Seimas pritarė Lietuvos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkai

Seimas vakar priėmė Finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymą, Lietuvos banko įstatymo ir jų lydimųjų įstatymų pataisas, kuriomis nutarta pertvarkyti Lietuvos finansų rinkos priežiūros sistemą, sutelkiant finansų rinkos priežiūros funkcijas (ir riziką ribojančios, ir finansinių paslaugų teikimo priežiūros) vienoje institucijoje – Lietuvos banke. Už tai balsavo 98 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 13 parlamentarų, Lietuvos banko įstatymo pakeitimus palaikė 94 Seimo nariai, prieš balsavo vienas, susilaikė 14 parlamentarų. Priimtomis pataisomis nutarta nuo 2012 m. sausio 1 d. likviduoti Vertybinių popierių ir Draudimo priežiūros komisijas, o jų atliekamas priežiūros funkcijas perduoti Lietuvos bankui. Nuspręsta Lietuvos bankui perduoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos šiuo metu atliekamą finansinių paslaugų teikimo priežiūrą. Priimtais Lietuvos banko įstatymo pakeitimais įtvirtinama vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Pagal pataisas vartotojas galės kreiptis į Lietuvos banką dėl jo pažeistų teisių, jei prieš tai nepavyko išspręsti problemos su paslaugų teikėju. Ginčų nagrinėjimas bus nemokamas ir jį išnagrinėti turės per 3 mėnesius nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos. Priimtas sprendimas bus rekomendacinio pobūdžio, t. y. neprivalomas nei vartotojui, nei paslaugų teikėjui, kuriems išliks teisė kreiptis į teismą. Įstatymų pakeitimais taip pat yra nutarta, kad finansų priežiūros sistemą išlaikys patys rinkos dalyviai. Lietuvos banko įstatyme yra įtvirtinami principai, pagal kuriuos bus skaičiuojami atskaitymai rinkos dalyviams, ir jie bus skirtingi, pagal rinkos dalyvio statusą ar pobūdį , t. y. bankai mokės įmokas nuo savo vidutinio metinio turto, draudimo institucijos taip, kaip ir šiuo metu, mokės nuo pasirašytų draudimo įmokų, o kai kurios institucijos, tokios kaip mokėjimo įstaigos, mokės nuo apyvartos. Dabar finansų priežiūra yra finansuojama mišriu būdu: Lietuvos bankas finansuoja kredito įstaigų priežiūrą iš savo išteklių, Vertybinių popierių komisija yra finansuojama kaip valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, Draudimo priežiūros komisija yra finansuojama iš esmės iš rinkos dalyvių.

Šaltinis: Seimas 2011-11-18