Vertinimai

„Luminor“ banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas:„Dėl pingančios energijos planuotos pajamos iš PVM gali būti nesurinktos.“

Supaprastinta kuro vartojimo privatiems poreikiams tvarka. Prekybininkai turės sudaryti sutartis su maistą dalijančiomis labdaros organizacijomis. Griežtinama daugiabučių administratorių atsakomybė…

Supaprastinta kuro vartojimo privatiems poreikiams tvarkaValstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad už pra­ėjusius metus deklaruotų pajamų natūra suma, lyginant su 2020 m., augo beveik 5 kartus (nuo 58 mln. iki 272 mln. eurų), o nuo jų apskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) suma išaugo net …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

DataĮvykisPavadinimas2024-04-15DeklaruotiDividendų pelno mokesčio deklaracija (FR0640)MokestisPelno mokestisMokestinis laikotarpis2024-03-01 – 2024-03-31Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0640 forma (versija 02) ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G priedas „III. Iš užsienio vienetų …

Metinis pajamų deklaravimas 2024 m.: aktualūs klausimai (I)

  Kadangi šiuo metu vyksta metinis pajamų deklaravimas, dviejų dalių straipsnyje apžvelgsime aktualiausius klausimus. Gyventojai šiais metais metines pajamų deklaracijas turi pateikti iki gegužės 2 d. Spaudoje tikrai netrūksta bendros informacijos, kas, kaip ir kokiais atvejais turi teikti šias deklaracijas, todėl šiame straipsnyje …

Lietuvos įmonės mokami dividendai ES valstybės įmonei

Kadangi dividendų, mokamų naujai įsteigtai įmonei užsienyje, kyla daug klausimų, toliau nagrinėsime dar vieną aktualią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) bylą šia tema. Valstybės pasirinktos tik kaip pavyzdys, tačiau tokių situacijų ginčų aiškinimai yra aktualūs ir įmonėms Lietuvoje. Situacija. Lietuvos įmonę X …

Aktualūs PVM atskaitos klausimai (I)

Vidmantas JONAITIS Teisė atskaityti pirkimo PVMStraipsnyje nagrinėjama naujausia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktika PVM atskaitos klausimais. LVAT praktika privalomai remiasi mokesčių administratorius, tiek konsultuodamas, tiek atlikdamas kontrolės veiksmus, todėl nauji išaiškinimai ar senos LVAT praktikos pakeitimas naujais teismo išaiškinimais yra …

Dėl įmonių finansinių ataskaitų kokybės

  Įmonių vadovybei, kreditoriams, investuotojams, verslo partneriams ir valdžios institucijoms reikalingą informaciją apie verslo subjektų finansinę būklę bei veiklos rezultatus, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (metams ar trumpesniam laikotarpiui), turi teikti finansinės ataskaitos. Jos yra sudėtinė finansinės apskaitos dalis. Šią apskaitą reglamentuoja Finansinės …

Ar bus rasti papildomi europiniai sprendimai gynybinių pajėgumų stiprinimui?

Kovo 25 d. Vilniuje vykusiame finansų ministrės Gintarės Skaistės ir Euro grupės (EG) pirmininko Paschal Donohoe susitikime aptarti reikalingi Europos Sąjungos (ES) lygmens žingsniai stiprinant gynybinius pajėgumus, parama Ukrainai, ekonominė Lietuvos ir euro zonos situacija, fiskalinės politikos ir kapitalo rinkos …

2024 m. balandžio mėn. darbo laiko kalendorius, delspinigių ir palūkanų dydžiai

2024 m. balandžio mėn. darbo laiko kalendoriusKalendorinių dienų skaičius 30Darbo dienų skaičius5 dienų darbo savaitė216 dienų darbo savaitė25Darbo valandų skaičius5 dienų darbo savaitė1676 dienų darbo savaitė166Poilsio ir švenčių dienų skaičius5 dienų darbo savaitė96 dienų darbo savaitė5 Delspinigių dydžiai už nesumokėtus arba pavėluotai …

Gyventojai su bankais ginčijosi dėl sukčių išviliotų pinigų

2023 m. Lietuvos bankas išnagrinėjo beveik 740 ginčų, kurių daugumą sudarė vartotojų nesutarimai su bankais dėl sukčių išviliotų pinigų. Taip pat daugėjo ginčų su draudikais.Lietuvos bankas skatino ginčo šalis nesutarimus spręsti taikiu būdu. 2023 m. pasiekti 177 taikūs susitarimai, kuriais buvo išspręsta …

Darbo apmokėjimas nuo 2024 m. (4)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 4 (1228) Komisijos nario atlygio dydžiai ir jų nustatymasŠio įstatymo Nr. XIII-198 12 straipsnis taip pat nustato įstatymų pagrindais sudarytų komisijų (grupių, tarybų, Teisėjų garbės teismo, darbo arbitražo, Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų), finansuojamų iš valstybės ir …

Pradėjo dirbti nauja Mokestinių ginčų komisijos narė Gvida Ivanauskienė

Neseniai darbą Mokestinių ginčų komisijoje (MGK) pradėjo konkurso būdu Vyriausybės paskirta nauja MGK narė Gvida Ivanauskienė. Nuo kovo 1 d. antrai kadencijai MGK nare Vyriausybė paskyrė Vilmą Vildžiūnaitę.Gvida Ivanauskienė yra baigusi Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos …

Pagrindiniai socialiniai rodikliai (2024 m. balandis)

Rodiklio pavadinimasRodiklio dydisĮsigaliojimo dataMinimali mėnesinė alga (MMA)924 Eur2024-01-01Minimalus valandinis atlygis5,65 Eur2024-01-01Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD)747 Eur2024-01-01Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) asmenims, kuriems  nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis*1127 Eur2024-01-01Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) asmenims, kuriems  nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis**1057 Eur2024-01-012024 metų bazinis dydis, …

2024 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 4575 2024 03 13Nr. 1K-94 2024 03 13Finansų ministro įsakymas dėl 2011 04 19 įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6.30 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo nauju 7 papunkčiu

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 17 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 6.30 punkto „Išlaidų darbuotojų naudai priskyrimas leidžiamiems atskaitymams“ papildymą nauju 7 papunkčiu „Išlaidos, susijusios su akcijų pasirinkimo sandorio įgyvendinimu“.Eglė RAMANAUSKIENĖ Viršininko pavaduotoja, atliekanti viršininko funkcijas PMĮ …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 30 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo

2024-03-19 Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-11937 Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme PVM įstatymo 30 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą, kurį suderinome su Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.Eglė RAMANAUSKIENĖ Viršininko pavaduotoja, atliekanti viršininko funkcijas 30 straipsnis. Azartiniai lošimai …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI. PVM4755 2024 03 15MD Nr. 1BE-231 2024 03 15Dėl Importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ir naudotis nuo Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą bėgantiems …

Seimas pritarė siūlymui apvalinti atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumas

Seimas pritarė Atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymui ir lydimųjų teisės aktų pakeitimams, kurie nuo 2025 m. gegužės 1 d. įpareigos, atsiskaitant už prekes ar paslaugas grynaisiais pinigais, apvalinti bendrą mokėtiną sumą.Numatoma, kad apvalinama būtų į mažesnę arba didesnę pusę …

Priešdėlių apsi- ir pasi- vartojimas

Iš pirmo žvilgsnio kai kam pasakymai apsikeisti nuomonėmis ir pasikeisti nuomonėmis nesiskiria. Gal tik kiti (bet panašūs) priešdėliai.Iš tiesų veiksmažodžių apkeisti ir pakeisti reikšmės yra labai panašios. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ teikia žodžio apkeisti reikšmę apmainyti (daiktus, vietas). Tai rodo, …

Kaleidoskopas

Balandžio 10 d.Sukanka 131 m., kai 1893 m. gimė lietuvių teisininkas, diplomatas Vaclovas Sidzikauskas.Sukanka 75 m., kai 1949 m. gimė lietuvių operos dainininkas Vladimiras Prudnikovas.Sukanka 113 m., kai 1911 m. nuo plaučių uždegimo mirė lietuvių kompozitorius, dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Balandžio 11 d. …