- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Klaipėdos rajono įmonei nepavyko pasipelnyti iš fiktyvios prekybos rąstais

Prisidengusi apgaulingais sandoriais, medienos prekyba užsiimanti įmonė bandė išvengti pridėtinės vertės mokesčio. Valstybės biudžetui ji privalės sumokėti beveik 200 tūkst. litų. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Klaipėdos AVMI) išaiškino mokesčių vengimo atvejį, kai viena Klaipėdos rajono bendrovė, prisidengusi apgaulingais medienos pirkimo sandoriais, ketino nuslėpti bemaž šimtatūkstantinę sumą mokesčių. Įmonei teks sumokėti ne tik priskaičiuotą pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), bet ir dešimtimis tūkstančių litų siekiančius delspinigius bei baudą. Mokestinio patikrinimo metu nustatyta, kad bendrovė Mokesčių inspekcijai pateiktose PVM deklaracijose į PVM atskaitą įtraukė beveik 100 tūkst. litų pirkimo PVM pagal apgaulingai kitų trijų įmonių išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriose užfiksuotas medienos – rąstų įsigijimas. Nors šiuose sandoriuose dalyvavusios įmonės jokios medienos neturėjo, buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Klaipėdos rajono bendrovei esą pardavė jos už didesnę nei 600 tūkst. litų sumą. Nustatyta ir tai, kad jokios medienos jos negalėjo parduoti, nes neturėjo nei sandėlių, nei transporto ar kitų priemonių medienai pakrauti bei transportuoti, nei šiuos darbus galinčių atlikti samdomų darbuotojų, nei sutarčių su kitomis įmonėmis, galinčiomis imtis tokių darbų. Patikrinimo metu paaiškėjo, kad minėtų įmonių vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytas medienos pardavimo PVM, apskaičiuotas neva tiekiant prekes, taip ir liko nesumokėtas. Įmonei teks sumokėti į valstybės biudžetą beveik 200 tūkst. litų PVM, baudų ir delspinigių.

Šaltinis: VMI 2009-11-27