Pritarta valstybės tarnautojų ir pareigūnų priedų už kvalifikacines klases bei kategorijas mažinimui

Siūloma valstybės tarnautojams laikinai nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. mažinti priedus už kvalifikacinę klasę: už trečią kvalifikacinę klasę nuo 15 iki 10 proc. pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – nuo 30 iki 20 proc. pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – nuo 50 iki 30 proc. pareiginės algos. STT pareigūnams siūloma laikinai iki 2010 m. gruodžio 31 d. nustatyti 10 proc. pareiginės algos, už 2-ąją kvalifikacinę kategoriją – 20 proc. pareiginės algos, už 1-ąją kvalifikacinę kategoriją – 30 proc. pareiginės algos. Priėmus įstatymo projektą, saugumo pareigūnų priedai už kvalifikacinę kategoriją iki 2010 m. gruodžio 31 d. būtų tokie: 1) V kvalifikacinės kategorijos – 10 proc. pareiginės algos dydžio; 2) IV kvalifikacinės kategorijos – 15 proc. pareiginės algos dydžio; 3) III kvalifikacinės kategorijos – 20 proc. pareiginės algos dydžio; 4) II kvalifikacinės kategorijos – 25 proc. pareiginės algos dydžio; 5) I kvalifikacinės kategorijos – 30 proc. pareiginės algos dydžio. Nuo 2011 m. sausio 1 d. Saugumo pareigūnų priedai už kvalifikacinę kategoriją būtų taikomi tokie pat, kaip dabar nustatyti galiojančiame įstatyme: 1) V kvalifikacinės kategorijos – 10 proc. pareiginės algos dydžio; 2) IV kvalifikacinės kategorijos – 20 proc. pareiginės algos dydžio; 3) III kvalifikacinės kategorijos – 30 proc. pareiginės algos dydžio; 4) II kvalifikacinės kategorijos – 40 proc. pareiginės algos dydžio; 5) I kvalifikacinės kategorijos – 50 proc. pareiginės algos dydžio.

Šaltinis: Seimas
2009-07-17