Susirūpinimą kelia informacija apie neleistiną advokatų profesinę veiklą


Šią savaitę Lietuvos advokatūros advokatų tarybos ir Teisingumo ministerijos atstovai susitiks aptarti, kaip svarbu laikytis advokato veiklos principų, nuo kurių priklauso advokato profesijos prestižas. Advokatūros įstatyme yra įtvirtinti pagrindiniai advokato profesinės veiklos principai, tarp jų ir lojalumas klientui bei nepriekaištingas elgesys. Lietuvos advokatų etikos kodeksas įpareigoja advokatą savo veikloje laikytis teisinių ir moralinių įsipareigojimų klientui, visuomenei, advokato profesijai, konsultuoti, ginti klientą ar jam atstovauti sąžiningai, rūpestingai ir protingai, saugoti profesinę garbę ir orumą, nediskredituoti advokato vardo, duotos priesaikos ir teisingumo idėjos. Šios nuostatos turėtų vyrauti ne tik advokato profesinėje veikloje, bet ir elgesyje. Lietuvos advokatų etikos kodeksas draudžia advokatui ginti tokius kliento interesus, kurie verčia imtis neteisėtų gynybos priemonių ir būdų. Todėl žiniasklaidoje cituojami advokato tvirtinimai apie kliento prašymu „teisiškai nelegalių paslaugų“ teikimą gali turėti neigiamos įtakos advokatūros autoritetui.
Teisingumo ministerija atkreipia dėmesį, kad advokatas ir klientas dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį, nustatant abiejų šalių teises ir pareigas. Advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas klientai moka šalių sutartą užmokestį. Jeigu advokatas netinkamai vykdo sutartį, t. y. aplaidžiai atlieka advokato pareigas, atstovauja klientui nerūpestingai, nesiima aktyvių veiksmų, reikalingų apginti kliento interesus, ar vilkina bylos procesą, sutartis gali būti nutraukiama ir pasirenkamas kitas advokatas. Pagal Advokatūros įstatymą, kai kyla kliento ir advokato ginčas dėl teisinių paslaugų, klientas turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatūrą ar teismą, kurie sprendžia ginčus, kylančius dėl paslaugų teikimo. Be to, advokatui už šio įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimų bei advokato veiklos pažeidimus gali būti keliama drausmės byla. Sprendimą iškelti drausmės bylą priima Lietuvos advokatūra arba teisingumo ministras.

Šaltinis: Teisingumo ministerija
2008-08-20