Patvirtinti biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai


LR Vyriausybės 2006 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1302 „Dėl LR Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo“ pakeistas ir naujai išdėstytas LR Vyriausybės nutarimo Nr. 511 1 priedas „Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai“. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d. Jis skelbiamas „Valstybės žiniose“ (2006 12 23, Nr. 140-5353).

Šaltinis: „Valstybės žinios“