Statybos rangos sutartyje įtvirtintos fiksuotos kainos keitimo galimybės ir būdai

  Vis dažniau pasitaiko atvejų, kai klientai kreipiasi, klausdami, ar rangovas gali kelti rangos sutartyje nustatytą darbų kainą ir ar toks kainos kėlimas yra teisėtas. Šį kartą aptarkime tik dažniausiai pasitaikantį variantą, t. y. statybos rangos sutarties šalių susitarimą dėl fiksuotos kainos.Remiantis …

Kodėl e. komercijos platformoms svarbu tinkamai parengti prekybos ir paslaugų teikimo sutarčių sąlygas su vartotojais?

Simonas MILAŠIUSAdvokatų profesinės bendrijos „Prevence“ komercinės teisės ekspertasLinas JUREVIČIUSTeisinio dizaino ekspertasEdgaras MARGEVIČIUSVadovaujantis partneris ir advokatas Vienas iš daugelio pandemijos rezultatų – spartus tradicinių prekybos įmonių persikėlimas į elektroninę erdvę ir rekordinis vartotojų antplūdis. Nenuostabu, kad, išaugus e. komercijos sektoriaus pardavimų apimtims, …

Dėl darbo drausmės pažeidimo

  Po paskutinio Darbo kodekso (DK) pakeitimo jame nebeliko drausminių nuobaudų instituto, t. y. darbdavys neturi įstatyminio pagrindo už darbo drausmės pažeidimus skirti darbuotojui pastabą arba papeikimą. Tačiau praktikoje, be abejo, pasitaiko atvejų, kai darbuotojas netinkamai atlieka savo pareigas, nesilaiko jam …

Derybos. Takoskyra tarp pozicija ir interesais paremtų derybų

  Derybos yra kasdienė mūsų veikla. Deramės kiekvieną dieną, kartais net ir nežinodami to (pradedant nuo to, kad prašoma paskolinti rašymo priemonę, iki derybų dėl sutarties sąlygų).Dauguma asmenų, verslo atstovų akcentuoja antrąją derybų stadiją, kai asmuo sėdi su oponentu tame pačiame …

Išradimo atitikties patentabilumo kriterijams, taikant MTEP lengvatą, pagrindimas

  Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtros (MTEP) veiklą vykdantiems vienetams ir šioje veikloje sukurtam turtui skirta lengvata, sąlygos ir konkretūs reikalavimai jai taikyti yra reglamentuoti Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 7–10 dalyse.Šios lengvatos esmė ta, kad apmokestinamojo pelno dalis, nustatyta pagal …

Kaip sutaupyti pinigų, perkant motociklą

Emilija BERTAŠIŪTĖ Kiekvienas vairuotojas trokšta įsigyti savo svajonių motociklą, tačiau didelės kainos ir mažas pasirinkimas neretai kliudo šią svajonę įgyvendinti. Kaip išsirinkti kainos ir kokybės santykį atitinkantį motociklą? Koks metų laikas tinkamiausias paieškoms? Pirkite motociklą ne sezono metuAutomobilis gali būti naudojamas ištisus …

Kito mokestinio laikotarpio nustatymas

 Į ką reikėtų atkreipti dėmesį vienetams, nustatant mokestinį laikotarpį, nesutampantį su kalendoriniais metais? Pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 6 straipsnio nuostatas, pelno mokesčio mokestinis laikotarpis yra mokestiniai metai, kurie paprastai sutampa su kalendoriniais metais, t. y. prasideda kalendorinių metų sausio 1 …

Už pasirodymą moka ne tik žiūrovai, bet ir atlikėjai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 36 (1188) Užsienio atlikėjų pajamų apmokestinimasKai užsienio atlikėjas – fizinis asmuoUžsienio atlikėjo pajamų mokesčio objektas Lietuvoje yra pajamos, gautos (uždirbtos) iš atlikėjo veiklos, vykdomos Lietuvoje. Nėra svarbu, iš ko – Lietuvos ar užsienio fizinio / juridinio asmens, tokios pajamos …

Už pasirodymą moka ne tik žiūrovai, bet ir atlikėjai (1)

  Eidami į mokamą renginį, mes neišvengiamai už jį mokame pirkdami bilietus, tačiau už jį moka ir renginio atlikėjai. Kada ir kaip atlikėjai turi mokėti pajamų ar pelno mokestį už atlikėjo veiklą, detalizuojama šiame straipsnyje.Tiek pelno, tiek gyventojų pajamų apmokestinimo tikslais …

Dėl darbo sutarties sudarymo tarp fizinių asmenų

  Praktikoje galima susidurti su atvejais, kai individualia veikla užsiimantis asmuo nori pasamdyti pagalbininką, kuris bus kviečiamas kartais (ne kiekvieną dieną) atlikti tam tikrus darbus skirtinguose objektuose. Taigi aptarkime, kokia (darbo ar kita civilinė) sutartis turėtų būti pasirašoma tarp šių asmenų …

Dėl mamadienių ir tėvadienių suteikimo tvarkos pakeitimų

  Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo tam tikrų Darbo kodekso (DK) straipsnių, tarp kurių yra reglamentuojančių papildomas garantijas darbuotojams, auginantiems vieną ar daugiau vaikų, pakeitimai. Atsižvelgiant į tai, praktikoje kyla nemažai klausimų, susijusių su tokių garantijų galimybėmis ir jų …

Dėl kai kurių Darbo kodekso pakeitimų įgyvendinimo

  2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo tam tikri Darbo kodekso (DK) pakeitimai. Dėl jų teisingo aiškinimo ir tinkamo taikymo praktikoje jau pasitaiko klausimų. Aptarkime dažniausiai kylančius neaiškumus.Naujos redakcijos DK 36 str. 2 dalyje, be kita ko, numatyta, kad, jei terminuota darbo sutartis …

Kuriais atvejais pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra pripažįstamos dovanų įsigijimo išlaidos?

  Dovanų apmokestinimas priklauso nuo pagrindinių dalykų, t. y. nuo to, kada, kas ir kaip jas dovanoja. Dovana − tai dovanotojo (įmonės ar gyventojo) neatlygintinai apdovanotojo nuosavybėn perduotas turtas (nekilnojamasis ar kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai). Dovana laikoma ir turtinės teisės (reikalavimo) kitai …

Muitinės auditoriaus patarimai: ko tikėtis ir kaip elgtis patikrinimo metu? (II)

  Muitinei atliekant patikrinimą įmonėje, skirkite atsakingą asmenį, kuris žino savo teises bei pareigas ir atitinkamai gali instruktuoti kitus dalyvaujančius darbuotojus. Taip negaišite laiko nebūtiniems darbams bei svarstymams ir užtikrinsite efektyvią audito eigą. Taip pat kviečiame sužinoti, kokios klaidos dažniausiai nustatomos …

Muitinės auditoriaus patarimai: ko tikėtis ir kaip elgtis patikrinimo metu? (I)

  Iš verslo sulaukiame įvairių klausimų apie muitinės patikrinimus įmonėse (t. y. atvykstant į įmonės patalpas). Ir ne vien tik iš tų, kurie su tokiais patikrinimais susiduria pirmą kartą. Be kita ko, ši tema yra aktuali įmonių finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojams, …

Komandiruotės poilsio dienomis

  Atsižvelgiant į darbo organizavimo ypatumus, neretai darbuotojams tenka išvažiuoti į komandiruotę savaitgaliais, kad galėtų pradėti darbą nuo pirmadienio arba dalyvauti tam tikruose renginiuose, organizuotuose poilsio dienomis. Praktikoje tenka susidurti su klausimais dėl komandiruočių poilsio, švenčių dienomis traktavimo – ar jos …

Psichologinis smurtas darbe

  Praktikoje kartais tenka susidurti su situacijomis, kai darbuotojas verčiamas atlikti veiksmus, kurių savo gera valia nesutiktų daryti, pavyzdžiui, dirbti už mažesnį atlyginimą, pereiti į žemesnes pareigas, dirbti nepalankiu ir netolygiu darbo grafiku, išeiti iš darbo „savo noru“ ir panašiai.Jeigu darbuotojas …

Darbas per karščius

 Pastaruoju metu labai aktualios problemos, susijusios su darbo organizavimu, esant itin karštiems orams. Kaip įprasta, „netikėtai“ atėjo tikra vasara ir dirbti, kai termometras rodo per 30 laipsnių, yra labai sunku, ypač tuos darbus, kurie ir taip atliekami šiltesnėmis, nei įprasta, …

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

  Praktikoje tenka susidurti su atvejais, kai žmogus įsidarbina įmonėje, dirba, tačiau po kurio laiko sužino, kad yra atleistas iš darbo dėl jam nežinomų priežasčių. Be to, darbdavys nepateikė duomenų apie jo darbą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, nesumokėjo darbo užmokesčio …

Dėl kelionės į darbą laiko kompensavimo

  Neretai praktikoje pasitaiko atvejų, kai darbai organizuojami skirtinguose objektuose. Pavyzdžiui, kelių tiesimo darbai, įvairių objektų statybos ir panašiai. Tokiose situacijose pagrįstai kyla klausimas, ar darbdavys turėtų įskaičiuoti ir apmokėti kelionės trukmę iki tam tikro objekto, pavyzdžiui, iš Vilniaus į Klaipėdą …