VMI bendradarbiaus su Buhalterių ir auditorių asociacija ir Lietuvos auditorių rūmais

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad š. m. lapkričio 11 d. VMI prie FM pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos buhalterių ir auditorių (toliau – LBAA) asociacija, o lapkričio 15 d. su Lietuvos auditorių rūmais (toliau – LAR). Bendradarbiavimo sutarčių tikslas – skatinti savanorišką mokesčių sumokėjimą ir mažinti mokesčių vengimą, siekiant užtikrinti sklandų mokesčių administravimą. „Bendradarbiavimas yra reikšmingas visoms šalims – LBAA bei LAR nariai teiks pasiūlymus dėl teisės aktų ir mokestinių prievolių administravimo tobulinimo ir dalinsis informacija apie galimus mokesčių įstatymų pažeidimus ir mokesčių vengimo atvejus, kuriuos pastebi savo veikloje, o VMI prie FM per asociacijų narius teiks mokestinę informaciją ir naujoves, kurią nariai paskleis savo įmonėse, siekiant, kad visi mokesčiai į biudžetą būtų teisingai apskaičiuoti ir sumokėti laiku“, – teigia VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė ir pažymi, jog šios bendradarbiavimo sutartys yra ypač svarbios siekiant sklandaus dialogo tarp mokesčių administratoriaus ir verslo. Sutartyje su LBAA numatyta, kad VMI prie FM teiks buhalteriams ir apskaitos įmonėms kvalifikuotą mokestinių prievolių vykdymo pagalbą ir dalyvaus atestuojant buhalterius profesionalus mokesčių srityje. LBAA nariai teiks konsultacijas VMI prie FM informacinių sistemų plėtojimo klausimais ir siūlys kaip pagerinti mokesčių mokėtojų aptarnavimą, švietimą bei konsultavimą, tobulinti Lietuvos Respublikos teisės aktus. Bendradarbiavimo sutartyje su LAR, siekiant didesnio teisės aktų aiškumo ir lengvesnio praktinio taikymo VMI prie FM įsipareigoja dalintis informacija rengiant jų išaiškinimus ir komentarus, taip pat skatinti auditorių ir audito įmonių iniciatyvumą, tobulinant mokesčių sistemą, svarstant teisės aktų pakeitimus ir papildymus. Šiomis sutartimis siekiama plėtoti VMI prie FM, LBAA ir LAR narių tarpusavio pasitikėjimo principais pagrįstus su mokesčių administravimu susijusius santykius ir keistis mokesčių administravimui reikalinga informacija.

Šaltinis: VMI 2011-11-17