- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams atskleidė savo patikrinimų planą

Lietuvos bankas pirmą kartą informavo prižiūrimus bankus, draudimo įmones, elektronines pinigų įstaigas ir kitus finansų rinkos dalyvius apie šių metų planinių inspektavimų ir tyrimų terminus bei apimtį.  Lietuvos banko teisę tikrinti prižiūrimus finansų rinkos dalyvius, vykdant finansų rinkos priežiūrą, numato Lietuvos banko įstatymas. 2016 m. atlikti 57 patikrinimai. Lietuvos banko strateginėse 2017–2020 m. veiklos kryptyse numatyta, mažinant administracinius barjerus, siekti, kad finansų rinkos dalyviai priežiūrą ir reguliacinę aplinką vertintų kaip palankią. Siekdamas tobulinti priežiūros aplinką, Lietuvos bankas konsultuojasi ir diskutuoja su finansų rinkos dalyviais, juos iš anksto informuoja apie finansų rinkos reguliacinės aplinkos planuojamus pokyčius.

Šaltinis: Lietuvos bankas