Apskaitos ir audito studentas šių dienų akivaizdoje

  Neseniai rašiau apie buhalterį, auditorių ir apskaitos dalykų dėstytoją šių dienų akivaizdoje. Po šių rašinių kilo klausimas, o kaipgi šių dienų akivaizdoje jaučiasi apskaitos ir audito studentas, su kokiomis problemomis susiduria, kaip jis siekia tapti geru buhalteriu, auditoriumi ar apskaitos …

Vertinimai

Finansų ministrė Gintarė Skaistė apie mokesčius ir biudžeto išlaidas:„Suaugusiųjų pasaulyje pietūs kainuoja.“

Naujos kolekcinės monetos. Siūloma įpareigoti kredito įstaigas pateikti nekilnojamojo turto paskolos gavėjui alternatyvas, pasirenkant palūkanų rūšį…

Naujos kolekcinės monetosGegužės 22 d. Lietuvos bankas į apyvartą išleidžia kolekcines monetas, skirtas pasakai „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“ iš serijos „Mano pasakos“. To paties dizaino monetos dviejų nominalų – 5 eurų sidabro ir 1,50 euro vario ir nikelio lydinio. Tai trečioji pasaka, įamžinta …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

DataĮvykisPavadinimas2024-05-27DeklaruotiŪkio subjekto (tiekėjo) pranešimas apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (FR0766)MokestisPridėtinės vertės mokestisMokestinis laikotarpis2024-04-01 – 2024-04-30Pateikiama tinkamai užpildyta Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 forma (2 versija).2024-05-27DeklaruotiPridėtinės …

Finansinės apskaitos įstatymo pokyčiai

  Noras sureguliuoti pinigų plovimo prevencijos reikalavimų vykdymą įstatymų leidėjus pastūmėjo keisti Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą ir jame įtvirtinti nuostatą, kad apskaitos paslaugas teikiantys asmenys privalo deklaruoti tokią veiklą, atskirai automatiškai patvirtindami, kad yra susipažinę su pinigų plovimo ir teroristų …

Viešojo sektoriaus subjektų pinigų valstybės ižde arba bankuose apskaita, atskleidimas ir vidaus kontrolės priemonės

Parengė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamentas Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) gali laikyti pinigus kasoje, valstybės ižde VSS atidarytoje ir tvarkomoje sąskaitoje arba bankuose VSS vardu atidarytose sąskaitose. VSS vardu atidarytose sąskaitose gali būti …

Paminėjo Buhalterių dieną

Gegužės 10 dieną, antrąjį gegužės penktadienį, Lietuvos buhalterių ir auditorių dienos proga Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) sukvietė savo profesijos atstovus į „Buhalterių dieną“. LBAA prezidentė Daiva Čibirienė šį kartą dalyvius pakvietė pasigrožėti senojo Vilniaus universiteto skliautais. Konferencijoje sveikinimo …

Individualių įmonių apmokestinimas (II)

  Sąnaudos, skaičiuojant pelno mokestįDalis individualios įmonės (IĮ) sąnaudų priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams: 1) ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos (Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 18 ir 19 str.); 2) ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos (PMĮ 20 str.); 3) komandiruočių sąnaudos (PMĮ 21 str.); …

Aktualūs PVM atskaitos klausimai (IV)

Vidmantas JONAITIS Jei sandoriai (ūkinės operacijos) realiai neįvykoDeja, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktika rodo, kad dažnai mokestinio ginčo tema yra PVM apskaičiavimas, mokesčių administratoriui nustačius, kad pareiškėjo kontrahentai sukčiavo PVM srityje, o pareiškėjas žinojo ar turėjo galimybę žinoti, kad dalyvauja …

Sukčiavimas ir PVM

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nagrinėjo PVM apskaičiavimą, mokesčių administratoriui nustačius, kad pareiškėjo kontrahentai sukčiavo PVM srityje, o pareiškėjas žinojo ar turėjo galimybę žinoti, kad dalyvauja sandoriuose, susijusiuose su sukčiavimu PVM srityje.Apeliantas, prieš sudarydamas sandorius su UAB X ir UAB Y, svarbių …

Dirbantiems nuotoliu iš užsienio – aiškesnė socialinio draudimo tvarka

COVID-19 pandemijos metu visame pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą, daug žmonių pradėjo dirbti nuotoliu ir gyventi kitoje valstybėje narėje, nei yra įprastinė jų darbo vieta. Net ir pasibaigus pandemijai, nuotolinis darbas išlieka labai populiarus. Žmonės ne tik nebenori grįžti į biurus, …

Darbo apmokėjimas nuo 2024 m. (7)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 4 (1228) Vidaus tarnybos sistemos statutinių įstaigų pareigūnų darbo apmokėjimo ir kitų tarnybos garantijų pasikeitimaiSeimas 2023 m. gruodžio 19 d. priėmė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtą Vidaus tarnybos statuto (VTS) (įst. Nr. IX-1538, su ankstesniais pakeitimais) naują redakciją (patv. įst. …

Pelno mokesčio įstatymo 17-2 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas

PMĮ 17-2 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir PMĮ 17-2 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 2 ir 2.1 punktų pakeitimas „17-2 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų mažinimas dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšųApskaičiuojant pelno mokestį, šiame straipsnyje nustatyta tvarka iš apmokestinamųjų pajamų gali būti …

Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 1–3 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimai

1. PMĮ 28 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 4 punkto pirmos pastraipos pakeitimas4. Vienetai, turintys teisę gauti paramą, išskyrus šeimynas, vadovaudamiesi Labdaros ir paramos įstatymu (LPĮ), privalo atskirai tvarkyti pagal LPĮ gaunamos paramos apskaitą (joje nurodyti teikėjus, jei parama nebuvo …

Pelno mokesčio įstatymo 50 straipsnio 1–6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimai

PMĮ 50 straipsnio 1 dalies 1 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas KomentarasMetiniam pelno mokesčiui deklaruoti naudojamos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos bei jų priedai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu …

Gyventojams siūloma nauja priemonė patogiau investuoti – investicinė sąskaita

Seimas pradėjo svarstyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) pataisas, kuriomis siūloma keisti pajamų iš finansinių investicijų apmokestinimo tvarką, kad gyventojams būtų patogiau investuoti į įvairius finansų rinkose platinamus finansinius produktus. Šias pataisas parengė Seimo narių grupė, siekdama palankesnės mokesčių sistemos …

Pagrindiniai reikalavimai apskaitos dokumentams, kuriais pripažįstamos vieneto sąnaudos (1)

  Finansinės apskaitos dokumentu, kaip apibrėžta Finansinės apskaitos įstatyme (FAĮ), yra laikoma ūkinę operaciją patvirtinanti tekstinė informacija, nepaisant jos parengimo ar pateikimo būdo, formos ir laikmenos. Apskaitos dokumentais privaloma fiksuoti įvykusias ūkines operacijas. Pagal FAĮ, apskaitos dokumentai parengiami ūkinės operacijos metu …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPAREIGYBĖS APRAŠYMAS7674 2024 04 26SADM Nr. A1-300 2024 04 26Dėl 2017 04 12 įsakymo Nr. A1-177 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių …

Kaleidoskopas

Gegužės 22 d. – Tarptautinė biologinės įvairovės diena.Sukanka 211 m., kai 1813 m. gimė vokiečių kompozitorius Ričardas Vagneris.Sukanka 165 m., kai 1859 m. gimė škotų rašytojas Artūras Konanas Doilis.Sukanka 73 m., kai 1951 m. gimė Kovo 11-osios Akto signataras Mečys …

Lietuva Gegužės 3-iosios Konstitucijos epochoje (1)

Šarūnas SUBATAVIČIUS Prieš 231 metus buvo priimta Gegužės 3-iosios Konstitucija, kurią šiandienos istorikai apibūdina kaip vertybinę koordinacinę sistemą, kuria vėliau vadovavosi ir visa Europa. Konstitucijos, arba kitaip Valdymo įstatymo (lenk. Ustawa Rządowa), priėmimas vainikavo kelis dešimtmečius trukusią Abiejų Tautų Respublikos valdovo …