Stiprinama autorių teisių apsauga


Vakar Seimas priėmė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 65, 72 straipsnių, VI skyriaus ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymą (projektas Nr. XP-983 (2)ES). Balsavo: už – 63, prieš – 4, susilaikė 19. Įstatymo tikslas – suderinti šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo normas su Europos Sąjungos direktyvomis: 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/84/EB dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai; 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. Priimtu įstatymu bus geriau suderinti teisių turėtojų ir naudotojų interesai. Nustatytos autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo priemonės turėtų sudaryti geresnes sąlygas Lietuvos ir užsienio autorių ir gretutinių teisių subjektų teisių įgyvendinimui.

Šaltinis: LR Seimas