Patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių rengimo rekomendacijos


Dėl „Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisyklių rengimo rekomendacijų patvirtinimo”

(Žin., 2006, Nr. 95-3754) Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2006 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 1S-45 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisyklių rengimo rekomendacijų patvirtinimo” patvirtintos Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisyklių rengimo rekomendacijos.