- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Stiprinama investuotojų apsauga

Lietuvos bankas, siekdamas gerinti šalies finansinių priemonių rinkoje teikiamų investicinių paslaugų kokybę ir užtikrinti investuotojų apsaugą, parengė Bendro Europos pinigų rinkos fondų apibrėžimo gaires. Jas patvirtino Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Taip pat patvirtintos Pagrindinės informacijos investuotojams dokumento rengimo ir informacijos šiame dokumente pateikimo gairės.

Šaltinis: Lietuvos bankas