- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo praktiką padės formuoti parengtas įstatymo komentaras

Parengtas Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) I–III skyrių komentaras padės viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms teisingai ir vienodai suprasti atskiras VPĮ skyrių nuostatas, jų tarpusavio santykį su kitais teisės aktais.  Komentare paaiškinta, kaip teisingai apskaičiuoti numatomo pirkimo vertę, kaip ir kada galima vykdyti vidaus sandorius, ir išsamiai išnagrinėti atvejai, kada VPĮ reikalavimai netaikomi. VPĮ  I–III skyrių komentare pateikiamas vartojamų sąvokų, viešųjų pirkimų principų, pirkimų procedūrų ir atskirų jų etapų, pirkimo būdų aiškinimas ir taikymo ypatumai. Komentaras naudingas ir komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms, nes jame analizuojami šio sektoriaus perkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo ypatumai ir praktiniai taikymo aspektai. Artimiausiu metu Ūkio ministerija kartu su komentaro rengėjais planuoja VPĮ I–III skyrių komentarą pristatyti viešųjų pirkimų sistemos dalyviams.

Šaltinis: Ūkio ministerija