2023 m. mokestinius ginčus prisimenant: ginčai dėl permokų grąžinimo terminų

Praėjusiais metais pasibaigė nemažai ginčų, kuriuose pirmą kartą buvo išaiškinta, kaip turi būti taikomi senaties terminai mokesčių permokoms bei koks mokesčių mokėtojų veiksmų atlikimas ar delsimas užkerta jiems galimybę susigrąžinti mokesčių permokas.Pasibaigusiuose mokestiniuose ginčuose pirmiausia buvo keliamas klausimas, kaip skaičiuojamas …

Individualios veiklos pajamos pripažintos turto pardavimo pajamomis

Mokestinių ginčų komisija (MGK) pristato pirmąjį pasibaigusį mokestinį ginčą, susijusį su virtualios valiutos pardavimu. Pasibaigęs mokestinis ginčas parodė, kad individualią turto pardavimo veiklą įregistravęs gyventojas, įvertinus faktines aplinkybes, gali būti pripažintas ne individualios veiklos vykdytoju. Tokiu atveju gyventojo gautos virtualių …

Ginčų baigtis Mokestinių ginčų komisijoje: nepatvirtinta daugiau kaip trečdalis mokesčių administratorių sprendimų

Praėjusiais metais 37 proc. mokesčių mokėtojų skundų Mokestinių ginčų komisijoje (MGK) buvo patenkinti visai arba iš dalies, t. y. tokia dalis mokesčių administratorių sprendimų buvo panaikinta arba pakeista sumažinant apskaičiuotas sumas, arba perduota nagrinėti iš naujo. MGK patvirtino 63 proc. …

Mokestis už aplinkos teršimą: du trečdaliai Mokestinių ginčų komisijos sprendimų buvo palankūs mokesčių mokėtojams

Mokestinių ginčų komisija (toliau – Komisija arba MGK) pristato mokesčio už aplinkos teršimą ginčų praktiką, kuri atskleidžia, kad du trečdaliai, arba 66 proc., Komisijos sprendimų buvo priimta palankia mokesčių mokėtojams kryptimi. 2022 m. MGK priėmė devynis sprendimus dėl mokesčio už aplinkos …

Mokestiniai ginčai dėl prekių muitinės vertės: ar galima išvengti klaidų?

Mokestinių ginčų praktika rodo, kad glaudus ryšys su pardavėju (eksportuotoju), pernelyg maža importuojamų prekių kaina, netinkamai aprašyta prekė – tai aplinkybės, kurios gali lemti papildomus iššūkius ir importo mokesčius. 2022 m. rudenį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) užbaigė dešimtmetį trukusį ginčą …

Treneriams išmokėto atlygio mokestinis vertinimas: atlyginimas už paslaugą ar darbo užmokestis?

Mokestinių ginčų komisija pristato dar vieną neseniai pasibaigusį mokestinį ginčą, susijusį su sporto veikla (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1010-602/2022).Pasibaigusioje byloje mokesčių administratorius nustatė, kad pelno nesiekianti sporto organizacija su rinktinės treneriais, …

Sportininkams išmokėti maistpinigiai pripažinti apmokestinamomis pajamomis

Mokestinių ginčų komisija pristato pasibaigusį mokestinį ginčą, susijusį su sportininkų ir su jų rengimu susijusių asmenų gautų pajamų apmokestinimu.Pagal bylos aplinkybes buvo nustatyta, jog pelno nesiekiantis vienetas (įstaiga) žaidėjams (sportininkams) ir personalui (treneriams, gydytojui bei kitiems atstovams) už kelis metus …

Teisingumo Teismas suteikė galimybę susigrąžinti mokesčio permoką

Mokestinių ginčų komisija pristato naujausią Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimą, susijusį su teisės į PVM atskaitą pripažinimu (ETT 2022 m. rugsėjo 15 d. sprendimas byloje Nr. C-227/21). Šis sprendimas, esant panašioms situacijoms, tapo privalomas ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos …

Teisingumo Teismas priėmė nepalankų verslui sprendimą ARVI byloje

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) paskutinę šių metų birželio mėnesio dieną paskelbė sprendimą byloje Nr. C-56/21, „Arvi ir ko“ (ARVI) prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurioje buvo išnagrinėtas Mokestinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) pateiktas prašymas …

Generalinė advokatė pasisakė dėl teisės skaičiuoti PVM už perleistą nekilnojamąjį turtą

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) generalinė advokatė Juliane Kokott pateikė savo patariamąją nuomonę byloje UAB „ARVI“ ir ko (toliau – „ARVI“) prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurioje yra nagrinėjamas Mokestinių ginčų komisijos pateiktas prašymas priimti prejudicinį …

Mokestinių ginčų komisija kreipėsi į Teisingumo Teismą

Europos Teisingumo Teismas (ETT) priėmė nagrinėti Mokestinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaičiavimo nuostatų. Tai ne pirmas kartas, kai Komisija kreipiasi į ETT. Tokią teisę Komisija įgijo pripažinus komisiją teismine institucija …

Ar verta ginčytis su mokesčių administratoriais?

Vieno atsakymo turbūt nėra. Tie, kas nors kartą laimėjo mokestinį ginčą, žinoma, bandys ginčyti bet kokį jo netenkinantį mokesčių administratoriaus sprendimą. Nusivylę ginčus nagrinėjančių institucijų sprendimais, kiekvieną kartą gerai apgalvos ir įvertins visus motyvus už ir prieš.Statistika rodo, kad per …

1. Dėl patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonių direktyvos taikymo
2. Holdingo bendrovė negali atskaityti pirkimo PVM nuo išlaidų, susijusių su patronuojamosiomis bendrovėmis

  Dėl patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonių direktyvos taikymo Šioje byloje kilo ginčas dėl patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonių direktyvos Nr. 90/435 (Direktyva) taikymo, kai Belgijoje registruota bendrovė skirsto pelną dividendų forma savo akcininkams – Nyderlanduose įregistruotiems kolektyvinio investavimo subjektams, kuriems savo šalyje …

Dėl įmonės pareigos skaičiuoti ir mokėti PVM už pardavimo sandorius

  Byloje ginčas iš esmės kilo dėl mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo buvo nuspręsta priverstinai ne ginčo tvarka iš pareiškėjo turto išieškoti 257 577 Lt nesumokėtų mokesčių ir susijusių sumų bei taikyti mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdą – nurodymą kredito, mokėjimo ar …

Dėl PVM atskaitos holdingo bendrovei

  Šioje byloje kilo ginčas dėl PVM, skirto dukterinių įmonių akcijoms įsigyti ir paslaugų teikimui finansuoti, atskaitos holdingo bendrovei, kurį ji sumokėjo iš trečiojo asmens įsigijusi akcijų (kapitalo). 2006 m. holdingo bendrovė padidino savo kapitalą ir už akcijų emisijos, susijusios …

Mokesčių mokėtojui palankų sprendimą skundžia mokesčių administratorius

  Straipsnyje, vadovaujantis mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų praktika, nagrinėjama, kaip turėtų būti taikoma LR mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 159 str. 2 dalies norma, leidžianti mokesčių administratoriui apskųsti Mokestinių ginčų komisijos (toliau – MGK) sprendimą, kas neretai tampa tiek …

Mokesčių inspekcijos nurodymas buvo teisėtas

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu padėjo tašką Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir UAB „Ridvija“ ginče. Kolegija nusprendė, kad Šiaulių apskrities VMI nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais davė teisėtai ir pagrįstai. Kolegija …

Įrodyti mokesčių teisingumą – vis sunkiau

Imtis šios temos paskatino metinėje buhalterių konferencijoje „Buhalterių slalomas – 2014“ vykusi diskusija apie PVM sukčiavimą ir kaip apsisaugoti sąžiningam PVM mokėtojui. „PricewaterhouseCoopers“ Mokesčių ir teisės skyriaus projektų vadovė Aušra Miltenytė pateikė daug vertingos informacijos buhalteriams, pabrėždama, kad mokesčių mokėtojas, …

Ginčyti mokesčių administratorių sprendimą ar ne?

Toks klausimas kasmet kyla šimtams įmonių vadovų ir asmenims, gavusiems mokesčių administratorių sprendimus sumokėti papildomai dešimtis, šimtus tūkstančių ar net milijonus Lt mokesčių. Pirmiausia mokesčių mokėtojų akys krypsta į Mokestinių ginčų komisiją prie LR Vyriausybės. Neseniai šešioliktuosius savo veiklos metus …

Vietoj raginimo mokėti – sprendimas priverstinai išieškoti

  Ši istorija tęsėsi daugiau negu penkerius metus. Ginčas dėl neva nesumokėtų mokesčių Norvegijoje baigėsi mokesčių mokėtojo pergale, kadangi Valstybinė mokesčių inspekcija, siekdama išieškoti Norvegijos mokesčių administratoriaus apskaičiuotą mokestį, pažeidė kai kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymus.   Ginčas dėl Norvegijoje mokėtų …