- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Biudžetinių įstaigų darbuotojams – skaidresnė apmokėjimo tvarka

Vyriausybė  pritarė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektui, pagal kurio nuostatas biudžetinių įstaigų darbuotojų apmokėjimas tampa skaidresnis, aiškesnis, o vienodo išsilavinimo darbuotojams visose srityse bus suteiktos vienodos galimybės gauti teisingą apmokėjimą už darbą. Šiuo metu susidariusi didelė disproporcija tarp atskirų sričių  biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžių, atskirų sričių apmokėjimo sąlygas reglamentuoja ministrų įsakymai, priedai darbuotojams nėra siejami su pasiektais rezultatais. Be to, didėjant  MMA, kvalifikuotų darbuotojų tarnybinis atlyginimas susilygino su nekvalifikuotų darbuotojų tarnybiniu atlyginimu, kas neskatina siekti išsilavinimo. Įstatymo projektas nebus taikomas pedagoginiams darbuotojams. Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimas bus reglamentuotas Švietimo įstatymu. Skirtingai nuo kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų, mokytojams taikoma valandinė  tarifinė darbo apmokėjimo tvarka, kuri nulemia kitokią darbo apmokėjimo specifiką, taip pat svarbu tai, kad švietimo įstaigos visiškai ar iš dalies finansuojamos iš mokinio krepšelio, ir vaikų skaičius atsilieptų nustatant kintamąją pareiginės algos dalį. Visų kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybės, atsižvelgiant į tai, kokio lygio išsilavinimas reikalingas konkrečioms pareigoms  eiti, įstatymo projekte suskirstytos į 4 lygius: A, B, C ir D. Įstaigų vadovų, struktūrinių padalinių vadovų, A ir B lygių specialistų bei A ir B lygių tarnautojų pareiginę algą sudarys pastovioji ir kintamoji dalys (kintamoji dalis priklausys nuo įstaigos ar atskiro darbuotojo pasiektų rezultatų įvertinimo), kitų pareiginė alga bus pastovi. Jei bus patvirtinta ši tvarka, nebus galimybės nepagrįstai nustatinėti atlyginimo priedus. Įstatymo projekte pareiginė alga bus susieta su baziniu dydžiu, kuris šiuo metu taikomas valstybės tarnautojų, valstybės politikų ir valstybės pareigūnų bei teisėjų darbo užmokesčiui apskaičiuoti ir kurį Vyriausybės teikimu tvirtina Seimas kasmet. Šiuo metu tarnybiniai atlyginimai nustatomi taikant bazinę mėnesinę algą (BMA), kurią nustato Vyriausybė. Įstatymo projektas  bus teikiamas Seimui.

Šaltinis: Vyriausybė