- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Naująja finansų viceministre paskirta Agnė Bagočiutė

Finansų ministro įsakymu nuo gegužės 1 d. finansų viceministre paskirta Agnė Bagočiutė. Ji pakeitė nuo 2006 m. šias pareigas ėjusį Aloyzą Vitkauską, kuris pradėjo dirbti Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko direktorių valdybos pakaitiniu direktoriumi, atstovaujančiu Danijai, Lietuvai, Airijai, Kosovui. Finansų ministerijoje A. Bagočiutė kuruos Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei valstybės turto valdymo sritis. Viceministrė taip pat kuruos valstybės įmonę Turto banką, VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ bei UAB „Lietuvos energija“. A. Bagočiutė Vilniaus universitete yra baigusi ekonominės geografijos studijas, tobulino žinias Vokietijos, Izraelio, Suomijos mokslo ir valstybės institucijose, baigė Europos ekonomikos studijų programą Danijos Odensės universitete. Nuo 2004 m. A. Bagočiutė dirba Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo departamente: vyriausiąja specialiste, skyriaus vedėja, nuo 2011 m. – departamento direktoriaus pavaduotoja. Iki tol naujoji viceministrė dirbo Lietuvos geografijos institute, Vidaus reikalų ministerijoje. Šaltinis:  Finansų ministerija