Svarstys siūlymą didinti PNPD

Seimas pradėjo svarstyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nuo 2015 m. padidinti taikomą PNPD, t. y. numatyti, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas 116 eurų (400,5 lito) papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis. Šiuo metu yra taikomas 200 litų papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis. Naujomis pataisomis siekiama suteikti papildomų paskatų tėvams auginti vaikus ir kompensuoti su vaikų auginimu susijusias išlaidas. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama sugrįžti gruodžio 18 d.

Šaltinis: Seimas