Buhalterių darbo užmokestis Lietuvoje 2015 m.: tendencijos ir iššūkiai

Tokią apklausą vykdo Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA).

LBAA siekia, kad už kvalifikuotą ir atsakingą buhalterių darbą būtų tinkamai atlyginama. Atlikusi apklausą praėjusiais metais LBAA išsiaiškino, kad buhalteriai nepatenkinti savo atlygiu. Kokios to priežastys? Viena iš jų – dėl priimtų norminių aktų per pastaruosius 4 metus neregėtai išaugo deklaracijų, pranešimų skaičius ir jų teikimo dažnumas. Darbdaviai nemato ir nesigilina į šitą augimą ir už papildomą darbą neatlygina buhalteriams. LBAA rado būdų keisti šią situaciją! Dirba su įstatymų leidėjais, siūlo, ką galima supaprastinti, pranešė verslo asociacijoms apie papildomus buhalterių krūvius, nesusijusius su verslo poreikiais. Darbas tęsiamas.

Apklausa padės Lietuvos buhalteriams išsiaiškinti atlyginimų kitimo tendencijas ir suprasti, ko reikia, kad kiekvienas buhalteris uždirbtų daugiau, patenkintų darbo rinkos poreikius.

 LBAA kviečia užpildyti  anoniminę anketą ir pakviesti atsakyti į anketos klausimus savo kolegas buhalterius, vyriausiuosius buhalterius. Apklausos rezultatus skelbsime 2015 m. kovo mėnesį Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos internetiniame portale www.LBAA.Lt

Šaltinis: LBAA