- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Norvegijos ir Europos ekonominės erdvės investicijos Lietuvai – 117,6 mln. eurų

Europos Sąjunga, Islandijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė pasirašė susitarimus dėl naujojo 2014-2021 m. laikotarpio Europos ekonominės erdvės ( EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo. Pagal minėtus susitarimus Lietuvai  skirta 56,2 mln. eurų pagal EEE finansinį mechanizmą ir 61,4 mln. eurų pagal Norvegijos finansinį mechanizmą. Numatomos sritys, į kurias galės būti investuojamos lėšos – inovacijos, moksliniai tyrimai, švietimas ir konkurencingumas, socialinė įtrauktis, jaunimo užimtumo didinimas, skurdo mažinimas, aplinkos apsauga, energetika, kultūra, pilietinė visuomenė, geras valdymas, teisingumo ir vidaus reikalai. Gegužės pabaigoje atsakingos šalių donorių institucijos paskelbs naujojo laikotarpio mechanizmų įgyvendinimo reglamentų projektus, būsimų dvišalių derybų su šalimis gavėjomis grafiką dėl Susitarimų memorandumų sudarymo bei investavimo krypčių detalias gaires. Dvišalėse derybose, atsižvelgiant į Lietuvos poreikius, kitas investicijas ir bendradarbiavimo su šalimis donorėmis galimybes, bus nustatytos finansavimo sritys Lietuvoje. Derybas koordinuos Finansų ministerija, konsultuodamasi dėl investavimo sričių ir mechanizmų įgyvendinimo modelio su kitomis Lietuvos valstybės institucijomis, ekonominiais ir socialiniais partneriais bei nevyriausybinių organizacijų atstovais. Per 2014-2021 metus 15 ES valstybių iš viso bus skirta 2,8 mlrd. eurų EEE ir Norvegijos investicijų. Susitarimais dėl finansinių mechanizmų įgyvendinimo bus toliau mažinami ekonominiai ir socialiniai EEE valstybių skirtumai bei stiprinamas bendradarbiavimas su šalimis donorėmis. Šaltinis: Finansų ministerija