Kada gauta parama privalo būti įtraukta į pelno nesiekiančios organizacijos pelno mokesčio bazę?

  Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 4 str. 6 dalyje yra nustatyta atskira pelno mokesčio bazė gautai paramai, panaudotai ne pagal Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) nustatytą paramos paskirtį, ir grynaisiais pinigais iš to paties paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį gautos paramos dalis, viršijanti …

Dėl bendradarbių pavadavimo atostogų metu

  Atostogų metas vis dar tęsiasi, todėl dažnai susiduriame su klausimais dėl kolegų pavadavimo jų atostogų metu: ar darbdavys turi mokėti už pavadavimą; ar kolegų pavadavimas laikomas papildomu darbu, už kurį darbdavys turi atsiskaityti? Taigi ką reglamentuoja Darbo kodeksas (DK) dėl …

Dėl nuotolinio darbo organizavimo ir sąlygų

  Pastaruoju metu yra gana populiarus darbo organizavimas nuotoliniu būdu. Vis dažniau darbas atliekamas ne įprastoje, darbdavio nurodytoje darbo vietoje, o namuose, kitame mieste ar net kitoje valstybėje. Taikant tokį darbo organizavimo būdą, kyla vis daugiau klausimų dėl įvairių sąlygų nustatymo …

Kada taikoma lengvata?

  Panagrinėkime, ar įmonės pačios sukurtas ir realizuotas intelektinis produktas, pavyzdžiui, sukurtos tam tikros kompiuterinės programos ir tam tikrų gaminių projektai ar internetinės parduotuvės, galėtų būti laikytinas savo pačios pagaminta produkcija, atitinkančia Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 58 str. 16 d. 3 dalyje nustatytus reikalavimus? …

Dėl darbo sutarties nutraukimo, esant svarbioms priežastims

  Praktikoje neretai susiduriama su situacijomis, kai darbuotojas priverstas išeiti iš darbo, kadangi nebegali dirbti dėl pablogėjusios sveikatos. Žmonės kartais domisi, ar dėl bet kurio sveikatos sutrikimo galima nutraukti darbo sutartį, ar tai galbūt turėtų būti profesinė liga; ar turi būti …

Dėl nemokamų atostogų limitų

  Darbo kodeksas (DK), be kita ko, reglamentuoja darbuotojo poilsio laiką. Pagrindinis laikotarpis, per kurį darbuotojas turi pailsėti ir atgauti darbingumą, yra kasmetinės mokamos atostogos. Beje, dėl įvairių priežasčių ar gyvenimo aplinkybių darbuotojams kartais neužtenka darbdavio suteikiamų ir įstatymo reglamentuojamų atostogų, …

Dėl darbo krūvio padidėjimo ir apmokėjimo

  Praktikoje teko susidurti su įdomia situacija, kai darbdavys galimai nesąžiningai bandė didinti darbuotojo darbo krūvį. Darbuotojas paaiškino, kad, sudarant darbo sutartį, žodžiu susitarė su darbdaviu dėl tam tikro kiekio objektų aptarnavimo per mėnesį, tačiau, laikui bėgant, darbdavys vis padidindavo šių …

Dėl pelno nesiekiančių vienetų pildomos metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formos (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (1210) Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas ir rezultatų įrašymas PLN204N formos II dalies laukeliuoseJeigu PNV vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), kaip numatyta PMĮ 2 str. 18 dalyje, jis 24B laukelyje įrašo mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7–10 dalių nuostatas, pelno …

Dėl pelno nesiekiančių vienetų pildomos metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formos (1)

  Artėjant metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo terminui, t. y. birželio 15 d., trumpai apžvelgsime pelno nesiekiantiems vienetams būdingus pelno mokesčio apskaičiavimo bei pajamų ir joms tenkančių sąnaudų įrašymo metinėje pelno mokesčio deklaracijoje klausimus. Lietuvos vienetai, kurie pagal Pelno mokesčio …

Dėl darbo vietos pakeitimo, grįžus iš vaiko priežiūros atostogų

  Pasitaiko atvejų, kai grįžusiam iš vaiko priežiūros atostogų darbuotojui darbdavys negali pasiūlyti jokio darbo, nes vietoje jo jau priimtas kitas darbuotojas, kuris galbūt labiau tenkina darbdavio lūkesčius. Dar būna atvejų, kai darbuotojas nori grįžti iš vaiko priežiūros atostogų anksčiau suderinto …

Dėl priedo panaikinimo

  Susidūrėme su neįprasta situacija – darbdavys nusprendė panaikinti prieš dvejus metus darbuotojui paskirtą ir išmokėtą priedą prie darbo užmokesčio ir reikalauja grąžinti pinigus arba ketina išskaičiuoti sumokėtą priedą iš darbo užmokesčio. Taigi šiame straipsnyje aptarkime, ar galimi tokie veiksmai ir …

Dėl priverstinių atostogų

  Neretai gaunami panašaus pobūdžio darbuotojų paklausimai: ar darbdavys gali per prievartą reikalauti, kad darbuotojas išeitų kasmetinių atostogų, jeigu dėl nuo darbuotojo nepriklausančių priežasčių sumažėja darbo krūvis; ar turi būti, tokiais atvejais, skelbiama prastova. Paanalizuokime tokių situacijų teisinį reglamentavimą.Darbdavys neturi teisės …

Darbo santykių pabaiga darbdavio iniciatyva

 Išeitinė išmoka – įstatymo numatyta piniginė išmoka, mokama darbdavio, nutraukiančio darbo santykius savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, arba dėl darbdavio likvidavimo, jeigu jo darbo prievolių nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. Esant minėtoms aplinkybėms (DK 57 str.), darbuotojui sumokama jo …

Nelegalus darbas: kokių klaidų vengti darbdaviams?

  2022 m. administraciniuose teismuose buvo išnagrinėtos 23 bylos dėl Užimtumo įstatymo pažeidimo, kitaip tariant, dėl baudų, skirtų darbdaviams už nelegalų darbą, teisėtumo. Ir nors ginčų dėl nelegalaus darbo, pasiekusių teismus per 2022 m., skaičius neatrodo didelis, net 22 iš 23 bylų darbdaviai …

Pelno mokesčio įstatymo naujovės 2023 m.

  Šiame straipsnyje aptarsime Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) pagrindinius pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2023 m. ir gali būti aktualūs apskaitą tvarkantiems asmenims bei įmonių vadovams. Straipsnyje PMĮ pakeitimus aptarsime ne pagal PMĮ straipsnių aktualumą visuomenei, o pagal jų nuoseklumą. Pakeitimai, susiję su …

Darbo apmokėjimo sistemos viešumas

  Pastaruoju metu darbo teisinius santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai keitėsi itin dažnai. Tai, be kita ko, lėmė įsipareigojimai įgyvendinti tam tikrus Europos Sąjungos reikalavimus šalių narių nacionalinės teisės sistemoms ir tikslas padaryti darbo teisinius santykius skaidresnius ir nediskriminuojančius. Tačiau praktikoje, …

Statybos rangos sutartyje įtvirtintos fiksuotos kainos keitimo galimybės ir būdai

  Vis dažniau pasitaiko atvejų, kai klientai kreipiasi, klausdami, ar rangovas gali kelti rangos sutartyje nustatytą darbų kainą ir ar toks kainos kėlimas yra teisėtas. Šį kartą aptarkime tik dažniausiai pasitaikantį variantą, t. y. statybos rangos sutarties šalių susitarimą dėl fiksuotos kainos.Remiantis …

Kodėl e. komercijos platformoms svarbu tinkamai parengti prekybos ir paslaugų teikimo sutarčių sąlygas su vartotojais?

Simonas MILAŠIUSAdvokatų profesinės bendrijos „Prevence“ komercinės teisės ekspertasLinas JUREVIČIUSTeisinio dizaino ekspertasEdgaras MARGEVIČIUSVadovaujantis partneris ir advokatas Vienas iš daugelio pandemijos rezultatų – spartus tradicinių prekybos įmonių persikėlimas į elektroninę erdvę ir rekordinis vartotojų antplūdis. Nenuostabu, kad, išaugus e. komercijos sektoriaus pardavimų apimtims, …

Dėl darbo drausmės pažeidimo

  Po paskutinio Darbo kodekso (DK) pakeitimo jame nebeliko drausminių nuobaudų instituto, t. y. darbdavys neturi įstatyminio pagrindo už darbo drausmės pažeidimus skirti darbuotojui pastabą arba papeikimą. Tačiau praktikoje, be abejo, pasitaiko atvejų, kai darbuotojas netinkamai atlieka savo pareigas, nesilaiko jam …

Derybos. Takoskyra tarp pozicija ir interesais paremtų derybų

  Derybos yra kasdienė mūsų veikla. Deramės kiekvieną dieną, kartais net ir nežinodami to (pradedant nuo to, kad prašoma paskolinti rašymo priemonę, iki derybų dėl sutarties sąlygų).Dauguma asmenų, verslo atstovų akcentuoja antrąją derybų stadiją, kai asmuo sėdi su oponentu tame pačiame …