Norite žiemą turėti šviežių morkų?

Todėl pasirūpinkite jų tinkamu sandėliavimu. Atkreipkite dėmesį, kad morkas reikia sandėliuoti sveikas, nesutrūkinėjusias, nepakenktas graužikų, vabzdžių, lervų ir neapžėlusias „barzdomis“. Morkoms ypač pavojingas baltasis puvinys, kuriuo jos užsikrečia augdamos dirvoje. Baltojo puvinio sukėlėjai, perėję per gyvulių virškinamąjį traktą, nežūsta. Jie …

Atostoginių kaupinių sudarymo ypatumai

  Kaip įmonė, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, turėtų pripažinti suformuotus atostoginių kaupinius?Remiantis Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 17 straipsnio nuostatomis, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami įmonės sukaupti įsipareigojimai darbuotojams už jų uždirbtas atostogas tik tuo atveju, kai įmonė tiksliai apskaičiuoja darbuotojų atostogų laiką …

Vertinimai

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius:„Ne Briuselis liepė įvesti nekilnojamojo turto mokestį.“

Nepamirškite sumokėti žemės mokestį. Seimas po svarstymo pritarė Socialinių paslaugų įstatymo projektui. Seimas svarstys siūlymą pratęsti dviejų pelno mokesčio lengvatų galiojimą…

Nepamirškite sumokėti žemės mokestįValstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad privačios žemės savininkai, prisijungę prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), gali rasti 2023 m. žemės mokesčio deklaracijas. Žemės mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 15 d.2023 m. žemės mokestis apskaičiuotas 777 tūkst. privačios žemės savininkų, kurie …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

DataĮvykisPavadinimas2023-11-15MokėtiMokestis už valstybinius gamtos ištekliusDeklaracijos formaMokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracija (KIT708)Mokestinis laikotarpis2023-07-01 – 2023-09-30Įmokos kodas1001 – Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos koduSumokamas valstybinių gamtos …

LBAA raštas dėl VMI svetainės

Šiuo raštu informuojame Finansų ministeriją, Valstybinę mokesčių inspekciją apie šiuos mokesčių administravimo ir švietimo trūkumus, kurie turi neigiamą įtaką mokesčių surinkimui, nesudaro sąlygų teisingam mokesčių skaičiavimui, deklaravimui ir sumokėjimui. Mokesčių mokėtojai, vykdantys pirkimus iš fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą pagal …

Dėl duomenų ir apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų skelbimo internete

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) dėkoja LBAA už pateiktas pastabas ir siūlymus, kaip tobulinti mokesčių mokėtojams svarbią sritį dėl informacijos viešinimo. Išnagrinėjusi LBAA siūlymus, VMI prie FM teikia savo nuomonę: Dėl duomenų apie mokesčių mokėtojus …

Kada verslas gali susigrąžinti klaidingai apskaičiuotą mokestį?

Mokestinių ginčų komisija (toliau – Komisija) pristato Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas arba ESTT) 2023 m. rugsėjo 7 d. sprendimą Nr. C‑453/22, kuriame buvo išaiškinta, kaip prekių pirkėjui susigrąžinti pridėtinės vertės mokestį (PVM), kai prekių pardavėjas už tas …

2023 m. lapkričio mėn. darbo laiko kalendorius, delspinigių ir palūkanų dydžiai

2023 m. lapkričio mėn. darbo laiko kalendoriusKalendorinių dienų skaičius 30Darbo dienų skaičius5 dienų darbo savaitė206 dienų darbo savaitė24Darbo valandų skaičius5 dienų darbo savaitė1606 dienų darbo savaitė160Poilsio ir švenčių dienų skaičius5 dienų darbo savaitė106 dienų darbo savaitė6 Delspinigių dydžiai už nesumokėtus arba pavėluotai …

Ką svarbiausia žinoti apie 2023 m. žemės mokestį?

   Kur, kada ir kaip sumokėti?Žemės mokesčio deklaracijos visiems šio mokesčio mokėtojams, kaip ir kasmet, pateikiamos iki lapkričio 1 d. Žemės mokestį sumokėti reikia iki lapkričio 15 d. Tai padaryti galima atliekant mokėjimo pavedimą naudojantis elektronine bankininkyste asmens interneto banke arba tiesiogiai prisijungus …

PVM ir švietimo bei mokymo paslaugos (II)

Vidmantas JONAITIS Prekės ir paslaugos, susijusios su švietimo ir mokymo PVM lengvataPridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVMĮ) numato, kad PVM neapmokestinami ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, mokymas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, aukštojo mokslo studijos ir kvalifikacijų teikimas, neformalusis vaikų švietimas, pirminis …

Kokia kalba teikiama informacija vartotojams?

Kurios šalies reikalavimais nuotolinei prekybai turėtų vadovautis verslininkas ir kokia kalba teikti informaciją vartotojams, jei prekyba vykdoma keliose skirtingose šalyse?Jei nuotolinės prekybos taisyklės kiekvienoje šalyje turi tam tikrų skirtumų (dėl grąžinimų, keitimų ir pan.), būtina jas derinti pagal tos konkrečios …

Smulkūs ūkiai galės gauti paramą

Žemės ūkio ministerija praneša, kad nuo 2023 m. spalio 31 d. iki gruodžio 29 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“. Tam skirta 3 mln. eurų, didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – …

Kokios išmokos priklauso atleidžiant darbuotojus, dirbusius kelis mėnesius (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 20 (1220) Kai sudaryta neterminuota darbo sutartis, ji taip pat gali būti nutraukta anksčiau nurodytais atvejais, t. y. pagal DK 54–60 ir 62 straipsnių nuostatas, ir, atsižvelgiant į atleidimo priežastis, išmokama išeitinė išmoka.Nutraukiant anksčiau minėtais atvejais su darbuotojais tiek terminuotą, …

Pagrindiniai socialiniai rodikliai (2023 m. lapkritis)

Rodiklio pavadinimasRodiklio dydisĮsigaliojimo dataMinimali mėnesinė alga (MMA)840 Eur2023-01-01Minimalus valandinis atlygis5,14 Eur2023-01-01Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD)625 Eur2023-01-01Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) asmenims, kuriems  nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis*1005 Eur2023-01-01Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) asmenims, kuriems  nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis**935 Eur2023-01-012023 metų bazinis dydis, …

2023 m. spalio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  MOKESČIAI IR JŲ ADMINISTRAVIMAS 19177 2023 10 02Nr. VA-70 2023 10 02VMI prie FM viršininko įsakymas dėl 2006 06 09 įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio …

Dėl palūkanų ir delspinigių dydžių nustatymo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2023 m. spalio 18 d. Nr. 1K‑355 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 5 dalimi, 99 straipsniu ir atsižvelgdama į Palūkanų ir delspinigių dydžių apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1K-188 „Dėl Mokesčių …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo apibendrinto paaiškinimo (komentaro) parengimo

2023-10-12 Nr. R-3863 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 12 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų …

Svarsto biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimus

Seimas pradėjo svarstyti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus. Nuo 2024 m. sausio 1 d. turėtų keistis biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, didėti minimalios ir maksimalios koeficientų ribos, …