Vidaus reikalų ministerijoje turtas valdomas neefektyviai

Įvertinusi, kaip Vidaus reikalų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos valdo 390 mln. Lt vertės ilgalaikį turtą, Valstybės kontrolė konstatavo, kad jis gali būti valdomas ir taupiau, ir racionaliau. Daugiau nei prieš 10 m. Vidaus reikalų ministerijos įkurtoms įstaigoms – Turto valdymo ir ūkio departamentui bei Autoūkiui – turėjo būti perduoti viso ministerijai ir trylikos jai pavaldžių įstaigų, išlaikomų iš ministerijai skirtų lėšų, priklausančio turto valdymo klausimai. Tačiau iki šiol apie 40 proc. turto ir toliau valdo visos 13 ministerijos įstaigų. Dviejose įstaigose, kurios turtą turėjo valdyti centralizuotai, 2009 m. dirbo 176 darbuotojai, kuriems išlaikyti skirta 5,1 mln. Lt. Pačioje ministerijoje ir kitose jos įstaigose su turto valdymo klausimais iš dalies dirba dar apie 150 darbuotojų. Auditorių vertinimu, turto valdymą sutelkus vienoje įstaigoje, sumažėtų jo valdymo išlaidos ir būtų galimybė sistemiškai spręsti turto valdymo problemas. Audito metu nustatyta, kad ministerija ir jos įstaigos valdo daugiau patalpų ir transporto priemonių, nei reikalinga jų funkcijoms atlikti. Nė viena institucija neturi apibendrintos informacijos, kiek kainuoja išlaikyti ministerijos ir pavaldžių įstaigų naudojamas patalpas. Auditorių įsitikinimu, be šių duomenų institucijos negali priimti ekonomiškai racionalių sprendimų dėl turimo turto valdymo. Valstybiniai auditoriai kritiškai įvertino ir ministerijos Autoūkio transporto valdymą. Pertvarkyti šios įstaigos darbą ir jos finansavimą Valstybės kontrolė ministerijai buvo nurodžiusi jau 2005-aisiais, tačiau rekomendacija taip ir liko neįgyvendinta. Iš šiuo metu Autoūkio valdomos 181 transporto priemonės ministerija ir 13 jos įstaigų nuolat naudojasi tik 26-iomis, tuo tarpu 111 transporto priemonių savo veiklai naudoja Policijos įstaigos ir FNTT, kurios iš valstybės biudžeto gauna atskirą finansavimą. Autoūkis aptarnauja ir dalį pačiam Policijos departamentui priklausančių transporto priemonių: atlieka remontą, pila degalus, keičia padangas ir kitas medžiagas – visa tai atliekama ministerijai skirtomis biudžeto lėšomis. Auditorių nuomone, ministerija turi atsisakyti šios ydingos praktikos, nes ji neleidžia tinkamai kontroliuoti, kam ir kaip naudojamas ministerijos tarnybinis transportas bei lėšos, skiriamos jam išlaikyti. Ministerijos Autoūkis teikia ir komercines keleivių bei krovinių gabenimo, remonto, transporto priemonių plovimo ir panašias paslaugas, kurios nėra būdingos viešajam sektoriui, todėl jų reikėtų atsisakyti. Valstybės kontrolė nurodė iš esmės pertvarkyti visą ministerijos ir jos įstaigų turto valdymą iki 2011 m. pradžios.

Šaltinis: „Valstybės kontrolė&ldquo 2010-08-06