Ūkio ministerija turėtų stiprinti lėšų panaudojimo kontrolę

Valstybės kontrolė baigė Ūkio ministerijos 2013 metų finansinį (teisėtumo) auditą. Kaip ir ankstesniais metais, auditoriai neturėjo pastabų dėl ministerijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų, tačiau pastebėjo valstybės lėšų ir turto naudojimo trūkumų. „Ūkio ministerijai ne visais atvejais pavyko ekonomiškai naudoti valstybės lėšas, tinkamai kontroliuoti jų panaudojimą bei disponuoti valstybės turtu, tačiau pažymėtina, kad institucija operatyviai reagavo į pateiktas pastabas ir inicijavo kai kurių nurodytų trūkumų pašalinimą dar audito metu“, – kalbėdama apie audito rezultatus, sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Šaltinis: Valstybės kontrolė