai organizuoti saugų darbo …

Natūralios netekties nuostoliai

 KlausimasKada galima pasinaudoti Pelno mokesčio įstatymo 23 straipsniu ir dalį prekių įsigijimo sumos nurašyti kaip natūralios netekties nuostolius? AtsakymasĮmonėse būna situacijų, kai jų turimos materialinės vertybės praranda savo vartojamąsias savybes, t. y. nubyra, nudulka, nugaruoja ar kartais kitaip natūraliai prarandamos. Įmonėje …

Slaugau šeimos narį: kas man priklauso?

Ligos išmoka slaugant ar prižiūrint šeimos narįLigos išmoka slaugantiems susirgusį šeimos narį arba nesergančio vaiko ar kito asmens priežiūrai mokama, kai dėl būtinybės juos slaugyti ar prižiūrėti asmuo praranda darbo pajamas.Ligos išmoka mokama, jeigu asmuo yra apdraustas ligos socialiniu draudimu …

Komandiruotės sąnaudos

 Įmonės darbuotojo komandiruotė yra įforminta įsakymu nuo pirmadienio iki penktadienio, tačiau darbuotojas nuskrenda anksčiau, t. y. penktadienį, už kurį įmonė apmoka nuvykimo ir pragyvenimo išlaidas. Savaitgalį darbuotojas tame mieste gyvena savo lėšomis. Nuo pirmadienio iki penktadienio yra įforminama komandiruotė. Ar …

Išeitinės išmokos ir kitos garantijos, kai mažinamas darbuotojų ir valstybės tarnautojų skaičius (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (1112) 2. Valstybės tarnautojams, atleidžiamiems iš tarnybos VTĮ 51 str. 1 d. 9 punkte nurodytu pagrindu, kai valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama, išmokama išeitinė išmoka pagal VTĮ 48 str. 2 dalies nuostatas, kurios dydis priklauso nuo tarnybos valstybės ar …

Nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas

 Kokie pagrindiniai ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų tikslinimo aspektai ir ribojimai pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais?Sąvoka „ilgalaikis turtas“ jau nusako tokio turto naudojimo įmonės veikloje esmę – šio turto naudingosiomis savybėmis, juo teikiamomis tam tikromis paslaugomis bus galima naudotis ne vienerius …