Aptarė finansinių paslaugų rinkos priežiūros sistemos tobulinimą

2007-03-28
Darbo grupės Lietuvos finansinių paslaugų rinkos priežiūros konsolidavimo koncepcijai parengti posėdyje buvo aptarta Lietuvos banko, Vertybinių popierių komisijos, Draudimo priežiūros komisijos, Finansų ministerijos ir Respublikos Prezidento kanceliarijos atstovų parengta rašytinė informacija Lietuvos finansinių paslaugų rinkos priežiūros organizavimo klausimais.

Taip pat pasikeista nuomonėmis apie finansų rinkos priežiūros sistemų plėtros tendencijas Europos Sąjungos valstybėse, aptartos galimybės ir būdai tobulinti mūsų šalies finansinių paslaugų rinkos priežiūros sistemą. Vienas iš naujų posėdyje pateiktų pasiūlymų – išnagrinėti, ar būtų tikslinga įsteigti nepriklausomo finansinio ombudsmeno instituciją, ginančią finansinių paslaugų vartotojų teises bei interesus. Darbo grupės posėdyje nuspręsta, remiantis pateikta informacija ir išsakytomis nuomonėmis, pradėti rengti finansinių paslaugų rinkos priežiūros sistemos tobulinimo koncepcijos metmenis. Darbo grupė sudaryta Seimo valdybos sprendimu, vadovė – Seimo narė Etela Kapickienė.

Šaltinis: LR Seimas