Valstybinė mokesčių inspekcija buria ekspertų – patarėjų komandą

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) šiuo metu kuria Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS). 2015 m. liepos 15 d. buvo paskelbtas i.MAS dviejų posistemių (elektroninių sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir el. važtaraščių (i. VAZ)) sukūrimo ir įdiegimo paslaugų viešasis pirkimas.

VMI ketina suburti verslą vienijančių organizacijų atstovus – ekspertus, gerai išmanančius savo verslo procesus, kurie kompetentingai konsultuotų VMI prie FM darbuotojus, taip pat turėtų galimybę atstovauti savo srities verslo poreikiams, susijusiems su numatomų sukurti i.SAF ir i.VAZ informacinių sistemų būsimu naudojimu, bei gautų išsamią informaciją, naudingą, siekiant pasirengti būsimiems pokyčiams.

VMI primena, kad i.SAF sudarys galimybę pateikti sąskaitų faktūrų duomenis elektroniniu standartizuotu formatu ir programinėmis priemonėmis, o naudojantis Elektroninių važtaraščių posistemiu (i.VAZ) bus galima išrašyti, perduoti ir naudoti elektroninius važtaraščius kroviniams vežti. Planuojama, kad minėtos informacinės sistemos bus sukurtos iki 2016 m. spalio mėn.

Atkreipiame dėmesį, kad VMI šiuo metu vykdo „PSF” (PVM sąskaitų faktūrų) projektą, kurio metu pagal tam tikrus kriterijus atrinktos įmonės yra įpareigotos teikti visų gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenis. Projekto metu VMI kontroliuojamos įmonės per balandžio–liepos mėnesius deklaravo apie 4 mln. Eur, arba beveik dviem trečdaliais daugiau PVM, nei tuo pačiu laiku praėjusiais metais. Kontroliuojamų įmonių PVM prievolės augimas (58,2 proc.) buvo daug spartesnis nei visų šalies PVM mokėtojų (5,1 proc.) – šie pokyčiai teigiamai veikia PVM surinkimą ir pagrindžia elektroninių sąskaitų faktūrų sistemos poreikį.

„Projekto rezultatai patvirtina VMI įtarimus dėl tarp PVM mokėtojų paplitusio piktnaudžiavimo, neapskaitant pajamų, vengiant laiku deklaruoti pardavimo PVM, nepagrįstai didinti PVM atskaitą. Kontroliuotų įmonių veiklos rodiklių pokyčiai pagrindžia numatytas investicijas į Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) PVM sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) kūrimą”, – teigia VMI prie FM viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, akcentuodamas, kad įdiegus i.SAF mokesčių administratorius turės galimybę analizuoti visų PVM mokėtojų teikiamus duomenis apie gaunamas ir išrašomas PVM sąskaitas faktūras. Tai padės, mažiau trukdant verslą, užtikrinti teisingą PVM deklaravimą, apriboti PVM slėpimo galimybes ir užtikrinti lygios konkurencijos rinkoje sąlygas sąžiningiems mokesčių mokėtojams.

VMI kviečia suinteresuotas verslą vienijančias organizacijas registruotis dalyvauti darbo grupėje iki 2015 m. spalio 20 d.

Šaltinis: VMI