Dėl koronaviruso kylantys finansinės atskaitomybės klausimai

 Koronavirusas paveiks daugelio įmonių veiklos rezultatus. Poveikis gali būti tiek tiesioginis, tiek netiesioginis ir gali skirtis atsižvelgiant į įvairius faktus bei aplinkybes, įskaitant įmonės veiklos sritį, vietą, klientų ir tiekėjų įvairovę bei koronaviruso protrūkio trukmę.Atsižvelgiant į dabartines rinkos sąlygas ir …

Galimybė pasinaudoti investicijų lengvata

 Artėjant Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U) pateikimo terminui, svarbu atkreipti dėmesį, kad investicinius projektus vykdantys pelno mokesčio mokėtojai, kurių pajamos apmokestinamos Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nustatyta tvarka, pateikdami metinės pelno mokesčio deklaracijos formą už 2019 metų …

Prekių (paslaugų), kurias sunaudoja darbuotojai asmeniniais tikslais, PVM atskaita (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (1070) Keli pavyzdžiai dėl transporto priemonių naudojimo darbuotojų asmeniniais tikslais ir taksi paslaugų įsigijimo Įmonė, PVM mokėtoja, išsinuomojo lengvąjį automobilį (skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones). Išsinuomotu lengvuoju automobiliu gali naudotis visi darbuotojai darbo reikalais (pvz., vykti …

Netikrumas dėl koronaviruso: į ką atkreipti dėmesį?

 Dėl koronaviruso susidariusi padėtis ir poveikis įmonių veiklai sparčiai kinta, taip pat kai kurios įmonės nėra tikros ir dėl ateities. Paskelbus karantiną, uždarius sienas, kyla didelė rizika verslui, įmonių finansinei būklei ir veiklos rezultatams. O ir įmonės šiuo neapibrėžtu laiku …

Apsidraudimo priemonių vertinimas pandemijos metu

 Apsidraudimo priemone laikoma išvestinė finansinė priemonė, naudojama apsidrausti nuo rizikos, kylančios finansiniam turtui ar finansiniam įsipareigojimui, ar jų grupei. Ūkio subjekto vadovybė turėtų įvertinti dėl koronaviruso susidariusios padėties poveikį ir apsidraudimo sandorių apskaitai, taip pat ar ūkio subjekto turimos apsidraudimo …

Pelno mokesčio lengvatos įmonėms, investuojančioms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

 Artėjant Metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo už 2019 m. mokestinį laikotarpį terminui, atkreiptinas dėmesys, kad vienetai, vykdantys mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), turi galimybę pasinaudoti net keliomis MTEP pelno mokesčio lengvatomis.Įmonėms, vykdančioms MTEP …

Prekių (paslaugų), kurias sunaudoja darbuotojai asmeniniais tikslais, PVM atskaita (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 14 (1070) Įmonė siunčia darbuotoją į 5 dienų komandiruotę po Lietuvą. Ar galima už darbuotojo gyvenimą viešbučiuose, komandiruotės metu, apskaičiuotą pirkimo PVM traukti į PVM atskaitą?Įmonė turi teisę įmonės darbuotojo komandiruotės metu įsigytų apgyvendinimo paslaugų pirkimo PVM traukti …

Prekių (paslaugų), kurias sunaudoja darbuotojai asmeniniais tikslais, PVM atskaita (1)

 PVM atskaitos sąvoka yra pateikta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau − PVM įstatymas) 2 str. 28 dalyje, t. y. PVM atskaita – tai pirkimo PVM dalies atskaitymas, kai apskaičiuota atskaitoma pirkimo PVM dalimi sumažinama mokėtina į biudžetą ar padidinama grąžintina …

Koronaviruso protrūkio poveikis finansinei atskaitomybei

 Koronavirusas – pasaulinė problema, paveikianti įmonių veiklą, jų finansinę atskaitomybę, auditą. Jei įmonei yra privalomas finansinių ataskaitų auditas arba įmonė buvo pati nusprendusi atlikti auditą, kyla klausimų, kaip užtikrinti audito atlikimą, esant korovaviruso protrūkiui šalyje.Pirmiausia įmonei reikėtų susisiekti su auditoriumi …

Klausimai, kylantys taikant 16-ąjį TFAS „Nuoma“

 Įmonėms, taikančioms tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kyla klausimų dėl 16-ojo TFAS „Nuoma“ taikymo: kaip vertinti naudojimosi turtu teisę, ką daryti, jei turto nuomos sutartyje nenurodytos vertės arba nuomos sutartis sudaroma trumpam laikotarpiui. Straipsnyje pateikiami atsakymai į šiuos ir daugelį …

Kaip į apskaitą įtraukti pastatą, įsigytą nuomai?

 Įmonė įsigijo pastatą su tikslu jį nuomoti. Pagrindinė įmonės veikla – prekyba statybine technika. Ar įsigytas pastatas laikytinas ilgalaikiu materialiuoju turtu, ar investiciniu turtu? Kaip jį įtraukti į apskaitą? Turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui ar investiciniam turtui lemia turto paskirtis. Verslo apskaitos …

Kada nebegalime tikslinti finansinių ataskaitų?

 Pasibaigus metiniam ataskaitiniam laikotarpiui, sudaromos finansinės ataskaitos, kurios teikiamos įmonės vadovui pasirašyti, o tada – savininkams tvirtinti. Pasitaiko atvejų, kai vadovui pasirašyti pateiktose finansinėse ataskaitose randama neatitikimų ar klaidų. Taigi kyla klausimų, ar galima taisyti finansines ataskaitas, jei jos jau …

Finansinių ataskaitų sudarymo pažeidimai ir klaidos

 Nors finansinės ataskaitos turi būti parengtos vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ir parodyti tikrą bei teisingą informaciją, vis tik įmonių finansinėse ataskaitose pasitaiko klaidų ir pažeidimų dėl teisės aktų nuostatų nepaisymo.Klaidas finansinėse ataskaitose galėtume suskirstyti į:1) atsirandančias dėl tyčinių įmonės veiksmų …

Į ką atkreipti dėmesį, analizuojant konsoliduotąsias finansines ataskaitas?

 Konsoliduotosios finansinės ataskaitos neapsiriboja vien tik įmonių grupę sudarančių įmonių finansinių ataskaitų duomenų sujungimu. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos yra naudingas informacijos šaltinis vartotojams, nes jose pateikiama informacija apie konkrečią įmonių grupę, kaip apie ekonominę veiklą vykdantį subjektą.Sandorių tarp įmonių grupės įmonių …

Programinė įranga – kaip paslauga. Kaip apskaityti?

 Informacinės technologijos tampa neatsiejama kiekvieno verslo dalis. Pastaruoju metu vis populiarėja programinės įrangos, kaip paslaugos (angl. Software-as-a-Service; toliau – SaaS) modelis, kuris tampa patrauklia alternatyva klasikinėms licencijų sutartims. Be to, tiek sudėtingos sistemos, tiek kiti informacinių technologijų įrankiai gali būti …

Ar įmonė vis dar priklauso tai pačiai įmonių kategorijai?

 Jau netrukus įmonės suskubs rengti 2019 metų finansines ataskaitas. Prieš sudarant metines finansines ataskaitas įmonių laukia nemažai darbų – skolų suderinimas, inventorizacija, apskaitinių įvertinimų tikslinimas ir pan.Vertėtų nepamiršti ir atkreipti dėmesį į rodiklius, kurie lemia įmonės priskyrimą tam tikrai įmonių …

Atidėjiniai. Kada juos pripažinti ir tikslinti?

 Kiekvieną paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai turėtų būti peržiūrimi ir koreguojami, kad kuo labiau atitiktų galimas išlaidas, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei nustatoma, kad atidėjinio suma yra didesnė arba mažesnė už galimas patirti išlaidas, turi būti tikslinama atidėjinių …

Kaip elgtis, parduodant verslą? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 37 (1045) Nagrinėjant 2 atvejį, kai įmonė, vykdant reorganizaciją, perleidžia visą veiklą ar veiklos dalį, aktualūs yra PMĮ 41 str. 2 dalies 3–6 punktai, t. y. PMĮ šiuose punktuose nurodyta:3 punkte – vieneto, baigiančio veiklą be likvidavimo procedūros (toliau …

Kaip elgtis, parduodant verslą? (1)

 Dažnai praktikoje susiduriama su situacija, kai priimamas sprendimas parduoti verslą. Iškilus klausimui apie verslo pardavimą, pirmiausia reikia atsakyti į klausimą – kas parduoda verslą – gyventojas ar įmonė.Jei verslą parduoda įmonė, pirmiausia reikia atsakyti į klausimą, ar įmonė parduoda turimas …

Žingsniai, priėmus sprendimą steigti įmonę, kai buvo vykdoma individuali veikla

 Kartais gyventojas, vykdantis individualią veiklą, pasiryžta ją nutraukti ir įregistruoti įmonę. Ką jam daryti su prekių likučiais? Nauja įmonė vykdys tokią pačią veiklą, kokią vykdė gyventojas su individualios veiklos pažyma.Lietuvos Respublikos teisės aktai nedraudžia įmonėms sudaryti pirkimo–pardavimo, dovanojimo sutarčių su …