Ilgalaikio darbo išmoka

  Situacijose, kai darbuotojas daug metų dirba vienoje darbovietėje, yra geras ir sąžiningas darbuotojas, tačiau dėl nuo darbdavio ir darbuotojo nepriklausančių aplinkybių įmonėje vyksta tam tikri pakeitimai, ypač sunku spręsti klausimą dėl tokio darbuotojo atleidimo iš darbo. Atsižvelgiant į tai, darbuotojams, …

Dėl „priverstinių“ atostogų

  Atėjo visų taip laukiamas vasaros atostogų laikotarpis. Kad ir kaip būtų keista, praktikoje pasitaiko situacijų, kai darbuotojas piktybiškai nenori pasinaudoti jam priklausančiomis atostogomis, nesutinka derinti atostogų grafiką ar pateikti informaciją apie jam tinkamą atostogų laiką. Tai, kaip elgtis darbdaviui tokioje …

Dėl darbo vietos išsaugojimo po vaiko priežiūros atostogų

  Neretai praktikoje susiduriama su situacija, kai darbuotoja turi grįžti į darbą po nėštumo ir gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų, tačiau po įvykusių įmonėje pertvarkų jos darbo vietos nebeliko. Kokias garantijas turi darbuotoja ir kokių veiksmų privalo imtis darbdavys, panagrinėsime šiame …

Nario mokestis pelno mokesčio požiūriu

Kaip yra pripažįstami sumokėtas nario stojamasis įnašas ir nario mokestis pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais? Kokie ribojimai yra taikomi?Nario mokestis yra vienas iš pagrindinių pelno nesiekiančių vienetų gaunamo finansavimo šaltinių, skirtų šių vienetų įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.Pagal Pelno mokesčio įstatymą (PMĮ), …

Dėl darbuotojo piktnaudžiavimo savo teisėmis

 Kartais nusivylęs darbdavys kreipiasi patarimo − kaip jam elgtis su, jo manymu, piktnaudžiaujančiu darbo laiku darbuotoju. Pavyzdžiui, darbuotojas, dirbantis pagal iš anksto patvirtintą tikslų darbo grafiką, kurio darbo pobūdis nesudaro galimybės dirbti nuotoliniu būdu, pastoviai, kelis kartus per mėnesį, prašo …

Pagrindiniai aspektai teisingam MTEP lengvatų taikymui

  Vienetai, vykdantys mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), turi galimybę pasinaudoti net keliomis pelno mokesčio lengvatomis. Tam, kad būtų užtikrintai saugu, kad lengvatos pritaikytos teisingai, vienetai, turėtų patys pasitikrinti šiais pagrindiniais aspektais ir atsakyti sau į keletą pagrindinių …

Dėl sveikatinimo atostogų

 Pastaruoju metu visuomenėje aktyviai aptarinėjamos vadinamosios sveikatinimo atostogos. Tenka išgirsti, kad Darbo kodekse (DK) jos numatytos ir kad darbuotojui priklauso 3 dienos sveikatos gerinimo atostogų. Su tuo susiję ir nemažai klausimų, pavyzdžiui, ar sveikatos gerinimo atostogos priklauso kiekvienam darbuotojui; ar šios …

Pratęstas apmokestinamojo pelno sumažinimo lengvatos taikymas, vykdant investicinį projektą

  Svarbu atkreipti dėmesį, kad investicijų pelno mokesčio lengvatos taikymo terminas pratęstas iki 2028 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Seimas 2023 m. gruodžio 5 d. priėmė Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 17-2 ir 46-1 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2296, kuriuo dar 5 metams pratęstas investicinių projektų …

Atostogų perkėlimas, pasikeitus darbdaviui

 Praktikoje neretai tenka išgirsti klausimų, susijusių su atostogų suteikimo, o tiksliau, perkėlimo, galimybėmis, kai pasikeičia darbdavys. Pavyzdžiui, vyksta įmonės reorganizavimas ir įmonė bus prijungta prie kitos. Ar tokiu atveju persikelia darbuotojų sukauptos nepanaudotos atostogos ir jie galės eiti atostogų pagal …

Dėl darbo laiko normos taikant suminę darbo laiko apskaitą

  Gana dažnai įmonės pasinaudoja Darbo kodekso (DK) nustatytu darbo ir poilsio laiko organizavimo būdu – taiko suminę darbo laiko apskaitą. Praktikoje tenka susidurti su klausimais, kaip apskaičiuoti ir atitinkamai apmokėti darbuotojo darbą, jei jis per suminės darbo laiko apskaitos laikotarpį sirgo …

Dėl darbo vietos išsaugojimo po vaiko priežiūros atostogų

  Viena iš tikslinių atostogų rūšių – vaiko priežiūros atostogos. Neretai tenka susidurti su situacijomis, kai, darbuotojui būnant vaiko priežiūros atostogose, įmonėje vyksta tam tikri pakeitimai, pertvarkos ir panašiai. Darbdavys kartais priima vietoje darbuotojo, išėjusio auginti vaiką atostogų kitą asmenį, kuris galbūt …

Dėl darbuotojo patikrinimo

  Praktikoje pasitaiko situacijų, kai darbdaviui kyla įtarimų dėl darbuotojo tinkamo pasirengimo dirbti konkrečią dieną, o tiksliau – dėl darbuotojo blaivumo. Pavyzdžiui, patikrinus darbuotoją alkotesteriu, metrologiškai patikrintas ir tvarkingas alkotesteris parodo 0,00 promilių, bet darbdaviui visgi kyla įtarimų, kad darbuotojas yra apsvaigęs nuo …

Skundų ir ginčų mobingo darbe klausimais nagrinėjimas

  Darbe praleidžiame beveik trečdalį savo gyvenimo, todėl labai svarbu, kad darbo sąlygos būtų visomis prasmėmis tinkamos ir saugios. Ypač svarbu, kad santykiai su darbdavio atstovais ir kolegomis bendradarbiais būtų draugiški, geranoriški, atviri, o klimatas darbe – sveikas ir motyvuojantis dar geriau …

Dėl darbo sąlygų keitimo tvarkos

  Dažnai darbo sutartyje sulygstama dėl pagrindinės darbo užmokesčio mokėjimo dalies ir priedų. Taip pat tenka matyti, kad darbo sutartyje nekonkretizuojama, kokie priedai ir už ką priklauso darbuotojui. Toks neapibrėžtumas gali sudaryti pagrindą darbo ginčui. Tokiais atvejais darbuotojai teiraujasi, ar darbdavys …

Beviltiškos skolos

  Kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis įmonės skolos laikomos beviltiškomis ir atskaitomos iš pajamų? Beviltiškos skolos ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais pripažįstamos vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 25 straipsnio nuostatomis.Skolų pripažinimas beviltiškomis yra procesas, kurio metu įrodinėjamas asmens skolos ar jos dalies beviltiškumas, pastangos …

Dėl sezoninio darbo reglamentavimo

  Šiame straipsnyje aptarsime sezoninio darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo ypatumus. Sezoninio darbo sutarties rūšį reglamentuoja Darbo kodekso (DK) 100 straipsnis, pagal kurį sezoninio darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais darbais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne …

Kada gauta parama privalo būti įtraukta į pelno nesiekiančios organizacijos pelno mokesčio bazę?

  Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 4 str. 6 dalyje yra nustatyta atskira pelno mokesčio bazė gautai paramai, panaudotai ne pagal Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) nustatytą paramos paskirtį, ir grynaisiais pinigais iš to paties paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį gautos paramos dalis, viršijanti …

Dėl bendradarbių pavadavimo atostogų metu

  Atostogų metas vis dar tęsiasi, todėl dažnai susiduriame su klausimais dėl kolegų pavadavimo jų atostogų metu: ar darbdavys turi mokėti už pavadavimą; ar kolegų pavadavimas laikomas papildomu darbu, už kurį darbdavys turi atsiskaityti? Taigi ką reglamentuoja Darbo kodeksas (DK) dėl …

Dėl nuotolinio darbo organizavimo ir sąlygų

  Pastaruoju metu yra gana populiarus darbo organizavimas nuotoliniu būdu. Vis dažniau darbas atliekamas ne įprastoje, darbdavio nurodytoje darbo vietoje, o namuose, kitame mieste ar net kitoje valstybėje. Taikant tokį darbo organizavimo būdą, kyla vis daugiau klausimų dėl įvairių sąlygų nustatymo …

Kada taikoma lengvata?

  Panagrinėkime, ar įmonės pačios sukurtas ir realizuotas intelektinis produktas, pavyzdžiui, sukurtos tam tikros kompiuterinės programos ir tam tikrų gaminių projektai ar internetinės parduotuvės, galėtų būti laikytinas savo pačios pagaminta produkcija, atitinkančia Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 58 str. 16 d. 3 dalyje nustatytus reikalavimus? …