Naudos iš pasirinkimo sandorių tarp įmonių ir jos darbuotojų apmokestinimas (1)

 SituacijaLietuvos vienetas, siekdamas motyvuoti savo darbuotojus dirbti efektyviau, nusprendė su savo darbuotojais, vienete išdirbusiais tam tikrą laikotarpį, sudaryti pasirinkimo (angl. option) sandorius, t. y. vieneto darbuotojai galėtų įsigyti darbdavio akcijų už iš anksto nustatytą kainą. KlausimaiAr Lietuvos vieneto darbuotojų pagal pasirinkimo sandorius …

Paskolų teikimas naudojantis tarpusavio skolinimosi platformomis

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas, turintis laisvų piniginių lėšų, nusprendė jų nelaikyti banke kaip indėlio, o investuoti. Kadangi gyventojas neturi patirties, investuojant pinigus į vertybinius popierius, nusprendė šias lėšas paskolinti kitiems asmenims, naudodamasis tarpusavio skolinimosi platforma, veikiančia internete. Po kurio laiko į …

Pajamų iš gyvenamųjų patalpų nuomos apmokestinimas

 SituacijaNenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris dažnai atvykdavo į Lietuvą asmeniniais ir verslo reikalais, Kaune įsigijo butą. Norėdamas kompensuoti išlaidas, patiriamas butui Kaune išlaikyti, nenuolatinis Lietuvos gyventojas planuoja jį išnuomoti. KlausimaiKokias veiklos vykdymo formas gali pasirinkti nenuolatinis Lietuvos gyventojas, nuomodamas jam priklausantį gyvenamosios …

Papildomo mokymo veiklos apmokestinimas GPM (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 39 (903)Papildomo mokymo veikla įregistravus individualią veiklą pagal pažymąGyventojas, norėdamas vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, turi ją įregistruoti pateikdamas Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formą (toliau – REG812 forma). REG812 forma turi būti …

Papildomo mokymo veiklos apmokestinimas GPM (1)

 SituacijaNuolatinė Lietuvos gyventoja, dirbusi fizikos mokytoja ir šiemet sukakusi pensinį amžių, paliko darbą ir pasirinko pensiją. Tačiau, turėdama laisvo laiko, nusprendė kelias dienas per savaitę už atitinkamą užmokestį padėti keliems mokiniams gilinti fizikos žinias ir pasirengti atsiskaitymams bei egzaminams. KlausimaiKaip būtų …

Darbdavio kompensacijos darbuotojui kaip pajamos natūra

 SituacijaLietuvos įmonė, nusprendusi plėsti savo veiklą, siekia pritraukti kuo daugiau naujų darbuotojų. Kaip naujų darbuotojų pritraukimo ir esamų darbuotojų išlaikymo būdą įmonė svarsto galimybę darbuotojams, turintiems ikimokyklinio amžiaus vaikų, visiškai ar dalimi kompensuoti jų išlaidas, patiriamas mokant už vietą vaikų …

Prekių ir paslaugų sunaudojimas reprezentacijos ir paramos tikslais (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 35 (899) Mokesčių mokėtojai turėtų įvertinti tai, kad mokesčių administratorius atsižvelgia ir į neatlygintino prekių perdavimo tam pačiam asmeniui dažnumą bei kitas svarbias aplinkybes, siekdamas įsitikinti, kad nėra siekiama formaliai atitikti anksčiau išvardytų apmokestinamosios vertės apribojimų skaidant didesnės …

Prekių ir paslaugų sunaudojimas reprezentacijos ir paramos tikslais (1)

 SituacijaLietuvos įmonė, PVM mokėtoja, nusprendė išplėsti savo gaminamų maisto produktų asortimentą, todėl įrengė papildomas gamybos linijas šiems produktams gaminti. Siekdama supažindinti su naujai gaminamų maisto produktų asortimentu, Lietuvos įmonė pakvietė įvairių prekybininkų atstovus į savo gamyklą, kurioje buvo parodytas gamybos …

Pajamų iš prekybos valiutų rinkose apmokestinimas GPM (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 33 (897) Pajamų iš prekybos valiutų rinkoje kaip individualios veiklos pajamų apmokestinimas ir deklaravimasTam tikrais atvejais gyventojų vykdoma investicinė veikla į valiutų rinkas gali būti pripažįstama individualia veikla. Individualios veiklos pripažinimo klausimas gali iškilti, jei nuolatinis Lietuvos gyventojas …

Pajamų iš prekybos valiutų rinkose apmokestinimas GPM (1)

  Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas asmenines santaupas nusprendė investuoti „Forex“ valiutų rinkoje. Tai pradėjo daryti 2016 m. Gyventojas iš šio investavimo per kelis mėnesius gavo 200 Eur investicinę grąžą.   Klausimai Ar apmokestinamos nuolatinių Lietuvos gyventojų iš prekybos valiutų rinkoje …

Pelno mokesčio lengvatos laisvosiose ekonominėse zonose įsikūrusioms įmonėms

  Situacija Programinę įrangą kurianti įmonė yra įsikūrusi vienoje iš Lietuvoje esančių laisvųjų ekonominių zonų. Įmonė teikia programinės įrangos kūrimo paslaugas toje pačioje laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusioms įmonėms ir pradėjo pardavinėti kitų įmonių sukurtus kompiuterinius žaidimus fiziniams asmenims.   Klausimai …

Pajamų iš žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal kvitą teikimo apmokestinimas GPM ir PSD įmoka (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (894) Paslaugų pagal kvitą teikėjų ir gavėjų teisės bei pareigos Vadovaujantis Paslaugų pagal kvitą įstatymo 5 str. 1 ir 2 dalimis, vienam paslaugų gavėjui paslaugų teikėjas gali teikti paslaugas ne ilgiau kaip 60 dienų per kalendorinius …

Pajamų iš žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų pagal kvitą teikimo apmokestinimas GPM ir PSD įmoka (1)

  Situacija Lietuvos ūkininkas, turintis įregistruotą ūkį, gavęs didesnius užsakymus iš supirkėjų, susirado papildomų darbininkų, kurie padėjo nuimti derlių. Papildomiems darbininkams už atliktus darbus ūkininkas sumokėjo pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Taip pat buvo nusamdyti darbininkai, kurie turėjo …

Turtas, gautas neatlygintinai, – pajamos natūra

  Situacija Bendrovė A savo savininkui, kuriam priklauso 100 proc. šios bendrovės akcijų ir kuris su šia bendrove nesusijęs darbo santykiais, neatlygintinai perdavė valdomos bendrovės B akcijas. Akcijos buvo perleistos surašius priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodyta, kiek akcijų buvo perduota, kokia …

Gavus nurodymą atsiskaityti tik negrynaisiais pinigais

  Situacija Mokesčių administratorius, atlikęs įmonės, parduodančios naudotą sodų ir aplinkos tvarkymo techniką, mokestinį tyrimą ir buhalterinių dokumentų analizę, nustatė, kad įmonės turto inventorizacijos likutyje nurodytų prekių jų buvimo vietoje nebuvo, t. y. buvo nustatytas apskaitytų prekių trūkumas. Mokesčių administratorius …

Pajamų iš NT nuomos apmokestinimas GPM, pasirinkus skirtingas veiklos formas (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (890) Gyvenamųjų patalpų nuoma, įsigijus apgyvendinimo paslaugų verslo liudijimą Jei gyventojas nuspręstų teikti ne tik gyvenamųjų patalpų nuomos, bet ir maitinimo, nuomojamų patalpų tvarkymo paslaugas, šias paslaugas jis galėtų teikti įsigijęs verslo liudijimą „Apgyvendinimo paslaugų …

Pajamų iš NT nuomos apmokestinimas GPM, pasirinkus skirtingas veiklos formas (1)

Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas paveldėjo butą Vilniaus centre. Kadangi nuosavą būstą gyventojas turi, paveldėtą būtą jis nusprendė nuomoti užsieniečiams, atvykstantiems į Vilnių. Skelbimą apie nuomojamą butą gyventojas skelbia interneto puslapiuose, siūlančiuose apgyvendinimo paslaugas įvairiose šalyse.   Klausimai Kokias veiklos formas …

Palūkanų už mokestinės paskolos sutartį priskyrimas vieneto leidžiamiems atskaitymams

  Situacija Įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, nesugebėjo nustatytu laiku sumokėti apskaičiuotų ir deklaruotų mokesčių, todėl kreipėsi į mokesčių administratorių su prašymu atidėti mokestinę nepriemoką. Mokesčių administratoriui patenkinus prašymą, su įmone buvo sudaryta mokestinės paskolos sutartis, tačiau įmonė nustatytu laiku …

Tarpininkavimo veikla parduodant bilietus – apmokestinimas PVM aspektu

  Situacija Įmonė internetu parduoda įvairius autobusų, lėktuvų ir keltų bilietus. Pagal susitarimus su vežėjais, gali pasiūlyti pigesnius bilietus per trumpiausią laiko tarpą. Pirkėjams siunčiamuose bilietuose įmonė nurodo konkrečių vežėjų rekvizitus.   Klausimai Kokiu tarpininku – atsiskleidusiu ar neatsiskleidusiu – …

Individualios veiklos nekilnojamojo turto apmokestinimas nekilnojamojo turto mokesčiu

  Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas jam nuosavybės teise priklausančioje sodyboje nusprendė plėtoti kaimo turizmo veiklą, įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą. Jam priklausantį ir sodyboje esantį gyvenamosios paskirties pastatą priskyrė turtui, naudojamam individualioje veikloje.   Klausimai Kokia tvarka nekilnojamojo turto mokesčiu …