Pirkėjas atsisako prekių

Kokias išlaidas privalo atlyginti pardavėjas vartotojui, pastarajam pasinaudojus sutarties atsisakymo teise?Prekių pristatymo išlaidos visais atvejais vartotojams yra grąžinamos, kaip tai numatyta Civilinio kodekso (CK) 6.228-11 str. 2 dalyje („Verslininkas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis …

Jei prekes pirkote iš trečiosios šalies

Kilo ginčas dėl internetu įsigytų prekių. Pardavėjas yra verslininkas, įsteigtas ne Lietuvoje, ne Europos Sąjungoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Islandijoje, o trečiojoje šalyje, pavyzdžiui, JAV, Kinijos Liaudies Respublikoje ir kt. Kur galiu kreiptis?Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nėra įgaliota nagrinėti …

Juridinis asmuo nėra laikomas vartotoju

„Įmonės vardu pirkome prekę ir norime ją grąžinti, tačiau pardavėjas atsisako ją priimti. Kaip elgtis?“Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 19 dalyje apibrėžta vartotojo sąvoka: „Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti …

Ką daryti, gavus nekokybišką automobilio remonto paslaugą?

Vartotojas, kuriam buvo suteikta netinkamos kokybės automobilio remonto paslauga, gali pasinaudoti teisėmis, įtvirtintomis Civilinio kodekso (CK) 6.665 str. 1 dalyje, kurioje numatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų (automobilio remonto) rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą …

Ar vartotojas turi teisę reikšti pretenzijas dėl įsigytos naudotos prekės?

Taip. Kadangi Civilinis kodeksas (CK) nenustato specialių naudoto daikto pardavimo sąlygų, pardavėjas ir naudoto daikto pardavimo atveju pagal sutartį ir CK atsako už bet kokią neatitiktį, kuri buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu, net jeigu tokia neatitiktis paaiškėja vėliau, t. …

Kokia yra prekės garantija?

Vadovaujantis Civiliniu kodeksu (CK), pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą). CK nustato dviejų rūšių daiktų garantiją – garantiją pagal įstatymą, kuri galioja dvejus metus nuo prekės perdavimo vartotojui dienos, ir sutartinę arba komercinę (kokybės) garantiją, kuri laikoma …

Transporto bilieto grąžinimas

Ar privalo vežėjas keleiviui, kuris, likus iki kelionės pradžios 15 min., nori atsisakyti įsigyto vienkartinio (elektroninio) bilieto, pirkto į vietinio (priemiestinio) ar tolimojo susisiekimo maršruto reisą, grąžinti už bilietą sumokėtą pinigų sumą?Vežėjas tokiam keleiviui privalo grąžinti ne mažiau kaip 85 proc. …

Ko vartotojas gali reikalauti, jei prekė yra nekokybiška?

Vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška prekė, vadovaudamasis Civilinio kodekso (CK) 6.364 (1) straipsniu, turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų.Pardavėjas turi teisę …

Informacijos suteikimas vartotojams

Kokią informaciją vartotojams turi suteikti nuotolinę prekybą ar prekybą ne prekybos patalpose vykdantis verslininkas?Nuotolinę prekybą ir prekybą ne prekybos patalpose vykdantys verslininkai privalo suteikti vartotojui Civilinio kodekso (CK) 6.228-7 str. 1 dalyje nurodytą informaciją:• pagrindinės prekės ar paslaugos savybės;• duomenys …

Vartotojų teisės

Ar pardavėjas privalo garantinio aptarnavimo laikotarpiu suteikti pakaitinę prekę?Teisės aktai nenumato pardavėjo pareigos garantinio taisymo laikotarpiu suteikti pakaitinę prekę pirkėjui. Suteikti pakaitinę prekę yra pardavėjo teisė, o ne pareiga, todėl šiuo atveju siūlytume pažiūrėti sutartyje arba garantiniame dokumente nustatytas garantinio …

Įsigytų prekių grąžinimas

Ar vartotojas gali grąžinti parduotuvėje įsigytą kokybišką prekę?Taip, gali. Jeigu prekė yra tinkamos kokybės, pagal Civilinio kodekso 6.362 straipsnį, pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus …