- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Pritarta Prezidento veto


Seimas vakar priėmė Valstybės tarnybos įstatymo 4, 10, 16, 161, 17, 23, 26, 37, 41, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 261, 431 straipsniais ir 3 priedo II skyriaus pakeitimo įstatymą su Respublikos Prezidento pasiūlymais. Balsavo: už – 79, susilaikė – 2. Seimas pritarė Respublikos Prezidento siūlymui įstatyme palikti apribojimą (Seimo priimtame įstatyme šis apribojimas buvo panaikintas), kad priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos. Kaip teigiama Respublikos Prezidento dekrete, panaikinus šį apribojimą, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio priedų ir priemokų suma galėtų labai padidėti ir net viršyti pareiginės algos dydį. „Tai dar labiau iškreiptų ir taip nenuoseklų bei neskaidrų valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reglamentavimą“, – teigiama dekrete.
Taip pat pritarta pasiūlymui, kad 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų priemokų suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos, o 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytos priemokos dydis negali viršyti 20 procentų pareiginės algos.

Šaltinis: LR Seimas
2008-12-10