Nuotolinis darbas iš užsienio

  Pastaruoju metu itin išpopuliarėjo darbo funkcijų atlikimas nuotoliniu būdu. Didžiulė dalis darbų Lietuvoje persikėlė į nuotolinį formatą, tačiau praktikoje pasitaiko klausimų, susijusių su nuotolinio darbo organizavimo ypatybėmis, kai darbuotojas yra užsienio šalyje. Aptarkime, ar skiriasi darbo organizavimas nuotoliniu būdu nuo …

Dėl ukrainiečių darbo organizavimo klausimų

 Vis daugiau Ukrainos piliečių dėl siaubingo karo palieka savo gimtąjį kraštą ir atvyksta į Lietuvą. Sudarant ukrainiečiams sąlygas dirbti ir užsidirbti, darbdaviams kyla tam tikrų jų darbo organizavimo klausimų. Dažnai klausiama dėl ukrainiečių komandiravimo į Europos šalis galimybių, taip pat …

Dėl spaudimo išeiti iš darbo

  Praktikoje pasitaiko situacijų, kai darbdavys ieško būdų optimizuoti darbo procesą, pasiekti geresnių rezultatų, gauti daugiau pelno ir tais tikslais ieško darbuotojų, galinčių greičiau dirbti už mažesnį atlyginimą. Pavyzdžiui, darbuotojas susirgo, jo ligos metu buvo priimtas kitas darbuotojas, sutikęs dirbti už …

Dėl darbo užmokesčio ar kitų išmokų mokėjimo grynaisiais pinigais

 Nuo šių metų pradžios įsigaliojo Darbo kodekso (DK) pakeitimai, kuriais įtvirtinta, kad darbo užmokestis darbuotojams turi būti mokamas tik negrynaisiais pinigais, į darbuotojo banko sąskaitą. Praktikoje darbdaviams kyla klausimų, susijusių su šiuo pakeitimu, pavyzdžiui, jei kelių transporto įmonės darbuotojas – vairuotojas, …

Koks valytojų darbo krūvis?

  Viena iš rūšių darbo, kurio neįmanoma atlikti nuotoliniu būdu, – valytojo darbas. Karantino metu valytojai dirbo, o kai darbo dėl suprantamų priežasčių negalima buvo suteikti, jiems turėjo būti skelbiamos prastovos. Praktikoje neretai iškyla klausimų dėl valytojams nustatomo valomo ploto normų, …

Dėl laikinojo įdarbinimo sutarčių sudarymo

 Pastaruoju metu vis dažniau galima susidurti su tokiu darbo organizavimo būdu, kaip laikinasis įdarbinimas. Laikinojo įdarbinimo įmonės priima į darbą laikinuosius darbuotojus ir siunčia juos dirbti pas darbo naudotoją. Nors Lietuvos Respublikos darbo įstatymai nenumato tokios sąvokos, kaip „darbuotojų nuoma“, …

Dėl nuotolinio darbo organizavimo ypatumų

  Ekstremalios situacijos šalyje, kaip ir karantino, metu kasdienybe tapo nuotolinis darbas. Daugelyje įmonių ir įstaigų, kur tai apskritai įmanoma pagal veiklos pobūdį, darbas organizuojamas nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu. Praktikoje kyla nemažai klausimų, susijusių su tokiu darbo organizavimo būdu. …

Dėl atostogų suteikimo dirbantiems keliose įmonėse

 Praktikoje labai dažnai būna, kad darbuotojai dirba ne vienoje, o dviejose ir net daugiau įmonių. Ypač dažnai tokios situacijos pasitaiko medicinos ir švietimo įstaigose. Tokiais atvejais neretai kyla neaiškumų dėl atostogų suteikimo darbuotojui, kuris dirba keliose įstaigose, tvarkos ir eiliškumo.Darbo …

Dėl susitarimo sudaryti darbo sutartį

 Socialiniai tinklai, interneto portalai, masinės informacijos priemonės pilni įvairių darbo pasiūlymų. Kasdien skelbiamos naujos atrankos, konkursai, kviečiami specialistai užimti laisvas darbo vietas. Darbdaviai tikrai aktyviai ieško jiems tinkamų darbuotojų. Poten­cialūs darbuotojai siunčia savo gyvenimo aprašymus, tikėdamiesi įsidarbinti, tačiau ne visada …

Dėl prastovų paskelbimo tvarkos

 Pandemijos ir karantino metu nemažai įmonių susidūrė su ekonominiais sunkumais, dėl ko prireikė skelbti prastovas, keisti darbo organizavimą, mažinti darbų apimtis, darbuotojų darbo krūvius ir net atsisveikinti su darbuotojų kolektyvo dalimi. Priimti tokius sprendimus nelengva, tačiau, iškilus tokiai būtinybei, reikia …

Dėl papildomų atostogų neįgaliam darbuotojui

 Darbo kodeksas (DK) nustato, kad už ilgalaikį nepertraukiamą darbą vienoje darbovietėje darbuotojui priklauso papildomos atostogos. Praktikoje kyla neaiškumų, kai ilgametis darbuotojas turi neįgalumą, kuris taip pat yra pagrindas suteikti ilgesnes, nei įprastai, atostogas. Pavyzdžiui, darbuotojas, įmonėje pradirbęs 25 metus, turi …

Ilgalaikio darbo išmokos biudžetinėse įstaigose

 Darbo kodekso (DK) 57 straipsnyje „Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės“ yra numatyta, kad šiuo pagrindu atleidžiamiems darbuotojams papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje. Paprastai tokias išmokas moka „Sodra“, kuri …

Prekių pardavimo sutartys ir jų sąlygos – kada pripažinti pajamas?

 Prekių pardavimo kanalai gali būti įvairūs, todėl su pardavimu susijusi rizika bei nauda yra skirtingai įvertinama ir, atitinkamai, pajamos įtraukiamos į apskaitą. TarpininkavimasŪkio subjektas, kuriam tenka rizika, susijusi su prekių pardavimu, nebūtinai gali veikti kaip pagrindinis tiekėjas. Dažnai sunku nustatyti, ar …

Skaidote verslą – verta žinoti

 COVID-19 pandemija sustiprino ir, kai kuriais atvejais, pagreitino įmonių sprendimus, paskatindama jas permąstyti strategines kryptis, kad sutelktų dėmesį į tas veiklas, kurios kurtų didžiausią ilgalaikę vertę. Sektoriai, kuriuos labiausiai paveikė pandemija, ieško greitų kapitalo gavimo būdų, kad išvengtų bankroto, esant …

Tarpinis prestižo nuvertėjimo testas pandemijos metu

 Pandemija paveikė daugelio subjektų finansinę veiklą. Tai pasireiškė ir prognozuojant būsimus pinigų srautus, apskaičiuojant pajamas. Todėl daugeliui įmonių tenka atidžiai ir iš naujo įvertinti savo procesus, susijusius ir su prestižo vertės sumažėjimu. Šį procesą apsunkina netikrumas dėl pandemijos trukmės ir …

Įsigijote žemę projektui vystyti? Kaip ją įtraukti į apskaitą?

 Svarstome galimybę pradėti statyti namus, skirtus parduoti. Kaip šiuo atveju reikėtų elgtis su žeme? Kaip traukti į apskaitą, ar tai galėtų būti atsargos?Vienareikšmio atsakymo nėra, priklauso nuo situacijos. Jei tai – nekilnojamojo turto plėtros sutartis, kuri iš tikrųjų pagal ekonominę prasmę …

Įmonę likviduoti ar sustabdyti?

 Pastaraisiais metais verslininkai, susidūrę su veiklos apribojimais, klientų ir partnerių atsiskaitymų vėlavimu, užsakymų mažėjimu, vis dažniau kelia klausimą dėl juridinio asmens veiklos tęstinumo. Dalis jų, nebenorėdami didinti skolų naštos, svarsto apie galimus įmonės pabaigos scenarijus. Dažnas domisi, kokį būdą turėtų …

2020 m. finansinių ataskaitų rengimas, veikiant COVID-19 padariniams

 Metinių finansinių ataskaitų svarba nuolat auga. Investuotojai ir kiti rinkos dalyviai tikisi, kad dabartinė finansinė informacija bus patikima, išsami ir pateikta kuo greičiau. Tokia finansinė informacija turėtų patikimai pateikti ir visų reikšmingų 2020 finansinių metų įvykių padarinius. Tokie įvykiai tikrai …

Veiklos tęstinumo dėl COVID-19 padarinių vertinimas, sudarant 2020 metų finansines ataskaitas

 COVID-19 pandemija ne­abejotinai turi reikšmingą poveikį visoms socialinio ir ekonominio gyvenimo sritims. Jos pasekmės reikšmingos: laikinas tam tikros veiklos draudimas arba jos vykdymas nauju režimu, gamybos ir tiekimo grandinės tęstinumo sutrikimai, laikini apribojimai, daugelio prekių ir paslaugų paklausos sumažėjimas. Įvairių …

Kaip pradėti verslą, kai kišenėje švilpauja vėjai, ir ką daryti, jeigu nepasiseks?

 Viena dažniausių baimių, trukdančių pradėti verslą, yra manymas, kad neturime pakankamo finansinio kapitalo jam pradėti. Kitiems atrodo, kad, jeigu startuos nesolidžiai, neturės padoraus biuro, jais niekas nepatikės, atsisakys jų paslaugų, nes jie atrodys tiesiog nepatikimi.Bet turbūt daugeliui teko girdėti apie …