Finansinių ataskaitų kokybės stebėsena 2023 m. bus atliekama pagal nustatytas gaires

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos (AVNT) parengė „Finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos 2023 metais gaires“. Šiose gairėse yra nustatyta, kad AVNT 2023 m. atliks Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų pelno nesiekiančių juridinių asmenų – labdaros …

Atnaujintos rekomendacijos

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba atnaujino rekomendacijas dėl finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo bankroto metu Sudarant finansines ataskaitas bankroto proceso metu, jose pateikti duomenys padeda kreditoriams ir kitiems bankroto procese dalyvaujantiems asmenims suprasti, kodėl ir kiek keičiasi įmonėje likusio …

Valstybės kontrolė nustatė, kad valstybės finansinėse ataskaitose yra klaidų

Valstybės kontrolė konstatavo, kad valstybės finansinių ataskaitų rinkiniai vis dar vertintini kaip nepatikimi dėl juose nustatytų reikšmingų duomenų iškraipymų. Todėl dėl 2021 m. nacionalinio ir valstybės finansinių ataskaitų rinkinių teikiamos neigiamos auditoriaus nuomonės. Trūkumų nustatyta Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo, …

2021-ieji Lietuvos įmonėms buvo sėkmingi

Įmonės jau pateikė 2021 m. finansines ataskaitas. Todėl dabar galima analizuoti šių įmonių finansinius rezultatus ir įvertinti, kaip joms pavyko atsigauti po 2020 m. užklupusios COVID-19 pandemijos. Registrų centro analitikų atlikta finansinių ataskaitų analizė rodo, kad verslui praėję metai buvo …

Kaip spręstini aiškinamojo rašto rengimo klausimai?

 Įmonių pagrindinių finansinių ataskaitų (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos bei kt.) informaciją gali papildyti aiškinamasis raštas (AR). Jo parengimas turi atitikti apskaitos optimalumo principo, naudos ir išlaidų pusiausvyros reikalavimą, nustatantį, kad iš informacijos gaunama nauda būtų didesnė už jos pateikimo …

Finansinių ataskaitų kokybė negerėja taip, kaip norėtųsi

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (AVNT) paskelbė 2019 m. finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalgą, kurioje analizavo, kaip laikomasi finansinių ataskaitų, metinio pranešimo pasirašymo ir tvirtinimo, finansinių ataskaitų audito ir nustatytų aiškinamojo rašto reikalavimų.Jau trečius metus AVNT atlieka 100 …