- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Valstybės kontrolė ragina vidaus reikalų įstaigas stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą

Valstybės kontrolė baigė kasmetinius finansinius ir teisėtumo auditus vidaus reikalų įstaigose. Auditoriai konstatavo, kad Vidaus reikalų ministerijos biudžeto vykdymo ir kitos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal teisės aktus, reglamentuojančius šių ataskaitų pateikimą, o valstybės lėšas ir kitą turtą ministerija valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams. Ministerijos valdymo srities įstaigose nustatyta reikšmingų pažeidimų. Policijos departamentas vykdė investicijų projektą – sandėlių rekonstrukciją, kuri nebuvo numatyta Valstybės investicijų programoje. Policijos departamentas, Lietuvos kriminalinės policijos biuras, Viešosios policijos apsaugos tarnyba, Lietuvos viešosios policijos rinktinė „Vytis“, Lietuvos kelių policijos tarnyba, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras, Lietuvos policijos mokykla, Alytaus, Marijampolės ir Utenos apskričių vyriausieji policijos komisariatai, įsigydami prekes ir paslaugas, ne visais atvejais taikė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas neužtikrino ekonomiško valstybės biudžeto lėšų ir efektyvaus valstybės turto panaudojimo, nes pirko paslaugas, nors tuos darbus galėjo atlikti savo turimais materialiniais ištekliais. Pažeidimų nustatyta ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente. Nesilaikydamas kai kurių Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų reikalavimų, departamentas penkeriems metams už 6,9 mln. Lt. išsinuomojo gaisrines automobilines kombinuoto judesio kopėčias. Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba biudžeto asignavimus naudojo ne pagal nustatytą paskirtį, nes vykdė investicinį projektą, kuris nebuvo numatytas Valstybės investicijų programoje. Audituotos vidaus reikalų įstaigos informavo, kad dalį klaidų ir pažeidimų ištaisė.

Šaltinis: Valstybės kontrolė 2011-06-22