- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Siekiama atsisakyti perteklinių reikalavimų advokato veiklai

Vyriausybė pritarė Advokatūros įstatymo pataisoms, kuriomis būtų atsisakyta perteklinių reikalavimų advokato veiklai. Šiuo metu Advokatūros įstatyme numatyta, kad asmeniui, įrašytam į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, yra išduodami du dokumentai – teisės verstis advokato veikla liudijimas ir advokato pažymėjimas. Teisės verstis advokato veikla liudijimo išdavimo diena laikoma advokato teisės verstis suteikimo diena. Teisingumo ministerija siūlo, kad pati Lietuvos advokatūra nustatytų privalomus reikalavimus advokatų darbo vietai. Taip būtų sudarytos galimybės lanksčiau reaguoti į įvairius technologinius pokyčius, klientų lūkesčius ir teisingumo sistemos, kurios dalimi yra advokatas, poreikius. Lietuvos advokatūrai būtų suteikti įgaliojimai nustatyti advokatų darbo vietų registravimo tvarką.

Šaltinis: Teisingumo ministerija