Už pasirodymą moka ne tik žiūrovai, bet ir atlikėjai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 36 (1188) Užsienio atlikėjų pajamų apmokestinimasKai užsienio atlikėjas – fizinis asmuoUžsienio atlikėjo pajamų mokesčio objektas Lietuvoje yra pajamos, gautos (uždirbtos) iš atlikėjo veiklos, vykdomos Lietuvoje. Nėra svarbu, iš ko – Lietuvos ar užsienio fizinio / juridinio asmens, tokios pajamos …

Už pasirodymą moka ne tik žiūrovai, bet ir atlikėjai (1)

  Eidami į mokamą renginį, mes neišvengiamai už jį mokame pirkdami bilietus, tačiau už jį moka ir renginio atlikėjai. Kada ir kaip atlikėjai turi mokėti pajamų ar pelno mokestį už atlikėjo veiklą, detalizuojama šiame straipsnyje.Tiek pelno, tiek gyventojų pajamų apmokestinimo tikslais …

Dėl darbo sutarties sudarymo tarp fizinių asmenų

  Praktikoje galima susidurti su atvejais, kai individualia veikla užsiimantis asmuo nori pasamdyti pagalbininką, kuris bus kviečiamas kartais (ne kiekvieną dieną) atlikti tam tikrus darbus skirtinguose objektuose. Taigi aptarkime, kokia (darbo ar kita civilinė) sutartis turėtų būti pasirašoma tarp šių asmenų …

Dėl mamadienių ir tėvadienių suteikimo tvarkos pakeitimų

  Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo tam tikrų Darbo kodekso (DK) straipsnių, tarp kurių yra reglamentuojančių papildomas garantijas darbuotojams, auginantiems vieną ar daugiau vaikų, pakeitimai. Atsižvelgiant į tai, praktikoje kyla nemažai klausimų, susijusių su tokių garantijų galimybėmis ir jų …

Dėl kai kurių Darbo kodekso pakeitimų įgyvendinimo

  2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo tam tikri Darbo kodekso (DK) pakeitimai. Dėl jų teisingo aiškinimo ir tinkamo taikymo praktikoje jau pasitaiko klausimų. Aptarkime dažniausiai kylančius neaiškumus.Naujos redakcijos DK 36 str. 2 dalyje, be kita ko, numatyta, kad, jei terminuota darbo sutartis …

Kuriais atvejais pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra pripažįstamos dovanų įsigijimo išlaidos?

  Dovanų apmokestinimas priklauso nuo pagrindinių dalykų, t. y. nuo to, kada, kas ir kaip jas dovanoja. Dovana − tai dovanotojo (įmonės ar gyventojo) neatlygintinai apdovanotojo nuosavybėn perduotas turtas (nekilnojamasis ar kilnojamasis daiktas, vertybiniai popieriai, pinigai). Dovana laikoma ir turtinės teisės (reikalavimo) kitai …

Muitinės auditoriaus patarimai: ko tikėtis ir kaip elgtis patikrinimo metu? (II)

  Muitinei atliekant patikrinimą įmonėje, skirkite atsakingą asmenį, kuris žino savo teises bei pareigas ir atitinkamai gali instruktuoti kitus dalyvaujančius darbuotojus. Taip negaišite laiko nebūtiniems darbams bei svarstymams ir užtikrinsite efektyvią audito eigą. Taip pat kviečiame sužinoti, kokios klaidos dažniausiai nustatomos …

Muitinės auditoriaus patarimai: ko tikėtis ir kaip elgtis patikrinimo metu? (I)

  Iš verslo sulaukiame įvairių klausimų apie muitinės patikrinimus įmonėse (t. y. atvykstant į įmonės patalpas). Ir ne vien tik iš tų, kurie su tokiais patikrinimais susiduria pirmą kartą. Be kita ko, ši tema yra aktuali įmonių finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojams, …

Komandiruotės poilsio dienomis

  Atsižvelgiant į darbo organizavimo ypatumus, neretai darbuotojams tenka išvažiuoti į komandiruotę savaitgaliais, kad galėtų pradėti darbą nuo pirmadienio arba dalyvauti tam tikruose renginiuose, organizuotuose poilsio dienomis. Praktikoje tenka susidurti su klausimais dėl komandiruočių poilsio, švenčių dienomis traktavimo – ar jos …

Psichologinis smurtas darbe

  Praktikoje kartais tenka susidurti su situacijomis, kai darbuotojas verčiamas atlikti veiksmus, kurių savo gera valia nesutiktų daryti, pavyzdžiui, dirbti už mažesnį atlyginimą, pereiti į žemesnes pareigas, dirbti nepalankiu ir netolygiu darbo grafiku, išeiti iš darbo „savo noru“ ir panašiai.Jeigu darbuotojas …

Darbas per karščius

 Pastaruoju metu labai aktualios problemos, susijusios su darbo organizavimu, esant itin karštiems orams. Kaip įprasta, „netikėtai“ atėjo tikra vasara ir dirbti, kai termometras rodo per 30 laipsnių, yra labai sunku, ypač tuos darbus, kurie ir taip atliekami šiltesnėmis, nei įprasta, …

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

  Praktikoje tenka susidurti su atvejais, kai žmogus įsidarbina įmonėje, dirba, tačiau po kurio laiko sužino, kad yra atleistas iš darbo dėl jam nežinomų priežasčių. Be to, darbdavys nepateikė duomenų apie jo darbą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, nesumokėjo darbo užmokesčio …

Dėl kelionės į darbą laiko kompensavimo

  Neretai praktikoje pasitaiko atvejų, kai darbai organizuojami skirtinguose objektuose. Pavyzdžiui, kelių tiesimo darbai, įvairių objektų statybos ir panašiai. Tokiose situacijose pagrįstai kyla klausimas, ar darbdavys turėtų įskaičiuoti ir apmokėti kelionės trukmę iki tam tikro objekto, pavyzdžiui, iš Vilniaus į Klaipėdą …

Dėl ukrainiečių įdarbinimo tvarkos

  Pastaruoju metu dedamos visos pastangos padėti ir palaikyti Ukrainos, kurioje vyksta baisus karas, pabėgėlius. Darbdaviai dažnai nori įdarbinti Ukrainos piliečius, tačiau dėl procedūrų kyla nemažai klausimų, pavyzdžiui, ar Ukrainos piliečiai gali dirbti pagal laikinojo įdarbinimo sutartis, ar gali būti siunčiami …

Ar apmokestinamos tiesioginės ir kompensacinės išmokos?

  Kokiais atvejais žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų gautos tiesioginės ir kompensacinės išmokos gali būti priskirtos neapmokestina­mosioms pajamoms?Pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 11 str. 1 dalies nuostatas, apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atimamos neapmokestinamosios pajamos, leidžiami atskaitymai ir ribojamų …

Nuotolinis darbas iš užsienio

  Pastaruoju metu itin išpopuliarėjo darbo funkcijų atlikimas nuotoliniu būdu. Didžiulė dalis darbų Lietuvoje persikėlė į nuotolinį formatą, tačiau praktikoje pasitaiko klausimų, susijusių su nuotolinio darbo organizavimo ypatybėmis, kai darbuotojas yra užsienio šalyje. Aptarkime, ar skiriasi darbo organizavimas nuotoliniu būdu nuo …

Dėl ukrainiečių darbo organizavimo klausimų

 Vis daugiau Ukrainos piliečių dėl siaubingo karo palieka savo gimtąjį kraštą ir atvyksta į Lietuvą. Sudarant ukrainiečiams sąlygas dirbti ir užsidirbti, darbdaviams kyla tam tikrų jų darbo organizavimo klausimų. Dažnai klausiama dėl ukrainiečių komandiravimo į Europos šalis galimybių, taip pat …

Dėl spaudimo išeiti iš darbo

  Praktikoje pasitaiko situacijų, kai darbdavys ieško būdų optimizuoti darbo procesą, pasiekti geresnių rezultatų, gauti daugiau pelno ir tais tikslais ieško darbuotojų, galinčių greičiau dirbti už mažesnį atlyginimą. Pavyzdžiui, darbuotojas susirgo, jo ligos metu buvo priimtas kitas darbuotojas, sutikęs dirbti už …

Dėl darbo užmokesčio ar kitų išmokų mokėjimo grynaisiais pinigais

 Nuo šių metų pradžios įsigaliojo Darbo kodekso (DK) pakeitimai, kuriais įtvirtinta, kad darbo užmokestis darbuotojams turi būti mokamas tik negrynaisiais pinigais, į darbuotojo banko sąskaitą. Praktikoje darbdaviams kyla klausimų, susijusių su šiuo pakeitimu, pavyzdžiui, jei kelių transporto įmonės darbuotojas – vairuotojas, …

Koks valytojų darbo krūvis?

  Viena iš rūšių darbo, kurio neįmanoma atlikti nuotoliniu būdu, – valytojo darbas. Karantino metu valytojai dirbo, o kai darbo dėl suprantamų priežasčių negalima buvo suteikti, jiems turėjo būti skelbiamos prastovos. Praktikoje neretai iškyla klausimų dėl valytojams nustatomo valomo ploto normų, …