Premijos, tantjemos ir leidžiami atskaitymai

Gelminė ŠAREIKIENĖ
Mokesčių specialistė
  Kokie yra pagrindiniai aspektai, metines premijas priskiriant leidžiamiems atskaitymams?Svarbu atkreipti dėmesį, kad pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 17 str. 1 dalį leidžiamais atskaitymais, išskyrus PMĮ numatytas išimtis…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.