Dėl pelno nesiekiančių vienetų pildomos metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formos (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (1210) Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas ir rezultatų įrašymas PLN204N formos II dalies laukeliuoseJeigu PNV vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), kaip numatyta PMĮ 2 str. 18 dalyje, jis 24B laukelyje įrašo mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7–10 dalių nuostatas, pelno …

Dėl pelno nesiekiančių vienetų pildomos metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formos (1)

  Artėjant metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo terminui, t. y. birželio 15 d., trumpai apžvelgsime pelno nesiekiantiems vienetams būdingus pelno mokesčio apskaičiavimo bei pajamų ir joms tenkančių sąnaudų įrašymo metinėje pelno mokesčio deklaracijoje klausimus. Lietuvos vienetai, kurie pagal Pelno mokesčio …

Dėl darbo vietos pakeitimo, grįžus iš vaiko priežiūros atostogų

  Pasitaiko atvejų, kai grįžusiam iš vaiko priežiūros atostogų darbuotojui darbdavys negali pasiūlyti jokio darbo, nes vietoje jo jau priimtas kitas darbuotojas, kuris galbūt labiau tenkina darbdavio lūkesčius. Dar būna atvejų, kai darbuotojas nori grįžti iš vaiko priežiūros atostogų anksčiau suderinto …

Dėl priedo panaikinimo

  Susidūrėme su neįprasta situacija – darbdavys nusprendė panaikinti prieš dvejus metus darbuotojui paskirtą ir išmokėtą priedą prie darbo užmokesčio ir reikalauja grąžinti pinigus arba ketina išskaičiuoti sumokėtą priedą iš darbo užmokesčio. Taigi šiame straipsnyje aptarkime, ar galimi tokie veiksmai ir …

Dėl priverstinių atostogų

  Neretai gaunami panašaus pobūdžio darbuotojų paklausimai: ar darbdavys gali per prievartą reikalauti, kad darbuotojas išeitų kasmetinių atostogų, jeigu dėl nuo darbuotojo nepriklausančių priežasčių sumažėja darbo krūvis; ar turi būti, tokiais atvejais, skelbiama prastova. Paanalizuokime tokių situacijų teisinį reglamentavimą.Darbdavys neturi teisės …

Darbo santykių pabaiga darbdavio iniciatyva

 Išeitinė išmoka – įstatymo numatyta piniginė išmoka, mokama darbdavio, nutraukiančio darbo santykius savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, arba dėl darbdavio likvidavimo, jeigu jo darbo prievolių nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. Esant minėtoms aplinkybėms (DK 57 str.), darbuotojui sumokama jo …

Nelegalus darbas: kokių klaidų vengti darbdaviams?

  2022 m. administraciniuose teismuose buvo išnagrinėtos 23 bylos dėl Užimtumo įstatymo pažeidimo, kitaip tariant, dėl baudų, skirtų darbdaviams už nelegalų darbą, teisėtumo. Ir nors ginčų dėl nelegalaus darbo, pasiekusių teismus per 2022 m., skaičius neatrodo didelis, net 22 iš 23 bylų darbdaviai …

Pelno mokesčio įstatymo naujovės 2023 m.

  Šiame straipsnyje aptarsime Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) pagrindinius pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2023 m. ir gali būti aktualūs apskaitą tvarkantiems asmenims bei įmonių vadovams. Straipsnyje PMĮ pakeitimus aptarsime ne pagal PMĮ straipsnių aktualumą visuomenei, o pagal jų nuoseklumą. Pakeitimai, susiję su …

Darbo apmokėjimo sistemos viešumas

  Pastaruoju metu darbo teisinius santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai keitėsi itin dažnai. Tai, be kita ko, lėmė įsipareigojimai įgyvendinti tam tikrus Europos Sąjungos reikalavimus šalių narių nacionalinės teisės sistemoms ir tikslas padaryti darbo teisinius santykius skaidresnius ir nediskriminuojančius. Tačiau praktikoje, …

Statybos rangos sutartyje įtvirtintos fiksuotos kainos keitimo galimybės ir būdai

  Vis dažniau pasitaiko atvejų, kai klientai kreipiasi, klausdami, ar rangovas gali kelti rangos sutartyje nustatytą darbų kainą ir ar toks kainos kėlimas yra teisėtas. Šį kartą aptarkime tik dažniausiai pasitaikantį variantą, t. y. statybos rangos sutarties šalių susitarimą dėl fiksuotos kainos.Remiantis …

Kodėl e. komercijos platformoms svarbu tinkamai parengti prekybos ir paslaugų teikimo sutarčių sąlygas su vartotojais?

Simonas MILAŠIUSAdvokatų profesinės bendrijos „Prevence“ komercinės teisės ekspertasLinas JUREVIČIUSTeisinio dizaino ekspertasEdgaras MARGEVIČIUSVadovaujantis partneris ir advokatas Vienas iš daugelio pandemijos rezultatų – spartus tradicinių prekybos įmonių persikėlimas į elektroninę erdvę ir rekordinis vartotojų antplūdis. Nenuostabu, kad, išaugus e. komercijos sektoriaus pardavimų apimtims, …

Dėl darbo drausmės pažeidimo

  Po paskutinio Darbo kodekso (DK) pakeitimo jame nebeliko drausminių nuobaudų instituto, t. y. darbdavys neturi įstatyminio pagrindo už darbo drausmės pažeidimus skirti darbuotojui pastabą arba papeikimą. Tačiau praktikoje, be abejo, pasitaiko atvejų, kai darbuotojas netinkamai atlieka savo pareigas, nesilaiko jam …

Derybos. Takoskyra tarp pozicija ir interesais paremtų derybų

  Derybos yra kasdienė mūsų veikla. Deramės kiekvieną dieną, kartais net ir nežinodami to (pradedant nuo to, kad prašoma paskolinti rašymo priemonę, iki derybų dėl sutarties sąlygų).Dauguma asmenų, verslo atstovų akcentuoja antrąją derybų stadiją, kai asmuo sėdi su oponentu tame pačiame …

Išradimo atitikties patentabilumo kriterijams, taikant MTEP lengvatą, pagrindimas

  Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtros (MTEP) veiklą vykdantiems vienetams ir šioje veikloje sukurtam turtui skirta lengvata, sąlygos ir konkretūs reikalavimai jai taikyti yra reglamentuoti Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 7–10 dalyse.Šios lengvatos esmė ta, kad apmokestinamojo pelno dalis, nustatyta pagal …

Kaip sutaupyti pinigų, perkant motociklą

Emilija BERTAŠIŪTĖ Kiekvienas vairuotojas trokšta įsigyti savo svajonių motociklą, tačiau didelės kainos ir mažas pasirinkimas neretai kliudo šią svajonę įgyvendinti. Kaip išsirinkti kainos ir kokybės santykį atitinkantį motociklą? Koks metų laikas tinkamiausias paieškoms? Pirkite motociklą ne sezono metuAutomobilis gali būti naudojamas ištisus …

Kito mokestinio laikotarpio nustatymas

 Į ką reikėtų atkreipti dėmesį vienetams, nustatant mokestinį laikotarpį, nesutampantį su kalendoriniais metais? Pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 6 straipsnio nuostatas, pelno mokesčio mokestinis laikotarpis yra mokestiniai metai, kurie paprastai sutampa su kalendoriniais metais, t. y. prasideda kalendorinių metų sausio 1 …

Už pasirodymą moka ne tik žiūrovai, bet ir atlikėjai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 36 (1188) Užsienio atlikėjų pajamų apmokestinimasKai užsienio atlikėjas – fizinis asmuoUžsienio atlikėjo pajamų mokesčio objektas Lietuvoje yra pajamos, gautos (uždirbtos) iš atlikėjo veiklos, vykdomos Lietuvoje. Nėra svarbu, iš ko – Lietuvos ar užsienio fizinio / juridinio asmens, tokios pajamos …

Už pasirodymą moka ne tik žiūrovai, bet ir atlikėjai (1)

  Eidami į mokamą renginį, mes neišvengiamai už jį mokame pirkdami bilietus, tačiau už jį moka ir renginio atlikėjai. Kada ir kaip atlikėjai turi mokėti pajamų ar pelno mokestį už atlikėjo veiklą, detalizuojama šiame straipsnyje.Tiek pelno, tiek gyventojų pajamų apmokestinimo tikslais …

Dėl darbo sutarties sudarymo tarp fizinių asmenų

  Praktikoje galima susidurti su atvejais, kai individualia veikla užsiimantis asmuo nori pasamdyti pagalbininką, kuris bus kviečiamas kartais (ne kiekvieną dieną) atlikti tam tikrus darbus skirtinguose objektuose. Taigi aptarkime, kokia (darbo ar kita civilinė) sutartis turėtų būti pasirašoma tarp šių asmenų …

Dėl mamadienių ir tėvadienių suteikimo tvarkos pakeitimų

  Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo tam tikrų Darbo kodekso (DK) straipsnių, tarp kurių yra reglamentuojančių papildomas garantijas darbuotojams, auginantiems vieną ar daugiau vaikų, pakeitimai. Atsižvelgiant į tai, praktikoje kyla nemažai klausimų, susijusių su tokių garantijų galimybėmis ir jų …