- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

VMI parengė dviejų i.MAS posistemių taisyklių projektus

VMI informuoja, kad aptarė parengtas VMI kuriamos Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos i.MAS posistemių i.VAZ ir i.SAF duomenų teikimo taisykles, reglamentuosiančias informacijos mainus tarp VMI ir mokesčių mokėtojų. Šie dokumentai paskelbti viešai VMI interneto svetainėje. Prie dviejų i.VAZ ir i.SAF posistemių kūrimą kuruojančių darbo grupių prisijungė bei VMI specialistus kompetentingai konsultavo Investuotojų forumo, Naftos prekybos įmonių asociacijos, Lietuvos pramonininkų asociacijos, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA), Lietuvos laisvosios rinkos instituto, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos, asociacijos INFOBALT atstovai. Pastabas bei pasiūlymus dėl sklandaus duomenų mainų proceso taip pat teikė bendrovių „Orlen Lietuva“, „Alna Business solutions“, „PricewaterhouseCoopers“, „Philip Morris Baltic“ deleguoti specialistai.  VMI primena, kad i.SAF sudarys galimybę pateikti sąskaitų faktūrų duomenis elektroniniu standartizuotu formatu ir programinėmis priemonėmis, o naudojantis Elektroninių važtaraščių posistemiu (i.VAZ) bus galima išrašyti, perduoti ir naudoti elektroninius važtaraščius krovinių vežimui. Planuojama, kad minėtos informacinės sistemos bus sukurtos iki 2016 m. spalio mėn. i.MAS tikslas – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę. Šaltinis: VMI