Tarpinis prestižo nuvertėjimo testas pandemijos metu

 Pandemija paveikė daugelio subjektų finansinę veiklą. Tai pasireiškė ir prognozuojant būsimus pinigų srautus, apskaičiuojant pajamas. Todėl daugeliui įmonių tenka atidžiai ir iš naujo įvertinti savo procesus, susijusius ir su prestižo vertės sumažėjimu. Šį procesą apsunkina netikrumas dėl pandemijos trukmės ir …

Įsigijote žemę projektui vystyti? Kaip ją įtraukti į apskaitą?

 Svarstome galimybę pradėti statyti namus, skirtus parduoti. Kaip šiuo atveju reikėtų elgtis su žeme? Kaip traukti į apskaitą, ar tai galėtų būti atsargos?Vienareikšmio atsakymo nėra, priklauso nuo situacijos. Jei tai – nekilnojamojo turto plėtros sutartis, kuri iš tikrųjų pagal ekonominę prasmę …

Įmonę likviduoti ar sustabdyti?

 Pastaraisiais metais verslininkai, susidūrę su veiklos apribojimais, klientų ir partnerių atsiskaitymų vėlavimu, užsakymų mažėjimu, vis dažniau kelia klausimą dėl juridinio asmens veiklos tęstinumo. Dalis jų, nebenorėdami didinti skolų naštos, svarsto apie galimus įmonės pabaigos scenarijus. Dažnas domisi, kokį būdą turėtų …

2020 m. finansinių ataskaitų rengimas, veikiant COVID-19 padariniams

 Metinių finansinių ataskaitų svarba nuolat auga. Investuotojai ir kiti rinkos dalyviai tikisi, kad dabartinė finansinė informacija bus patikima, išsami ir pateikta kuo greičiau. Tokia finansinė informacija turėtų patikimai pateikti ir visų reikšmingų 2020 finansinių metų įvykių padarinius. Tokie įvykiai tikrai …

Veiklos tęstinumo dėl COVID-19 padarinių vertinimas, sudarant 2020 metų finansines ataskaitas

 COVID-19 pandemija ne­abejotinai turi reikšmingą poveikį visoms socialinio ir ekonominio gyvenimo sritims. Jos pasekmės reikšmingos: laikinas tam tikros veiklos draudimas arba jos vykdymas nauju režimu, gamybos ir tiekimo grandinės tęstinumo sutrikimai, laikini apribojimai, daugelio prekių ir paslaugų paklausos sumažėjimas. Įvairių …

Kaip pradėti verslą, kai kišenėje švilpauja vėjai, ir ką daryti, jeigu nepasiseks?

 Viena dažniausių baimių, trukdančių pradėti verslą, yra manymas, kad neturime pakankamo finansinio kapitalo jam pradėti. Kitiems atrodo, kad, jeigu startuos nesolidžiai, neturės padoraus biuro, jais niekas nepatikės, atsisakys jų paslaugų, nes jie atrodys tiesiog nepatikimi.Bet turbūt daugeliui teko girdėti apie …

Kibernetinis saugumas apskaitoje: į ką turėtų atkreipti dėmesį buhalteriai?

 Buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantys asmenys, turintys prieigą prie neskelbtinos finansinės informacijos ir kitų klientų asmens duomenų, šiandien yra vienas pagrindinių kibernetinių nusikaltėlių taikinių. Elektroninėje terpėje dirbantys buhalteriai patiria įvairių rūšių išpuolių, todėl jie turėtų būti itin budrūs dėl galimų sukčių. …

Iš akcininkų gautų paskolų mokestiniai aspektai (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 34 (1090) Ar įmonė, už suteiktą paskolą išmokėdama palūkanas gyventojui (akcininkui), turi prievolę išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį?Įmonės išmokamos palūkanos už akcininko jai suteiktą paskolą laikomos akcininko pajamomis, kurios apmokestinamos taikant GPMĮ 6 str. 1 dalyje nustatytą 15 proc. pajamų …

Iš akcininkų gautų paskolų mokestiniai aspektai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 34 (1090) Įmonė sudarė paskolos sutartį su akcininku (fiziniu ir (ar) juridiniu asmeniu), kurioje numatytos palūkanos, atitinkančios tikrąją rinkos kainą. Ar, apskaičiuojant pelno mokestį, mokėtinos palūkanos leidžiamaisiais atskaitymais tampa, kai jos apskaičiuojamos, ar jų išmokėjimo momentu?Pagal PMĮ 7 …

Iš akcininkų gautų paskolų mokestiniai aspektai (1)

 Vis daugiau įmonių, Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos laikotarpiu ieškodamos veiklos finansavimo šaltinių, nusprendžia skolintis iš akcininkų. Straipsnyje klausimų ir atsakymų forma nagrinėsime akcininkų suteiktų paskolų mokestinius ypatumus, aptarsime, kokios galimos mokestinės rizikos.  Ar akcininkai gali skolinti bendrovei piniginių lėšų?Pagrindines bendrovės akcininkų …

Sugadintų prekių apskaita

 Vykdant verslą sunku išvengti situacijų, kai sugadinamos įmonės prekės. Kaip turėtų būti apskaitomas sugadintų prekių likvidavimas (sunaikinimas)?Prekės gali būti sugadintos įvairiais būdais. Tai gali būti jų galiojimo laiko pabaiga, mechaniniai pažeidimai vežant, žala, atsirandanti dėl atsitiktinių įvykių, tokių kaip gaisras …

Sezoniniai išpardavimai buhalterinėje apskaitoje

 Birželio ir liepos mėnesiais daugelis įmonių vykdo vasaros išpardavimus. Kaip sezoniniai išpardavimai turi būti parodyti ūkio subjekto apskaitoje? Ar turėtų būti taikomos bendrosios taisyklės, kaupimo ir palyginimo principai? Prekybos nuolaidos, kainų sumažinimas, taip pat papildomos išlaidos, susijusios su pardavimo organizavimu, …

Ar pagal TFAS būtina iš naujo įvertinti nuomos terminą?

 Atsakydamos į dėl koronaviruso susidariusį netikrumą, įmonės priima verslo sprendimus, turinčius įtakos ir jų nuomos sutartims. Todėl gali tekti iš naujo įvertinti nuomos sutartis, kuriose yra jų pratęsimo ir nutraukimo sąlygų, kad būtų galima nustatyti, ar pasikeitė nuomos terminas. Bet …

Valstybės parama įmonei: kaip pripažinti apskaitoje?

 Lietuva, kaip ir kitos šalys, reaguodama į koronaviruso protrūkį, įgyvendina įvairias priemones, palaikančias įmonių veiklą ir skatinančias ekonomiką. Įmonės turi įvertinti visą valstybės teikiamą pagalbą, kurią jos gali gauti, ir atitinkamai apskaityti. Todėl svarbu atsakyti į šiuos klausimus:– Ar įmonės …

Atidėjinių sudarymas

 Visais atvejais, įskaitant ir susijusius su koronavirusu, atidėjiniai gali būti pripažįstami, jei yra tenkinami šie atidėjinių pripažinimo bendrieji požymiai, t. y.:1) įmonė turi teisinį įpareigojimą arba neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė praeities įvykiai ir paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną jie egzistuoja,2) tikėtina, …

Dėl koronaviruso kylantys finansinės atskaitomybės klausimai

 Koronavirusas paveiks daugelio įmonių veiklos rezultatus. Poveikis gali būti tiek tiesioginis, tiek netiesioginis ir gali skirtis atsižvelgiant į įvairius faktus bei aplinkybes, įskaitant įmonės veiklos sritį, vietą, klientų ir tiekėjų įvairovę bei koronaviruso protrūkio trukmę.Atsižvelgiant į dabartines rinkos sąlygas ir …

Galimybė pasinaudoti investicijų lengvata

 Artėjant Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U) pateikimo terminui, svarbu atkreipti dėmesį, kad investicinius projektus vykdantys pelno mokesčio mokėtojai, kurių pajamos apmokestinamos Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nustatyta tvarka, pateikdami metinės pelno mokesčio deklaracijos formą už 2019 metų …

Prekių (paslaugų), kurias sunaudoja darbuotojai asmeniniais tikslais, PVM atskaita (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (1070) Keli pavyzdžiai dėl transporto priemonių naudojimo darbuotojų asmeniniais tikslais ir taksi paslaugų įsigijimo Įmonė, PVM mokėtoja, išsinuomojo lengvąjį automobilį (skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones). Išsinuomotu lengvuoju automobiliu gali naudotis visi darbuotojai darbo reikalais (pvz., vykti …

Netikrumas dėl koronaviruso: į ką atkreipti dėmesį?

 Dėl koronaviruso susidariusi padėtis ir poveikis įmonių veiklai sparčiai kinta, taip pat kai kurios įmonės nėra tikros ir dėl ateities. Paskelbus karantiną, uždarius sienas, kyla didelė rizika verslui, įmonių finansinei būklei ir veiklos rezultatams. O ir įmonės šiuo neapibrėžtu laiku …

Apsidraudimo priemonių vertinimas pandemijos metu

 Apsidraudimo priemone laikoma išvestinė finansinė priemonė, naudojama apsidrausti nuo rizikos, kylančios finansiniam turtui ar finansiniam įsipareigojimui, ar jų grupei. Ūkio subjekto vadovybė turėtų įvertinti dėl koronaviruso susidariusios padėties poveikį ir apsidraudimo sandorių apskaitai, taip pat ar ūkio subjekto turimos apsidraudimo …