Finansų ministerijoje naujas sekretorius


Finansų ministerijos sekretoriumi pradėjo dirbti Valentinas Miltienis. Jis kuruos klausimus, susijusius su finansinėmis paslaugomis, finansų rinkomis ir įstaigomis, viešojo sektoriaus apskaitos reforma, bei klausimus, susijusius su valstybės informacinėmis sistemomis SFMIS ir VBAMS*. Jo kompetencijai taip pat priskiriamos Finansų ministerijai pavaldžios institucijos: UAB „Būsto paskolų draudimas“, Valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmai bei „Indėlių ir investicijų draudimas“.
47 metų V. Miltienis ekonomisto kvalifikaciją įgijo baigęs studijas Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų katedroje. Nuo 2003 iki 2005 metų jis vadovavo Nacionalinei mokėjimo agentūrai, po to dirbo mažmeninės prekybos įmonės komercijos ir marketingo skyriaus vadovu. Nuo 2007 metų rugsėjo V. Miltienis ėjo finansų viceministro pareigas.
* SFMIS – ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo informacinė kompiuterizuota valdymo ir priežiūros sistema
VBAMS – Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema.

Šaltinis: Finansų ministerija
2008-12-01