Švietimo ir mokslo ministerija pašalino audito metu nustatytus pažeidimus

Švietimo ir mokslo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos ištaisė Valstybės kontrolės nurodytus pažeidimus. Ministerija 2008 m. nepakankamai kontroliavo, kaip jai pavaldžios įstaigos naudoja valstybės biudžeto lėšas. Atsižvelgdama į valstybinių auditorių nustatytas klaidas, ministerija detalizavo pavaldžių įstaigų ir jų vykdomų programų sąmatas. Audito metu finansinėje apskaitoje nustatytas turto, atsargų, pinigų, pajamų, kompensuotų nuompinigių, išlaidų, finansavimo, atsiskaitymų sąskaitų klaidas ištaisė ir ministerijai pavaldžios įstaigos. Dviejų ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams skirtos tarnybinės nuobaudos.

Šaltinis: Valstybės kontrolė 2009-10-01