Sportininkams išmokėti maistpinigiai pripažinti apmokestinamomis pajamomis

Mokestinių ginčų komisija pristato pasibaigusį mokestinį ginčą, susijusį su sportininkų ir su jų rengimu susijusių asmenų gautų pajamų apmokestinimu.Pagal bylos aplinkybes buvo nustatyta, jog pelno nesiekiantis vienetas (įstaiga) žaidėjams (sportininkams) ir personalui (treneriams, gydytojui bei kitiems atstovams) už kelis metus …

Teisingumo Teismas suteikė galimybę susigrąžinti mokesčio permoką

Mokestinių ginčų komisija pristato naujausią Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimą, susijusį su teisės į PVM atskaitą pripažinimu (ETT 2022 m. rugsėjo 15 d. sprendimas byloje Nr. C-227/21). Šis sprendimas, esant panašioms situacijoms, tapo privalomas ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos …

Teisingumo Teismas priėmė nepalankų verslui sprendimą ARVI byloje

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) paskutinę šių metų birželio mėnesio dieną paskelbė sprendimą byloje Nr. C-56/21, „Arvi ir ko“ (ARVI) prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurioje buvo išnagrinėtas Mokestinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) pateiktas prašymas …

Generalinė advokatė pasisakė dėl teisės skaičiuoti PVM už perleistą nekilnojamąjį turtą

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) generalinė advokatė Juliane Kokott pateikė savo patariamąją nuomonę byloje UAB „ARVI“ ir ko (toliau – „ARVI“) prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurioje yra nagrinėjamas Mokestinių ginčų komisijos pateiktas prašymas priimti prejudicinį …

Mokestinių ginčų komisija kreipėsi į Teisingumo Teismą

Europos Teisingumo Teismas (ETT) priėmė nagrinėti Mokestinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaičiavimo nuostatų. Tai ne pirmas kartas, kai Komisija kreipiasi į ETT. Tokią teisę Komisija įgijo pripažinus komisiją teismine institucija …

Ar verta ginčytis su mokesčių administratoriais?

Vieno atsakymo turbūt nėra. Tie, kas nors kartą laimėjo mokestinį ginčą, žinoma, bandys ginčyti bet kokį jo netenkinantį mokesčių administratoriaus sprendimą. Nusivylę ginčus nagrinėjančių institucijų sprendimais, kiekvieną kartą gerai apgalvos ir įvertins visus motyvus už ir prieš.Statistika rodo, kad per …

1. Dėl patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonių direktyvos taikymo
2. Holdingo bendrovė negali atskaityti pirkimo PVM nuo išlaidų, susijusių su patronuojamosiomis bendrovėmis

  Dėl patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonių direktyvos taikymo Šioje byloje kilo ginčas dėl patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonių direktyvos Nr. 90/435 (Direktyva) taikymo, kai Belgijoje registruota bendrovė skirsto pelną dividendų forma savo akcininkams – Nyderlanduose įregistruotiems kolektyvinio investavimo subjektams, kuriems savo šalyje …

Dėl įmonės pareigos skaičiuoti ir mokėti PVM už pardavimo sandorius

  Byloje ginčas iš esmės kilo dėl mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo buvo nuspręsta priverstinai ne ginčo tvarka iš pareiškėjo turto išieškoti 257 577 Lt nesumokėtų mokesčių ir susijusių sumų bei taikyti mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdą – nurodymą kredito, mokėjimo ar …

Dėl PVM atskaitos holdingo bendrovei

  Šioje byloje kilo ginčas dėl PVM, skirto dukterinių įmonių akcijoms įsigyti ir paslaugų teikimui finansuoti, atskaitos holdingo bendrovei, kurį ji sumokėjo iš trečiojo asmens įsigijusi akcijų (kapitalo). 2006 m. holdingo bendrovė padidino savo kapitalą ir už akcijų emisijos, susijusios …

Mokesčių mokėtojui palankų sprendimą skundžia mokesčių administratorius

  Straipsnyje, vadovaujantis mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų praktika, nagrinėjama, kaip turėtų būti taikoma LR mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 159 str. 2 dalies norma, leidžianti mokesčių administratoriui apskųsti Mokestinių ginčų komisijos (toliau – MGK) sprendimą, kas neretai tampa tiek …

Mokesčių inspekcijos nurodymas buvo teisėtas

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu padėjo tašką Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir UAB „Ridvija“ ginče. Kolegija nusprendė, kad Šiaulių apskrities VMI nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais davė teisėtai ir pagrįstai. Kolegija …

Įrodyti mokesčių teisingumą – vis sunkiau

Imtis šios temos paskatino metinėje buhalterių konferencijoje „Buhalterių slalomas – 2014“ vykusi diskusija apie PVM sukčiavimą ir kaip apsisaugoti sąžiningam PVM mokėtojui. „PricewaterhouseCoopers“ Mokesčių ir teisės skyriaus projektų vadovė Aušra Miltenytė pateikė daug vertingos informacijos buhalteriams, pabrėždama, kad mokesčių mokėtojas, …

Ginčyti mokesčių administratorių sprendimą ar ne?

Toks klausimas kasmet kyla šimtams įmonių vadovų ir asmenims, gavusiems mokesčių administratorių sprendimus sumokėti papildomai dešimtis, šimtus tūkstančių ar net milijonus Lt mokesčių. Pirmiausia mokesčių mokėtojų akys krypsta į Mokestinių ginčų komisiją prie LR Vyriausybės. Neseniai šešioliktuosius savo veiklos metus …

Vietoj raginimo mokėti – sprendimas priverstinai išieškoti

  Ši istorija tęsėsi daugiau negu penkerius metus. Ginčas dėl neva nesumokėtų mokesčių Norvegijoje baigėsi mokesčių mokėtojo pergale, kadangi Valstybinė mokesčių inspekcija, siekdama išieškoti Norvegijos mokesčių administratoriaus apskaičiuotą mokestį, pažeidė kai kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymus.   Ginčas dėl Norvegijoje mokėtų …

Ar buvo būtinas turto areštas?

  Vienas iš mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų, kurį taiko mokesčių administratorius, yra mokesčių mokėtojo turto areštas. Mokesčių administravimo įstatymo 101 straipsnis reglamentuoja šio mokesčių administravimo instituto taikymo reikalavimus. Galima areštuoti turto ne daugiau negu tiek, kad būtų galima realiai ir …

„Autoriniai darbai“ bendrovei kainavo beveik pusę milijono

  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija išnagrinėjo pareiškėjo UAB Sveikatingumo centro X apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai. 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi teisėjų …

Sandoriai, sudaromi siekiant mokestinės naudos

Mokesčių mokėtojai kartais sudaro sandorius tik dėl akių, o jų pagrindu išrašytus fiktyvius apskaitos dokumentus naudoja nekilnojamojo turto kainoms ir sąnaudoms padidinti, pinigams iš įmonės pasisavinti, mokesčiams sumažinti. Mokesčių administratorius, nustatęs tokias aplinkybes, taiko turinio viršenybės prieš formą principą ir …

Ar mokesčių administratorius tiksliai laikosi nustatytų procedūrų?

Perskaitęs Vyriausiojo administracinio teismo parengtą teismų praktikos apibendrinimo mokesčių administravimo klausimais projektą, drįstu teigti, kad pasitaiko pažeidimų. Remdamasis teismo analize, panagrinėsiu kai kurių mokesčių administravimo procedūrų taikymą, pažeidimus, kuriuos daro mokesčių administratorius, atkreipsiu dėmesį į aspektus, kuriuos turi žinoti mokesčių …