- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Valstybės kontrolė: Žemės ūkio ministerija turi stiprinti įstatymų vykdymo kontrolę

Valstybės kontrolė Žemės ūkio ministerijoje, kuriai 2010 m. iš valstybės biudžeto programoms vykdyti buvo skirta 2,6 mlrd. Lt, atliko finansinį ir teisėtumo auditą. Auditoriai neturėjo reikšmingų pastabų dėl ministerijos biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų duomenų, tačiau nustatė, kad valstybės lėšas ir turtą ministerija valdė pažeisdama teisės aktus. Daugiausia pažeidimų nustatyta atliekant administracinio pastato Vilniuje rekonstrukcijos darbų pirkimus 2006–2007 m. Ministerija supaprastinto atviro konkurso metu neatmetė tiekėjo pasiūlymo, pakeitusio projekte nurodytus techninius sprendimus ir neatitinkančio konkurso sąlygų, o pripažino, kad šis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir paskelbė jį laimėjusį. Sudarydama sutartį su tiekėju ministerija nenustatė kainos perskaičiavimo sąlygų. Kai kuriuos numatytus darbus, kuriems tiekėjas atviro konkurso metu pateikė nepagrįstai mažas kainas, ministerija pakartotinai pirko neskelbiamų derybų būdu iš to paties tiekėjo. Ministerija nepagrįstai priėmė sprendimus pirkti projekte nenumatytus ir papildomus darbus. Vykdydama Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos viešinimą šalies žiniasklaidoje, ministerija šias paslaugas pirko nepagrįstai pasirinkusi neskelbiamų derybų būdą ir jas įsigijo iš vienintelio teikėjo, tinkamai nekoordinavo kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra vykdomų viešinimo darbų, neracionaliai panaudojo automobilių nuomai skirtas lėšas. Dalį audito metu teiktų rekomendacijų ministerija jau įgyvendino. Numatyta ministerijai pavaldžias biudžetines įstaigas finansuoti pagal programų sąmatas, o darbus, nepriskirtus šių įstaigų funkcijoms, įsigyti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Bus nustatytos papildomos kontrolės procedūros, bus paskirti atsakingi asmenys už pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę ir kitų subjektų finansavimui skirtų lėšų naudojimą.

Šaltinis: Valstybės kontrolė 2011-07-19